maandag 30 april 2018

Bond bij Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) gereanimeerd

Vakbonds-nieuwkomer Wayne Telgt geeft leiding aan het voorlopige bestuur

Deskundigen bij de GMD moeten plaats maken voor loyalisten


De bond bij de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) is geheractiveerd. Wayne Telgt, die zijn intrede doet in de vakbeweging, geeft leiding aan het voorlopige bestuur. Dit bestuur moet volgens het personeel op zeer korte termijn zorgen voor de herinschrijving van leden en zal tevens verkiezingen moeten organiseren. Het voorlopige bestuur bestaat verder uit Clifton Acton (ondervoorzitter), Marcia Clumper (secretaris), Santusha Jozefzoon (penningmeester) en Vincent Cairo (commissaris). Robby Naarendorp van C-47 is als adviseur aangesteld. 

Volgens de vakorganisatie heeft het personeel ervaren, dat bij het ontbreken van een vertegenwoordiging van de werknemers, het overgeleverd is aan willekeur. Werkers worden frequent geconfronteerd met mutaties naar het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Daarbij wordt niet eens de procedure van overplaatsing middels een beschikking gevolgd.

Voorts blijkt, dat deskundigen bij de GMD plaats moeten maken voor loyalisten. Het ontbreekt die mensen aan ervaring om het werk naar behoren te kunnen doen, meldt het C-47 bulletin, aldus vandaag, maandag 30 april 2018, Starnieuws.

Het personeel vreest het ergste voor de revenuen van Surinames natuurlijke hulpbronnen. Gesteld wordt dat de GMD een bijzonder belangrijke dienst voor het land is, waardoor niet op deze manier ermee moet worden omgesprongen.

 De vakbond wil via dialoog werken naar een gezonde werksfeer. Ook zullen er voorstellen gedaan worden die moeten leiden tot verbetering van de werksituatie en de bejegening van de werknemers vanuit de leiding. Het bondsbestuur zal op korte termijn de dienstleiding vragen om ontvangen te worden voor een kennismaking en zal van die gelegenheid gebruik maken enkele aandachtspunten bespreekbaar te maken.

donderdag 26 april 2018

Goudzoekers Kabalebo en leiding dorpen nog lijnrecht tegenover elkaar

Districtscommissaris en dorpskapiteins tegen goudwinning uit vrees voor schade milieu en kwikvervuiling rivieren

- Belangengroep: 'We willen kwikvrij mijnen, omdat we niet van plan zijn om ons eigen gebied te vernietigen'
- 'Het zijn juist de dorpsbesturen die voor spanningen zorgen, omdat ze niet de juiste informatie geven'


De belangengroep van Kabalebo in West-Suriname die in het gebied goud wil delven, is ondanks het verzet van de autoriteiten niet van plan haar voornemen op te geven. Districtscommissaris Theresia Cirino en kapiteins van de dorpen zijn gekant tegen goudwinning, uit vrees voor schade aan het milieu en kwikvervuiling van de rivieren. De dorpsbesturen verbieden vergaderingen over goudwinning. 

'Wij krijgen niet eens de kans om een presentatie voor de mensen te houden over wat wij van plan zijn, waardoor ze een weloverwogen besluit kunnen nemen. We willen kwikvrij mijnen, omdat we niet van plan zijn om ons eigen gebied te vernietigen', zegt Clint Boldewijn, coördinator van de belangengroep, vandaag, donderdag 26 april 2018, in de Ware Tijd.

Volgens hem heeft de University of Applied Science & Technology deskundigen voor kwikvrij mijnen die de groep kunnen bijstaan. Ook verkoopt Surmac machines, waarmee kwikvrij kan worden gemijnd. 'Als we een goed bedrijfsplan hebben, kunnen we geld vinden.'

Boldewijn zegt, dat een deel van de goudopbrengsten besteed zal worden aan landbouw- en toerismeprojecten in de dorpen. Volgens hem was met de kapiteins afgesproken dat hij een presentatie voor hen zou houden. 'Ik was al op de locatie en wachtte op hen, maar kreeg bericht dat ze niet meer over goud willen praten.'

De coördinator stelt dat de dorpsbesturen slechts aan de mensen vertellen dat de groep uit is op vernietiging van het gebied, waardoor er niet meer gejaagd en gevist kan worden. De dorpelingen krijgen volgens hem eenzijdige informatie. 'Het is belangrijk dat de gemeenschappen goed worden geïnformeerd. Mensen moeten weten waar het om gaat, ze behoren de feiten te kennen. Alleen op basis van de juiste informatie kan een goede mening gevormd worden', staat in een verklaring van de groep.

Het kan er bij de groepsleden niet in, dat ze ervan worden beschuldigd dat zij tweedracht zaaien. 'Het zijn juist de dorpsbesturen die voor spanningen zorgen, omdat ze niet de juiste informatie geven. Ze gooien alleen met modder naar ons.'

Kapitein Carlo Lewis van Apoera wil niet veel zeggen over de kwestie. 'We hebben geen geloof in de groep. De leden hebben ook geen respect; ze zeggen dat ze geen kapiteins of basya's nodig hebben om hun doel te bereiken.'

Het bestuur van Kabalebo verzet zich overigens al sinds 2014 tegen goudwinning in het gebied.

dinsdag 10 april 2018

Rust lijkt te zijn neergedaald rond Dreipada Poule na krutu

(Bron foto: NII)
Verschillende partijen maken afspraken over manier waarop in toekomst aan goudwinning wordt gedaan


Tijdens een krutu over de goudkwestie te Brokopondo zijn met de verschillende partijen afspraken gemaakt over de manier waarop in de toekomst aan goudwinning zal worden gedaan. De ontstane spanningen over de Dreipada Poule, tussen de dorpen Tapoeripa en Dreipada, zijn besproken en partijen zijn het erover eens, dat een structurele aanpak nodig is. Dit meldt het Nationaal  Informatie Instituut (NII) maandag 9 april 2018.

Districtscommissaris Kenya Pansa van Brokopondo is blij dat partijen respectvol met elkaar zijn omgegaan en dat er ruimte is om de fouten die zijn ingezien te corrigeren.

‘Na taki e seeka sani, a fasi fa un taki, da a waka mooi', zegt Kapitein Albert Dalen van Tapoeripa. Hij is blij dat het overleg vlot is verlopen en dat de afspraken duidelijk zijn.


De samenwerking is nieuw en partijen moeten daaraan wennen, zegt Winston Kentie woordvoerder van beide dorpen. Hij is de mening toegedaan, dat deze overeenkomst belangrijk is voor de komende generaties. Samen met de gemeenschap is gekozen voor een structurele oplossing.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) geeft aan, dat er een blauwdruk is gemaakt hoe zaken aangepakt moeten worden.

Ten eerste zullen de activiteiten volledig stopgezet worden,
ten tweede moet de gemeenschap geordend worden, ondernemers moeten worden geïdentificeerd en mensen die aan goudwinning willen doen moeten geregistreerd worden en onder één paraplu geplaatst worden en
als derde zal er een sterke partij binnen de goudindustrie geïdentificeerd moeten worden die de activiteiten kan overzien.

Rust lijkt te zijn neergedaald rond Dreipada Poule na krutu

(Bron foto: NII)
Verschillende partijen maken afspraken over manier waarop in toekomst aan goudwinning wordt gedaan


Tijdens een krutu over de goudkwestie te Brokopondo zijn met de verschillende partijen afspraken gemaakt over de manier waarop in de toekomst aan goudwinning zal worden gedaan. De ontstane spanningen over de Dreipada Poule, tussen de dorpen Tapoeripa en Dreipada, zijn besproken en partijen zijn het erover eens, dat een structurele aanpak nodig is. Dit meldt het Nationaal  Informatie Instituut (NII) maandag 9 april 2018.

Districtscommissaris Kenya Pansa van Brokopondo is blij dat partijen respectvol met elkaar zijn omgegaan en dat er ruimte is om de fouten die zijn ingezien te corrigeren.

‘Na taki e seeka sani, a fasi fa un taki, da a waka mooi', zegt Kapitein Albert Dalen van Tapoeripa. Hij is blij dat het overleg vlot is verlopen en dat de afspraken duidelijk zijn.


De samenwerking is nieuw en partijen moeten daaraan wennen, zegt Winston Kentie woordvoerder van beide dorpen. Hij is de mening toegedaan, dat deze overeenkomst belangrijk is voor de komende generaties. Samen met de gemeenschap is gekozen voor een structurele oplossing.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) geeft aan, dat er een blauwdruk is gemaakt hoe zaken aangepakt moeten worden.

Ten eerste zullen de activiteiten volledig stopgezet worden,
ten tweede moet de gemeenschap geordend worden, ondernemers moeten worden geïdentificeerd en mensen die aan goudwinning willen doen moeten geregistreerd worden en onder één paraplu geplaatst worden en
als derde zal er een sterke partij binnen de goudindustrie geïdentificeerd moeten worden die de activiteiten kan overzien.