woensdag 21 mei 2014

Blokkade weg naar Afobaka door inwoners Balingsoela opgeheven

Brunswijk zorgt voor rust onder porknokkers
'Vriendjes in kringen commissie Ordening Goudsector’ in gebied Suralco waaruit porknokkers Balingsoela waren verwijderd

21-05-2014


Paramaribo - De inwoners van Balingsoela hebben de weg naar Brokopondo Centrum en naar Afobaka rond vijf uur vanmiddag, woensdag 21 mei 2014, opgeheven, door tussenkomst van ABOP-voorzitter en parlementariër Ronnie Brunswijk, die vergezeld was van A Combinatie-Assembleelid Diana Pokie en minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Dit bericht Starnieuws.

De dorpelingen en porknokkers uit omgeving Balingsoela hebben problemen met de commissie Ordening Goudsector. Het gaat om de kwestie dam 10. Er werden goudactiviteiten ontplooid in het concessiegebied van de Suralco waar zich hulpdammen bevinden. De commissie Ordening Goudsector heeft ze enige tijd terug uit dat gebied verwijderd.

Nu blijkt volgens hen dat ‘vriendjes in de kringen van de commissie’ zich in dezelfde omgeving bevinden. Voorts zitten ze met een elektriciteitsprobleem. Geruime tijd is er sprake van elektriciteitsschommelingen met als gevolg dat hun apparaten kapot gaan. Ook het waterprobleem werd aangehaald.

Een ander brandende kwestie is die van een ondernemer die in de omgeving aan steenslagwinning doet. Deze ondernemer blijkt dynamiet te gebruiken voor de winning, waardoor stofwolken en geluidsoverlast aan de orde van de dag zijn.

Besloten is dat de vertegenwoordigers van de actiegroep binnen een week met de president om de tafel gaan. Brunswijk heeft opgeroepen niet te grijpen naar het uiterste middel. Wegbarricade is verstoring van de openbare orde. ‘Er is een districtscommissaris en er zijn parlementariërs waar de dorpelingen altijd nog terecht kunnen. Ik breng ze persoonlijk naar het hoogste gezag en dan ben ik ervan overtuigd dat er een oplossing komt’, sprak Brunswijk.

Noot:
En weer is er sprake van, dat in een goudwinningsgebied waaruit illegale porknokkers door de commissie Ordening Goudsector zijn verwijderd, binnen de kortste tijd goudzoekers actief zouden zijn uit de directe omgeving van de commissie. Waar rook is, is vuur. De geruchten over deze praktijken komen niet zomaar uit de lucht vallen. Deze commissie lijkt met een dubbele agenda te werken. Onlangs hebben de Assembleeleden Marinus Bee (ABOP) en Ronny Asabina (BEP) gepleit voor het opheffen van de commissie. Reden genoeg voor, zo lijkt mij...... ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten