woensdag 14 februari 2018

Sharman (VHP): 'Is medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan naar inademen kwikdampen?'

Assembleevergadering over Minamata Verdrag gaat meer over alle aspecten van kwik


Assembleelid Dew Sharman (VHP) wil weten of er een medisch-wetenschappelijk onderzoek is gedaan om aan te geven wat de status is van de samenleving met betrekking tot het inademen van kwikdampen. Hij heeft bij de behandeling van het Minamata Verdag gisteren gevraagd of Paramaribo en andere gebieden tegen een kwikramp aanzitten. 'Kwik is een heel gevaarlijk ding en wij moeten weten als samenleving in welke mate wij besmet zijn, gezien de zovele medische gevolgen', stelt Sharman, die ook arts is. 

Sharman gaf aan, dat door de Universiteit van Suriname een onderzoek is gedaan waarin is aangegeven dat in en rondom opkoopcentra in Paramaribo er concentraties van methylkwik in de lucht is die duizenden maal hoger is dan de toelaatbare concentratie die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorschrijft. Deze hoge concentraties zijn gemeten door geijkte apparatuur.

'Als er nog geen onderzoek is geweest naar de mate van besmetting, denk ik dat het medisch-wetenschappelijk onderzoek moet komen om alvast vast te stellen wat de status is van de samenleving', vindt Sharman.

Ook Carl Breeveld (DOE) uitte zijn bezorgdheid over de kwikdampen die vrijkomen bij de verwerking van goud in de bewoonde gebieden. Hij haalde nog een keer de protesten aan rondom het Boys terrein een paar jaar geleden. 'De gezondheid van mensen is het geding en we kunnen daar geen grappen mee maken en we zullen protesteren daartegen.'

Hij wil van de regering weten wat zij gedaan heeft om het kwikprobleem in woongebieden aan te pakken.

Sharman stelde ook de vraag waar allemaal de goudopkoopwinkels zijn gevestigd. Bij zowel de legale als de illegale zaken vindt de zuivering van het goud op dezelfde manier plaats, namelijk door verhitting waardoor de kwikdampen vrijkomen. 'Elke 100 gram aan goud dat wordt aangeboden aan de winkels bevat 5 tot 7 gram kwik dat vrijkomt in de samenleving. En dat is veel gevaarlijker en ik ben bijzonder bezorgd.'

Tijdens de vergadering werd overigens bij herhaling erop gewezen, dat kwik niet een probleem is van het binnenland alleen, maar van het hele land.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten