maandag 29 april 2013

Geruchten in Guyana over mijnbouwactiviteiten in betwist Tigrigebied (New River Triangle)

Toestemming verleend voor geologisch onderzoek in gebied

29-04-2013


In Guyana blijkt een discussie gaande te zijn over de vraag of er al dan niet Guyanese mijnbouwactiviteiten plaatsvinden in het zogeheten Tigrigebied ofwel de New River Triangle. Dit blijkt uit een artikel dat op 26 april is verschenen op de Guyanese nieuwswebsite ‘Kaieteur News’. 

 

In ieder geval schijnt er, aldus De West in haar editie van zaterdag 27 april 2013, in het Tigrigebied al consent te zijn verleend voor het verrichten van een geologisch onderzoek. Suriname beschouwt dit gebied echter als deel van het ressort Coeroeni (district Sipaliwini), terwijl de Guyanezen het ruim 15.600 vierkante kilometer grote driehoekig gebied de New River Triangle noemen en indelen bij de regio East Berbice-Corentyne.

Inmiddels doen hardnekkige geruchten de ronde, dat personen gelieerd aan de Guyanese regering een stuk grond in het betwiste gebied toegekend hebben gekregen voor het ontplooien van mijnbouwactiviteiten. Deze kwestie was overigens eerder deze maand al aan de orde gesteld door de Guyanese parlementariër Rupert Roopnarine, maar hem werd medegedeeld dat niemand permissie heeft mijnbouwoperaties uit te voeren in het door Guyana geannexeerde gebied.

De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu, Robert Persaud, gaf de verzekering, dat de desbetreffende locatie aan de Corantijnrivier simpelweg niet toegankelijk is voor mijnbouwactiviteiten. Hij verduidelijkte, dat de Guyana Geology and Mines Commission (GGMC) verzoeken heeft gehad prospectievergunningen te verlenen voor mijnbouwoperaties op middelgrote schaal, maar dat de GGMC verplicht is om alle verzoeken te onderwerpen aan de Guyanese Mijnbouwwet. Bij de beoordeling wordt er rekening mee gehouden, dat een toewijzing slechts verleend kan worden als het aangevraagde gebied een open locatie is.

In het geval van de aanvragen in het Tigrigebied werd bekendgemaakt, dat er geen mijnbouwvergunningen, mijnbouwrechten of concessies werden verleend of afgegeven aan een persoon of bedrijf.

Ambtenaren van GGMC bevestigden verder, dat er voor geen enkel type mijnbouwactiviteit toestemming is verleend, maar indien het zover komt, een advertentie met relevante informatie zal worden gepubliceerd. Volgens ‘Kaieteur News’ is in het Tigrigebied door het desbetreffende ministerie wel consent verleend een geologisch onderzoek te verrichten. Er kan echter pas autorisatie voor het ontplooien van mijnbouwdoeleinden worden verleend als alle relevante procedures om een vergunning te verkrijgen zijn doorlopen en het mijnbouwverbod voor het gebied wordt opgeheven.

In de afgelopen jaren heeft men vaker getracht mijnbouw- of houtconcessies in het Tigrigebied te verkrijgen en parlementariër Roopnarine heeft een jaar geleden nog voorgesteld exploratie-activiteiten naar uranium in het desbetreffend gebied op te starten.

Geruchten in Guyana over mijnbouwactiviteiten in betwist Tigrigebied (New River Triangle)

Toestemming verleend voor geologisch onderzoek in gebied

29-04-2013


In Guyana blijkt een discussie gaande te zijn over de vraag of er al dan niet Guyanese mijnbouwactiviteiten plaatsvinden in het zogeheten Tigrigebied ofwel de New River Triangle. Dit blijkt uit een artikel dat op 26 april is verschenen op de Guyanese nieuwswebsite ‘Kaieteur News’. 

 

In ieder geval schijnt er, aldus De West in haar editie van zaterdag 27 april 2013, in het Tigrigebied al consent te zijn verleend voor het verrichten van een geologisch onderzoek. Suriname beschouwt dit gebied echter als deel van het ressort Coeroeni (district Sipaliwini), terwijl de Guyanezen het ruim 15.600 vierkante kilometer grote driehoekig gebied de New River Triangle noemen en indelen bij de regio East Berbice-Corentyne.

Inmiddels doen hardnekkige geruchten de ronde, dat personen gelieerd aan de Guyanese regering een stuk grond in het betwiste gebied toegekend hebben gekregen voor het ontplooien van mijnbouwactiviteiten. Deze kwestie was overigens eerder deze maand al aan de orde gesteld door de Guyanese parlementariër Rupert Roopnarine, maar hem werd medegedeeld dat niemand permissie heeft mijnbouwoperaties uit te voeren in het door Guyana geannexeerde gebied.

De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu, Robert Persaud, gaf de verzekering, dat de desbetreffende locatie aan de Corantijnrivier simpelweg niet toegankelijk is voor mijnbouwactiviteiten. Hij verduidelijkte, dat de Guyana Geology and Mines Commission (GGMC) verzoeken heeft gehad prospectievergunningen te verlenen voor mijnbouwoperaties op middelgrote schaal, maar dat de GGMC verplicht is om alle verzoeken te onderwerpen aan de Guyanese Mijnbouwwet. Bij de beoordeling wordt er rekening mee gehouden, dat een toewijzing slechts verleend kan worden als het aangevraagde gebied een open locatie is.

In het geval van de aanvragen in het Tigrigebied werd bekendgemaakt, dat er geen mijnbouwvergunningen, mijnbouwrechten of concessies werden verleend of afgegeven aan een persoon of bedrijf.

Ambtenaren van GGMC bevestigden verder, dat er voor geen enkel type mijnbouwactiviteit toestemming is verleend, maar indien het zover komt, een advertentie met relevante informatie zal worden gepubliceerd. Volgens ‘Kaieteur News’ is in het Tigrigebied door het desbetreffende ministerie wel consent verleend een geologisch onderzoek te verrichten. Er kan echter pas autorisatie voor het ontplooien van mijnbouwdoeleinden worden verleend als alle relevante procedures om een vergunning te verkrijgen zijn doorlopen en het mijnbouwverbod voor het gebied wordt opgeheven.

In de afgelopen jaren heeft men vaker getracht mijnbouw- of houtconcessies in het Tigrigebied te verkrijgen en parlementariër Roopnarine heeft een jaar geleden nog voorgesteld exploratie-activiteiten naar uranium in het desbetreffend gebied op te starten.

zaterdag 27 april 2013

'Open Pit' - Documentaire over Newmont in Peru.....


Feature documentary Open Pit is a tour de force of investigative journalism and guerilla filmmaking that reveals the vicious face of "dirty gold" in Peru. A film by Gianni Converso. Produced by Daniel Santana and Gianni Converso.

In the heart of Cajamarca, Newmont Mining Corporation operates the Yanacocha Gold Mine, one of the largest Open Pit mining operations in the world.

Using the cyanide leach process, Newmont Mining has come to define "dirty gold" for a generation of Campecinos -- the indigenous people who have lived at the top of the Peruvian Andes since the Inca civilization.

Noot:
Meer weten over de activiteiten van Newmont in de wereld, klik hier.

'Open Pit' - Documentaire over Newmont in Peru.....


Feature documentary Open Pit is a tour de force of investigative journalism and guerilla filmmaking that reveals the vicious face of "dirty gold" in Peru. A film by Gianni Converso. Produced by Daniel Santana and Gianni Converso.

In the heart of Cajamarca, Newmont Mining Corporation operates the Yanacocha Gold Mine, one of the largest Open Pit mining operations in the world.

Using the cyanide leach process, Newmont Mining has come to define "dirty gold" for a generation of Campecinos -- the indigenous people who have lived at the top of the Peruvian Andes since the Inca civilization.

Noot:
Meer weten over de activiteiten van Newmont in de wereld, klik hier.

donderdag 25 april 2013

Fransen pakken in Frans-Guyana kwikgebruik in kleinschalige goudwinning aan - Ruim 33 kilo kwik in beslag genomen


Is er ooit op een Surinaams goudveld kwik in beslag genomen?.......

Fransen pakken in Frans-Guyana kwikgebruik in kleinschalige goudwinning aan - Ruim 33 kilo kwik in beslag genomen


Is er ooit op een Surinaams goudveld kwik in beslag genomen?.......

ATM streeft naar daling aantal ongelukken in mijnbouwsector

34 Ongelukken in mijnbouwsector in 2012

26-04-2013


Paramaribo - Ongelukken in de mijnbouwsector moeten afnemen. Wereldwijd vinden er veel ongelukken met dodelijke afloop plaats in die sector. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO, International Labour Organization) is gisteren, woensdag 25 april 2013, gestart met een driedaagse veiligheidstraining voor mijnbouw- en arbeidsinspecteurs en vertegenwoordigers van onder meer IAmGold en Grassalco.

De training is ook bedoeld voor de kleinschalige goudsector. ‘We betrekken een ieder om na te gaan hoe ongelukken kunnen worden voorkomen’, aldus Yuka Ujita van de ILO vandaag in de Ware Tijd.

Het verzoek voor de training komt van het ministerie van Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM). Uit voorlopige cijfers die ATM-minister Michael Miskin eind december 2012 presenteerde, bleek dat er zich in dat jaar 31 ongevallen hebben voorgedaan in de mijnbouwsector. Met dit aantal was de sector genoteerd op de vijfde plaats van sectoren waar bedrijfsongevallen zijn voorgekomen.

Volgens John Courtar, hoofd medisch bureau van ATM, wordt ook gefocust op de kleinschalige goudsector, waartoe de meeste goudzoekers in Suriname behoren. Bij deze doelgroep moet de veiligheid in de goudvelden onder de loep worden genomen. Onwetendheid of taalbarrières zorgen ervoor dat deze goudzoekers de overheid niet voor informatie benaderen.

Mijnbouwingenieur Robert Lambeth is door de ILO ingehuurd om de training in Suriname te verzorgen. Hij presenteerde veiligheidsregels van de mijnbouwsector uit de Verenigde Staten van Amerika. Die worden vergeleken met veiligheidsregels in Suriname. ‘Wat toe te passen is in Suriname, zullen we overnemen’, zegt Courtar.

Lambeth tijdens een bijeenkomst in Georgetown, Guyana, in november vorig jaar. (Bron foto; Government Information Agency Guyana)

De mijnbouwingenieur heeft zich tijdens zijn bezoek ook georiënteerd op de goudvelden van Nieuw Koffiekamp. Wat Lambeth zorgen baart, is dat goudzoekers met waterslangen onder hoge druk werken. ‘Maar als de slang uit zijn hand schiet, gaat die slingeren. Er kunnen doden vallen’, aldus de mijnbouwingenieur, die al veertig jaar actief is in de sector. Ook het inkalven van mijnputten, vormt een levensgevaarlijke situatie in de goudvelden.

ATM streeft naar daling aantal ongelukken in mijnbouwsector

34 Ongelukken in mijnbouwsector in 2012

26-04-2013


Paramaribo - Ongelukken in de mijnbouwsector moeten afnemen. Wereldwijd vinden er veel ongelukken met dodelijke afloop plaats in die sector. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO, International Labour Organization) is gisteren, woensdag 25 april 2013, gestart met een driedaagse veiligheidstraining voor mijnbouw- en arbeidsinspecteurs en vertegenwoordigers van onder meer IAmGold en Grassalco.

De training is ook bedoeld voor de kleinschalige goudsector. ‘We betrekken een ieder om na te gaan hoe ongelukken kunnen worden voorkomen’, aldus Yuka Ujita van de ILO vandaag in de Ware Tijd.

Het verzoek voor de training komt van het ministerie van Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM). Uit voorlopige cijfers die ATM-minister Michael Miskin eind december 2012 presenteerde, bleek dat er zich in dat jaar 31 ongevallen hebben voorgedaan in de mijnbouwsector. Met dit aantal was de sector genoteerd op de vijfde plaats van sectoren waar bedrijfsongevallen zijn voorgekomen.

Volgens John Courtar, hoofd medisch bureau van ATM, wordt ook gefocust op de kleinschalige goudsector, waartoe de meeste goudzoekers in Suriname behoren. Bij deze doelgroep moet de veiligheid in de goudvelden onder de loep worden genomen. Onwetendheid of taalbarrières zorgen ervoor dat deze goudzoekers de overheid niet voor informatie benaderen.

Mijnbouwingenieur Robert Lambeth is door de ILO ingehuurd om de training in Suriname te verzorgen. Hij presenteerde veiligheidsregels van de mijnbouwsector uit de Verenigde Staten van Amerika. Die worden vergeleken met veiligheidsregels in Suriname. ‘Wat toe te passen is in Suriname, zullen we overnemen’, zegt Courtar.

Lambeth tijdens een bijeenkomst in Georgetown, Guyana, in november vorig jaar. (Bron foto; Government Information Agency Guyana)

De mijnbouwingenieur heeft zich tijdens zijn bezoek ook georiënteerd op de goudvelden van Nieuw Koffiekamp. Wat Lambeth zorgen baart, is dat goudzoekers met waterslangen onder hoge druk werken. ‘Maar als de slang uit zijn hand schiet, gaat die slingeren. Er kunnen doden vallen’, aldus de mijnbouwingenieur, die al veertig jaar actief is in de sector. Ook het inkalven van mijnputten, vormt een levensgevaarlijke situatie in de goudvelden.

woensdag 24 april 2013

48-Jarige Braziliaan vermoord bij Benzdorp

Ruzie met twee landgenoten leidt tot dodelijke steekpartij

24-04-2013


Paramaribo - In het district Sipaliwini is maandagavond 22 april 2013 de 48-jarige Braziliaan Solidonio De Sousa Erivan tijdens een ruzie met twee landgenoten doodgestoken bij het goudzoekersdorp Benzdorp. Zijn lichaam werd de volgende ochtend gevonden.

 

De politie kreeg rond negen uur ‘s morgens een melding, dat een man van Braziliaanse komaf was neergestoken op het terrein van Bar Dancing Anaconda, even voorbij Benzdorp.

De 48-jarige man zou maandagavond ruzie hebben gekregen met twee andere Brazilianen die hem uiteindelijk met een mes doodstaken. De daders zijn op de vlucht geslagen.

Het lijk van De Sousa Erivan is door de politie in beslag genomen voor autopsie, aldus meldt de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 23 april 2013.

48-Jarige Braziliaan vermoord bij Benzdorp

Ruzie met twee landgenoten leidt tot dodelijke steekpartij

24-04-2013


Paramaribo - In het district Sipaliwini is maandagavond 22 april 2013 de 48-jarige Braziliaan Solidonio De Sousa Erivan tijdens een ruzie met twee landgenoten doodgestoken bij het goudzoekersdorp Benzdorp. Zijn lichaam werd de volgende ochtend gevonden.

 

De politie kreeg rond negen uur ‘s morgens een melding, dat een man van Braziliaanse komaf was neergestoken op het terrein van Bar Dancing Anaconda, even voorbij Benzdorp.

De 48-jarige man zou maandagavond ruzie hebben gekregen met twee andere Brazilianen die hem uiteindelijk met een mes doodstaken. De daders zijn op de vlucht geslagen.

Het lijk van De Sousa Erivan is door de politie in beslag genomen voor autopsie, aldus meldt de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 23 april 2013.

Amerikaanse Graystone Company druk aan het werk in Brokopondo - 1

Amerikanen verwachten dagelijks 400 gram uit één mijn te kunnen halen 

Bedrijf publiceert foto's van haar werkzaamheden in Suriname

24-04-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Sinds december vorig jaar is het het Amerikaanse Las Vegas gevestigde Graystone Company bezig met het opzetten van goudwinningsactiviteiten in Suriname. Het bedrijf heeft een project, met de naam 'Suriname #1' in de nabijheid van IAmGold’s Rosebel goudmijn in het district Brokopondo.

‘We zijn heel blij over het Suriname project’, aldus de CEO van Graystone Company, Paul Howarth, op 19 december 2012 in een persbericht van het bedrijf ‘Dit zal het bedrijf een aanzienlijke toename van ‘cash flow’ bezorgen en zal ook bijdragen aan onze uitbreiding in Peru.’ Graystone is op dit moment met name actief in Peru.

Het bedrijf verwacht 200 tot 400 gram per dag uit een mijn (‘pod’) te kunnen produceren ofwel 4.000 tot 6.000 gram per maand.

De Amerikanen verwachten de operatie van het ‘Suriname #1’-project ieder kwartaal met een ‘pod’ te kunnen uitbreiden. Iedere ‘pod’ zal ongeveer 250.000 Amerikaanse dollar aan materieel kosten.

Nu en dan publiceert Graystone foto's van haar werkzaamheden in Suriname; dat was ook vandaag het geval.

UPDATE 25 april 2013: Natuurlijk wil ik graag weten waar de Amerikanen precies aan het mijnen zijn. Ik benaderde de 25e april Graystone via Facebook hierover en kreeg als reactie: 'We are about 45 mins (20 miles) from the Mighty Pastone mine.' Mighty Pastone mine? Nooit van gehoord en dat liet ik Graystone ook weten, die vervolgens liet blijken verbaasd te zijn dat ik nooit eerder van die mijn had gehoord. 
Ik benaderde het BEP-Assembleelid Ronny Asabina, die uit het district Brokopondo komt en bekend is met goudmijnbouwontwikkelingen in het district. Maar, ook hij heeft  nog niet eerder van de Mighty Pastone gehoord: ik verraste hem er zelfs mee..... Mogelijk is Graystone, denkt Asabina, actief in het Sarakreekgebied en is er een samenwerking met Orion Resources.

Amerikaanse Graystone Company druk aan het werk in Brokopondo - 1

Amerikanen verwachten dagelijks 400 gram uit één mijn te kunnen halen 

Bedrijf publiceert foto's van haar werkzaamheden in Suriname

24-04-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Sinds december vorig jaar is het het Amerikaanse Las Vegas gevestigde Graystone Company bezig met het opzetten van goudwinningsactiviteiten in Suriname. Het bedrijf heeft een project, met de naam 'Suriname #1' in de nabijheid van IAmGold’s Rosebel goudmijn in het district Brokopondo.

‘We zijn heel blij over het Suriname project’, aldus de CEO van Graystone Company, Paul Howarth, op 19 december 2012 in een persbericht van het bedrijf ‘Dit zal het bedrijf een aanzienlijke toename van ‘cash flow’ bezorgen en zal ook bijdragen aan onze uitbreiding in Peru.’ Graystone is op dit moment met name actief in Peru.

Het bedrijf verwacht 200 tot 400 gram per dag uit een mijn (‘pod’) te kunnen produceren ofwel 4.000 tot 6.000 gram per maand.

De Amerikanen verwachten de operatie van het ‘Suriname #1’-project ieder kwartaal met een ‘pod’ te kunnen uitbreiden. Iedere ‘pod’ zal ongeveer 250.000 Amerikaanse dollar aan materieel kosten.

Nu en dan publiceert Graystone foto's van haar werkzaamheden in Suriname; dat was ook vandaag het geval.

UPDATE 25 april 2013: Natuurlijk wil ik graag weten waar de Amerikanen precies aan het mijnen zijn. Ik benaderde de 25e april Graystone via Facebook hierover en kreeg als reactie: 'We are about 45 mins (20 miles) from the Mighty Pastone mine.' Mighty Pastone mine? Nooit van gehoord en dat liet ik Graystone ook weten, die vervolgens liet blijken verbaasd te zijn dat ik nooit eerder van die mijn had gehoord. 
Ik benaderde het BEP-Assembleelid Ronny Asabina, die uit het district Brokopondo komt en bekend is met goudmijnbouwontwikkelingen in het district. Maar, ook hij heeft  nog niet eerder van de Mighty Pastone gehoord: ik verraste hem er zelfs mee..... Mogelijk is Graystone, denkt Asabina, actief in het Sarakreekgebied en is er een samenwerking met Orion Resources.

zaterdag 13 april 2013

Kwiksmokkel

Regering laat vernietiging milieu door goudzoekers gewoon doorgaan

Geen regeringsbeleid om gebruik kwik in kleinschalige goudwinning aan te pakken

13-04-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De rubriek Keerpunt in De West van vandaag, zaterdag 13 april 2013, besteedt aandacht aan het feit, dat de grenzen van Suriname zo lek zijn als een mandje. Immers, kwik – dat vooral in de kleinschalige goudwinning in het binnenland wordt gebruikt – blijft het land in komen via allerlei smokkelkanalen en vindt zijn weg naar de goudvelden.Met regelmaat heb ook ik in artikelen hierop gewezen en op het feit, dat de Surinaamse regering een tandeloze tijger is en nauwelijks gestructureerd en met beleid tegen die smokkel optreedt. Ook is er geen enkele controle op de goudvelden op de aanwezigheid van kwik, nooit is daar kwik in beslag genomen en nooit is daar een goudzoeker opgepakt voor het gebruik en in bezit hebben van kwik.

De in december 2010 door president Bouterse ingestelde Commissie Ordening Goudsector heeft de afgelopen twee jaren ook nauwelijks aandacht besteed aan kwik. Wel liet de voorzitter van het Managementteam van deze commissie, Gerold Dompig, in 2012 weten dat met ingang van januari 2013 geen kwik meer te vinden zou zijn in het Surinaamse binnenland. Dompig droomt en Dompig vertelt sprookjes.

De commissie voert geen enkel effectief beleid uit. De commissie laat enkel en alleen nu en dan wat illegale goudzoekers uit gebieden verwijderen en stelt ze ook nog eens nieuwe werkgebieden om legaal te mijnen als dank in het vooruitzicht. Dweilen met de kraan open dus.

Daarnaast doen de commissie en de regering nog niets aan het in het leven roepen van een speciaal fonds voor goudzoekers. Een fonds waarop de kleine goudzoekers een beroep kunnen doen als ze financiering zoeken voor de aanschaf van milieuvriendelijke winningsmethoden voor goud. De goudzoekers worden door de overheid nauwelijks tot niet gestimuleerd om af te stappen van het gebruik van kwik. Neen, de regering staat toe dat de biodiversiteit in het binnenland en de gezondheid van inheemsen en marrons nog steeds bedreigd worden door het gif kwik. Dat zou je misschien zelfs misdadig kunnen noemen, immers de regering weet wat de gevolgen van het gebruik van kwik zijn voor zowel de mens als de natuur, de biodiversiteit en desondanks wordt er geen beleid ontwikkeld om de stof te verbannen.

Bouterse heeft nu alle recht om trots te zijn op de vanochtend vroeg door De Nationale Assemblee aangenomen gouddeal met het Canadese IAmGold voor uitbreiding van haar activiteiten in de Rosebel goudmijn en op het feit dat waarschijnlijk binnenkort ook de deal met het Amerikaanse Newmont, dat een goudmijn wil gaan opzetten in het Meriangebied in het oosten van het land, maar laat hij ook eens serieus werk gaan maken van de aanpak van kwikgebruik door goudzoekers in het binnenland.

Kwiksmokkel

Regering laat vernietiging milieu door goudzoekers gewoon doorgaan

Geen regeringsbeleid om gebruik kwik in kleinschalige goudwinning aan te pakken

13-04-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De rubriek Keerpunt in De West van vandaag, zaterdag 13 april 2013, besteedt aandacht aan het feit, dat de grenzen van Suriname zo lek zijn als een mandje. Immers, kwik – dat vooral in de kleinschalige goudwinning in het binnenland wordt gebruikt – blijft het land in komen via allerlei smokkelkanalen en vindt zijn weg naar de goudvelden.Met regelmaat heb ook ik in artikelen hierop gewezen en op het feit, dat de Surinaamse regering een tandeloze tijger is en nauwelijks gestructureerd en met beleid tegen die smokkel optreedt. Ook is er geen enkele controle op de goudvelden op de aanwezigheid van kwik, nooit is daar kwik in beslag genomen en nooit is daar een goudzoeker opgepakt voor het gebruik en in bezit hebben van kwik.

De in december 2010 door president Bouterse ingestelde Commissie Ordening Goudsector heeft de afgelopen twee jaren ook nauwelijks aandacht besteed aan kwik. Wel liet de voorzitter van het Managementteam van deze commissie, Gerold Dompig, in 2012 weten dat met ingang van januari 2013 geen kwik meer te vinden zou zijn in het Surinaamse binnenland. Dompig droomt en Dompig vertelt sprookjes.

De commissie voert geen enkel effectief beleid uit. De commissie laat enkel en alleen nu en dan wat illegale goudzoekers uit gebieden verwijderen en stelt ze ook nog eens nieuwe werkgebieden om legaal te mijnen als dank in het vooruitzicht. Dweilen met de kraan open dus.

Daarnaast doen de commissie en de regering nog niets aan het in het leven roepen van een speciaal fonds voor goudzoekers. Een fonds waarop de kleine goudzoekers een beroep kunnen doen als ze financiering zoeken voor de aanschaf van milieuvriendelijke winningsmethoden voor goud. De goudzoekers worden door de overheid nauwelijks tot niet gestimuleerd om af te stappen van het gebruik van kwik. Neen, de regering staat toe dat de biodiversiteit in het binnenland en de gezondheid van inheemsen en marrons nog steeds bedreigd worden door het gif kwik. Dat zou je misschien zelfs misdadig kunnen noemen, immers de regering weet wat de gevolgen van het gebruik van kwik zijn voor zowel de mens als de natuur, de biodiversiteit en desondanks wordt er geen beleid ontwikkeld om de stof te verbannen.

Bouterse heeft nu alle recht om trots te zijn op de vanochtend vroeg door De Nationale Assemblee aangenomen gouddeal met het Canadese IAmGold voor uitbreiding van haar activiteiten in de Rosebel goudmijn en op het feit dat waarschijnlijk binnenkort ook de deal met het Amerikaanse Newmont, dat een goudmijn wil gaan opzetten in het Meriangebied in het oosten van het land, maar laat hij ook eens serieus werk gaan maken van de aanpak van kwikgebruik door goudzoekers in het binnenland.

vrijdag 12 april 2013

Directeur van Ortalis Resources vindt ophef in Assemblee niet nodig

Ortalis heeft ter verkrijging goudconcessie bij Pakira alle wegen normaal bewandeld
  
Ook Brunswijk heeft concessie in Pakiragebied

12-04-2013


Paramaribo - Hans Chitoe, algemeen directeur van Ortalis Resources NV, zegt vandaag op de nieuwswebsite Starnieuws, dat hij alle wegen normaal heeft bewandeld om de concessie van 8.300 hectare in het district Marowijne te krijgen voor zijn werkzaamheden. Volgens hem is de aanvraag het afgelopen jaar gedaan, nadat bij de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) geïnformeerd was over vrij domein in het gebied.

Chitoe stelt, dat de stukken opgemaakt werden en dat advies uitgebracht moest worden door het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosheer (RGB) en de districtscommissaris (dc) van Marowijne. 'Binnen korte tijd had RGB positief geantwoord, terwijl de dc niks van zich had laten horen. Toen heeft minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen, het afgelopen jaar, een besluit genomen. Wij kregen de beschikking en we hebben aan alle verplichtingen, zoals de wet dat voorschrijft, voldaan. De NV heeft kleine mannen en er zijn daarom 500 aandeelhouders.'

Deze concessie aan de Pakirakreek maakt deel uit van de ‘Area of interest’ van Surgold. Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee bracht deze zaak aan het rollen in het parlement tijdens de behandeling van de gouddeals met IAmGold en met Surgold/Newmont.

 

Volgens de algemeen directeur is een geoloog bezig na te gaan welke delfstoffen in het grondgebied voorkomen. Uit voorlopig onderzoek kan gesteld worden dat het gaat om goud, mica, Surinamiet en andere delfstoffen. De economische waarde van Surinamiet moet nog vastgesteld worden.

Chitoe benadrukt, dat de eerste investering voor exploratie ruim vijf miljoen Amerikaanse dollar is. 'Met dit project zal er veel werkgelegenheid worden gecreëerd. Ook gaan wij deskundigen moeten importeren voor werkzaamheden. Na drie maanden komt het geologisch rapport uit en dan kunnen wij overgaan tot werkzaamheden op het grondgebied.'

Ook ABOP-parlementariër Ronnie Brunswijk heeft een grote concessie, vlak naast Ortalis Resources NV, in het gebied. Deze staat geregistreerd onder de naam Robruns Resources NV, aldus Starnieuws. Op deze concessie wordt voornamelijk goud gewonnen.

Chitoe vindt dat de heisa die in het parlement is ontstaan niet nodig is, omdat hij de normale weg bewandeld heeft en aan alle vereisten heeft voldaan.

Directeur van Ortalis Resources vindt ophef in Assemblee niet nodig

Ortalis heeft ter verkrijging goudconcessie bij Pakira alle wegen normaal bewandeld
  
Ook Brunswijk heeft concessie in Pakiragebied

12-04-2013


Paramaribo - Hans Chitoe, algemeen directeur van Ortalis Resources NV, zegt vandaag op de nieuwswebsite Starnieuws, dat hij alle wegen normaal heeft bewandeld om de concessie van 8.300 hectare in het district Marowijne te krijgen voor zijn werkzaamheden. Volgens hem is de aanvraag het afgelopen jaar gedaan, nadat bij de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) geïnformeerd was over vrij domein in het gebied.

Chitoe stelt, dat de stukken opgemaakt werden en dat advies uitgebracht moest worden door het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosheer (RGB) en de districtscommissaris (dc) van Marowijne. 'Binnen korte tijd had RGB positief geantwoord, terwijl de dc niks van zich had laten horen. Toen heeft minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen, het afgelopen jaar, een besluit genomen. Wij kregen de beschikking en we hebben aan alle verplichtingen, zoals de wet dat voorschrijft, voldaan. De NV heeft kleine mannen en er zijn daarom 500 aandeelhouders.'

Deze concessie aan de Pakirakreek maakt deel uit van de ‘Area of interest’ van Surgold. Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee bracht deze zaak aan het rollen in het parlement tijdens de behandeling van de gouddeals met IAmGold en met Surgold/Newmont.

 

Volgens de algemeen directeur is een geoloog bezig na te gaan welke delfstoffen in het grondgebied voorkomen. Uit voorlopig onderzoek kan gesteld worden dat het gaat om goud, mica, Surinamiet en andere delfstoffen. De economische waarde van Surinamiet moet nog vastgesteld worden.

Chitoe benadrukt, dat de eerste investering voor exploratie ruim vijf miljoen Amerikaanse dollar is. 'Met dit project zal er veel werkgelegenheid worden gecreëerd. Ook gaan wij deskundigen moeten importeren voor werkzaamheden. Na drie maanden komt het geologisch rapport uit en dan kunnen wij overgaan tot werkzaamheden op het grondgebied.'

Ook ABOP-parlementariër Ronnie Brunswijk heeft een grote concessie, vlak naast Ortalis Resources NV, in het gebied. Deze staat geregistreerd onder de naam Robruns Resources NV, aldus Starnieuws. Op deze concessie wordt voornamelijk goud gewonnen.

Chitoe vindt dat de heisa die in het parlement is ontstaan niet nodig is, omdat hij de normale weg bewandeld heeft en aan alle vereisten heeft voldaan.

30-jarige Braziliaanse goudzoeker doodgestoken in Sarakreekgebied

Goudzoekers aan het werk in Sarakreekgebied
Garimpeiro doodgestoken te Claudia

12-04-2013


Paramaribo - De 30-jarige Braziliaanse goudzoeker Manuel de Freitas is gisterochtend vroeg doodgestoken te Claudia in het Sarakreekgebied.

De garimpeiro zou ruzie hebben gehad met een andere Braziliaan, die hem tijdens een vechtpartij met een scherp voorwerp heeft gestoken. De politie heeft het lijk van De Freitas in beslag genomen, aldus bericht vandaag, vrijdag 12 april 2013, de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname.

De verdachte is nog voortvluchtig. De recherche van het bureau Geyersvlijt is samen met de politie van Brokopondo bezig met het onderzoek.

30-jarige Braziliaanse goudzoeker doodgestoken in Sarakreekgebied

Goudzoekers aan het werk in Sarakreekgebied
Garimpeiro doodgestoken te Claudia

12-04-2013


Paramaribo - De 30-jarige Braziliaanse goudzoeker Manuel de Freitas is gisterochtend vroeg doodgestoken te Claudia in het Sarakreekgebied.

De garimpeiro zou ruzie hebben gehad met een andere Braziliaan, die hem tijdens een vechtpartij met een scherp voorwerp heeft gestoken. De politie heeft het lijk van De Freitas in beslag genomen, aldus bericht vandaag, vrijdag 12 april 2013, de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname.

De verdachte is nog voortvluchtig. De recherche van het bureau Geyersvlijt is samen met de politie van Brokopondo bezig met het onderzoek.

ABOP-Parlementslid Bee overhandigt minister Hok bewijs van uitgifte goudconcessie bij Pakira

8.300 Hectare goudconcessie verstrekt aan Ortalis Resources NV

11-04-2013


Paramaribo - Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee heeft gisteren, donderdag 11 april 2013, tijdens de behandeling van de gouddeals in De Nationale Assemblee, minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen een beschikking overhandigd, waaruit blijkt dat Ortalis Resources NV 8.300 hectare goudconcessie heeft gekregen bij het dorp Pakira in het district Marowijne.

 

Bee zegt vandaag op Starnieuws, dat districtscommissaris Theodorus Sondrejoe een negatief advies had gegeven inzake de afgifte. Toch is de concessie verstrekt aan de onderneming.
Het Assembleelid onderzoekt nu van wie het bedrijf is dat een concessie heeft gekregen in de ‘Area of Interest’ van Surgold. In dit gebied ligt het dorp Pakira dat grenst aan de Pakirakreek.

De beschikking is verstrekt in november 2012. Hier is duidelijk sprake van voorkennis, stelde Bee. De aanvraag is gedaan in april vorig jaar. Bee zegt dat het gaat om een concessie voor goud. De goudconcessies worden verleend en getekend door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Voor een concessie onder de 10.000 hectare is geen toestemming van De Nationale Assemblee vereist.

Hok liet niet blijken in De Nationale Assemblee dat hij op de hoogte is van de uitgifte van deze concessie, aldus Starnieuws. Minister Hok zou hebben verklaard, dat als er een fout is gemaakt, die zal worden teruggedraaid.

Noot:
De directeur van Ortalis Resources NV is Sarwankoemar Ramdajal. Op 21 januari van dit jaar is dit bedrijf pas ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname. Het bedrijf is opgericht op 24 april 2012. Doel van Ortalis is onder andere, aldus de informatie bij de KKF, 'het exploiteren van mijnbouwondernemingen en in verband hiermee exploreren en exploiteren van delfstoffen'. Het bedrijf is gevestigd aan de Edmundstraat 11 in Paramaribo.

ABOP-Parlementslid Bee overhandigt minister Hok bewijs van uitgifte goudconcessie bij Pakira

8.300 Hectare goudconcessie verstrekt aan Ortalis Resources NV

11-04-2013


Paramaribo - Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee heeft gisteren, donderdag 11 april 2013, tijdens de behandeling van de gouddeals in De Nationale Assemblee, minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen een beschikking overhandigd, waaruit blijkt dat Ortalis Resources NV 8.300 hectare goudconcessie heeft gekregen bij het dorp Pakira in het district Marowijne.

 

Bee zegt vandaag op Starnieuws, dat districtscommissaris Theodorus Sondrejoe een negatief advies had gegeven inzake de afgifte. Toch is de concessie verstrekt aan de onderneming.
Het Assembleelid onderzoekt nu van wie het bedrijf is dat een concessie heeft gekregen in de ‘Area of Interest’ van Surgold. In dit gebied ligt het dorp Pakira dat grenst aan de Pakirakreek.

De beschikking is verstrekt in november 2012. Hier is duidelijk sprake van voorkennis, stelde Bee. De aanvraag is gedaan in april vorig jaar. Bee zegt dat het gaat om een concessie voor goud. De goudconcessies worden verleend en getekend door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Voor een concessie onder de 10.000 hectare is geen toestemming van De Nationale Assemblee vereist.

Hok liet niet blijken in De Nationale Assemblee dat hij op de hoogte is van de uitgifte van deze concessie, aldus Starnieuws. Minister Hok zou hebben verklaard, dat als er een fout is gemaakt, die zal worden teruggedraaid.

Noot:
De directeur van Ortalis Resources NV is Sarwankoemar Ramdajal. Op 21 januari van dit jaar is dit bedrijf pas ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname. Het bedrijf is opgericht op 24 april 2012. Doel van Ortalis is onder andere, aldus de informatie bij de KKF, 'het exploiteren van mijnbouwondernemingen en in verband hiermee exploreren en exploiteren van delfstoffen'. Het bedrijf is gevestigd aan de Edmundstraat 11 in Paramaribo.

woensdag 10 april 2013

Kwiksmokkelaar gearresteerd te Burnside (Coronie)

Man opgepakt in Coronie met 35 kilo kwik in zijn truck

10-04-2013


Paramaribo - De 36-jarige Hemradj B. is dinsdagmiddag 9 april 2013 bij de politiecontrolepost te Burside in het district Coronie door de politie aangehouden. Hij wordt verdacht van kwik- en sigaretten smokkel, zo is vandaag bekendgemaakt door het Korps Politie Suriname.

Tussen een lading ananas, die hij in zijn vrachtwagen vervoerde, werden 35 kilo kwik en 150 sloffen sigaretten van het merk Dunhill aangetroffen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd de verdachte door de politie in verzekering gesteld. Het smokkelen van kwik en sigaretten is een economisch delict.

Kwiksmokkelaar gearresteerd te Burnside (Coronie)

Man opgepakt in Coronie met 35 kilo kwik in zijn truck

10-04-2013


Paramaribo - De 36-jarige Hemradj B. is dinsdagmiddag 9 april 2013 bij de politiecontrolepost te Burside in het district Coronie door de politie aangehouden. Hij wordt verdacht van kwik- en sigaretten smokkel, zo is vandaag bekendgemaakt door het Korps Politie Suriname.

Tussen een lading ananas, die hij in zijn vrachtwagen vervoerde, werden 35 kilo kwik en 150 sloffen sigaretten van het merk Dunhill aangetroffen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd de verdachte door de politie in verzekering gesteld. Het smokkelen van kwik en sigaretten is een economisch delict.

maandag 8 april 2013

Marrondorp Pakira in concessie voor goudwinning uitgegeven

Ondanks negatieve adviezen is Pakira door regering in concessie uitgegeven

08-04-2013


Het marrondorp Pakira aan de Marowijnerivier is in een concessie voor goudwinning uitgegeven door de regering. Dit, ondanks protesten van de bewoners en een negatief advies van de districtscommissaris. Een en ander werd vandaag, maandag 8 april 2013, in De Nationale Assemblee aangekaart door het ABOP-Assembleelid Marinus Bee, aldus de Ware Tijd Online.

 

De Assemblee behandelt gedurende een aantal dagen de door de regering gesloten gouddeals met de goudmijnmultinationals IAmGold (eigenaar van de Rosebel goudmijn te Brokopondo) en Newmont, dat in een zogenoemde joint venture met SurGold een goudmijn wil gaan opzetten in het Mariangebied, in het oosten van het land.

Hij zei, dat de concessierechten ‘zeer recent’ zijn toegewezen, ondanks de tegenstand. Pakira ligt niet ver van het Meriangebied waar multinational Newmont een goudmijn wil opzetten.

De dorpelingen gaan over deze kwestie een protestbrief naar het parlement sturen. Ook bij het dorp Wanhati heeft een bedrijf domeingrond gekregen, dat nu ten verkoop wordt aangeboden, zonder in cultuur te zijn gebracht. Bee wees erop, dat momenteel een oplossing gezocht wordt voor het grondenrechtenvraagstuk. Hij vreest evenwel dat wanneer dit is opgelost, er geen grond meer over zal zijn voor de dorpen, ‘want alles wordt uitgegeven’.

BEP-fractieleider Ronny Asabina en anderen wezen ook op een controversiële gronduitgifte in Santigron. Iemand die geen enkele binding heeft met het dorp is als eigenaar aangewezen en biedt het terrein nu ten verkoop aan. Deze zaak moet volgens Assembleevoorzitter Jenny Geerlings-Simons worden rechtgetrokken. Ze wees op wettelijke bepalingen die aangeven dat grond in het leefgebied van de inheemsen en marrons niet zomaar door de overheid mag worden uitgegeven.

Bekijk via onderstaande links de twee gouddeals:

Documenten:
Ontwerpwet Merian Goudproject
Ontwerpwet Rosebel GOLD Mines NV
NASSAU GOLD PROJECT Mineral Agreement Negotiations

Marrondorp Pakira in concessie voor goudwinning uitgegeven

Ondanks negatieve adviezen is Pakira door regering in concessie uitgegeven

08-04-2013


Het marrondorp Pakira aan de Marowijnerivier is in een concessie voor goudwinning uitgegeven door de regering. Dit, ondanks protesten van de bewoners en een negatief advies van de districtscommissaris. Een en ander werd vandaag, maandag 8 april 2013, in De Nationale Assemblee aangekaart door het ABOP-Assembleelid Marinus Bee, aldus de Ware Tijd Online.

 

De Assemblee behandelt gedurende een aantal dagen de door de regering gesloten gouddeals met de goudmijnmultinationals IAmGold (eigenaar van de Rosebel goudmijn te Brokopondo) en Newmont, dat in een zogenoemde joint venture met SurGold een goudmijn wil gaan opzetten in het Mariangebied, in het oosten van het land.

Hij zei, dat de concessierechten ‘zeer recent’ zijn toegewezen, ondanks de tegenstand. Pakira ligt niet ver van het Meriangebied waar multinational Newmont een goudmijn wil opzetten.

De dorpelingen gaan over deze kwestie een protestbrief naar het parlement sturen. Ook bij het dorp Wanhati heeft een bedrijf domeingrond gekregen, dat nu ten verkoop wordt aangeboden, zonder in cultuur te zijn gebracht. Bee wees erop, dat momenteel een oplossing gezocht wordt voor het grondenrechtenvraagstuk. Hij vreest evenwel dat wanneer dit is opgelost, er geen grond meer over zal zijn voor de dorpen, ‘want alles wordt uitgegeven’.

BEP-fractieleider Ronny Asabina en anderen wezen ook op een controversiële gronduitgifte in Santigron. Iemand die geen enkele binding heeft met het dorp is als eigenaar aangewezen en biedt het terrein nu ten verkoop aan. Deze zaak moet volgens Assembleevoorzitter Jenny Geerlings-Simons worden rechtgetrokken. Ze wees op wettelijke bepalingen die aangeven dat grond in het leefgebied van de inheemsen en marrons niet zomaar door de overheid mag worden uitgegeven.

Bekijk via onderstaande links de twee gouddeals:

Documenten:
Ontwerpwet Merian Goudproject
Ontwerpwet Rosebel GOLD Mines NV
NASSAU GOLD PROJECT Mineral Agreement Negotiations