woensdag 16 mei 2018

Celstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, voor illegale goudwinning op terrein IAmGold

Goudzoeker verzamelde goudhoudende ertsblokken bij de Majo-pit van IAmGold


Goudzoeker J.V. is door de Kantonrechter veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een proeftijd van 3 jaar. Naast deze straf kreeg hij ook nog een boete van Srd 1.000 opgelegd, bij niet-betaling te vervangen door 3 weken hechtenis. De uitspraak is conform de eis van de Officier van Justitie, aldus vandaag, woensdag 16 mei 2018, het Dagblad Suriname. 

De man wordt verweten, dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan illegale goudwinning op het terrein van IAmGold. Hij was samen met zijn, voortvluchtige, companen bezig goudhoudende ertsblokken te verzamelen bij de Majo-pit van IAmGold. De mane had een zak met het erts bij zich. Hij werd betrapt door de beveiliging van het bedrijf.

Volgens een getuige, politieman, had de goudzoeker verklaard reeds drie keer zich schuldig te hebben gemaakt aan dit strafbaar feit. Hij werd door iemand van Nieuw Koffiekamp benaderd om het goudhoudend erts te gaan rapen. De anderen waren bij het zien van de security van het bedrijf weggerend en deze verdachte werd aangehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de strafeis rekening gehouden met de persoon van de verdachte. Hij geeft het feit volmondig toe. Maar, hij had bij de rechter-commissaris verklaard dat hij een boswandeling maakte toen hij werd aangehouden.

'De voorbereidingen en explosie zorgen voor groot gevaar. Bij de ontploffing vliegen de gesteenten in het rond en mensen in de buurt kunnen geraakt worden. De illegale goudzoekers houden geen rekening met hun eigen veiligheid', merkte het OM op. Ook gaan er steeds grote vrachtwagens langs en er kunnen gemakkelijk ongelukken gebeuren. Vanwege de grootte van de trucks hebben de chauffeurs niet altijd een goed overzicht op de weg en kan iemand gemakkelijk onder de banden terechtkomen. De banden zijn hoger dan de lengte van een mens.

Omdat de man het eens was met de eis, heeft de rechter hem conform veroordeeld. Hij moet nog 5 maanden zitten en indien hij de boete niet betaalt, nog 3 weken extra.

dinsdag 1 mei 2018

Minister Dodson onaangenaam verrast door beweringen bond bij GMD - 'Het is stemmingmakerij'

'Ik daag C-47 uit om een naam van een loyalist te noemen, ik schenk mijn maandsalaris aan C-47 indien ze dit hard kan maken'

 
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is onaangenaam verrast met beweringen van de bond bij de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD). 'Deze kloppen niet', zegt de bewindsman vandaag, dinsdag 1 mei 2018, op Starnieuws. 

Het is volgens hem stemmingmakerij dat het mensen die op posten worden geplaatst ontbreekt aan ervaring om het werk naar behoren te kunnen doen. Ook zouden volgens het C-47 bulletin deskundigen bij de GMD plaats moeten maken voor loyalisten.

'Ik daag de mensen uit om een naam van die persoon te noemen. Ik schenk mijn maand salaris aan C-47 indien ze dit hard kan maken', stelt de minister.

Het is volgens de bewindvoerder onjuist dat er frequent mutaties zijn naar NH. 'De GMD staat niet los van NH en is een integraal deel van het ministerie. Het is geen dependance of buitenbeentje dus verplaatsen naar een andere afdeling of een andere sectie van NH binnen dezelfde taakstelling is geen probleem', stelt Dodson.

De bewindsman ontkent, dat de procedure van overplaatsing niet via een beschikking wordt afgewikkeld. 'Het ministerie van NH gaat thans als proef ministerie door het traject op weg naar een excellente overheid, waarbij wij in gemeenschappelijk overleg het personeel hebben aangegeven dat wij de diverse onderdelen zullen herstructureren en zaken anders zullen doen. Dit zal betekenen dat mensen uit hun comfortzone gehaald zullen worden en dat er meer inzet op de werkvloer verwacht wordt. Bij elke verandering in de organisatie worden de mensen conform de procedures opgeroepen voor een gesprek waarbij de verandering besproken wordt. De veranderingen zijn vaak horizontaal waarbij samen met de afdeling interne controle de processen opnieuw beschreven en veranderd worden. Dit gebeurt integraal bij NH dus ook bij de GMD.'

De minister zegt dat hij, vooral gezien zijn affiniteit met de vakbeweging, nooit werknemers waar dan ook, het recht zal ontnemen of verhinderen zich te bundelen en te verenigen. 'Blijkbaar is C-47 misleid en heeft men in zijn enthousiasme verzuimd de beweringen na te trekken waardoor deze uitspraken gedaan zijn of in het bulletin zijn opgenomen, hetgeen ik betreur.'

maandag 30 april 2018

Bond bij Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) gereanimeerd

Vakbonds-nieuwkomer Wayne Telgt geeft leiding aan het voorlopige bestuur

Deskundigen bij de GMD moeten plaats maken voor loyalisten


De bond bij de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) is geheractiveerd. Wayne Telgt, die zijn intrede doet in de vakbeweging, geeft leiding aan het voorlopige bestuur. Dit bestuur moet volgens het personeel op zeer korte termijn zorgen voor de herinschrijving van leden en zal tevens verkiezingen moeten organiseren. Het voorlopige bestuur bestaat verder uit Clifton Acton (ondervoorzitter), Marcia Clumper (secretaris), Santusha Jozefzoon (penningmeester) en Vincent Cairo (commissaris). Robby Naarendorp van C-47 is als adviseur aangesteld. 

Volgens de vakorganisatie heeft het personeel ervaren, dat bij het ontbreken van een vertegenwoordiging van de werknemers, het overgeleverd is aan willekeur. Werkers worden frequent geconfronteerd met mutaties naar het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Daarbij wordt niet eens de procedure van overplaatsing middels een beschikking gevolgd.

Voorts blijkt, dat deskundigen bij de GMD plaats moeten maken voor loyalisten. Het ontbreekt die mensen aan ervaring om het werk naar behoren te kunnen doen, meldt het C-47 bulletin, aldus vandaag, maandag 30 april 2018, Starnieuws.

Het personeel vreest het ergste voor de revenuen van Surinames natuurlijke hulpbronnen. Gesteld wordt dat de GMD een bijzonder belangrijke dienst voor het land is, waardoor niet op deze manier ermee moet worden omgesprongen.

 De vakbond wil via dialoog werken naar een gezonde werksfeer. Ook zullen er voorstellen gedaan worden die moeten leiden tot verbetering van de werksituatie en de bejegening van de werknemers vanuit de leiding. Het bondsbestuur zal op korte termijn de dienstleiding vragen om ontvangen te worden voor een kennismaking en zal van die gelegenheid gebruik maken enkele aandachtspunten bespreekbaar te maken.

donderdag 26 april 2018

Goudzoekers Kabalebo en leiding dorpen nog lijnrecht tegenover elkaar

Districtscommissaris en dorpskapiteins tegen goudwinning uit vrees voor schade milieu en kwikvervuiling rivieren

- Belangengroep: 'We willen kwikvrij mijnen, omdat we niet van plan zijn om ons eigen gebied te vernietigen'
- 'Het zijn juist de dorpsbesturen die voor spanningen zorgen, omdat ze niet de juiste informatie geven'


De belangengroep van Kabalebo in West-Suriname die in het gebied goud wil delven, is ondanks het verzet van de autoriteiten niet van plan haar voornemen op te geven. Districtscommissaris Theresia Cirino en kapiteins van de dorpen zijn gekant tegen goudwinning, uit vrees voor schade aan het milieu en kwikvervuiling van de rivieren. De dorpsbesturen verbieden vergaderingen over goudwinning. 

'Wij krijgen niet eens de kans om een presentatie voor de mensen te houden over wat wij van plan zijn, waardoor ze een weloverwogen besluit kunnen nemen. We willen kwikvrij mijnen, omdat we niet van plan zijn om ons eigen gebied te vernietigen', zegt Clint Boldewijn, coördinator van de belangengroep, vandaag, donderdag 26 april 2018, in de Ware Tijd.

Volgens hem heeft de University of Applied Science & Technology deskundigen voor kwikvrij mijnen die de groep kunnen bijstaan. Ook verkoopt Surmac machines, waarmee kwikvrij kan worden gemijnd. 'Als we een goed bedrijfsplan hebben, kunnen we geld vinden.'

Boldewijn zegt, dat een deel van de goudopbrengsten besteed zal worden aan landbouw- en toerismeprojecten in de dorpen. Volgens hem was met de kapiteins afgesproken dat hij een presentatie voor hen zou houden. 'Ik was al op de locatie en wachtte op hen, maar kreeg bericht dat ze niet meer over goud willen praten.'

De coördinator stelt dat de dorpsbesturen slechts aan de mensen vertellen dat de groep uit is op vernietiging van het gebied, waardoor er niet meer gejaagd en gevist kan worden. De dorpelingen krijgen volgens hem eenzijdige informatie. 'Het is belangrijk dat de gemeenschappen goed worden geïnformeerd. Mensen moeten weten waar het om gaat, ze behoren de feiten te kennen. Alleen op basis van de juiste informatie kan een goede mening gevormd worden', staat in een verklaring van de groep.

Het kan er bij de groepsleden niet in, dat ze ervan worden beschuldigd dat zij tweedracht zaaien. 'Het zijn juist de dorpsbesturen die voor spanningen zorgen, omdat ze niet de juiste informatie geven. Ze gooien alleen met modder naar ons.'

Kapitein Carlo Lewis van Apoera wil niet veel zeggen over de kwestie. 'We hebben geen geloof in de groep. De leden hebben ook geen respect; ze zeggen dat ze geen kapiteins of basya's nodig hebben om hun doel te bereiken.'

Het bestuur van Kabalebo verzet zich overigens al sinds 2014 tegen goudwinning in het gebied.

dinsdag 10 april 2018

Rust lijkt te zijn neergedaald rond Dreipada Poule na krutu

(Bron foto: NII)
Verschillende partijen maken afspraken over manier waarop in toekomst aan goudwinning wordt gedaan


Tijdens een krutu over de goudkwestie te Brokopondo zijn met de verschillende partijen afspraken gemaakt over de manier waarop in de toekomst aan goudwinning zal worden gedaan. De ontstane spanningen over de Dreipada Poule, tussen de dorpen Tapoeripa en Dreipada, zijn besproken en partijen zijn het erover eens, dat een structurele aanpak nodig is. Dit meldt het Nationaal  Informatie Instituut (NII) maandag 9 april 2018.

Districtscommissaris Kenya Pansa van Brokopondo is blij dat partijen respectvol met elkaar zijn omgegaan en dat er ruimte is om de fouten die zijn ingezien te corrigeren.

‘Na taki e seeka sani, a fasi fa un taki, da a waka mooi', zegt Kapitein Albert Dalen van Tapoeripa. Hij is blij dat het overleg vlot is verlopen en dat de afspraken duidelijk zijn.


De samenwerking is nieuw en partijen moeten daaraan wennen, zegt Winston Kentie woordvoerder van beide dorpen. Hij is de mening toegedaan, dat deze overeenkomst belangrijk is voor de komende generaties. Samen met de gemeenschap is gekozen voor een structurele oplossing.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) geeft aan, dat er een blauwdruk is gemaakt hoe zaken aangepakt moeten worden.

Ten eerste zullen de activiteiten volledig stopgezet worden,
ten tweede moet de gemeenschap geordend worden, ondernemers moeten worden geïdentificeerd en mensen die aan goudwinning willen doen moeten geregistreerd worden en onder één paraplu geplaatst worden en
als derde zal er een sterke partij binnen de goudindustrie geïdentificeerd moeten worden die de activiteiten kan overzien.

donderdag 29 maart 2018

Oud Braziliaans filmpje misbruikt op social media in Suriname in goudkoorts-hype Tapoeripa

Video toont Braziliaanse goudzoekers in 2015 met bijna 8 kilo goud in Pontes e Lacerda


 
Een oud filmpje van Braziliaanse goudzoekers die in 2015 bijna 8 kilo goud in het zuiden van Brazilië zouden hebben gevonden, houdt heel veel Surinamers op Facebook en WhatsAp bezig

In het filmpje laten de goudzoekers grote hoeveelheden goud zien. Diverse Surinamers leggen meteen, zonder even goed na te denken, verband met de recente ontdekking van een rijke goudader in Suriname.

Gesuggereerd wordt, dat de beelden en het goud uit Suriname afkomstig zijn, maar dat klopt dus niet.....


Vorige week ging een ander filmpje rond dat omstreeks 17 maart gemaakt is in het gebied tussen de dorpjes Tapoeripa en Drepada. Daar werd recent een rijke goudader aangeboord. Goudzoekers uit de wijde omgeving zijn met bussen tegelijk aangevoerd om een graantje mee te pikken en dat leidde tot chaotische situaties in de mijn.

Braziliaanse goudzoekers die in 2015 bijna 8 kilo goud vonden in Pontes e Lacerda, heel ver van Suriname:(Suriname Mirror/Waterkant.net/Facebook/YouTube)

woensdag 28 maart 2018

'Overheid zoekt met andere actoren naar een permanente oplossing'

'Overheid zoekt met andere actoren naar een permanente oplossing'De situatie in de dorpen Dreypadda en Tapoeripa te Brokopondo is door optreden van de overheid onder controle gebracht. Op social media circuleerden verontrustende beelden waarin burgers in een levensgevaarlijke situatie te zen zijn op zoek naar goud. 

De overheid is met andere actoren druk bezig te zoeken naar een permanente oplossing in deze kwestie, aldus het Nationaal Informatie Instituut woensdag 28 maart 2018.