donderdag 29 augustus 2019

Nog geen mijnbouwactiviteiten te Royal Hill in de Rosebel

Roma-pit blijft wel toegankelijk voor porknokkers aangesloten bij Makamboa


Na intensieve besprekingen tussen de regering, IAmGold, porknokkers, bewoners van Nieuw-Koffiekamp en andere belanghebbenden in het Brokopondo-gebied is besloten, dat de Canadese multinational voorlopig geen productieactiviteiten zal ontplooien dichtbij het dorp. De mijnactiviteiten te Royal Hill worden daarom voorlopig geparkeerd en het bedrijf zal op grotere afstand van het dorp de ertsproductie hervatten. De Romapit blijft evenwel toegankelijk voor porknokkers aangesloten bij Makamboa, waarmee de overheid en de goudmaatschappij een overeenkomst hebben. 

Dat zegt minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, donderdag 29 augustus 2019 in de Ware Tijd.

Ook is besloten dat er een speciaal ontwikkelingsfonds komt waar bewoners van Brokopondo die productieactiviteiten wensen te ontplooien een beroep op kunnen doen voor financiering. IAmGold deponeert alvast twee miljoen Amerikaanse dollar in het fonds, als aanvulling op een bedrag van twee miljoen Amerikaanse dollar dat al opzij was gezet voor specifieke gemeenschapsontwikkelingsprojecten.

Volgens Akiemboto is door gesprekken die gevoerd zijn door president Desi Bouterse vertrouwen gekweekt tussen partijen waardoor Rosebel Gold Mines heeft besloten de productieactiviteiten in de directe nabijheid van Nieuw-Koffiekamp 'on hold' te zetten. Het ontwikkelingsfonds komt op voorstel van het staatshoofd. Er zullen ook werkgelegenheids- en ontplooiingskansen voor vrouwen uit Brokopondo worden ontwikkeld en er zal lokaal ondernemerschap worden gestimuleerd. Bewoners van het dorp hebben ingestemd om erop te helpen toezien, dat de stroom illegale goudzoekers van buitenaf wordt ingedamd. Goudzoekers moeten via het dorp, willen ze het Rosebel mijngebied betreden.

Volgens de ministers hebben de porknokkers van het dorp ingezien, dat ook zij een bijdrage dienen te leveren om de veiligheid in het gebied te helpen waarborgen. Naar verluidt komen de Nieuw-Koffiekampers komende zondag in vergadering bijeen om te besluiten hoe de samenwerking met Rosebel Gold Mines (RGM) zal worden ingevuld om herhaling van de schermutselingen van 28 juni in de mijn te voorkomen. Bij die rellen is een goudzoeker door de politie doodgeschoten.

De bedoeling is, aldus de NH-minister, dat RGM deze week geleidelijk aan de mijnactiviteiten hervat. De mobilisatie van arbeiders is maandag begonnen. Een langere stilstand zou zeer desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de onderneming en het personeel. Indien de bedrijfsactiviteiten nog een week tot anderhalf stil zou liggen, zou RGM in een zodanige positie gemanoeuvreerd worden dat ruim vijfhonderd van de vaste medewerkers ontslagen zouden moeten worden. 'Dat zou desastreus zijn voor ons als land om weer zo veel mensen brodeloos op straat te hebben.'

Enkele weken geleden zijn 325 contractarbeiders aan de kant gezet. 'Naarmate de productieactiviteiten worden genormaliseerd zullen de contractarbeiders wier arbeidsovereenkomst niet was verlengd door de maatschappij worden opgeroepen en weer worden ingezet', zegt de minister.