zaterdag 18 oktober 2014

Gerold Dompig: ‘Bezoek Assembleelid Pokie aan Balingsula is mislukt’

Voorzitter Commissie Ordening Goudsector schoffeert politica

Dompig kan niet omgaan met kritiek en vindt dat die kritiek ‘nu eens moet ophouden’

18-10-2014


Paramaribo - De Commissie Ordening Goudsector (COG) wacht instructies af van het Bureau Nationale Veiligheid om eventueel met harde hand illegale goudzoekers te verwijderen van Balingsula.

‘Ik heb een rapport opgemaakt van wat zich heeft voorgedaan, zoals gesprekken met Suralco, IAmGold, de krutu die is gehouden op last van districtscommissaris Ivonne Pinas en de petitie van goudzoekers. Ik handel niet op eigen houtje. Na de krutu hadden we de mannen achtenveertig uur de tijd gegeven het gebied te ontruimen. Ik wacht op instructies en als het kabinet vindt dat de veiligheid van de dammen van de Suralco in gevaar zijn, zullen we alsnog ontruimen’, zegt Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de commissie, vandaag, zaterdag 18 oktober 2014, op Starnieuws.

Dompig bevestigt dat het Assembleelid Diana Pokie (A Combinatie) gisteren naar het gebied is getrokken om zich te oriënteren. Pokie heeft volgens hem niet de juiste procedure gevolgd en helemaal geen contact gemaakt met de commissie. De missie van de parlementariër is volgens Dompig dan ook mislukt.

'Met alle respect voor mevrouw Pokie, maar haar kritiek op de commissie is hetzelfde politiek liedje dat ik hoor vanuit de A Combinatie de afgelopen vier jaar’, beweert Dompig. Hij vindt de kritiek onterecht en blijft er bij, dat die is ingegeven door politieke belangen. ‘Ik vraag me af waarom mevrouw Pokie mij niet heeft gebeld en gevraagd om haar mee te nemen naar het gebied. Wij hadden haar gaarne rondgeleid en haar van de juiste feiten voorzien. Nu gaat zij met goudzoekers en een journalist naar een verkeerde plek. Daar aangekomen belt niet zij, maar de journalist mij op om doorgelaten te worden. Zo werkt het niet’, betoogt Dompig.

Dompig vindt dat de kritiek op de COG nu eens moet ophouden. ‘Je kan de commissie niet voorbij gaan en nu vinden dat de president alleen de zaak moet oplossen. We praten hier over een situatie waar de nationale veiligheid van het land in gevaar is gebracht door de goudzoekers. Als door hun activiteiten de dam barst, wat dan, maar dan is het te laat. Trappen tegen de commissie heeft geen zin.’

Hij zegt dat de commissie niet in staat is gebieden eigenhandig toe te wijzen aan de goudzoekers. Ook de president zou dat niet kunnen, omdat het hier gaat om concessiegebieden van IAmGold en de Suralco, waar de illegalen werkzaam zijn. ‘De president zou zichzelf in de kaart spelen, omdat hij dan aan de concessieafspraken zou komen. De maatschappijen hebben terecht de alarmbel geluid. De commissie kan alleen als bemiddelaar optreden en is als overheidsinstantie aangewezen om te ordenen. Ik heb dan ook wel begrip voor het standpunt van de goudzoekers dat zij ergens moeten hebben om te werken, maar in deze situatie kan je niet het mes op de keel plaatsen van de regering.’

Dompig beweert verder, dat het geroep van de goudzoekers steeds weer is, dat zij een plek nodig hebben waar goud is en dat er geen ander werk is. ‘Als ik wist waar het goud te vinden was zou ik niet voor de commissie werken. We moeten eerst prospecten en dat gebeurt nu onder leiding van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst. We zijn nu al begonnen om een geschikte plek te zoeken voor de mannen in het gebied, maar waar ze nu zijn kunnen ze niet blijven. Wanneer er opruiming plaatsvindt, gebeurt dat ook niet door normale ambtenaren, maar door aan de commissie toegevoegde politieambtenaren die daarvoor de bevoegdheid hebben.’

Dompig stelt daarenboven ook, dat de kritiek totaal voorbij gaat aan de verworvenheden van de commissie. ‘Ook in die gevallen waar geschreeuwd werd dat er geen goud is, hebben wij na bemiddeling met de goudmaatschappij gezorgd voor werkgelegenheid. Ik kan onder andere noemen Nieuw Koffiekamp. Daar ging het om vijftig man, veel geschreeuw, nu werken er tweeduizend man in het Romagebied (van IAmGold). Makamboa is het zelfde geval (Makamboa is de organisatie van porknokkers uit Nieuw Koffiekamp). Dus daarom moeten de mannen niet eerst roepen er is geen goud, maar komen praten. Ik begrijp ook dat ze niet ver willen omdat ze geen geld hebben om te investeren, maar daarom juist moeten ze komen praten met de OGS. Wij zijn er niet voor de goudmaatschappijen, maar om de goudsector te ordenen en zeker voor de goudzoekers om te bemiddelen dat zij inderdaad een bestaan kunnen hebben.’

Noot:
Deze man, Dompig, kan dus echt niet omgaan met kritieken op het functioneren van zijn commissie. Hij stelt zich arrogant op en schoffeert politica Pokie. 

Waarom zou je als politicus of als wie dan ook toestemming moeten vragen aan de commissie om een bezoekje te brengen aan een dam aan de rand van het stuwmeer? Is hij, Dompig, of de commissie beheerder/eigenaar van dat gebied? 

Deze man zou eens in de spiegel moeten gaan kijken en zich moeten gaan afvragen waarom zovelen toch kritiek hebben op het functioneren van de commissie?, en dat zijn dus echt niet alleen politici als Pokie en Asabina. Zal hij zich nooit eens afvragen, tja, misschien doe ik echt iets niet goed, bijvoorbeeld in de communicatie met de burgers, de goudzoekers, de media. De attitude van de man is simpelweg fout. Hij staat nauwelijks open voor meningen van anderen. Alleen wat hij zegt is correct.
Alleen wat hij zegt is de waarheid.

Overigens is dit weer een typisch Starnieuws-artikel. De webredacteur stelt werkelijk geen enkele kritische vraag aan Dompig. Het is eenrichtingsverkeer in het artikel. Dompig mag praten, praten en praten en een politica schofferen zonder dat webredacteur Wilfred Leeuwin ook maar 1 kritische vraag durft te stellen...... Journalistiek??? Starnieuws???? Bagger, dat is het.

Assembleelid Pokie: ‘Kwestie illegale goudzoekers rond stuwmeer alleen oplossen door ingrijpen president’

Politica (terecht) niet te spreken over optreden Commissie Ordening Goudsector

18-10-2014


Paramaribo - Het Assembleelid Diana Pokie (A Combinatie) zegt dat niet de Commissie Ordening Goudsector (COG), maar president Desi Bouterse zal moeten zorgen voor een structurele oplossing voor het probleem van de kleine illegale goudzoekers in het gebied rond het stuwmeer. De goudzoekers hadden tot gisteren de gelegenheid gekregen van de commissie om zich uit het gebied te verwijderen.

Eerder hebben zij een petitie ingediend bij het Kabinet van de President, waarin zij zeggen bereid te zijn te vertrekken als ze maar een geschikte plek krijgen om naar goud te zoeken.

Pokie, afkomstig uit Brownsweg, heeft zich gisteren samen met een groep goudzoekers en een vertegenwoordiger van het traditioneel gezag georiënteerd in het gebied. Zij en haar gevolg kregen geen toestemming van de commissie om via de normale route het gebied te betreden.

‘Wij zijn via een omweg geweest en hebben geprobeerd een goed beeld te krijgen van de situatie. Ik wil vooraf stellen dat het een feit is dat de goudzoekers uit het gebied moeten vertrekken, maar de situatie is heel anders dan wat de commissie steeds zegt. Het probleem is niet alleen dat de goudzoekers illegaal in het gebied zijn. De mannen zijn echt wel bereid te vertrekken, maar willen dat de president bemiddelt met IAmGold en Suralco om ze een geschikte plek te geven waar zij naar goud kunnen zoeken.'

Pokie stelt ook, dat er plekken worden aangewezen door de commissie, maar dat het onmogelijk is voor de goudzoekers om daar te werken, zonder het juiste equipement en genoeg financiële middelen. ‘De mannen hebben die machines niet, de plekken die hen worden toegewezen zijn ver. Wat verwacht de regering dan dat er zal gebeuren, wanneer net in de achtertuin van de mannen concessies worden uitgegeven aan buitenlandse maatschappijen?’

De parlementair zegt tijdens de oriëntatie niet gemerkt te hebben, dat de goudzoekers activiteiten ontplooien in de buurt van de dammen van de Suralco. ‘Het dichtstbijzijnde kamp is op ongeveer twee kilometer afstand van de eerste dam’, constateert Poki.

Gerold Dompig, voorzitter van het zogenoemde Managementteam van de commissie, beweerde afgelopen week nog in een interview op Apintie Radio, dat er goudzoekers zijn die werken op nog geen vijftig tot tachtig meter afstand van een dam.

De COG heeft eerder gewaarschuwd dat de activiteiten van de goudzoekers een gevaar vormen voor de dammen van de Suralco. Pokie is na de oriëntatie vooral niet te spreken over de manier waarop de commissie met deze kwestie omgaat. Volgens haar wordt niet echt gezocht naar een structurele oplossing wanneer de commissie onderhandelt met basja’s en kapiteins en de mannen een verre plek aanwijst. De parlementair vindt dat de COG deze zaak op de spits zal drijven wanneer geen juiste informatie wordt gegeven en de goudzoekers als slechts illegalen worden bestempeld.

Pokie is er ook niet over te spreken, dat vanuit de commissie wordt beweerd dat sommige parlementariërs uit het gebied belang bij hebben dat de illegalen zich daar ophouden. ‘Ik daag de COG uit te bewijzen dat met name ik een belang heb. Ik heb geen enkele machine in het gebied en geen enkele interesse om goud te winnen’, zegt Pokie. Zij zegt niet te ontkennen dat er onder de mannen enkelen zijn die zelf geen goudwinningsactiviteiten ontplooien, maar derden in het gebied brengen en van hen commissies ontvangen. Dit is eerder ook al beweerd door de commissie.

‘Maar ik zie dat als onderdeel van het grote plaatje waarin dit probleem zich voordoet. Er is geen enkele mogelijkheid tot werk in het gebied. Goudactiviteiten zijn voor de hand liggend. De regering moet er gewoon voor zorgen dat de mannen een goede plek krijgen, waar zij naar goud kunnen zoeken en op die manier zichzelf en hun gezinnen kunnen onderhouden. Ik doe niet aan politiek in deze kwestie, maar leg het probleem uit dat zich afspeelt in mijn gebied. In de commissie is er geen vertrouwen, zeker niet wanneer er wel scallians in het gebied opereren waarvan niemand iets zegt. Hierover heeft mijn collega Ronny Asabina vaker vragen gesteld in het parlement’, zegt Pokie.

Poki wijst er op dat tijdens een krutu, de vorige week werd belegd door districtssecretaris Ivonne Pinas, unaniem is besloten dat de goudzoekers uit het gebied moeten vertrekken. Er is toen geen ultimatum gesteld. De voorwaarde was wel, dat ingrijpen van de president wordt gevraagd en dat die bemiddelt dat de goudzoekers een geschikte plek krijgen.

‘Deze kwestie zal niet worden opgelost en zelfs uit de hand lopen wanneer de president niet zelf ingrijpt’, aldus Pokie.

woensdag 15 oktober 2014

Gerold Dompig (Commissie Ordening Goudsector) onder vuur: Dompig zou grote wanbetaler zijn en privé en werk niet weten te scheiden

Ondernemer Profijt: 'Dompig is regeringsadviseur? Hij is een wanbetaler!'

Dompig zou ondernemer totaal Srd 250.00 verschuldigd zijn

15-10-2014  Obsession Magazine/Dagblad Suriname


Paramaribo - 'Gerold Dompig van Commissie Ordening Goudsector (COG) moet mij betalen. Zowel in privé als voor diensten die ik voor de commissie heb uitgevoerd. Ik heb zijn woning verbouwd en daar heeft hij mij nog steeds niet voor betaald. Hij heeft bij mij een openstaande rekening staan van Srd 130.000. Ik ben moe van het vragen naar mijn geld. Ik ben een civiele zaak tegen hem begonnen. Ik heb ook het identiteitskaartenproject voor de COG gedaan. Ook daarvoor moet ik betaald worden. Die rekening loopt in de Srd 120.000. Ook daar heb ik een civiele rechtszaak over ingediend.’

Aan het woord is een zeer gebelgde Dennis Profijt in het Dagblad Suriname van vandaag, woensdag 15 oktober 2014, die met zijn bedrijf ‘Projects NV’ diensten heeft geleverd aan de commissie en haar voorzitter  Gerold Dompig.

‘Ik ben het zat. Al mijn rekeningen staan rood. Ik kan mijn arbeiders niet meer betalen en heb ze bij een ander bedrijf te werk laten stellen. Ik krijg nog steeds projecten van de regering, maar deze mensen betalen de rekeningen niet.’

Profijt overlegt stukken, waaruit blijkt dat Dompig het perceelland waarop zijn woning staat heeft aangekocht voor het bedrag van Srd 940.316, 24. Wat Profijt stoort, is dat in de desbetreffende notariële akte is opgenomen dat Dompig regeringsadviseur is en dat hij woont aan de Jagernath Lachmonstraat nummer 181. ‘Dat is het kantoorgebouw van de COG’, zegt Profijt. Dit is een valse opgave in een authentieke akte en een strafbaar feit.

De krant sprak met Melvin Linscheer, directeur Binnenlandse Veiligheid en ook lid van de Commissie Ordening Goudsector, welk laatste niet door de krant wordt vermeld. Hij bevestigde dat Dompig geen regeringsadviseur is. Dompig is beleidsadviseur en Linscheer dacht dat deze functie misschien ook als regeringsadviseur kon worden aangemerkt. Dat dit niet zo is, zal simpel uit de salariëring blijken.

‘Toen de woning af was, had Dompig geen geld over voor inboedel. Ik heb met een bevriende handelaar afgesproken dat hij op afbetaling zijn inboedel kon betrekken. Dompig nam heel veel spullen op rekening, maar betaalde de handelaar niet. Ik werd steeds hiervoor gebeld en heb toen de handelaar maar betaald. Per slot van rekening waren de afspraken via mij gegaan’, zegt Profijt. ‘Toen ik de rekening van Srd 47.000 aan Dompig gaf, vroeg hij mij een vals stuk op te maken en te overfactureren, zodat hij mij uit de pot van OGS kon betalen. Gerold daar doe ik niet aan mee, zei ik tegen hem en vanaf die dag ben ik ook klaar met hem.’

De krant schreef eerder, dat het al geruime tijd rommelt binnen de commissie. De COG, die voor drie jaar in het leven was geroepen om de goudsector te ordenen met dien verstande dat na de ordening de Staat belasting kan innen uit deze sector, is nog steeds in uitvoering. Vorig jaar werd er nog een begroting van zo’n Srd 20 miljoen ingediend. Dat is vreemd, omdat het mandaat van de commissie in het eerste kwartaal van 2014 moest zijn verlopen. Hierover zijn vragen gesteld door de Vaste Commissie van Natuurlijke Hulpbronnen in De Nationale Assemblee (DNA).

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vraagt zich af wat de commissie al die tijd met alle gelden heeft gedaan. ‘Niet eens 100 kleine goudzoekers zijn geregistreerd. Volgens toezegging van de COG zouden 75% van de illegale goudzoekers al geregistreerd moeten zijn. Dit is niet eens 1%. De weinige geregistreerden hebben geld betaald voor de registratie, maar hebben tot op heden geen pasje ontvangen. De besteding van de middelen is ook onduidelijk’, stelt Gajadien.

Ondertussen schijnt het een njang patu te zijn binnen de COG. Er zijn heel wat voertuigen aangeschaft, waarvan sommigen klemgereden zijn, omdat er verkeerde brandstof is getankt. Ook heeft de commissie rekeningen lopen bij verschillende leveranciers en blijkt zij niet in staat te zijn deze te betalen.

Dompig vaart er ook wel goed bij, want een lokale bank heeft hem onlangs twee privéleningen tot een totaal van 1.3 miljoen verstrekt. Het verbaast Gajadien dat iemand die nauwelijks drie jaar in Suriname werkt, in aanmerking kan komen voor zulke grote leningen.

‘Dan moet je een geweldig onderpand hebben’, stelt Gajadien, die documenten van deze leningen in handen heeft. Ook het DNA-lid Diana Pokie gaf in een eerder vraaggesprek te kennen, dat het beleid van de commissie niet transparant is. Wat de COG vertelt en wat in het veld leeft, is heel erg tegenstrijdig met elkaar. De commissie had de goudzoekers van Nieuw Koffiekamp, verenigd in Makamboa NV, beloofd andere concessies buiten de Rosebel goudmijn te geven. ‘De belofte is bij woorden gebleven, want in de praktijk is er niets van te merken’, zegt Pokie. De jongens zijn geregistreerd, maar verdere acties zijn niet meer ondernomen. ‘Er zou ook een beheersorgaan komen, maar daarvan hebben we ook niets vernomen.’

Uit het artikel wordt niet duidelijk of de redactie van het Dagblad Suriname getracht heeft een reactie los te krijgen van Dompig….

Noot:
Het wachten is op een reactie van Dompig. Maar, duidelijk moge zijn dat iemand die op deze wijze kennelijk opdrachten verstrekt en vervolgens niet overgaat tot betaling, niet de meest geschikte persoon is als voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector. Het is dan ook logisch, dat die commissie tot vandaag de dag nooit een financiële verantwoording heeft gepubliceerd over ieder jaar dat zij bestaat, 2011, 2012 en 2013. De commissie doet overigens sowieso weinig aan communicatie met de burgers. De website van de commissie vermeldt nauwelijks enige recente informatie. Persberichten heeft de commissie zelden tot nooit uitgebracht. Het is een presidentieel orgaan waarbij vele vragen gesteld kunnen worden. Een orgaan dat een gesloten karakter vertoont. Een orgaan dat niet kan omgaan met kritiek en criticasters. Op diverse door mij aan de commissie verzonden emails met vragen over issues die betrekking hebben op de kleinschalige goudwinning is nooit (!) gereageerd. 
Deze commissie bestaat uit avonturiers, die met geld van de bevolking dwars door het binnenland rijden in mooie bestickerde pick-up's. 
Een commissie die nu en dan uit bepaalde gebieden een handjevol illegale goudzoekers verwijderd, om ze vervolgens gewoon terug te laten keren. 
Een commissie zonder enig beleid. 
Een commissie die feitelijk zou moeten worden opgeheven en plaats moeten maken voor een onafhankelijke non-gouvernementele organisatie, een stichting of een vereniging.
Een commissie rijp voor verandering, een commissie rijp om zelf geordend te worden, een commissie rijp om te verdwijnen.

dinsdag 14 oktober 2014

Gold mining sans mercury; Philippines - It is possible, mining without mercury, but the will to do so must be there

(Source photo)
Gold mining sans mercury

Miners in Gaang use Borax

14/15-10-2014  By Dexter A. See, Manila Standard Today, Philippines


BALBALAN, Kalinga—An American engineer, who is considered an expert on safe mining methods, said on Tuesday small-scale miners in this remote mountain municipality have adopted a new way of extracting gold without using mercury, and they have succeeded in preserving a healthy environment.

Dr. Rasmus Rasmussen, a mining engineer from the University of Copenhagen, said hundreds of miners that pan for gold in the river use the borax sluice box, a mercury-free practice of extracting gold from ore.


“The success of the project in Gaang to convert almost all the miners is exemplary and fantastic, and this is world news,” Rasmussen said.

Pocket miners in other countries such as Papaua New Guinea, Indonesia, Australia, and North America usually separate the gold by soaking g rinded ore in mercury solution. The miners in Gaang use Borax, a cleansing agent used in manufacture of glass and porcelain, instead.

Small-scale mining in Gaang is a multi-million industry. The town produces around two to three tons of high grade gold annually.

Rasmussen said Gaang was a successful artisanal small-scale gold mining to adopt a mercury-free mining practice and “the commitment shown by miners to get rid of harmful chemical is worth emulating in other parts of the world.”

“The miners should not be punished for mining natural resources. Their effort to change from mercury mining into a more responsible mining practice should be recognized and awarded,” he said.

The  Banao Bodong Association, a community regulating body respected by the native tribes, has banned the use of mercury because of its bad effect on the health and environment.

Miners, who refuse to adopt safe mining methods will be banned from the community and will be driver out of the village, according to association officials.

Mayor Kennth Mangaoang commended the miners for being receptive to change and said it will translate to overall benefit for the community and the people, especially the next generation of small-scale miners.

Gov. Jocel Baac said the shift in mining methods in Gaang mines will contribute to reducing the high traces of mercury in the Chico River, making the river useful for people living in low-lying communities.

Note:
Gold mining sans mercury; Philippines - It is possible, mining without mercury, but the will to do so must be there and that will is not there among the Suriname small scale gold miners.....they keep on using the prohibited mercury and they keep on destroying the biodiversity and poison the water in creeks, rivers and lakes which water is used by indigenous and maroon people in the hinterland. No real action is taken by the government against those miners.

maandag 13 oktober 2014

Suriname verdient niets aan kleinschalige goudwinning

Goudzoekers negeren belasting-verplichtingen 
  
Sector kost alleen miljoenen Srd’s door werk Commissie Ordening Goudsector

13-10-2014


Paramaribo - Suriname verdient nog steeds niet aan de kleinschalige goudwinning. Hoewel er meer dan 30.000 mensen werkzaam zijn in de goudsector levert deze, in de huidige situatie, onvoldoende inkomsten voor het land, doordat personen die wel verdienen in de sector niet voldoen aan hun belastingplichten. Dit bericht vandaag, maandag 13 oktober 2014, het Dagblad Suriname.

15.000 Personen die werkzaam zijn in de goudwinning zijn buitenlanders en hebben momenteel een illegale status. Dat staat in de begroting van het dienstjaar 2015 van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Om te kunnen verdienen aan de kleinschalige goudwinning had de regering op 10 december 2010 (en niet zoals het Dagblad Suriname schrijft 20 decembee 2012) de Commissie Ordening Goudsector, onder leiding van Gerold Dompig, in het leven geroepen. Er is vanaf het ontstaan van de commissie tientallen miljoenen uitgegeven om ordening te brengen in de kleinschalige goudwinning. Dit jaar wordt er wederom een bedrag van ruim Srd 17 miljoen gereserveerd voor de commissie.

Volgens het ABOP-Assembleelid Marinus Bee moet de commissie opgedoekt worden, omdat het nog steeds geen resultaten heeft geboekt. Zoals de opzet in het begin was, vond Bee die goed. Naderhand bleek volgens hem, dat de ordening haar doel heeft gemist.

‘De illegale porknokkers zouden een legale status krijgen en ook terrein om te werken. De Staat zou meer aan belasting innen uit deze kleinschalige goudsector. Niets hiervan is bereikt, het rendement evenaart de nul, terwijl we elk jaar zien dat er miljoenen worden opgebracht op de begroting van Natuurlijke Hulpbronnen voor de ordening. Ik ben bereid de discussie aan te gaan met wie dan ook over de output. Een van de belangrijkste redenen voor het falen van de ordening in de goudsector is ook dat het vertrouwen tussen het veld en de commissie totaal is geschaad’, aldus Bee.

zondag 12 oktober 2014

Miners risk death in Burkina Faso gold rush - Gold miners continue working with dangerous chemicals, such as mercury, despite health related risks.


Gold mining is seeing a surge in popularity in Burkina Faso as thousands head to the mines, prompted by the rising price of the precious metal.

Many of the country's young farmers have given up tending to their fields, and are risking their lives working near dangerous chemicals such as mercury. The toxic chemical is an environmental and health hazard, but continues to be used to extract gold from the earth.

 Al Jazeera's Nicolas Haque reports from Zoula in western Burkina Faso.

zaterdag 11 oktober 2014

Illegal gold miners face arrest: Zambia

Yaluma (Source: Zambian Eye)
Illegal gold miners face arrest

11-10-2014  By SYLVESTER MWALE, Times of Zambia


MINES, Energy and Water Development Minister Christopher Yaluma says security wings have managed to trace some illegal gold miners and dealers on the black market in the ongoing investigations.

The ministry sent investigators in August to probe reports of illegal gold mining and exploration by some companies in different parts of the country.

This followed reports that some companies were mining and exporting the precious stone in the pretence of copper.

Mr Yaluma said in an interview during the week that the investigations had revealed that illegal gold mining was being done in Chibombo and Vubwi in Central and Eastern respectively.

 “A good quantity of gold has been taken away and the Government would soon announce the arrest of those behind the illegal activity. The investigations are still going on, but we have realised that there are illegal miners of gold especially in Chibombo and Vubwi in Eastern Province.

“We have enforced the security – both government security and private to ensure that these people are arrested and we will soon get them arrested because the security is closing in,” he said.

He said most of the gold that was being mined at the moment was being sold on the black market and the Government has managed to identify some individuals and institutions behind the scam.
The minister also revealed that some investors had expressed interest to come with a processing plant that would help to refine the gold in a formalised manner.

Unlike at the moment when most of the precious stone is illegally exported, the investors hope to come up with a plant that would help refine the gold.

It is believed that the business has boomed as miners are finding it easy to mine unlike other mineral products like copper where heavy duty machines are needed.

The Government had issued a stern warning in August that it would not spare companies that were illegally exploring and exporting gold without making a declaration.

While Eastern and Central have been identified as provinces with high rates of illegal gold mining, Copperbelt and North-Western provinces have also reportedly been highly affected.

Noot:
Zo kan het dus ook: arresteren. Neen, in Suriname krijgen illegale goudzoekers gewoon een nieuw werkgebied toegewezen, nadat ze eerst unieke stukken tropisch regenwoud hebben verwoest en kreken, rivieren en het stuwmeer met kwik hebben vervuild.....