zaterdag 18 oktober 2014

Gerold Dompig: ‘Bezoek Assembleelid Pokie aan Balingsula is mislukt’

Voorzitter Commissie Ordening Goudsector schoffeert politica

Dompig kan niet omgaan met kritiek en vindt dat die kritiek ‘nu eens moet ophouden’

18-10-2014


Paramaribo - De Commissie Ordening Goudsector (COG) wacht instructies af van het Bureau Nationale Veiligheid om eventueel met harde hand illegale goudzoekers te verwijderen van Balingsula.

‘Ik heb een rapport opgemaakt van wat zich heeft voorgedaan, zoals gesprekken met Suralco, IAmGold, de krutu die is gehouden op last van districtscommissaris Ivonne Pinas en de petitie van goudzoekers. Ik handel niet op eigen houtje. Na de krutu hadden we de mannen achtenveertig uur de tijd gegeven het gebied te ontruimen. Ik wacht op instructies en als het kabinet vindt dat de veiligheid van de dammen van de Suralco in gevaar zijn, zullen we alsnog ontruimen’, zegt Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de commissie, vandaag, zaterdag 18 oktober 2014, op Starnieuws.

Dompig bevestigt dat het Assembleelid Diana Pokie (A Combinatie) gisteren naar het gebied is getrokken om zich te oriënteren. Pokie heeft volgens hem niet de juiste procedure gevolgd en helemaal geen contact gemaakt met de commissie. De missie van de parlementariër is volgens Dompig dan ook mislukt.

'Met alle respect voor mevrouw Pokie, maar haar kritiek op de commissie is hetzelfde politiek liedje dat ik hoor vanuit de A Combinatie de afgelopen vier jaar’, beweert Dompig. Hij vindt de kritiek onterecht en blijft er bij, dat die is ingegeven door politieke belangen. ‘Ik vraag me af waarom mevrouw Pokie mij niet heeft gebeld en gevraagd om haar mee te nemen naar het gebied. Wij hadden haar gaarne rondgeleid en haar van de juiste feiten voorzien. Nu gaat zij met goudzoekers en een journalist naar een verkeerde plek. Daar aangekomen belt niet zij, maar de journalist mij op om doorgelaten te worden. Zo werkt het niet’, betoogt Dompig.

Dompig vindt dat de kritiek op de COG nu eens moet ophouden. ‘Je kan de commissie niet voorbij gaan en nu vinden dat de president alleen de zaak moet oplossen. We praten hier over een situatie waar de nationale veiligheid van het land in gevaar is gebracht door de goudzoekers. Als door hun activiteiten de dam barst, wat dan, maar dan is het te laat. Trappen tegen de commissie heeft geen zin.’

Hij zegt dat de commissie niet in staat is gebieden eigenhandig toe te wijzen aan de goudzoekers. Ook de president zou dat niet kunnen, omdat het hier gaat om concessiegebieden van IAmGold en de Suralco, waar de illegalen werkzaam zijn. ‘De president zou zichzelf in de kaart spelen, omdat hij dan aan de concessieafspraken zou komen. De maatschappijen hebben terecht de alarmbel geluid. De commissie kan alleen als bemiddelaar optreden en is als overheidsinstantie aangewezen om te ordenen. Ik heb dan ook wel begrip voor het standpunt van de goudzoekers dat zij ergens moeten hebben om te werken, maar in deze situatie kan je niet het mes op de keel plaatsen van de regering.’

Dompig beweert verder, dat het geroep van de goudzoekers steeds weer is, dat zij een plek nodig hebben waar goud is en dat er geen ander werk is. ‘Als ik wist waar het goud te vinden was zou ik niet voor de commissie werken. We moeten eerst prospecten en dat gebeurt nu onder leiding van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst. We zijn nu al begonnen om een geschikte plek te zoeken voor de mannen in het gebied, maar waar ze nu zijn kunnen ze niet blijven. Wanneer er opruiming plaatsvindt, gebeurt dat ook niet door normale ambtenaren, maar door aan de commissie toegevoegde politieambtenaren die daarvoor de bevoegdheid hebben.’

Dompig stelt daarenboven ook, dat de kritiek totaal voorbij gaat aan de verworvenheden van de commissie. ‘Ook in die gevallen waar geschreeuwd werd dat er geen goud is, hebben wij na bemiddeling met de goudmaatschappij gezorgd voor werkgelegenheid. Ik kan onder andere noemen Nieuw Koffiekamp. Daar ging het om vijftig man, veel geschreeuw, nu werken er tweeduizend man in het Romagebied (van IAmGold). Makamboa is het zelfde geval (Makamboa is de organisatie van porknokkers uit Nieuw Koffiekamp). Dus daarom moeten de mannen niet eerst roepen er is geen goud, maar komen praten. Ik begrijp ook dat ze niet ver willen omdat ze geen geld hebben om te investeren, maar daarom juist moeten ze komen praten met de OGS. Wij zijn er niet voor de goudmaatschappijen, maar om de goudsector te ordenen en zeker voor de goudzoekers om te bemiddelen dat zij inderdaad een bestaan kunnen hebben.’

Noot:
Deze man, Dompig, kan dus echt niet omgaan met kritieken op het functioneren van zijn commissie. Hij stelt zich arrogant op en schoffeert politica Pokie. 

Waarom zou je als politicus of als wie dan ook toestemming moeten vragen aan de commissie om een bezoekje te brengen aan een dam aan de rand van het stuwmeer? Is hij, Dompig, of de commissie beheerder/eigenaar van dat gebied? 

Deze man zou eens in de spiegel moeten gaan kijken en zich moeten gaan afvragen waarom zovelen toch kritiek hebben op het functioneren van de commissie?, en dat zijn dus echt niet alleen politici als Pokie en Asabina. Zal hij zich nooit eens afvragen, tja, misschien doe ik echt iets niet goed, bijvoorbeeld in de communicatie met de burgers, de goudzoekers, de media. De attitude van de man is simpelweg fout. Hij staat nauwelijks open voor meningen van anderen. Alleen wat hij zegt is correct.
Alleen wat hij zegt is de waarheid.

Overigens is dit weer een typisch Starnieuws-artikel. De webredacteur stelt werkelijk geen enkele kritische vraag aan Dompig. Het is eenrichtingsverkeer in het artikel. Dompig mag praten, praten en praten en een politica schofferen zonder dat webredacteur Wilfred Leeuwin ook maar 1 kritische vraag durft te stellen...... Journalistiek??? Starnieuws???? Bagger, dat is het.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten