donderdag 18 juli 2013

Gespannen relatie IAmGold en porknokkers Nieuw Koffiekamp geëscaleerd

Goudzoekers met geweld uit IAmGold concessie verdreven

Materieel van Koffiekampers vernield - CTU betrokken bij vernielingen

Porknokkers steken uit woede voertuigen IAmGold in brand

18-07-2013


Paramaribo - De constante verwijdering van illegale goudzoekers op de concessies van Rosebel Gold Mines NV/IAmGold is gisteravond compleet uit de hand gelopen. Nadat de goudmaatschappij met gewapende manschappen de gouddelvers verraste, uit het gebied verdreef, werden ook nog de machines en ander materieel van de gouddelvers vernietigd, aldus bericht Wilfred Leeuwin vanochtend, donderdag 18 juli 2013, op Starnieuws.

De verdreven mannen uit het Nieuw Koffiekamp-gebied trokken naar hun dorp. IAmGold stuurde een delegatie naar het dorp om met de mannen te praten. Daar liep de situatie compleet uit de hand en werden, aldus de Ware Tijd, een bus een een dubbelcabine pick-up van Rosebel Gold Mines vernietigd en in brand gestoken.

Communicatie coördinator van IAmGold Esther Wielzen bevestigt tegenover Leeuwin van Starnieuws, dat er zich een incident heeft voorgedaan, maar zegt voorlopig geen detail informatie te kunnen geven. Zij hoopt deze ochtend een compleet verslag te kunnen geven over het gebeurde.

Intussen hebben de goudzoeker contact opgenomen met enkele Assembleeleden die afkomstig zijn uit het binnenland, onder wie Ronny Asabina van de BEP en Marinus Bee (ABOP). Bee is nog bezig informatie te verzamelen over de situatie.

Volgens Asabina verkeren de mannen in een zeer verhitte en agressieve situatie en zijn zij van plan zich te wreken om de vernietiging van hun materieel. ‘Het zou nu niet raadzaam zijn met meer gewapende mannen op deze mannen af te gaan’, zegt Asabina.

Wielzen zegt dat AmGold al lang geconfronteerd is met illegale goudzoekers op de concessie van de maatschappij. Volgens haar is het een zaak is van de overheid ervoor te zorgen dat de concessie vrij is van illegale porknokkers. Zij bevestigt niet dat de gewapende manschappen door de overheid zijn gestuurd of door IAmGold. Ook kan zij niet precies zeggen of op dit moment de situatie weer onder controle is. Volgens Asabina is dat niet het geval gezien de verhitte situatie onder de illegale gouddelvers.

Asabina zegt verder, dat de actie van de gouddelvers niet valt goed te praten. ‘Er zijn andere mogelijkheden om te protesteren, maar als we ons kunnen verplaatsen in de belevingswereld van deze mannen, kan ik wel begrijpen wat hun hiertoe heeft gedreven.’

Asabina zegt dat het veel te lang duurt,voordat de staat de beloofde zone van mijnbouwgrond aan de mannen in het gebied toewijst. Hen was een gebied toegezegd van 8.000 hectare waar zij met toestemming van IAmGold naar goud konden zoeken. Hiervoor zijn volgens Asabina duidelijke afspraken gemaakt tussen partijen. Bij het tekenen van de nieuwe uitbreidingsovereenkomst zijn acht concessies van IAmGold teruggegaan in de boezem van de staat zoals was afgesproken.

‘Die concessies bedragen veel meer dan 8.000 hectare. Ik ben daarom zeer verbaasd te vernemen dat eerst het toegezegde gebied was teruggebracht naar 7.000 hectare en nu heb ik pas weer vernomen dat het zelfs is teruggebracht naar 4.750 hectare.’

Asabina zegt dat de illegale goudzoekers ervan uitgaan dat IAmGold in hun leef- en woongebied een concessie heeft zonder dat zij daar iets over te zeggen hebben. ‘Eigenlijk kan je zeggen dat zelfs het dorp in het concessiegebied ligt. De situatie moet niet langer zo blijven en de regering moet snel de gemaakte afspraken nakomen om erger te voorkomen.’

Volgens Starnieuws is vanochtend de situatie in Nieuw Koffiekamp nog niet overzichtelijk. In alle vroegte heeft Rosebel Gold Mines/IAmGold met eenheden van de politie, ondersteund door militairen, twee van haar medewerkers die in Nieuw Koffiekamp waren achtergebleven, bevrijd. De twee medewerkers zaten in het voertuig dat gisteravond werd vernield en in brand gestoken door woedende bewoners.

Arsino Libretto, een van de gouddelvers, ontkent tegenover Starnieuws dat de twee medewerkers van Rosebel in gijzeling werden gehouden. Deze medewerkers zijn uit het dorp afkomstig en werken voor de afdeling Community Relations. Zij gingen, nadat het bedrijf de mannen uit het concessiegebied had verwijderd en hun materieel had vernietigd, naar het dorp om te praten. De woedende mannen zouden hun wagen in brand hebben gestoken en moesten zij toevlucht zoeken bij de kapitein. Ook het gebouw waar de kapitein verblijft werd toen belaagd met stenen.

Libretto zegt ook, dat gewapende eenheden enkele schoten hebben gelost toen zij het dorp binnenkwamen om de medewerkers te halen. Niemand is gewond geraakt. Terwijl hij telefonisch zijn verhaal doet aan Starnieuws, meldt hij dat op dat moment de IAmGold nog bezig is met het vernielen van werktuig en materieel van de gouddelvers. Gewapende mannen houden toezicht en houden met hun geweren de dorpelingen op een afstand.

De porknokkers zeggen aan het begin van de middag tegenover de Ware Tijd Online, dat bij de verwijdering hun machines en equipment kapot zijn gemaakt en in brand zijn gestoken door manschappen van de politie, de Counter Terrorism Unit (CTU) en een security bedrijf.

Libretto die namens de verdreven gouddelvers praat en van de lokale porknokkersorganisatie Makamboa is, zegt dat zij niet accepteren om beschouwd te worden als illegalen. In het Surinaams zegt hij dat de overheid IAmGold concessierechten geeft op nog geen 500 meter van het dorp. ‘Unu na dya wi e tang, gowtoe na un wroko un no sab no wan tra san fu du. Efu lanti nanga Iamgold e puru unu dya, dan den musu sorgu dyi wan tra presi fu wi kan suku a gowtu.’

 

Noot:
Al vele jaren is de relatie tussen IAmGold en de kleinschalige goudzoekers van Nieuw Koffiekamp en andere gebieden niet optimaal. Wat er gisteravond is gebeurd was te verwachten. Het is een al lang sluimerende bom die op ontploffen stond en dat is nu gebeurd. Begrijpelijk, omdat de bewoners van het dorp afhankelijk zijn van de kleinschalige goudwinning en ze worden al jarenlang min of meer aan de kant gezet door zowel het Canadese goudmijnbedrijf IAmGold als door de eigen Surinaamse regering.

Natuurlijk bereik je geen sympathie met het in brand steken van voertuigen van IAmGold, maar voordat dat gebeurde, waren door de 'Canadezen' wel materialen van de goudzoekers vernield. De woede onder de porknokkers vind ik begrijpelijk, menselijk ook. Je kunt ook ontruimen zonder materieel van porknokkers te vernielen en zonder het gebruik van vuurwapens.

Hopelijk leidt de escalatie tot spoedoverleg tussen alle betrokkenen en kunnen de Koffiekampers snel beschikken over een nieuw goudwinningsgebied, zoals hen was toegezegd door de regering via de presidentiële commissie Ordening Goudsector.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten