donderdag 22 maart 2018

Kapiteins van Apoera, Washabo en Section verbieden vergaderingen over goudwinning in Kabalebo

'Deze issue zorgt voor tweedracht binnen gemeenschap, omdat veel mensen tegen goudwinning zijn'

 
'We gaan politie op de mensen afsturen die vergaderingen houden om aan goudwinning te doen in het Kabalebogebied', zegt kapitein Carlo Lewis van Apoera. Ook zijn collega's Sergio Srisria van Washabo en Ferdinand Simonds van Section verbieden soortgelijke bijeenkomsten in hun dorpen. 

'Deze issue zorgt voor tweedracht binnen de gemeenschap, omdat veel mensen tegen de goudwinning in het gebied zijn. Als ze zien dat we de vergaderingen toelaten, kunnen ze denken dat we het met de plannen eens zijn', zegt Lewis, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 22 maart 2018.

De kapitein stelt dat de groep moet overwegen wat duurzamer is voor het gebied en geen zucht hebben naar goud om veel geld te verdienen ten koste van de natuur. 'Ze kunnen bijvoorbeeld binnen twee jaar rijk worden, maar daarna zitten we met kreken die vervuild zijn met kwik, waardoor we het water niet kunnen drinken en ook de vissen niet meer kunnen eten.' Hij heeft gehoord dat de mensen die goud willen zoeken, een coöperatie hebben opgericht.

Ronny Simon, die het initiatief ondersteunt, wil voorlopig niets zeggen over de plannen van de groep. Hij zei eerder, dat ongeveer 150 inwoners van Apoera en omgeving, voornamelijk jongeren, serieuze plannen hebben voor goudwinning in het Kabalebogebied. Zo willen ze ook profiteren van de rijkdom daar. 'Er zijn bedrijven die aan houtkap doen in ons bos en weer een ander bedrijf wint steenslag en er wordt ook zand afgegraven', zegt hij.

Simon stelt ook dat er nauwelijks werkgelegenheid is in het gebied. Braziliaanse goudzoekers hadden in 2012 een kamp opgeslagen nabij de Avanaverovallen, maar hiertegen waren de dorpelingen fel gekant. De commissie Ordening Goudsector Suriname is er toen naartoe geweest, maar tot optreden kwam het niet, omdat de goudzoekers al waren vertrokken. Ze waren waarschijnlijk getipt dat de commissie onderweg was.

vrijdag 9 maart 2018

Coalitie èn oppositie stemmen vòòr aanname van Minamata-verdrag

'Ik verwacht dat regering ons een wetsontwerp geeft dit jaar, dat nieuwe investeerders verbiedt met kwik te mijnen'Coalitie én oppositie hebben gisteren vóór de aanname van het VN Minamata-verdrag gestemd. Het verdrag werd met 39 algemene stemmen goedgekeurd. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons sprak van een historisch aantal en feliciteerde de regering en gemeenschap met de stap richting het uitbannen van het gebruik van kwik. 

'Ik verwacht dat de regering ons een wetsontwerp geeft dit jaar, dat verbiedt dat nieuwe investeerders investeren in equipment om met kwik te mijnen. En die ons vertelt hoelang de andere mensen die al hebben geïnvesteerd, nog zullen worden toegestaan om met kwik te werken, zodat zij de tijd krijgen om te investeren in andere vormen van mijnen. Als we dit niet doen minister, hebben we in 2025 weer een vergadering hierover hoe wij kwik moeten stoppen.'Hoewel enkele Assembleeleden de mening toegedaan zijn, niet volledig geïnformeerd te zijn door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, hebben ze vóór de ratificatie van het Minamata-verdrag gestemd.

De voorzitter van de commissie die belast was met de voorbereidingen van de openbare behandeling, André Misiekaba (NDP), riep alle leden op om voor het verdrag te stemmen. Dit werd ondersteund door de overige commissieleden. 'Omdat het belangrijk is voor iedereen, niet alleen het binnenland, maar voor heel Suriname', motiveerde Marinus Bee (ABOP) de stem van zijn fractie.

Patricia Etnel (NPS)zei reikhalzend uit te kijken naar het werk van de regering en 'het alternatief dat de regering zal bieden aan vooral de kleinschalige mijnbouwers als zij geen kwik meer moeten gebruiken'.

Roche Hopkinson (NDP) zei, dat met de aanname van dit verdrag de volgende generatie Surinamers blij gemaakt wordt en dat dit het startsein is om mens en natuur te redden.

Minister Dodson gaf aan,  dat Suriname moet gaan naar ‘Environmental Management in the Mining Sector’. Dat is volgens hem het belangrijkste resultaat van het actieplan voor de kleinschalige mijnbouw, die het meest gebruik maakt van kwik bij de goudwinning. De regering wil medio 2018 met dit milieuplan voor de kleinschalige mijnbouw beginnen. 'Het doel van dit plan is om het beheer van de kleinschalige mijnbouw in Suriname te verbeteren en het gebruik van milieu verantwoorde mijnbouwtechnologieën te introduceren. Er komen scholingscentra en samen met de banken en het bedrijfsleven zullen er financieringsmogelijkheden ontwikkeld worden voor de transformatie naar kwikvrij mijnen'

De uitvoering van dit plan is berekend over zeven jaar om uiteindelijk te komen bij de uitfasering van het kwikgebruik. De kosten zijn geraamd op 29,7 miljoen Amerikaanse dollar. Met de aanname van het verdrag heeft Suriname zich gecommitteerd aan
de uitfasering van kwikgebruik in een aantal producten en productieprocessen;
maatregelen treffen tegen de uitstoot van kwik in lucht, bodem en water;
de regulering van de ambachtelijke en kleinschalige goudmijnbouw;
bewerkstelligen van interim opslag van kwik en de verwerking van kwikafval;
in kaart brengen van verontreinigde gebieden en de gezondheid.

Op dit noemt is het verdrag ondertekend door 128 landen en geratificeerd door 89 landen.

maandag 5 maart 2018

Openbare vergadering Assemblee over Minamata-verdrag weer uitgesteld...

Minister Regilio Dodson is weer eens in het buitenland....


De voor morgen, dinsdag, geplande aangekondigde openbare vergadering van De Nationale Assemblee over het Minamata-verdrag gaat niet door. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen moest antwoord geven op gestelde vragen in de eerste ronde van de behandeling, maar volgens Starnieuws vandaag, maandag 5 maart 2018, is Dodson weer eens in het buitenland. Onbekend is waar, waarvoor en waarom....

Op 13 februari hebben Assembleeleden diverse vragen gesteld over kwikvervuiling. Met het Minamata-verdrag zal kwik geleidelijk aan wereldwijd moeten zijn verbannen.

Aangezien Dodson toen ook niet in het land was, werd de beantwoording van vragen uitgesteld.

Met ratificering van het Minamata-verdrag erkent Suriname, dat het onjuist gebruik van kwik negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid heeft.

donderdag 1 maart 2018

Dorpsbesturen Apoera, Section en Washabo staan goudwinning niet toe

Dorpen willen voorkomen dat gebied vernietigd wordt, zoals in Brokopondo is gebeurd

(Bron: Google Earth/Suriname Mirror)
  'We willen niet dat de Corantijn vervuild raakt met kwik, omdat we ook van vis leven'De dorpsbesturen van Apoera, Section en Washabo hebben nimmer toestemming verleend voor het ontplooien van goudactiviteiten 'in de prachtige natuur van West-Suriname'. Ze drukken de gemeenschap op het hart zich niet verkeerd te laten informeren. Dat staat op de Facebook-pagina van het dorpsbestuur van Apoera (zie hierna); de autoriteiten van twee andere dorpen ondersteunen de mededeling. Die is gedaan om de samenleving te informeren na geruchten over plannen voor goudwinning in het Kabalebogebied. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, donderdag 1 maart 2018.

'Goed wij staan achter jullie', is één van de reacties, terwijl een ander schrijft: 'God zij dank. De juiste beslissing.' Weer een ander reageert: 'Blij geïnformeerd te zijn en wees standvastig.'


Kapitein Sergio Srisria van Washabo zegt, dat momenteel niet gesproken zal worden met personen die aan goudwinning willen doen. 'Zodra we met de mensen praten, doen geruchten de ronde dat we toestemming hebben gegeven om goudactiviteiten te ontplooien', zegt het dorpshoofd. Hij stelt dat de dorpsautoriteiten geen voorstander zijn van goudwinning in het gebied, om te voorkomen dat de plek vernietigd wordt, zoals met gebieden in Brokopondo is gebeurd.

Ook willen ze niets te maken hebben met kwik. Hoewel de mensen beweren dat ze zonder kwik willen mijnen, zijn de dorpsbestuurders hiervan niet overtuigd. 'We willen niet dat de Corantijn vervuild raakt met kwik, omdat we ook van vis leven', zegt de kapitein.

Ongeveer 150 inwoners van Apoera en omgeving, voornamelijk jongeren, hebben serieuze plannen voor goudwinning in het Kabalebogebied. Dat zei Ronny Simon, die het initiatief ondersteunt, eerder. Ze willen mijnen zonder kwik en profiteren van de rijkdom in het gebied.

Districtscommissaris Theresia Cirino van Kabalebo is ook geen voorstander van het initiatief. Ze heeft van de dorpsbesturen vernomen, dat een groep personen aan goudwinning wil doen. 'Wij gaan dat echt niet toestaan. De president noch de minister van Natuurlijke Hulpbronnen wil dat er in het Kabalebogebied goudactiviteiten worden ontplooid. Ik ben het met hen eens', zei Cirino.

woensdag 14 februari 2018

Sharman (VHP): 'Is medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan naar inademen kwikdampen?'

Assembleevergadering over Minamata Verdrag gaat meer over alle aspecten van kwik


Assembleelid Dew Sharman (VHP) wil weten of er een medisch-wetenschappelijk onderzoek is gedaan om aan te geven wat de status is van de samenleving met betrekking tot het inademen van kwikdampen. Hij heeft bij de behandeling van het Minamata Verdag gisteren gevraagd of Paramaribo en andere gebieden tegen een kwikramp aanzitten. 'Kwik is een heel gevaarlijk ding en wij moeten weten als samenleving in welke mate wij besmet zijn, gezien de zovele medische gevolgen', stelt Sharman, die ook arts is. 

Sharman gaf aan, dat door de Universiteit van Suriname een onderzoek is gedaan waarin is aangegeven dat in en rondom opkoopcentra in Paramaribo er concentraties van methylkwik in de lucht is die duizenden maal hoger is dan de toelaatbare concentratie die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorschrijft. Deze hoge concentraties zijn gemeten door geijkte apparatuur.

'Als er nog geen onderzoek is geweest naar de mate van besmetting, denk ik dat het medisch-wetenschappelijk onderzoek moet komen om alvast vast te stellen wat de status is van de samenleving', vindt Sharman.

Ook Carl Breeveld (DOE) uitte zijn bezorgdheid over de kwikdampen die vrijkomen bij de verwerking van goud in de bewoonde gebieden. Hij haalde nog een keer de protesten aan rondom het Boys terrein een paar jaar geleden. 'De gezondheid van mensen is het geding en we kunnen daar geen grappen mee maken en we zullen protesteren daartegen.'

Hij wil van de regering weten wat zij gedaan heeft om het kwikprobleem in woongebieden aan te pakken.

Sharman stelde ook de vraag waar allemaal de goudopkoopwinkels zijn gevestigd. Bij zowel de legale als de illegale zaken vindt de zuivering van het goud op dezelfde manier plaats, namelijk door verhitting waardoor de kwikdampen vrijkomen. 'Elke 100 gram aan goud dat wordt aangeboden aan de winkels bevat 5 tot 7 gram kwik dat vrijkomt in de samenleving. En dat is veel gevaarlijker en ik ben bijzonder bezorgd.'

Tijdens de vergadering werd overigens bij herhaling erop gewezen, dat kwik niet een probleem is van het binnenland alleen, maar van het hele land.

Bee (ABOP) wil antwoorden regering over schimmige gang van zaken rond scalians

Breeveld (DOE): 'Mede- werker op scalian zegt, dat er gewoon aan goudwinning wordt gedaan'


Assembleelid Marinus Bee (ABOP) kreeg gisteren in het parlement ondersteuning van collega's bij zijn vragen die hij tijdens de behandeling van het Minamata Verdrag heeft gesteld over de scalians op het stuwmeer. 'Wie is de opdrachtgever, wat kost het, wie betaalt het, hoe lang duurt het en hoe heeft de selectie plaatsgevonden', wil Bee weten, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 14 februari 2018.

Zijn fractiegenot Diana Pokie stelde voor dat de scalians aan ketting gelegd moeten worden.

Carl Breeveld (DOE) zei, dat een medewerker op een goudponton heeft gesteld, dat er gewoon aan goudwinning wordt gedaan.

Bee stelde de vragen eerder tijdens de openbare commissievergadering aan minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. De bewindsman had geen antwoord gegeven, omdat hij vond dat hij al voldoende toelichting heeft gegeven. Voor Bee is het echter belangrijk, dat zijn vragen worden beantwoord, aangezien hij die stelt als parlementariër en de minister verplicht is duidelijke antwoorden te geven.

Breeveld merkte op dat een wetenschappelijk onderzoek moet komen naar wat er op het stuwmeer gebeurt en naar de uitspraken van de minister hierover.

'In plaats van dat de scalians zijn ontmanteld, zijn ze juist uitgebreid', zegt Bee, 'het is onze taak om de regering of zelfs de president op te roepen om op te treden tegen de scalians.'

Bee en fractiegenoot Edward Belfort voerden aan, dat Dodson niet kan optreden, omdat anderen de touwtjes in handen hebben. Volgens Belfort gaat het om opdrachtgevers vanuit het Kabinet van de President. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons greep in en zei dat Belfort met bewijzen moet komen en geen insinuaties moet doen.

Uit verschillende bijdragen van Assembleeleden blijkt dat er getwijfeld wordt aan de antwoorden die Dodson heeft gegeven. Zij voerden aan dat de verklaringen die de bewindsman heeft gegeven onlogisch zijn. Ook het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) weet niks af van inventarisatie van kwik die zou plaatsvinden door scalians. Minister Dodson was er niet om vragen te beantwoorden. Hij is - hoe handig...😒 - in het buitenland.

Met de waarneming is zijn collega Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie belast. De vergadering is verdaagd, omdat de regering  tijd nodig heeft om in te gaan op de vragen en opmerkingen van Assembleeleden.

zondag 11 februari 2018

Zes illegale goudzoekers opgepakt in district Brokopondo

Paar goudzoekers ontkomen rechtsvervolging door geringe boetes te voldoen

(Bron: Korps Politie Suriname)


Het Korps Politie Suriname meldt zondag 11 februari 201, dat het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) in de eerste week van februari zes illegale goudzoekers heeft aangehouden wegens overtreding van de Wet Economische Delicten en overgedragen aan de politie van het ressort Brownsweg. 

De goudzoekers waren illegaal aan het werk in de concessie van een goudverwerkingsbedrijf in het Brokopondo gebied.

Enkele verdachten hebben na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie de zaak buiten proces afgehandeld. Zij moesten boetes variërend tussen slechts Srd 1.000 en Srd 1.200 betalen.

Bij de mannen zijn werktuigen zoals metalen (goud) detectoren en ertsen waarin goud voorkomt in beslag genomen.

De verdachten verplaatsten zich vanuit Paramaribo en afgelegen gebieden om binnen de concessie te opereren. Bij enkele van deze goudzoekers werden ook jachtgeweren en vuurwapens in beslag genomen. De verdachten, bij wie wapens in beslag zijn genomen, zijn in verzekering gesteld voor overtreding van de Vuurwapenwet.