donderdag 31 juli 2014

Weer overval op goudconcessie

Goudconcessie te Goliath door drie gewapende mannen overvallen

31-07-2014


Paramaribo - Drie met zware wapens bewapende mannen blijken afgelopen maandag op een goudconcessie te Goliath een gewapende overval te hebben gepleegd, waarbij vier slachtoffers gekneveld zijn achtergelaten. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 31 juli 2014.

De overvallers maakten 200 gram ruw goud en een rode pick-up buit. De politie van Zanderij kreeg een melding hierover. De slachtoffers hebben geen letsels opgelopen.

De buitgemaakte wagen werd korte later later in het bos verlaten teruggevonden.

zondag 27 juli 2014

Zelfverklaard milieuactivist en overheid werken samen aan verdere vernietiging door goudzoekers van Brownsberg

Opmerkelijke samenwerking van vermeende 'Natuurvrienden'

…..pas dan ben je het waard om milieuactivist genoemd te worden

27-07-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Het unieke Surinaamse, beschermde, natuurgebied Brownsberg Natuurpark, in het district Brokopondo, is al vele jaren, onder toeziend gedoogoog van de overheid en de Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu) – beheerder van het natuurpark – overgeleverd aan de vernielzucht van 'illegale' kleinschalige goudzoekers ofwel porknokkers. De regering en vele anderen reageerden medio maart 2012 nog gemaakt geschokt bij het zien van een door het WWF Guianas samengesteld fotorapport van het Brownsberg Natuurpark waarin vele luchtopnames waren opgenomen die grote kaalgekapte gebieden blootlegden in het gebied, veroorzaakt door goudwinningspraktijken. Geschokt, met boter op het hoofd, immers iedereen in Suriname wist dondersgoed, ook verantwoordelijke personen en instanties, dat al vele jaren porknokkers aan het werk waren in het natuurgebied en zoetjesaan het gebied letterlijk aan het uithollen waren.

Halfslachtig en zinloos beleid gesteund door 'milieubeschermers'
Sinds 2012 is er echter helaas nauwelijks iets veranderd. Nog steeds zijn illegale goudzoekers werkzaam in delen van het beschermde natuurgebied. Als klap op de vuurpijl werd in mei dit jaar bekend, dat al die honderden porknokkers waarschijnlijk van de overheid 1.000 hectare grond in dat natuurpark (!) toegewezen krijgen om legaal naar goud te mogen mijnen. Aan het zuidelijke deel van het gebied zou ter compensatie een stuk gebied ter grootte van 4.000 hectare worden toegevoegd, als goedmakertje. (Lees ook dit artikel in de rubriek Keerpunt van De West van zaterdag 19 juli 2014.)

WWF Guianas woordvoerster Karin Spong ziet deze aanpak zowaar als een duurzame en een realistische oplossing. 'Vooral, omdat die ruim 1.000 hectare toch al helemaal vernietigd is door goudzoekersactiviteiten. En het feit dat er in het zuiden van het park 4.000 hectare bij komt, is positief', zo liet ze 17 mei tegenover de Ware Tijd weten. Dus, omdat een groot aantal hectares en dus een unieke biodiversiteit toch al kapot is gemaakt door de illegale porknokkers, krijgen ze elders in het gebied een nieuw stuk om vervolgens dat ook weer te vernietigen en dat is in de ogen van het WWF een 'duurzame' oplossing. Kennelijk zien zowel de overheid als het WWF niet, dat met deze 'oplossing' een probleem wordt verschoven naar de toekomst en ook nog eens letterlijk naar een ander deel van het natuurpark en dat dit natuurlijk dweilen met de kraan wagenwijd open is.
De essentie van dit zogenoemde, halfslachtige, overheidsbeleid is heel simpel: het Brownsberg Natuurgebied en haar unieke biodiversiteit blijven in de toekomst een prooi voor, legale, kleinschalige goudzoekers.
In de wereld staat Suriname bekend, en wordt zelfs geroemd, om haar bescherming van het tropisch regenwoud en daar loopt het land vanzelfsprekend ook mee te koop tijdens allerlei internationale bijeenkomsten, congressen en dergelijke, maar zaken als de voor de biodiversiteit en dat regenwoud funeste activiteiten van illegale en legale kleinschalige goudzoekers gedoogd door de regering en natuurbeschermers, komen niet op tafel, worden verzwegen.

Natuurbeschermer heeft geen probleem met goudzoekers in Brownsberg Natuurpark
Dat beleid van dweilen met de kraan open, dat de unieke biodiversiteit van het Brownsberg Natuurpark ondergeschikt maakt aan de zucht naar goud van enkele honderden goudzoekers die in die zucht de flora en fauna vermorzelen, blijkt ook nog eens gesteund te worden door iemand die zich constant via lokale media profileert als milieuactivist, Erlan Sleur. Niet alleen gesteund, maar hij werkt er zelfs actief aan mee. Sleur valt door de mand. Hij leidt twee vermeende milieuorganisaties: de stichting ProBioS (Protect Our Biodiversity in Suriname) en 'Natuurvrienden van Brownsberg', dat niets meer en niets minder is dan een Facebookpagina en pas bestaat sinds 30 mei 2014!


Maar, wie is die Sleur, de man die zich sinds een paar jaar opwerpt als milieuactivist? De kleine Sleur verliet in 1975 op 10-jarige leeftijd met zijn moeder Suriname om naar Nederland te gaan. Hij bleef daar maar liefst 31 jaar en volgde er laboratoriumonderwijs in Amsterdam, behaalde de deelcertificaten biochemie, biologie en natuurwetenschappen aan de Open Universiteit en studeerde toxicologie. Geen enkele studie, geen enkele opleiding werd echter afgerond. In 2006 vond hij de tijd rijp om terug te keren naar Nederland en kon in mei van dat jaar aan het werk als pr-manager bij Stinasu, de beheerder van het Brownsberg Natuurpark. Uiteindelijk verliet Sleur in februari 2008 Stinasu en ging werken bij het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). Maar al na een paar maanden verliet hij, naar eigen zeggen, teleurgesteld dit instituut. 'De toenmalige directeur Sylvia Ang bleek in de top van de politieke partij Pertjajah Luhur te zitten. Daarnaast was ze ook nog eens directeur van een chemische fabriek. Dat was toch niet te rijmen met haar functie als NIMOS-directeur? Bovenal is het NIMOS een leeg omhulsel. Een soort papieren tijger. Wat doe ik daar eigenlijk, begon ik me af te vragen', zo liet hij mij eind 2010 weten tijdens een interview dat ik met hem had voor het blad Parbode.

Een trots ogende Erlan Sleur (r) naast John Nay op Brownsberg
De afgelopen jaren heeft Sleur zich opgeworpen als 'milieuactivist', vooral als het gaat om de risico's van kwikgebruik door kleinschalige goudzoekers. Maar, iedere keer als je iets van de man leest of hoort is duidelijk te merken, dat hij niet echt beschikt over voldoende kennis van zaken van de onderwerpen die hij aanroert. Hij lijkt zichzelf belangrijker te vinden en vindt het reuze interessant om op de voorgrond te treden, bijvoorbeeld tijdens een vierdaagse fietstocht met de toenmalig Amerikaanse ambassadeur John Nay in april 2012 ter gelegenheid van 'World Earth Day' tijdens welke tocht onder andere het Brownsberg Natuurpark werd aangedaan. Sleur is een ijdeltuit die graag voor de gevoelige lens van een fotocamera poseert. Laat onverlet, dat zijn bedoelingen als 'milieuactivist' gemeend kunnen zijn, maar hij was en blijft een eenling, een zonderling, die nauwelijks moeite doet om bijvoorbeeld zijn stichting meer 'body' te geven en die ook nog eens tegenstrijdigheden aan de dag legt in zijn activiteiten als 'milieuactivist'.

Sleur op en top, 'stoer' op expeditie bij Stonwatervallen (Foto: Sleur)
De man kwam rond 15 juli weer eens in het nieuws, toen hij met enkele vrienden en twee leden van de zwaar bekritiseerde, in december 2010 in het leven geroepen, mislukte presidentiële Commissie Ordening Goudsector een toeristisch uitstapje had gemaakt naar de Stonwatervallen in het Brownsberg Natuurpark. Hij deed echter voorkomen alsof het een heuse en gevaarlijke expeditie was geweest. Sleur sprak in allerlei media steeds over een expeditieteam. Hij weet het te brengen. De vermeend milieuactivist sprak ook weer eens zijn zorgen uit over de aanwezigheid van goudzoekers in het gebied. Maar, bij die zorgen kunnen grote vraagtekens geplaatst worden. Er zit iets fundamenteels tegenstrijdigs in de bezigheden van Sleur.

Hij plaatste op de nieuwswebsite Obsession Magazine deze tekst onder een artikel over zijn uitstapje naar de Stonwatervallen, naar aanleiding van het feit dat Obsession Magazine berichtte dat ProBioS niet beschikt over een website:

'Alle activiteiten van ProBioS worden vanuit haar facebook pagina “ProBioS Erlan” en de Facebookgroep “Natuurvrienden van Brownsberg” bekend gemaakt. De website van ProBioS (www.probios.org) is voorlopig bij gebrek aan middelen on hold gezet. Wij zijn een kleine milieuorganisatie zonder budget. Alles wordt bekostigd uit eigen zak. Wij klagen niet maar doen wat wij kunnen met onze beperkte middelen om bij te dragen aan natuurbescherming.
Erlan Sleur
Namens de “Vrienden van Brownsberg” en de stg. ProBioS'

'Gebrek aan middelen'? De reden voor het 'on hold' zetten van probios.org zal meer liggen in gebrek aan kennis, gebrek aan zinvolle informatie. 'Gebrek aan middelen'?, maar wel met regelmaat op pad in het Brownsberg Natuurpark en elders in Suriname. Zoiets kost geld. Een kwestie van prioriteiten stellen. Daarenboven maakt hij ook niet alle activiteiten van ProBioS via Facebook bekendgemaakt.
Grenslijnbordjes plaatsen in Brownsberg Natuurpark

Een 'grenslijnbord' (Foto: 'Natuurvrienden van Brownsberg')
Het laatste geplaatste bericht op de Facebookpagina 'ProBios Erlan' dateert van 27 juni en is een foto van een paar vliegende schaarbekken. Daarvoor dateert het eerstvolgende bericht van 30 april en dat is slechts een summiere een reactie op dit artikel. Over het uitstapje naar de Stonwatervallen was vandaag nog niets gepubliceerd op beide Facebookpagina's. Op de Facebookpagina 'Natuurvrienden van Brownsberg' dateert het laatste bericht van 30 juni over het plaatsen van een aantal 'markeerborden' van de Commissie Ordening Goudsector in het Brownsberg Natuurpark. Een duidelijk voorbeeld van hoe Sleur met deze commissie samenwerkt en dus ook aan het afstaan van een stuk gebied van het Brownsberg Natuurpark aan goudzoekers. Al werkelijk 'alle activiteiten' van ProBios zouden worden bekendgemaakt, dan gaat het om een bedroevend laag aantal......

De zorgen van Sleur met betrekking tot het Brownsberggebied vallen dus wel mee. Vreemd, als je in ogenschouw neemt dat hij met het WWF Guianas in 2012, als fotograaf, heeft samengewerkt aan een fotorapportage over het Brownsberg Natuurpark en van 2006 tot 2008 werkzaam was als communicatiemedewerker bij Stinasu – en nu samenwerkt met de Commissie Ordening Goudsector, onder de vlag van 'Natuurvrienden van Brownsberg' en aan het ter beschikking stellen van 1.000 hectare aan de illegale porknokkers in dat natuurgebied.

Sleur plaatste 30 juni het volgende (tekst is letterlijk, inclusief taal- en andere fouten, overgenomen) op de Facebookpagina van de 'Natuurvrienden':

'Mijn brief aan de OGS voorman de heer gerold Dompig nadat ik de nieuwe grenslijn ben gaan verkennen (deel van het park dat zwaar vernietigd is door goudzoekers wordt afgestoten ten behoeve van de goudzoekers en er moet een nieuwe grens worden getrokken) en heb moeten constateren dat deze veelste dicht op de toeristen activiteiten in het park is. (...)'

'(...) 6. Een andere zaak die ook in de gaten moet worden is dat de goudzoekers via prospecten eerst moeten aantonen dat er goud op een gepaalde plek is want nu is men gewoon ruwweg met een bulldozer het bos aan het omver dozeren. Dit kan echt niet. Pas als men goed heeft geprospect mogen ze om toestemming vragen dat deel van het bos weg te halen anders krijgen we onnodige kaalslag. (...)'

Sleur, nogmaals hij is pr-medewerker geweest van Stinasu, werkt dus werkelijk mee aan de vernietiging van het natuurgebied door illegale kleinschalige goudzoekers, maar heeft dat waarschijnlijk zelf niet door. Hij vindt dus dat goudzoekers in het natuurpark naar goud mogen mijnen, maar niet alvorens zij hebben aangetoond dat er werkelijk goud in de bodem zit. Voor deze man is zijn eigen ego belangrijker dan daadwerkelijke bescherming van het Brownsberg Natuurpark en de daar aanwezige unieke biodiversiteit.

Als je je werkelijk wilt profileren als milieuactivist en als natuurvriend van het Brownsberg Natuurpark, dan zou je je juist moeten verzetten en wellicht zelfs in actie moeten komen tegen het verstrekken van een deel van het natuurgebied aan goudzoekers, zodat die weer, maar nu illegaal en ongehinderd, een stuk unieke biodiversiteit kunnen vernietigen en daar zeker niet aan, willen, meewerken. Dat daar tegenover staat, dat het natuurgebied mogelijk 4.000 hectare extra krijgt is slechts een douceurtje en het wachten is op de dag dat de legale goudzoekers goud gaan mijnen buiten de aan hen verstrekte 1.000 hectare grond.

En dan moet je je ook niet teksten als onderstaande tekst (letterlijk overgenomen) publiceren op je Facebookpagina van 'Natuurvrienden van Brownsberg'(een tekst die geschreven had kunnen zijn door iemand die echt bezorgd is over het Brownsberg Natuurpark):

'Het behoud van de Brownsberg als natuurgebied is van groot belang voor ons Surinamers. Help ons in de strijd tegen de goudzoekers.

Het behoud van de Brownsberg als natuurgebied is van ongelofelijk groot belang voor ons Surinamers. Niet alleen van al dat mooi esthetisch gebied maar vooral van de bijzonder rijke biodiversiteit aan fauna en flora waarbij er nog steeds nieuwe meestal endemische soorten worden gevonden. Velen van ons die ooit kennis hebben gemaakt met al dat moois zijn zich ervan bewust dat al dit moois dat zich over miljoenen jaren heeft ontwikkeld niet eenvoudig vernietigd mag worden. Vele miljoenen dollars zijn er door diverse donor organisaties waarvan WWF de belangrijkste is in het gebied gepompt om daar natuuronderzoek, natuureducatie en natuurtoerisme te ontwikkelen. STINASU heeft in het verleden heel goed werk verricht en de strijders voor ontwikkeling behoud van het park voor ecotoerisme is het ook een doorn in het oog om te zien hoe de politiek in ons land STINASU heeft omgevormd tot een paria binnen de wereld van natuurbeschermers. Wij “Natuurvrienden van Brownsberg” eisen dan ook van deze zelfde politiek dat zij meer respect gaan tonen voor de Brownsberg en dat ze nu serieuze stappen gaan ondernemen om het natuurpark tegen de oprukkende goudzoekers te beschermen. Dit kan alleen als wij ons ook massaal gaan groeperen om onze proteststem te laten horen tegen deze vernietiging van ons park. Nodig al je FB-vrienden uit om ons protest te ondersteunen in het belang van de mooie dieren en bomen en planten van de Brownsberg. Doe het alsjeblieft want wij hebben uw steun hard nodig.

Erlan Sleur
Voorzitter van ProBioS
Namens “Natuurvrienden van Brownsberg” '

…..pas dan ben je het waard om milieuactivist genoemd te worden
Sleur eist van de politiek respect voor 'de Brownsberg' en dat ze 'nu serieuze stappen gaan ondernemen om het natuurpark tegen de oprukkende goudzoekers te beschermen'. Mooie eis, maar wel zeer hypocriet, als je zelf als 'natuurvriend' in het Brownsberg Natuurpark samenwerkt met de Commissie Ordening Goudsector en meewerkt aan het ter beschikking stellen van 1.000 hectare van het gebied aan porknokkers om ze van een illegale status over te hevelen naar een legale status, in het Brownsberg Natuurpark..... Een proteststem van Erlan Sleur heb ik in dezen tot de dag van vandaag nog niet gehoord. Neen, de man plaatst zelfs grenslijnbordjes van de commissie in het natuurgebied.

Natuurlijk, hebben bewoners van Nieuw Koffiekamp recht op hun broodwinning, maar moet en kan er nu werkelijk alleen in de omgeving naar goud worden gemijnd in dat ene unieke natuurgebied, het Brownsberg Natuurpark? Laat Sleur en consorten eens op zoek gaan naar een gebied voor de porknokkers buiten het Brownsberg Natuurpark en de Commissie Ordening Goudsector en wellicht ook de Geologische Mijnbouwkundige Dienst en het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer ook die richting op sturen en desnoods begeleiden. Pas dan ben je het waard om milieuactivist genoemd te worden en als milieuactivist door het leven te gaan.

Overigens, Sleur zou nu werkzaam zijn bij een van de grootste ondernemingen in Suriname, Rudisa, een bedrijf dat een grote bijdrage levert aan de milieuvervuiling in Suriname door onder andere de productie van petflessen met frisdranken en drinkwater.....Hoe milieubewust is Sleur werkelijk......?  

(Lees hier een artikel over petflessenproblematiek in Suriname van 26 januari 2012 van de Wereldomroep en de reactie er onder van ProBios, lees Erlan Sleur. Die reactie zegt voldoende over het gebrek aan kennis van zaken bij Sleur die beweert 'Als oud STINASU en NIMOS medewerker die zijn milieustudie in Nederland heeft gedaan weet ik er alles van.' Dit typeert de man volledig.)

Voor wie geen idee heeft wie deze zelfverklaarde milieuactivist is, kijk naar onderstaande beelden van het programma 'In Huis' van Rasonic Televisie in Nickerie van 13 januari dit jaar:

donderdag 24 juli 2014

Surinaamse regering neemt risico's uitstoot kwikdampen niet serieus

‘Overheid heeft jarenlang halfslachtige houding aangenomen inzake aan banden leggen kwikgebruik’

‘Gezondheidsrisico’s voor inwoners Paramaribo enorm’

24-07-2014


Paramaribo - Bij beleidsmakers is een ambivalente houding manifest, niettegenstaande het feit dat zij al geruime tijd kennis dragen van de alarmerend torenhoge uitstoot van kwikdampen in de binnenstad van Paramaribo en de sluipende gezondheidsramp die Suriname te wachten staat, die bovendien van ongekende omvang zal zijn. Deze kritiek werd meerdere malen geuit door diverse geschokte toehoorders bij de inleiding die de universiteitsdocent ir. Dennis Wip gisteravond in de KKF-conferentiezaal verzorgde over de mate van kwikvervuiling in de binnenstad.

Overheidsfunctionarissen hebben in de loop der jaren een halfslachtige houding aangenomen met betrekking tot het aan banden te leggen van kwikgebruik en goudzoekers en goudsmederijen gedoogd en geaccommodeerd, zo schrijft De West in haar avondeditie van woensdag 23 juli 2014.

Wip benadrukte dat in Paramaribo per capita zes keer zoveel kwikdampconcentraties worden gemeten als in de meest vervuilde Chinese metropool en dat de gezondheidsrisico’s waaraan stedelingen worden blootgesteld enorm zijn.

De wetenschapper somde meerdere gevolgen op bij geregelde langetermijnblootstelling aan kwikdampen, zoals huidirritatie, vruchtbaarheidsstoornissen, tandvleesaandoeningen, ongecontroleerde bewegingen en accumulatie van kwik in de hersenen en andere lichaamsorganen. Vooral kwikophoping in de nieren is funest en wat dat betreft is het overigens erg opvallend dat de laatste jaren ontzettend veel Surinamers moeten dialyseren. Er zou dan ook wetenschappelijk onderzoek verricht moeten worden in welke mate er een correlatie bestaat tussen kwikconcentraties in de atmosfeer, het water en ons voedsel en de hoge prevalentie van bepaalde aandoeningen en afwijkingen.

‘Het naleven van gezondheidsnormen in omgevingslucht is van grote importantie’, beklemtoonde Wip, die er tevens op wees dat met name werknemers van goudopkoopbedrijven dagelijks aan extreem hoge kwikconcentraties worden blootgesteld. Tijdens zijn onderzoek heeft hij reeds kunnen vaststellen dat er in uitgeademde lucht van diverse werknemers verontrustend hoge kwikwaarden zijn gemeten. Hij betoogde dat een veel ruimer onderzoek verricht moet worden naar de concentraties van kwik in haar, adem, urine en bloed, van overheidswege meer informatie en regelgeving moet komen en dat de bevolking uitgebreid en met schokkend materiaal ingelicht moet worden over de risico’s van kwikdampen in de atmosfeer.

Het is overigens frappant, aldus De West, dat de kwikconcentratie in de atmosfeer boven de goudvelden veel lager is dan in Paramaribo.

dinsdag 22 juli 2014

Eigenaren goudconcessies in overleg met overheid over verhoogde concessierechten

Houders goudconcessies niet blij met fors verhoogde concessierechten

22-07-2014


Paramaribo - Net als de eigenaren van houtconcessies zijn nu ook de eigenaren van goudconcessies in overleg met de overheid over de onlangs doorgevoerde verhoging van concessierechten. Dat heeft Claudette Toney van goudbedrijf Sarafina vandaag, 22 juli 2014, tegenover de Ware Tijd laten weten, maar ze wilde verder geen commentaar geven over het verloop van de gesprekken.

Het bedrag dat houders van een goudconcessie moeten betalen is verhoogd van twintig naar tweehonderd Surinaamse dollar per hectare, zo werd in juni bekend. De houtondernemers kregen eind vorig jaar al te horen dat zij twintig Surinaamse dollar per hectare moeten gaan betalen, terwijl dat eerst vijf Srd-cent was.

Met deze verhogingen hoopt de regering 545 miljoen extra aan Surinaamse dollars binnen te kunnen krijgen. Een ander doel van de verhoging is speculanten af te schrikken die wel concessies aanvragen, maar er verder niets mee doen.

Zowel de hout- als goudondernemers hebben grote bezwaren tegen de forse verhoging en zeggen dat het vele bedrijven de kop zal kosten. Om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen hebben de goudconcessionarissen zich verenigd in een stichting.

zondag 20 juli 2014

'Keerpunt' De West: Misdaad loont voor milieuterroristen Brownsberg

Illegale porknokkers vernielen grote delen Brownsberg Natuurpark en krijgen 'als beloning' werkgebied toegewezen in het natuurgebied 

Vernietiging van unieke biodiversiteit in natuurgebied gaat gewoon door

20-07-2014 De West, 'Keerpunt'


Paramaribo - In de afgelopen periode is wederom bevestigd geworden dat criminelen die volharden in hun grootschalige milieuvernietiging en goud – en grondroof, uiteindelijk niet alleen hun zin krijgen van het regiem Bouta/Bravo, maar ook nog volledig worden geaccommodeerd. Dit is zaterdag 19 juli 2014 te lezen in de rubriek ‘Keerpunt’ van De West.

In plaats van daadkrachtig op te treden tegen dergelijke ‘wroetvarkens‘ en à la de Franse gendarmerie over te gaan tot het confisqueren en vernietigen van machines en het uitschrijven van forse boetes aan illegale goudzoekers, krijgen deze milieubarbaren op schandalige wijze honderden hectaren extra Brownsberg natuurreservaat toegewezen om de grootschalige destructie voort te zetten.

 

Steeds weer worden misdadigers niet bestraft, maar juist ruimschoots door dit regiem beloond. Sinds het aantreden van dit tot op het bot corrupte bewind hebben de Paarse en de Gele leider, beide trouwens moguls in de goudindustrie, aan de achterban het krachtig Neks-no-Fout signaal gestuurd dat goudrovers met een gerust hart naar eigen inzichten het hele grondgebied van Suriname mogen occuperen, waterwegen mogen vol dumpen met kwik, bomen, bergen en wat dies meer zij mogen bulldozeren en de natuur mogen transformeren tot een wanstaltig maanlandschap vol kraters. Dit alles nota bene onder het toeziend oog van de allesweter van de Commissie Ordening Goudsector, die met gekruiste armen toekijkt tot de wroetvarkens in beschermd natuurgebied uitgemijnd zijn, waarna hij er voor pleit een ander stuk van het natuurreservaat aan de gouddelvers te geven, omdat het gebied waar door hem ordening gebracht moest worden toch al verpest is.

Overigens verdient de Staat geen koperen stuiver aan het toelaten van de illegale praktijken in de goudindustrie en levert het alleen de ongeschoolde wroetvarkens een paar grijpstuivers en gouden tanden op. Maar ja, de milieu – en cultuurbarbaren van de regering Bouta/Bravo prefereren liever een situatie, waarbij enkele misdadigers door middel van onherstelbare milieuvernietiging tijdelijke rijkdom vergaren boven een situatie, waarbij welzijn en welvaart voor velen tot in lengte van dagen worden bewerkstelligd als de natuur in tact wordt gehouden.

Elke maand 100 buitenlandse toeristen naar Brownsberg brengen zou bijvoorbeeld al gauw een US$ 100.000 aan extra inkomsten kunnen betekenen, maar nee hoor, blijkbaar is een maanlandschap mooier en levert dat wellicht winst van enkele stemmen op. De hele ordening van de goudsector is op een compleet fiasco uitgedraaid.

Scalians varen af en aan op het stuwmeer, op verschillende rivieren en tot ergernis van onze oosterburen zelfs in Frans territoir. Vissen uit kreken en rivieren zitten tegenwoordig boordevol kwik en een natuur- en gezondheidsramp dreigt voor dorpelingen in de goudwinningsgebieden en elders. Is dit de bedoeling geweest van die hele commissie?

Hebzuchtige vernielers maar door laten gaan onze natuur en toekomst om zeep te helpen? We moeten echter één ding niet vergeten en dat is, dat NDP-exponenten tijdens de regering-Venetiaan III goudzoekers hebben aangezet om rotzooi te gaan trappen in de IAmGold concessie. Dit werd gedaan om de regering Venetiaan te destabiliseren en haar inkomsten uit de goudsector te verminderen. Enorme vernielingen werden daarbij aangericht en het Nationaal Leger moest worden ingezet om de concessionaris en zijn belangen te beschermen.

Dezelfde NDP exponenten kunnen nu moeilijk hard optreden tegen de mensen die zij jaren geleden hadden geïnstrueerd tot het plegen van wandaden binnen het concessiegebied van IAmGold. Het is dan ook heel moeilijk voor deze regering om haar gezag te demonstreren tegenover voormalige collaborateurs.

Noot:
Een goed inhoudelijk stuk! Ik ben dus niet de enige die van oordeel is dat het erop lijkt dat illegale porknokkers in het Brownsberg Natuurpark door de overheid worden beloond voor hun vernielzucht van het gebied, door ze een stuk grond in datzelfde natuurgebied ter beschikking te stellen om goud te winnen. Dus, weer gaat een stuk unieke biodiversiteit van Suriname willens en wetens en met goedkeuring van 'Paramaribo' vernietigd en vergiftigd worden. Een schande en chapeau voor de schrijver van het stuk in de rubriek 'Keerpunt' van De West van zaterdag 19 juli 2014.

zaterdag 19 juli 2014

Porknokkers Nieuw Koffiekamp komen gemaakte afspraken met Rosebel/IAmGold niet na

In Romamijn op Rosebelconcessie zouden tegen de 1.000 goudzoekers actief zijn 


19-07-2014


Paramaribo - In de Romamijn op het terrein van Rosebel Gold Mines (RGM)/IAmGold zijn naar een schatting tussen de achthonderd en duizend kleinschalige goudzoekers aan het werk. Dit is niet volgens de overeenkomst die in februari gemaakt is tussen RGM en de porknokkers uit Nieuw Koffiekamp, waarbij de afspraak was gemaakt dat ze maximaal drie maanden in een deel van de mijn mocht blijven werken, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 19 juli 2014.

RGM zou in de tussentijd een weg aanleggen van het dorp naar een goudconcessie die speciaal aan deze groep is toegewezen.

Voor RGM is deze situatie zeer onwenselijk. Dat zei Sharmila Jadnansing, manager van de afdeling Legal and Corporate Affairs van Rosebel, gisteren tijdens een persconferentie waarin de jaarcijfers van het bedrijf werden gepresenteerd.

‘Toen we in februari de afspraken maakten ging het om een groep van ongeveer honderd goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp, verenigd in de organisatie Makamboa. Met hen hadden we de afspraken gemaakt. Maar, inmiddels is de groep dus ontzettend uitgebreid. Dat levert grote veiligheidsrisico’s op plus dat ze het goud weghalen dat wij als bedrijf ook hard nodig hebben.’

Een van de redenen waarom de groep nog niet verhuisd is naar de nieuwe locatie is, dat de weg nog niet helemaal klaar is. RGM heeft het werk voor tweederde deel klaar, maar kan niet verder vanwege de oversteek van de Mindrinerivier. Volgens het bedrijf moet de overheid zaken in orde maken zodat de brug gemaakt kan worden.

Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen stelt, dat de regering aan de kwestie werkt.

dinsdag 15 juli 2014

Groepje Surinamers vreest na bezoek aan Stonwatervallen in Brownsberg Natuurpark vernietiging natuur door goudzoekers

Zogenoemde 'expeditie' met Erlan Sleur doorklieft Brownsberg Natuurpark op zoek naar Stonwatervallen

Groepje wandelaars vreest vernietiging gebied door goudzoekers

Sleur werkt nauw samen met Commissie Ordening Goudsector en werkt mee aan vernietiging delen Brownsberg Natuurpark

15-07-2014 


Paramaribo - Een groepje Surinamers, dat onder meer bestond uit Erlan Sleur van de vrij onbekende stichting ProBioS (Protect Our Biodiversity in Suriname) èn oud pr-medewerker van de Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu, beheerder van het Brownsberg Natuurpark) èn oprichter van de Facebookgroep Natuurvrienden van Brownsberg en twee leden van de Commissie Ordening Goudsector, is bezorgd over toekomstige aantasting van uniek natuurschoon door goudzoekers na in het afgelopen weekend de Stonwatervallen op Brownsberg te hebben bezocht. Dat schrijft De West in haar editie van dinsdagavond 15 juli 2014.

De watervallen liggen aan de oorsprong van de Witikreek en daar algemeen bekend is dat deze kreek al totaal vernield is door goudzoekers, wordt gevreesd dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de goudzoekers hun vizier op dit gebied zullen richten. Sleur meent dat deze ongerepte cascade in het natuurpark daar liever wereldkundig wordt gemaakt, zodat het gebied beter beschermd kan worden.

Zo ziet de oud Stinasu-medewerker Sleur zich graag: natuurvorser
De ProBios-voorzitter schat in dat 80 tot 90 procent van het natuurpark geen toezicht heeft, omdat er geen ecotoerisme- activiteiten worden ontplooid. Hierdoor kunnen de goudzoekers vrijuit anoniem hun grootschalige vernietigende werkzaamheden uitvoeren, met alle nadelige gevolgen van dien.
Sleur prefereert dan ook de ‘nieuwe’ natuurattractie niet geheim te houden, maar deze in kaart te brengen en te ontsluiten voor eco-toerisme, waardoor meer toezicht komt en opgetreden kan worden als er goudzoekers worden waargenomen.

Het Witikreek-stroomgebied ligt stroomafwaarts op nog geen 1½ kilometer van de Stonwatervallen en daar goudzoekers opwaarts de kreken werken vanwege het water dat ze nodig hebben is het dus een kwestie van tijd voordat ze bij deze watervallen komen als er niets wordt ondernomen.

De laatste jaren is overigens een erg lakse houding van de zijde van de regering waargenomen, waarbij zij mensen die voor eigen gewin Brownsberg vernietigen, juist steeds meer accommodeert.

De groep vertrok voor haar toeristisch avontuurlijke dagje uit op de bewuste dag vrij vroeg naar het gebied, waarbij een GPS achteraf goed van pas bleek te zijn gekomen, daar het naar zeggen van Sleur om zeer verraderlijk berggebied gaat waar men voor men er erg in heeft, verdwaalt. Er was geen pad over de laatste 1½ kilometer en de teamleden moesten continu naar de beste weg zoeken om zich een weg te banen langs de omgevallen bomen, kreken en rotspartijen. Er werd een redelijk rechte lijn gevolgd naar de Stonwatervallen toe, maar desondanks kwam de groep pas rond 15.00 uur aan. Besloten werd om niet de hele watervallenpartij te verkennen, want de groepsleden moesten nog een heel eind naar beneden abseilen om de volle omvang te zien.

Om ongelukken op gladde rotsen en steile afgronden alsook de schemering te vermijden, werd de terugtocht dan ook vroeg ingezet. In totaal is een afstand van twee maal negen kilometer gelopen en het is de bedoeling dat komend weekend er weer een tocht naar het gebied wordt ondernomen.

Sleur deed overigens ‘s morgens zijn verhaal ook voor de camera van het STVS-programma ‘Mmanten Taki’. Wie meer wil weten over de ‘organisatie’ Natuurvrienden van Brownsberg kan haar Facebookpagina bezoeken. ProBios is helaas nergens op het wereldwijde web te vinden. Wie de website www.probios.org bezoekt krijgt al vele maanden lang alleen deze tekst op het scherm te zien: ‘Deze domeinnaam is geregistreerd door een klant van je-eigen-domein.nl’

Noot:
Onder het artikel op de website van Obsession Magazine heeft Erlan Sleur, die ooit een paar jaren werkzaam is geweest als pr-medewerker bij Stinasu, woensdag 16 juli deze reactie/toevoeging geplaatst:

'Toevoeging aan de laatste opmerkingen in het artikel: Alle activiteiten van ProBioS worden vanuit haar facebook pagina “ProBioS Erlan” en de Facebookgroep “Natuurvrienden van Brownsberg” bekend gemaakt. De website van ProBioS (www.probios.org) is voorlopig bij gebrek aan middelen on hold gezet. Wij zijn een kleine milieuorganisatie zonder budget. Alles wordt bekostigd uit eigen zak. Wij klagen niet maar doen wat wij kunnen met onze beperkte middelen om bij te dragen aan natuurbescherming.
Erlan Sleur
Namens de “Vrienden van Brownsberg” en de stg. ProBioS'


Maar, dat is niet juist. Het laatste geplaatste bericht op de Facebookpagina ProBios Erlan dateert van 27 juni en is een foto van een paar vliegende schaarbekken. Daarvoor dateert het eerstvolgende bericht van 30 april en dat is slechts een summiere een reactie op dit artikel op de website franceguyane.fr. Over het uitstapje naar de Stonwatervallen was vandaag (en ook op maandag 21 juli) nog niets gepubliceerd op beide Facebookpagina's. Op de Facebookpagina Natuurvrienden van Brownsberg dateert het laatste bericht van 30 juni over het plaatsen van een aantal 'markeerborden' van de Commissie Ordening Goudsector in het Brownsberg Natuurpark. Alles werkelijk 'alle activiteiten' van ProBios zouden worden bekendgemaakt, dan gaat het om een bedroevend laag aantal......

Overigens is het opmerkelijk te noemen dat Sleur met zijn vermeende clubje 'Natuurvrienden van Brownsberg' nauw samenwerkt met de Commissie Ordening Goudsector op en rond het Brownsberg Natuurpark. Sleur plaatst 30 juni het volgende op de Facebookpagina van de 'Natuurvrienden':

'Mijn brief aan de OGS voorman de heer gerold Dompig nadat ik de nieuwe grenslijn ben gaan verkennen (deel van het park dat zwaar vernietigd is door goudzoekers wordt afgestoten ten behoeve van de goudzoekers en er moet een nieuwe grens worden getrokken) en heb moeten constateren dat deze veelste dicht op de toeristen activiteiten in het park is. (...)'

'(...) 6. Een andere zaak die ook in de gaten moet worden is dat de goudzoekers via prospecten eerst moeten aantonen dat er goud op een gepaalde plek is want nu is men gewoon ruwweg met een bulldozer het bos aan het omver dozeren. Dit kan echt niet. Pas als men goed heeft geprospect mogen ze om toestemming vragen dat deel van het bos weg te halen anders krijgen we onnodige kaalslag. (...)'


Sleur, nogmaals hij is pr-medewerker geweest van Stinasu, werkt dus WEER mee aan de vernietiging van het natuurgebied door illegale kleinschalige goudzoekers, maar heeft dat waarschijnlijk zelf niet door. Hij vindt dus dat goudzoekers in het natuurpark naar goud mogen mijnen, maar niet alvorens zij hebben aangetoond dat er werkelijk goud in de bodem zit. Voor deze man is zijn eigen ego belangrijker dan daadwerkelijke bescherming van het Brownsberg Natuurpark en de daar aanwezige unieke biodiversiteit. 

Als je je werkelijk wilt profileren als milieuactivist en als natuurvriend van het Brownsberg Natuurpark, dan zou je je juist moeten verzetten en wellicht zelfs in actie moeten komen tegen het verstrekken van een deel van het natuurgebied aan goudzoekers, zodat die weer, maar nu illegaal en ongehinderd, een stuk unieke biodiversiteit kunnen vernietigen en daar zeker niet aan, willen, meewerken. 

Natuurlijk, hebben bewoners van Nieuw Koffiekamp recht op hun broodwinning, maar moet en kan er nu werkelijk alleen naar goud worden gemijnd in dat unieke natuurgebied??? Laat Sleur en consorten eens op zoek gaan naar een gebied voor de porknokkers buiten het Brownsberg Natuurpark en de Commissie Ordening Goudsector en wellicht ook de Geologische Mijnbouwkundige Dienst en het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer ook die richting op sturen en desnoods begeleiden.

'Goudkoorts onder gezag': promo-video's van Commissie Ordening Goudsectorvrijdag 4 juli 2014

Amazon Indians join forces to reject ‘devastating’ mining - 92% of indigenous women in the region has levels of mercury contamination that exceeded the internationally accepted limit.

Amazon Indians join forces to reject ‘devastating’ mining

04-07-2014 Survival International

Yanomami man. The Yanomami and several other Amazonian tribes have joined forces to reject 'devastating' mining.

Yanomami man. The Yanomami and several other Amazonian tribes have joined forces to reject 'devastating' mining. © Hutukara/ Survival

Amazon Indians have released a series of desperate statements calling on their governments to put a stop to mining which is destroying their land and threatening their existence.

COIAM – the Coalition of Indigenous Organizations of the Venezuelan Amazon – has expressed “extreme concern about the growing levels of illegal mining” and called on the Venezuelan government to review its mining policy which they see as a “clear contradiction of [Venezuela’s] aim to save the planet and the human race”, as stated in the Plan de la Patria (Country Plan for 2013-2019).

The government created a Presidential Commission in March to develop mining in the region, without consulting indigenous peoples who have warned of the “serious environmental damage” it will bring to their forest.

The Indians are calling for a moratorium on mining in the southern Orinoco region and the immediate recognition of their land ownership rights, which are guaranteed in the constitution.
Indigenous organization Kuyujani said in a recent statement that “it is a question… of exercising autonomy and the right to self determination.”

The Yanomami and the Yekuana tribes continue to see their rivers polluted with the miners’ mercury which contaminates drinking water and fish, and many communities have been devastated by diseases and prostitution introduced by the miners.

Research by Venezuelan scientists in 2013 showed that 92% of indigenous women in the region had levels of mercury contamination that exceeded the internationally accepted limit.

The uncontacted Yanomami, some of the most vulnerable people on the planet, stand to lose the most. Contact with the miners could wipe them out.

Indigenous organizations from Venezuela, Brazil and Guyana met in May to discuss their concerns about their governments’ current drive to encourage mining and the construction of hydroelectric dams in the border region known as the Guyana Shield.

They called for a mobilization against mining and dams in Amazonia and for the three governments to uphold and apply the international law on tribal and indigenous peoples’ rights.