dinsdag 15 juli 2014

Groepje Surinamers vreest na bezoek aan Stonwatervallen in Brownsberg Natuurpark vernietiging natuur door goudzoekers

Zogenoemde 'expeditie' met Erlan Sleur doorklieft Brownsberg Natuurpark op zoek naar Stonwatervallen

Groepje wandelaars vreest vernietiging gebied door goudzoekers

Sleur werkt nauw samen met Commissie Ordening Goudsector en werkt mee aan vernietiging delen Brownsberg Natuurpark

15-07-2014 


Paramaribo - Een groepje Surinamers, dat onder meer bestond uit Erlan Sleur van de vrij onbekende stichting ProBioS (Protect Our Biodiversity in Suriname) èn oud pr-medewerker van de Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu, beheerder van het Brownsberg Natuurpark) èn oprichter van de Facebookgroep Natuurvrienden van Brownsberg en twee leden van de Commissie Ordening Goudsector, is bezorgd over toekomstige aantasting van uniek natuurschoon door goudzoekers na in het afgelopen weekend de Stonwatervallen op Brownsberg te hebben bezocht. Dat schrijft De West in haar editie van dinsdagavond 15 juli 2014.

De watervallen liggen aan de oorsprong van de Witikreek en daar algemeen bekend is dat deze kreek al totaal vernield is door goudzoekers, wordt gevreesd dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de goudzoekers hun vizier op dit gebied zullen richten. Sleur meent dat deze ongerepte cascade in het natuurpark daar liever wereldkundig wordt gemaakt, zodat het gebied beter beschermd kan worden.

Zo ziet de oud Stinasu-medewerker Sleur zich graag: natuurvorser
De ProBios-voorzitter schat in dat 80 tot 90 procent van het natuurpark geen toezicht heeft, omdat er geen ecotoerisme- activiteiten worden ontplooid. Hierdoor kunnen de goudzoekers vrijuit anoniem hun grootschalige vernietigende werkzaamheden uitvoeren, met alle nadelige gevolgen van dien.
Sleur prefereert dan ook de ‘nieuwe’ natuurattractie niet geheim te houden, maar deze in kaart te brengen en te ontsluiten voor eco-toerisme, waardoor meer toezicht komt en opgetreden kan worden als er goudzoekers worden waargenomen.

Het Witikreek-stroomgebied ligt stroomafwaarts op nog geen 1½ kilometer van de Stonwatervallen en daar goudzoekers opwaarts de kreken werken vanwege het water dat ze nodig hebben is het dus een kwestie van tijd voordat ze bij deze watervallen komen als er niets wordt ondernomen.

De laatste jaren is overigens een erg lakse houding van de zijde van de regering waargenomen, waarbij zij mensen die voor eigen gewin Brownsberg vernietigen, juist steeds meer accommodeert.

De groep vertrok voor haar toeristisch avontuurlijke dagje uit op de bewuste dag vrij vroeg naar het gebied, waarbij een GPS achteraf goed van pas bleek te zijn gekomen, daar het naar zeggen van Sleur om zeer verraderlijk berggebied gaat waar men voor men er erg in heeft, verdwaalt. Er was geen pad over de laatste 1½ kilometer en de teamleden moesten continu naar de beste weg zoeken om zich een weg te banen langs de omgevallen bomen, kreken en rotspartijen. Er werd een redelijk rechte lijn gevolgd naar de Stonwatervallen toe, maar desondanks kwam de groep pas rond 15.00 uur aan. Besloten werd om niet de hele watervallenpartij te verkennen, want de groepsleden moesten nog een heel eind naar beneden abseilen om de volle omvang te zien.

Om ongelukken op gladde rotsen en steile afgronden alsook de schemering te vermijden, werd de terugtocht dan ook vroeg ingezet. In totaal is een afstand van twee maal negen kilometer gelopen en het is de bedoeling dat komend weekend er weer een tocht naar het gebied wordt ondernomen.

Sleur deed overigens ‘s morgens zijn verhaal ook voor de camera van het STVS-programma ‘Mmanten Taki’. Wie meer wil weten over de ‘organisatie’ Natuurvrienden van Brownsberg kan haar Facebookpagina bezoeken. ProBios is helaas nergens op het wereldwijde web te vinden. Wie de website www.probios.org bezoekt krijgt al vele maanden lang alleen deze tekst op het scherm te zien: ‘Deze domeinnaam is geregistreerd door een klant van je-eigen-domein.nl’

Noot:
Onder het artikel op de website van Obsession Magazine heeft Erlan Sleur, die ooit een paar jaren werkzaam is geweest als pr-medewerker bij Stinasu, woensdag 16 juli deze reactie/toevoeging geplaatst:

'Toevoeging aan de laatste opmerkingen in het artikel: Alle activiteiten van ProBioS worden vanuit haar facebook pagina “ProBioS Erlan” en de Facebookgroep “Natuurvrienden van Brownsberg” bekend gemaakt. De website van ProBioS (www.probios.org) is voorlopig bij gebrek aan middelen on hold gezet. Wij zijn een kleine milieuorganisatie zonder budget. Alles wordt bekostigd uit eigen zak. Wij klagen niet maar doen wat wij kunnen met onze beperkte middelen om bij te dragen aan natuurbescherming.
Erlan Sleur
Namens de “Vrienden van Brownsberg” en de stg. ProBioS'


Maar, dat is niet juist. Het laatste geplaatste bericht op de Facebookpagina ProBios Erlan dateert van 27 juni en is een foto van een paar vliegende schaarbekken. Daarvoor dateert het eerstvolgende bericht van 30 april en dat is slechts een summiere een reactie op dit artikel op de website franceguyane.fr. Over het uitstapje naar de Stonwatervallen was vandaag (en ook op maandag 21 juli) nog niets gepubliceerd op beide Facebookpagina's. Op de Facebookpagina Natuurvrienden van Brownsberg dateert het laatste bericht van 30 juni over het plaatsen van een aantal 'markeerborden' van de Commissie Ordening Goudsector in het Brownsberg Natuurpark. Alles werkelijk 'alle activiteiten' van ProBios zouden worden bekendgemaakt, dan gaat het om een bedroevend laag aantal......

Overigens is het opmerkelijk te noemen dat Sleur met zijn vermeende clubje 'Natuurvrienden van Brownsberg' nauw samenwerkt met de Commissie Ordening Goudsector op en rond het Brownsberg Natuurpark. Sleur plaatst 30 juni het volgende op de Facebookpagina van de 'Natuurvrienden':

'Mijn brief aan de OGS voorman de heer gerold Dompig nadat ik de nieuwe grenslijn ben gaan verkennen (deel van het park dat zwaar vernietigd is door goudzoekers wordt afgestoten ten behoeve van de goudzoekers en er moet een nieuwe grens worden getrokken) en heb moeten constateren dat deze veelste dicht op de toeristen activiteiten in het park is. (...)'

'(...) 6. Een andere zaak die ook in de gaten moet worden is dat de goudzoekers via prospecten eerst moeten aantonen dat er goud op een gepaalde plek is want nu is men gewoon ruwweg met een bulldozer het bos aan het omver dozeren. Dit kan echt niet. Pas als men goed heeft geprospect mogen ze om toestemming vragen dat deel van het bos weg te halen anders krijgen we onnodige kaalslag. (...)'


Sleur, nogmaals hij is pr-medewerker geweest van Stinasu, werkt dus WEER mee aan de vernietiging van het natuurgebied door illegale kleinschalige goudzoekers, maar heeft dat waarschijnlijk zelf niet door. Hij vindt dus dat goudzoekers in het natuurpark naar goud mogen mijnen, maar niet alvorens zij hebben aangetoond dat er werkelijk goud in de bodem zit. Voor deze man is zijn eigen ego belangrijker dan daadwerkelijke bescherming van het Brownsberg Natuurpark en de daar aanwezige unieke biodiversiteit. 

Als je je werkelijk wilt profileren als milieuactivist en als natuurvriend van het Brownsberg Natuurpark, dan zou je je juist moeten verzetten en wellicht zelfs in actie moeten komen tegen het verstrekken van een deel van het natuurgebied aan goudzoekers, zodat die weer, maar nu illegaal en ongehinderd, een stuk unieke biodiversiteit kunnen vernietigen en daar zeker niet aan, willen, meewerken. 

Natuurlijk, hebben bewoners van Nieuw Koffiekamp recht op hun broodwinning, maar moet en kan er nu werkelijk alleen naar goud worden gemijnd in dat unieke natuurgebied??? Laat Sleur en consorten eens op zoek gaan naar een gebied voor de porknokkers buiten het Brownsberg Natuurpark en de Commissie Ordening Goudsector en wellicht ook de Geologische Mijnbouwkundige Dienst en het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer ook die richting op sturen en desnoods begeleiden.

'Goudkoorts onder gezag': promo-video's van Commissie Ordening Goudsector