vrijdag 4 september 2015

Ex-minister Hok: Directeur Dompig van Commissie Ordening Goudsector is in de war en toe aan vakantie

'Commissie Ordening Goudsector kreeg instructies rechtstreeks van Kabinet van de President'

'Hok heeft besluit verwijderen goudpontons niet voor zich uit geschoven'

04-09-2015


'Het hoofd van de Commissie Ordening Goudsector (COG), Gerold Dompig, is waarschijnlijk in de war. Dat komt misschien omdat hij gewoon moe is. Een job als die hij in de afgelopen bijna 5 jaar heeft vervuld is een zware en eist veel van iemand. Ik hou er dan ook rekening mee dat hij dan gewoon aan vakantie toe is.' Zo reageert Jim Hok, voormalig minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), op de beweringen van het hoofd van de commissie Ordening Goudsector, dat hij een beslissing om de skalians van het stuwmeer te verwijderen steeds voor zich heeft uitgeschoven.

'Dompig weet als hoofd van de COG bliksems goed, maar ik vermoed dat de hele gemeenschap het weet, dat die haar instructies rechtstreeks kreeg van het Kabinet van de President en dat zij ook rechtstreeks aan het kabinet rapporteerde, zonder tussenkomst van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.' Met zijn beweringen stelt Dompig ex-minister Hok nodeloos in een kwaad daglicht, als zou die zijn werk niet naar behoren hebben gedaan.

Hok stelt overigens, dat hij de komst van de COG heeft toegejuicht en dat hij vanuit NH ook alles heeft gedaan om de commissie tegemoet te komen in haar werkzaamheden. Zo is er zonder aarzelen een goed deel van het terrein en gebouw van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) in gebruik afgestaan aan deze commissie. De COG heeft in de ogen van Hok op belangrijke punten ook een goede job gedaan. Het meest in het oog springende is ongetwijfeld dat het gezag van de overheid in het binnenland goeddeels is hersteld.

Hoewel de commissie dus niet aan de minister rapporteerde, karakteriseert Hok de samenwerking als goed. Het is daarom volslagen onduidelijk vanwaar Gerold Dompig plotseling met zijn beweringen komt als zou Hok hem de instructies om op te treden niet hebben willen geven. Hok stelt dat indien de COG nu onder de minister van NH zou vallen in dit nieuwe kabinet, dat zulks zeker de positie van de minister zou versterken, maar dat was toen niet het geval.

De meest voor de hand liggende verklaring voor de verwarring bij Dompig ziet Hok daarom in een mogelijke vermoeidheid. 'Dompig is waarschijnlijk gewoon aan vakantie toe', zegt Jim Hok, voormalig minister op Natuurlijke Hulpbronnen.

Secretariaat PR en Massacommunicatie PALU

Geen opmerkingen:

Een reactie posten