zaterdag 9 juni 2018

Bissumbhar, directeur van Boss Enterprises, betreurt roofmoord op werknemers

Het vermoeden bestaat dat de daders het voorzien hadden op goud en goudzoekers


De 20-jarige Zyllavana Mangkoeredjo en de 56-jarige Isaak Poetisi hebben donderdagmiddag het leven gelaten bij een gewapende roofoverval op de Krakaweg nabij de Sabakoebrug. Beiden kwamen terug van dienst, met twee collega’s, vanuit de concessies van Boss Interprises NV. Volgens Narpath Bissumbhar, directeur van Boss Enterprises, zouden deze werknemers worden afgelost, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 9 juni 2018. 

Zij waren op weg naar huis. De directeur betreurt het geval ten zeerste en wenst alle nabestaanden sterkte toe. Volgens Bissumbhar waren zijn vier werknemers, te weten een projectmanager en drie medewerkers, onderweg naar Paramaribo.

Iets voor Zanderij zijn ze gestopt voor een voertuig dat voor hun reed. Er stapten twee gewapende mannen uit die wagen die terstond vanuit de rechterkant van het voertuig het vuur openden.

Mangkoeredjo raakte gewond aan haar hoofd. Zij zat achter de chauffeur en overleed ter plaatse. Poetisi, het tweede slachtoffer, raakte ook ernstig gewond. Hij zat naast de bestuurder. Ook de bestuurder is gewond. Hij liep een schampschot op en werd na medische behandeling huiswaarts gestuurd. De vierde persoon, die naast Mangkoeredjo zat, bleef ongedeerd.

De afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname is belast met het onderzoek.

Het vermoeden bestaat dat de daders gemikt hadden op goud en gouddelvers.

vrijdag 8 juni 2018

Bioloog Paul Ouboter reageert voor het eerst op recent kwikonderzoek in dorpen binnenland

'Het is niet allemaal nieuw, maar nu zijn alle resultaten bij elkaar''De binnenlandse bevolking in die dorpen krijgt veel te hoge kwikgehaltes in hun lichaam'


In de derde week van mei 2018 verscheen de publicatie ‘Mercury Levels in Women and Children from Interior Villages in Suriname, South America’ online op het sociaal netwerk voor internationale wetenschappers. De publicatie gaat over de relatief hoge kwikgehaltes die gevonden zijn in haarmonsters van vrouwen en kinderen in vijf Surinaamse dorpen.'Het is niet allemaal nieuw', zegt de wetenschapper en auteur Paul Ouboter vandaag, vrijdag 8 oktober 2018, op Starnieuws. 'Maar, nu zijn alle resultaten bij elkaar en geeft de publicatie een beter beeld van de situatie. De onderzoeksrapporten waren alleen voor intern gebruik, terwijl deze publicatie nu wereldwijd te lezen is.'

Dit kopte Suriname Mirror 24 mei:
'Als je de onderzoeksperiode achterwege laat, dan is de informatie wereldwijd toch actueel, omdat je dergelijke overschrijdingen van normen vindt', licht de wetenschapper de publicatie toe. In de samenvatting staan de resultaten van het gemeten kwikgehalte te Pusugrunu en Njun Jacobkondre (2004-2005), Browsnweg (2003-2006) en te Pikin Saron en Kwakoegron (2009-2010).'De resultaten tonen aan dat de binnenlandse bevolking in die dorpen veel te hoge kwikgehaltes in hun lichaam krijgen.'

Delen uit de rapporten zijn op verschillende momenten en gelegenheden met het groter publiek gedeeld. 'Maar, wij hebben nooit de tijd gehad om het geheel te verwerken tot een publicatie.'

Als directeur van de Nationale Zoölogische Collectie en het Centrum voor Milieu Onderzoek van de Anton de Kom Universiteit, doet Ouboter samen met zijn studenten al jaren onderzoek naar het kwikgehalte in bijvoorbeeld bodemsedimenten, in het water, in vissen en bij de mens. 'Het enige wat ik nu kan zeggen is dat er alleen maar meer kwik bijkomt, dat maakt dat je zou denken dat het wel erger is geworden.'

In de publicatie zijn alle gegevens van de vijf dorpen samengevat. Er is gekeken naar de gehaltes in het haar en het bloed van de dorpelingen en de norm van de Verenigde Staten (VS). Er is een vergelijking gedaan met een onderzoek in heel VS en met die van de Staat Louisiana, omdat de lokalen daar veel vis eten. 'Ook al zit daar geen goudwinning, maar in vis zitten kwikgehaltes', legt Ouboter uit. In de hele wereld wordt kwik gebruikt en dat komt vrij in de atmosfeer en vervolgens in de zee. 'Van een aantal zeevissen, zoals tonijn, is het bekend dat zij hoge kwikgehaltes hebben.'

In de kleinschalige goudwinning in Suriname wordt veel kwik gebruikt dat als een gevaarlijke neurotoxische stof op het zenuwstelsel werkt. Vooral op dat van het ongeboren kind en het opgroeiende kind, als dat teveel kwik naar binnen krijgt, dan kunnen er ernstige zenuwbeschadigingen ontstaan. 'Voor vrouwen die denken zwanger te worden, zou dat een waarschuwing moeten zijn van pas op. Het advies: eet misschien tijdlang minder vis, een andere vissoort en een kleinere vis dan je gewend bent, omdat het effect kan hebben op de geestelijke ontwikkeling van het ongeboren kind.'

Ouboter werkt nu aan het Meki Tamara project waarbij vijf jaar lang wordt gekeken naar de kwikgehaltes bij zwangere vrouwen en de effecten van kwik en pesticiden op de gezondheid van moeder en kind. Het project startte in 2015 en loopt in Paramaribo, Nickerie en enkele dorpen in het binnenland, waaronder Redi Doti, Powakka, Klaaskreek, Kwamalasamutu en Apoera. Sommige van de eerder onderzochte dorpen zoals vervat in de online publicatie zitten ook dit project, geeft Ouboter aan. Het rijstdistrict is meegenomen, omdat er veel met metalen en pesticiden wordt gewerkt. De bron is iets anders dan het binnenland.

De dorpen waar het onderzoek loopt zijn geselecteerd op basis van het aantal geboortes en niet op vermoedelijke hoge kwikvoorkomens, aldus Ouboter. 'Zelf had ik graag Witagron eraan toegevoegd, omdat de Coppename ook vrij veel kwik heeft dat met de wind meekomt. Maar er worden haast geen kinderen daar geboren.'

Het onderzoeksteam zit nu in het derde onderzoekjaar en krijgt steeds meer haar- en bloedsamples binnen voor analyse. Naast de dieetanalyse worden er ook neuropsychologische testen gedaan om te kijken of de hoge kwikgehaltes zich ook vertalen in neurologische problemen. Ouboter is zuinig met de informatie over de eerste waarnemingen. 'In een presentatie heb ik gezien dat de waarden in het binnenland verhoogd zijn ten opzichte van die van Paramaribo en Nickerie. Het is net zo zorgwekkend als het resultaat dat wij publiceerden.'

Ouboter stelt in het vooruitzicht dat er aan de hand van de Meki Tamara onderzoeksresultaten gerichte bewustzijnscampagnes komen. Vooruitlopend op die voorlichting adviseert hij vrouwen die zwanger denken te worden, bepaalde vissoorten zoals anjumara en pireng niet te eten, 'vermijd zoveel mogelijk roofvissen' en gebruik andere eiwitbronnen. Stedelingen eten ook roofvissen en zeevis zoals tonijn en haaien, merkt hij op, 'en de goudopkoopbedrijven - vooral Paramaribo-Noord - lozen kwik in de atmosfeer die ingeademd wordt'. Voor wie zwanger wil worden is misschien aan te raden eerst de hoogte van je kwikgehalte in het lichaam te meten of te verhuizen.

'De eerdere kwikonderzoeken gefinancierd door WWF Guianas, zijn in workshops besproken, terwijl de onderzoeksresultaten van Brownsweg zijn omgezet in bewustszijncampagnes voor de lokalen. De eerste twee onderzoeken waren een gelegenheidsproject geweest – wij deden milieuonderzoek voor WWF Guianas in de Greenstone Belt waar de meeste kleinschalige goudwinningactiviteiten plaatsvinden, en wij wilden weten wat het effect was op de plaatselijke bevolking.'

'In het goudwinningsgebied Njun Jacobkondre stonden de mensen in de rij om mee te doen, terwijl men in Poesoegroenoe moeite had om genoeg mensen te vinden. Men vond dat ze niet in een goudwinningsgebied zaten en dus geen kwikprobleem kennen. Uiteindelijk bleek juist dat dorp de hoogste kwikgehaltes te hebben.'

'Aan de hand van dat rapport vroegen dorpelingen van Brownsweg om ook hun dorpen te onderzoeken. Er is daar gedetailleerd gekeken naar hoeveel kwik er in de vissen van het stuwmeer zit en hoeveel kwik er in het haar van de plaatselijke bevolking voorkomt. Er vond ook een uitgebreide dieetanalyse plaats.' De onderzoekers gingen elke dag bij ieder huishouden langs om te weten wat men at: de vissoort en afmeting en hoeveel men consumeerde. Tegelijk werden de vissen in de rivier ook gemeten op het kwikgehalte. De vissen accumuleren het kwik door het leven. Hoe ouder de vis des te meer kwik, legt Ouboter uit.

'Je kunt dan kijken naar de intake van iemand: hoeveel vis eet hij per dag, in een week en maand en je kunt dan een berekening maken of hij in de gevarenzone begint te komen. Voor de kwikanalyse werkten de studenten met haarmonsters. Er werd een plukje haar bij elkaar gebonden en bij de wortel afgeknipt en vervolgens in een zakje gedaan voor labonderzoek in de stad. Het Brownswegonderzoek was onderverdeeld in subdorpen en het dorp dat grenst aan het stuwmeer had de hoogste kwikgehaltes.'

Ter informatie:
Al in 2005 is onderzoek gedaan in Kwakoegron en toen bleek al, dat bewoners een te hoog kwikgehalte in het lichaam hadden, maar met de resultaten van dat onderzoek is nooit iets gedaan..... en tot de dag van vandaag vindt kwik zijn weg via de Sarmaccarivier naar de bevolking.

Lees ook dit:(Suriname Mirror/Starnieuws/Issuu-Suriname Mirror)

dinsdag 5 juni 2018

Goudzoekers niet blij met slechte arbeidsomstandigheden politie in binnenland

'De politie kan niet voor onze veiligheid zorgen, omdat ze de middelen niet krijgt van overheid'

'Belangrijke controlepost Stolkertsijver ondergebracht in container met slechte ventilatie en sanitaire voorzieningen'

 
Kleinschalige goudzoekers vinden, dat door de stiefmoederlijke behandeling die de politie krijgt, deze niet adequaat kan zorgen voor veiligheid in de gebieden waar zij werken. Slechte accommodatie inclusief gebrekkige sanitaire voorzieningen en transportmiddelen leiden ertoe, dat politieagenten hun werkzaamheden niet naar behoren kunnen verrichten. Hierin dient snel verandering te komen, zegt Wesley Rozenhout, voorzitter van de Federatie van Kleinschalige Gouddelvers in Suriname, vandaag, dinsdag 5 juni 2018, in de Ware Tijd.

'Wij maken elke dag mee dat de politieagenten bereid zijn zich in te zetten om voor onze veiligheid te zorgen, maar door de gebrekkige middelen zijn ze aan handen en voeten gebonden. Bij de post te Stolkertsijver moeten agenten in de stromende regen voertuigen controleren, terwijl met een kleine investering een overkapping geplaatst zou kunnen worden', zegt de voorzitter.

Hij vraagt zich af hoe het komt, dat een belangrijke controlepost als Stolkertsijver 'nog steeds is ondergebracht in een container met slechte ventilatie en sanitaire voorzieningen'. De 'mensonwaardige' werkomstandigheden en locaties zorgen volgens Rozenhout voor demotivatie bij politieagenten.

Niet alleen te Stolkertsijver, maar ook te Snesikondre, Langatabiki, Atjoni en Antonio Branco is het bar en boos wat betreft de werkomstandigheden en faciliteiten voor de politie. 'In sommige gevallen zetten de mensen hun eigen voertuigen in, maar dat zou eigenlijk niet mogen. De Staat moet ervoor zorgen, dat de politie goed uitgeruste dienstvoertuigen ter beschikking heeft omdat het werk van de Staat is dat ze verricht', stelt de voorzitter.

Volgens hem zijn berovingen van goudzoekers en anderen die naar en van de goudvelden komen schering en inslag. Rozenhout: 'De politie kan niet voor onze veiligheid zorgen, omdat ze de middelen niet krijgt van de overheid.'

Hij pleit ervoor, dat een deel van de belastingen die uit de goudsector wordt gehaald, wordt geïnvesteerd in betere accommodatie, faciliteiten en uitrusting voor de politie in het binnenland. In veel gevallen is de politie, om te kunnen functioneren, afhankelijk van de goodwill van ondernemers en anderen in de gebieden waar ze opereren.

Bij aangifte van strafbare feiten, zoals berovingen, kan de politie vaak niet onmiddellijk uitrukken, omdat er geen boot of voertuig is. Tegen de tijd dat transport is gemobiliseerd, 'zijn de daders al lang weg'. Het komt zelfs voor, zegt de voorzitter, dat personen per chartervlucht naar het binnenland gaan, berovingen plegen en weer ongestoord met het vliegtuig richting Paramaribo vertrekken. 'Ze stappen op Zorg en Hoop gewoon uit het vliegtuig en wandelen weg, omdat daar totaal geen controle is', aldus Rozenhout.

De federatie voert regelmatig overleg met de autoriteiten en wordt bij veel zaken betrokken, zegt de voorzitter, maar op het stuk van veiligheid laat de overheid het schromelijk afweten.

zondag 27 mei 2018

Den Blauwvinger: Onderzoeken kwikvergiftiging onder binnenlandbewoners door regeringen op rij genegeerd

COLUMN: Zoveelste wetenschappelijk onderzoek bevestigt te hoog kwikgehalte in hoofdhaar bewoners van onder andere Kwakoegron

- DA'91 trekt nu, zeer verontrust, aan de bel – Belandt meest recente onderzoek ook weer in de regerings-lade?
- Regering mede schuldig aan gezondheidsproblemen bewoners binnenland door kwikvergiftiging


Het was de politieke partij DA'91 die afgelopen week de samenleving attendeerde op de resultaten van een – zoveelste – wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van kwikvergiftiging onder bewoners van een paar dorpen in het binnenland (Pusugrunu, Nieuw Jacobkondre, Kwakoegron, Pikin Saron en Brownsweg). 'De feiten liegen er niet om, mensen riskeren chronische of methylkwik vergiftiging door langdurige consumptie van vervuilde vis of absorptie van de stof via de huid en membranen. Dit is onacceptabel en een regelrechte bedreiging voor een belangrijk deel van onze Surinaamse samenleving. Een dergelijke situatie vereist een onmiddellijk handelen om erger te voorkomen en de gemeenschap te beschermen tegen gegarandeerde ziekte en dood door vergiftiging', aldus de partij.
Opmerkelijk

Het is opmerkelijk, dat het een politieke partij moet zijn die alarm slaat.

Het is opmerkelijk, dat niet de wetenschappers (waaronder bioloog Paul Ouboter, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname) hun bevindingen via een persbericht bekend hebben gemaakt.
Het is opmerkelijk, dat de reactie van DA'91 niet heeft geleid tot reacties uit bijvoorbeeld politieke fracties in De Nationale Assemblee.

Maar, nog opmerkelijker is het treurige feit, dat het meest recente onderzoek oud nieuws is in een keurig nieuw op maat gesneden wetenschappelijk jasje....

(Bron foto: healthexchangenews.com)
Vanaf 1998 zijn er verschillende (ook internationale) onderzoeken gedaan naar kwikverontreiniging en –vergiftiging in Suriname. Jarenlang waren de autoriteiten – de regering – op de hoogte van het gebruik van kwik in de kleinschalige goudwinning en de risico’s van dat gebruik voor onder andere de volksgezondheid. Toch zijn vanuit de overheid nooit initiatieven ontplooid om officieel onderzoek te laten verrichten naar de aanwezigheid van kwik in de goudvelden en de gevolgen van het gebruik ervan. Ondertussen raakten en waren vooral inheemsen en marrons in het binnenland ziek geworden, omdat zij in aanraking waren gekomen met vooral door kwik verontreinigd kreek- en rivierwater en vis.

Regering kijkt andere kant op
Vele jaren heeft de regering ogenschijnlijk de andere kant uit gekeken en verzuimde welke actie dan ook te ondernemen om het gebruik van kwik in de kleinschalige sector werkelijk en effectief te reduceren of uit te bannen. Enkele onderzoeksresultaten over kwikvergiftiging werden door de overheid zelfs niet openbaar gemaakt.

Al in 1998 voerden Harold Pollack en anderen onderzoek uit naar de kwikcontaminatie in zowel Paramaribo als in besmette gebieden in het binnenland. Tijdens deze studie werden haar- en urinemonsters van arbeiders, zwangere vrouwen, vrouwen en kinderen genomen. Ook werden vismonsters (herbivoren en carnivoren) verzameld en gemeten op kwikconcentratie. Het onderzoek toonde aan, dat van de eenenzeventig onderzochte goudzoekers het merendeel een kwikconcentratie had die twee- tot viermaal hoger was dan de 10 ug/g (microgram) die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is vastgesteld. Kwikconcentraties van respectievelijk 24,34 tot en met 40,16 ug/g werden zelfs gevonden. Kinderen in de dorpen Drietabiki/Drietabbetje en Kwakoegron, maar ook zwangere vrouwen in Kwakoegron, hadden de hoogste kwikpercentages. Het gemiddelde bij de kinderen te Drietabiki/Drietabbetje en Kwakoegron was zelfs 1,9 tot 2,6 maal hoger dan de gemiddelde referentiewaarde voor een niet aan kwik blootgestelde populatie. Te Drietabiki/Drietabbetje, Kwakoegron en Stoelmanseiland werden de hoogste kwikconcentraties gevonden in een groep kinderen. Zo bleek uit het o¬nderzoek van Pollack en anderen dat te Drietabiki/Drietabbetje (11,6 ug/g), Stoelmanseiland (10,1 ug/g) en Kwakoegron (11,6 ug/g) bij een groep kinderen kwikconcentraties zijn gemeten die hoger lagen dan 10 ug/g.

Rapporten over kwikvergiftiging in Apetina en Kwakoegron (2007-2006)
Een van de meest in het oog springende, onthullende en in de publiciteit gekomen onderzoeken werd tussen 18 juni 2007 en 30 december 2010 uitgevoerd door de Amerikanen Daniel Peplow en Sarah Augustine van het Suriname Indigenous Health Fund (SIH Fund) en het College of the Environment van de University of Washington. Zij onderzochten, in samenwerking met de Stichting Wadeken Wasjibon Maria (SWWM), de ruim driehonderd Wayana’s van het dorp Apetina, in het zuiden van Suriname.

Alle onderzochte personen hadden een veel te grote hoeveelheid kwik in het lichaam. Die hoeveelheid mag volgens internationale standaarden maximaal één microgram zijn, maar bij een meisje van slechts zes jaar werd een hoeveelheid van maar liefst 33,8 microgram gemeten. Het jongste kind dat kwikvergiftiging bleek te hebben opgelopen was nog maar één jaar: het kwikgehalte in het lichaam bedroeg 5,6 microgram. Bij een kritische dosis van kwikvergiftiging in het lichaam kunnen bij tien procent van alle geboorten neurologische afwijkingen optreden.
Drie jaren eerder hadden onderzoekers van de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo een soortgelijk onderzoek te Apetina verricht en ook toen werd een extreme kwikvergiftiging geconstateerd. De resultaten van het onderzoek zijn echter – om onduidelijke redenen - nooit openbaar gemaakt. Mogelijk waren de uitkomsten dusdanig schokkend, dat de overheid die liever niet bekend maakte.


Geen reactie autoriteiten
Nu is het weer stil gebleven bij verantwoordelijke instanties. Geen reactie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, geen reactie van het ministerie van Volksgezondheid, geen reactie van het zogenoemd Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), geen reactie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

'Ver-van-m'n-bed-show'....
Verantwoordelijke autoriteiten lijken de gevolgen van kwikgebruik op de goudvelden voor de binnenlandbewoners nog steeds -  ondanks diverse alarmerende wetenschappelijke onderzoeken/rapporten - te negeren en dat is zeer kwalijk. De gezondheid van de bewoners is voor de autoriteiten kennelijk een 'ver-van-m'n-bed-show'....

Klik hier voor meer informatie over onderzoeken naar kwikvergiftiging onder binnenlandbewoners. 

Lees ook dit rapport uit 1997!Hoogachtend,
Den Blauwvinger,
27 mei 2018
Paramaribo - Suriname 

donderdag 24 mei 2018

Nieuw onderzoek kwikvergiftiging onder binnenlandbewoners - Oud nieuws in nieuw jasje

Zoveelste onderzoek legt risico's van kwik voor binnenlandbewoners blootDA'91: Kwikvergiftiging doodvonnis binnenlandse bevolking 


Recentelijk blijkt uit een - zoveelste - onderzoek gepubliceerd in de International Journal of Environmental Research and Public Health, dat kwikvergiftiging in het binnenland en de lokale bevolking schrikbarende vormen heeft aangenomen. Het gaat om dorpen zoals Poesoegroenoe, Njoeng Jacobkondre en Kwakoegron, evenals Pikin Saron en Brownsweg.

Kwik residu werd gevonden in het haar en schattingen van het kwikgehalte in het bloed, werden aan de hand hiervan gemaakt, brengt DA'91 vandaag, donderdag 24 mei 2018, onder de aandacht.

De politieke organisatie zegt zeer verontrust te zijn over deze ontwikkeling. De mate waarin en hoe deze vergiftiging plaatsvindt, presenteert een toekomstbeeld waarin de gezondheid van de gemeenschap langzaam maar zeker volledig vernietigd zal worden. 'Het is alom bekend dat de kleinschalige goudwinningsactiviteiten in ons binnenland een enorme bijdrage leveren aan de kwikvervuiling en vergiftiging van het milieu.''Wat wij ons echter afvragen is wat heeft de goudordening waar zoveel geld in is gestoken, gedaan. Ondanks de ordening van de goudsector werd ingesteld, is er toch een toename aan criminaliteit, smokkel, en geweld; en seksueel overdraagbare ziektes (onder meer door de bloeiende sekswerk industrie); watervervuiling; kwikvergiftiging; en de degradatie van het bosecosysteem.'

De feiten liegen er niet om, mensen riskeren chronische of methylkwik vergiftiging door langdurige consumptie van vervuilde vis of absorptie van de stof via de huid en membranen.Chronische kwikvervuiling tast het centrale zenuwstelsel aan en kan Minamata ziektes veroorzaken, stelt DA'91.

Vanwege het feit, dat de bevolking voor haar eiwitvoorziening in de kwetsbare gebieden in hoge mate afhankelijk is van de daar aanwezige vis, is het aannemelijk dat de kwikvergiftiging hoofdzakelijk van die bron komt. De totale bevolking, in het bijzonder vrouwen die mogelijk zwanger kunnen worden of zwangere vrouwen hebben het hoogste risico op kwikvergiftiging. De hoogte van de kwikvergiftiging heeft al het niveau bereikt waarop de kans voor kinderen met neurologische gebreken, groot is.

'Dit is onacceptabel en een regelrechte bedreiging voor een belangrijk deel van onze Surinaamse samenleving. Een dergelijke situatie vereist een onmiddellijk handelen om erger te voorkomen en de gemeenschap te beschermen tegen gegarandeerde ziekte en dood door vergiftiging.'

Er zijn volgens DA'91 drastische maatregelen in deze noodzakelijk, waaronder:
- een verbod op consumptie van de vis uit de genoemde gebieden.
- Een acute gestructureerde voorlichting voor de samenlevingen in de kwetsbare gebieden en in het bijzonder, moeders en toekomstige moeders om zeker geen vis uit het gebied te eten.
- Onmiddellijk een halt toe te roepen aan de rampzalige sociale en ecologische ravage als gevolg van de ongecontroleerde goudwinning.

Dit vereist dat De Nationale Assemblee gelijk ertoe overgaat om de noodzakelijke organieke wetten aan te nemen in het kader van het Minamata Verdrag. De schade die kwikvergiftiging toebrengt is onomkeerbaar en er is geen enkel excuus om deze situatie zo voort te laten gaan, benadrukt DA'91.

Ter informatie:
Al in 2005 is onderzoek gedaan in Kwakoegron en toen bleek al, dat bewoners een te hoog kwikgehalte in het lichaam hadden, maar met de resultaten van dat onderzoek is nooit iets gedaan..... en tot de dag van vandaag vindt kwik zijn weg via de Sarmaccarivier naar de bevolking.

Lees ook dit:(Suriname Mirror/Starnieuws/Issuu-Suriname Mirror)

woensdag 16 mei 2018

Celstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, voor illegale goudwinning op terrein IAmGold

Goudzoeker verzamelde goudhoudende ertsblokken bij de Majo-pit van IAmGold


Goudzoeker J.V. is door de Kantonrechter veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een proeftijd van 3 jaar. Naast deze straf kreeg hij ook nog een boete van Srd 1.000 opgelegd, bij niet-betaling te vervangen door 3 weken hechtenis. De uitspraak is conform de eis van de Officier van Justitie, aldus vandaag, woensdag 16 mei 2018, het Dagblad Suriname. 

De man wordt verweten, dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan illegale goudwinning op het terrein van IAmGold. Hij was samen met zijn, voortvluchtige, companen bezig goudhoudende ertsblokken te verzamelen bij de Majo-pit van IAmGold. De mane had een zak met het erts bij zich. Hij werd betrapt door de beveiliging van het bedrijf.

Volgens een getuige, politieman, had de goudzoeker verklaard reeds drie keer zich schuldig te hebben gemaakt aan dit strafbaar feit. Hij werd door iemand van Nieuw Koffiekamp benaderd om het goudhoudend erts te gaan rapen. De anderen waren bij het zien van de security van het bedrijf weggerend en deze verdachte werd aangehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de strafeis rekening gehouden met de persoon van de verdachte. Hij geeft het feit volmondig toe. Maar, hij had bij de rechter-commissaris verklaard dat hij een boswandeling maakte toen hij werd aangehouden.

'De voorbereidingen en explosie zorgen voor groot gevaar. Bij de ontploffing vliegen de gesteenten in het rond en mensen in de buurt kunnen geraakt worden. De illegale goudzoekers houden geen rekening met hun eigen veiligheid', merkte het OM op. Ook gaan er steeds grote vrachtwagens langs en er kunnen gemakkelijk ongelukken gebeuren. Vanwege de grootte van de trucks hebben de chauffeurs niet altijd een goed overzicht op de weg en kan iemand gemakkelijk onder de banden terechtkomen. De banden zijn hoger dan de lengte van een mens.

Omdat de man het eens was met de eis, heeft de rechter hem conform veroordeeld. Hij moet nog 5 maanden zitten en indien hij de boete niet betaalt, nog 3 weken extra.

dinsdag 1 mei 2018

Minister Dodson onaangenaam verrast door beweringen bond bij GMD - 'Het is stemmingmakerij'

'Ik daag C-47 uit om een naam van een loyalist te noemen, ik schenk mijn maandsalaris aan C-47 indien ze dit hard kan maken'

 
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is onaangenaam verrast met beweringen van de bond bij de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD). 'Deze kloppen niet', zegt de bewindsman vandaag, dinsdag 1 mei 2018, op Starnieuws. 

Het is volgens hem stemmingmakerij dat het mensen die op posten worden geplaatst ontbreekt aan ervaring om het werk naar behoren te kunnen doen. Ook zouden volgens het C-47 bulletin deskundigen bij de GMD plaats moeten maken voor loyalisten.

'Ik daag de mensen uit om een naam van die persoon te noemen. Ik schenk mijn maand salaris aan C-47 indien ze dit hard kan maken', stelt de minister.

Het is volgens de bewindvoerder onjuist dat er frequent mutaties zijn naar NH. 'De GMD staat niet los van NH en is een integraal deel van het ministerie. Het is geen dependance of buitenbeentje dus verplaatsen naar een andere afdeling of een andere sectie van NH binnen dezelfde taakstelling is geen probleem', stelt Dodson.

De bewindsman ontkent, dat de procedure van overplaatsing niet via een beschikking wordt afgewikkeld. 'Het ministerie van NH gaat thans als proef ministerie door het traject op weg naar een excellente overheid, waarbij wij in gemeenschappelijk overleg het personeel hebben aangegeven dat wij de diverse onderdelen zullen herstructureren en zaken anders zullen doen. Dit zal betekenen dat mensen uit hun comfortzone gehaald zullen worden en dat er meer inzet op de werkvloer verwacht wordt. Bij elke verandering in de organisatie worden de mensen conform de procedures opgeroepen voor een gesprek waarbij de verandering besproken wordt. De veranderingen zijn vaak horizontaal waarbij samen met de afdeling interne controle de processen opnieuw beschreven en veranderd worden. Dit gebeurt integraal bij NH dus ook bij de GMD.'

De minister zegt dat hij, vooral gezien zijn affiniteit met de vakbeweging, nooit werknemers waar dan ook, het recht zal ontnemen of verhinderen zich te bundelen en te verenigen. 'Blijkbaar is C-47 misleid en heeft men in zijn enthousiasme verzuimd de beweringen na te trekken waardoor deze uitspraken gedaan zijn of in het bulletin zijn opgenomen, hetgeen ik betreur.'