donderdag 24 juli 2014

Surinaamse regering neemt risico's uitstoot kwikdampen niet serieus

‘Overheid heeft jarenlang halfslachtige houding aangenomen inzake aan banden leggen kwikgebruik’

‘Gezondheidsrisico’s voor inwoners Paramaribo enorm’

24-07-2014


Paramaribo - Bij beleidsmakers is een ambivalente houding manifest, niettegenstaande het feit dat zij al geruime tijd kennis dragen van de alarmerend torenhoge uitstoot van kwikdampen in de binnenstad van Paramaribo en de sluipende gezondheidsramp die Suriname te wachten staat, die bovendien van ongekende omvang zal zijn. Deze kritiek werd meerdere malen geuit door diverse geschokte toehoorders bij de inleiding die de universiteitsdocent ir. Dennis Wip gisteravond in de KKF-conferentiezaal verzorgde over de mate van kwikvervuiling in de binnenstad.

Overheidsfunctionarissen hebben in de loop der jaren een halfslachtige houding aangenomen met betrekking tot het aan banden te leggen van kwikgebruik en goudzoekers en goudsmederijen gedoogd en geaccommodeerd, zo schrijft De West in haar avondeditie van woensdag 23 juli 2014.

Wip benadrukte dat in Paramaribo per capita zes keer zoveel kwikdampconcentraties worden gemeten als in de meest vervuilde Chinese metropool en dat de gezondheidsrisico’s waaraan stedelingen worden blootgesteld enorm zijn.

De wetenschapper somde meerdere gevolgen op bij geregelde langetermijnblootstelling aan kwikdampen, zoals huidirritatie, vruchtbaarheidsstoornissen, tandvleesaandoeningen, ongecontroleerde bewegingen en accumulatie van kwik in de hersenen en andere lichaamsorganen. Vooral kwikophoping in de nieren is funest en wat dat betreft is het overigens erg opvallend dat de laatste jaren ontzettend veel Surinamers moeten dialyseren. Er zou dan ook wetenschappelijk onderzoek verricht moeten worden in welke mate er een correlatie bestaat tussen kwikconcentraties in de atmosfeer, het water en ons voedsel en de hoge prevalentie van bepaalde aandoeningen en afwijkingen.

‘Het naleven van gezondheidsnormen in omgevingslucht is van grote importantie’, beklemtoonde Wip, die er tevens op wees dat met name werknemers van goudopkoopbedrijven dagelijks aan extreem hoge kwikconcentraties worden blootgesteld. Tijdens zijn onderzoek heeft hij reeds kunnen vaststellen dat er in uitgeademde lucht van diverse werknemers verontrustend hoge kwikwaarden zijn gemeten. Hij betoogde dat een veel ruimer onderzoek verricht moet worden naar de concentraties van kwik in haar, adem, urine en bloed, van overheidswege meer informatie en regelgeving moet komen en dat de bevolking uitgebreid en met schokkend materiaal ingelicht moet worden over de risico’s van kwikdampen in de atmosfeer.

Het is overigens frappant, aldus De West, dat de kwikconcentratie in de atmosfeer boven de goudvelden veel lager is dan in Paramaribo.

Surinaamse regering neemt risico's uitstoot kwikdampen niet serieus

‘Overheid heeft jarenlang halfslachtige houding aangenomen inzake aan banden leggen kwikgebruik’

‘Gezondheidsrisico’s voor inwoners Paramaribo enorm’

24-07-2014


Paramaribo - Bij beleidsmakers is een ambivalente houding manifest, niettegenstaande het feit dat zij al geruime tijd kennis dragen van de alarmerend torenhoge uitstoot van kwikdampen in de binnenstad van Paramaribo en de sluipende gezondheidsramp die Suriname te wachten staat, die bovendien van ongekende omvang zal zijn. Deze kritiek werd meerdere malen geuit door diverse geschokte toehoorders bij de inleiding die de universiteitsdocent ir. Dennis Wip gisteravond in de KKF-conferentiezaal verzorgde over de mate van kwikvervuiling in de binnenstad.

Overheidsfunctionarissen hebben in de loop der jaren een halfslachtige houding aangenomen met betrekking tot het aan banden te leggen van kwikgebruik en goudzoekers en goudsmederijen gedoogd en geaccommodeerd, zo schrijft De West in haar avondeditie van woensdag 23 juli 2014.

Wip benadrukte dat in Paramaribo per capita zes keer zoveel kwikdampconcentraties worden gemeten als in de meest vervuilde Chinese metropool en dat de gezondheidsrisico’s waaraan stedelingen worden blootgesteld enorm zijn.

De wetenschapper somde meerdere gevolgen op bij geregelde langetermijnblootstelling aan kwikdampen, zoals huidirritatie, vruchtbaarheidsstoornissen, tandvleesaandoeningen, ongecontroleerde bewegingen en accumulatie van kwik in de hersenen en andere lichaamsorganen. Vooral kwikophoping in de nieren is funest en wat dat betreft is het overigens erg opvallend dat de laatste jaren ontzettend veel Surinamers moeten dialyseren. Er zou dan ook wetenschappelijk onderzoek verricht moeten worden in welke mate er een correlatie bestaat tussen kwikconcentraties in de atmosfeer, het water en ons voedsel en de hoge prevalentie van bepaalde aandoeningen en afwijkingen.

‘Het naleven van gezondheidsnormen in omgevingslucht is van grote importantie’, beklemtoonde Wip, die er tevens op wees dat met name werknemers van goudopkoopbedrijven dagelijks aan extreem hoge kwikconcentraties worden blootgesteld. Tijdens zijn onderzoek heeft hij reeds kunnen vaststellen dat er in uitgeademde lucht van diverse werknemers verontrustend hoge kwikwaarden zijn gemeten. Hij betoogde dat een veel ruimer onderzoek verricht moet worden naar de concentraties van kwik in haar, adem, urine en bloed, van overheidswege meer informatie en regelgeving moet komen en dat de bevolking uitgebreid en met schokkend materiaal ingelicht moet worden over de risico’s van kwikdampen in de atmosfeer.

Het is overigens frappant, aldus De West, dat de kwikconcentratie in de atmosfeer boven de goudvelden veel lager is dan in Paramaribo.