maandag 10 februari 2014

Porknokkers hebben Roma in IAmGold concessie verlaten

(Bron kaart: IAmGold)
Zware eenheid politie en leger niet in actie

10-02-2014


Paramaribo - De kleinschalige goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp, die in de Roma goudmijn in het concessiegebied van Rosebel Gold Mines N.V./IAmGold aan het werk waren, zijn gisteren uit gebied vertrokken.

Een zware eenheid bestaande uit politie en militairen was reeds instelling gebracht om het gebied te ontruimen als de porknokkers Roma niet zouden verlaten. Vanaf de controlepost op Klaaskreek was de beveiliging opgevoerd, zo bericht vandaag, maandag 10 februari 2014, de Ware Tijd.

Samen met de overheid en het bedrijf is overeengekomen dat de gouddelvers in de gebieden 21 en 22 mogen werken, die ook tot het concessiegebied van de multinational horen. Verder is afgesproken, dat de weg naar Atjoni om gebied 14 te bereiken zal worden aangelegd.

Dit alles is gisteren gepresenteerd tijdens een krutu in Nieuw Koffiekamp met president Desi Bouterse, de ministers van Defensie en Justitie en Politie, de korpschef van he Korps Politie Suriname, de bevelhebber, de hoofdkapitein van het dorp, de districtscommissaris en volksvertegenwoordigers uit Brokopondo.

Het staatshoofd drukte de gouddelvers op het hart zich te houden aan de gemaakte afspraken. ‘Het is een plezierige dag. If un no hori unu na den afspraak a prisiru o pori.’

Porknokkers hebben Roma in IAmGold concessie verlaten

(Bron kaart: IAmGold)
Zware eenheid politie en leger niet in actie

10-02-2014


Paramaribo - De kleinschalige goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp, die in de Roma goudmijn in het concessiegebied van Rosebel Gold Mines N.V./IAmGold aan het werk waren, zijn gisteren uit gebied vertrokken.

Een zware eenheid bestaande uit politie en militairen was reeds instelling gebracht om het gebied te ontruimen als de porknokkers Roma niet zouden verlaten. Vanaf de controlepost op Klaaskreek was de beveiliging opgevoerd, zo bericht vandaag, maandag 10 februari 2014, de Ware Tijd.

Samen met de overheid en het bedrijf is overeengekomen dat de gouddelvers in de gebieden 21 en 22 mogen werken, die ook tot het concessiegebied van de multinational horen. Verder is afgesproken, dat de weg naar Atjoni om gebied 14 te bereiken zal worden aangelegd.

Dit alles is gisteren gepresenteerd tijdens een krutu in Nieuw Koffiekamp met president Desi Bouterse, de ministers van Defensie en Justitie en Politie, de korpschef van he Korps Politie Suriname, de bevelhebber, de hoofdkapitein van het dorp, de districtscommissaris en volksvertegenwoordigers uit Brokopondo.

Het staatshoofd drukte de gouddelvers op het hart zich te houden aan de gemaakte afspraken. ‘Het is een plezierige dag. If un no hori unu na den afspraak a prisiru o pori.’

Marinus Bee (ABOP): ‘Commissie Ordening Goudsector is totale flop’ - Commissie kan niet tegen kritiek en reageert meteen weer als de gebeten hond

Bee: 'Hoogste tijd om commissie te ontbinden'

Linscheer verdedigt krampachtig en uitgebreid werkzaamheden commissie

Eindelijk eens een politicus die durft te zeggen dat de commissie niet deugt

10-02-2014


Paramaribo - ‘De Commissie Ordening Goudsector, die drie jaren geleden door president Desi Bouterse werd ingesteld, heeft haar langste tijd gehad. Het is een totale flop waarin de Staat elk jaar steeds weer miljoenen stopt.’ Woorden van het ABOP-Assembleelid Marinus Bee vandaag, maandag 10 februari 2014, op Starnieuws.

Volgens hem is het de hoogste tijd dat de president deze commissie ontbindt.

Zoals de opzet in het begin was vond Bee die goed. Naderhand bleek volgens hem dat de ordening haar doel heeft gemist.

‘De illegale porknokkers zouden een legale status krijgen en ook terrein om te werken. De Staat zou meer aan belasting innen uit deze kleinschalige goudsector. Niets hiervan is bereikt, het rendement evenaart de nul, terwijl we elk jaar zien dat er miljoenen worden opgebracht op de begroting van Natuurlijke Hulpbronnen voor de ordening. Ik ben bereid de discussie aan te gaan met wie dan ook over de output. Een van de belangrijkste reden voor het falen van de ordening in de goudsector is ook dat het vertrouwen tussen het veld en de commissie totaal is geschaad’, stelt Bee.

Dit komt vooral omdat persoonlijke belangen een grote rol zijn gaan spelen meent de parlementariër. ‘Ik heb contact met het veld en we weten allemaal wat speelt, maar we doen alsof onze neus bloed. De situatie is niet beter geworden op de goudvelden.’

‘Er zal een evaluatie met het totale veld moeten komen en dan kijken we hoe we verder gaan. Maar, zoals het nu gaat is het een totale mislukking. Voor het veld is het volgens hem moeilijk te werken met een commissie die niet wordt vertrouwd.’

Bee stelt dat de president de sector echt wilt ordenen. Ongeveer 30.000 mensen verdienen hun brood in deze sector.

‘Als we serieus willen zijn met de ordening, zal het veld ook gehoord en beter geaccommodeerd moeten worden. Nog steeds kijken de jongens uit deze sector uit naar concessies om te werken. Met deze commissie is de situatie van ordening nog verre weg van wat het moet zijn.’

Melvin Linscheer, voorzitter van het beleidsteam van de Commissie Ordening Goudsector reageert ‘not amused’ op opmerkingen van Bee. Hij daagt de politicus via Starnieuws dan ook uit om één concreet geval van eigen belang te presenteren.

‘Het is gemakkelijk om kritiek te leveren en suggestieve beschuldigingen te uiten aan het adres van commissieleden. Bee heeft de mogelijkheid als burger van het land, maar zeker de plicht als parlementariër om zaken die illegaal of tegen het belang van de Staat zijn, aan te geven bij de daartoe bevoegde instanties’, aldus Linscheer.

Linscheer wijst op de kernopdrachten van de commisisie: herstel van het gezag in het binnenland, met name in de goudvelden, inzicht krijgen in de activiteiten van de kleinschalige mijnbouw, registratie, de sector zichtbaar maken voor de overheid, de belastingen en uiteindelijk de sector begeleiden naar een efficiënter en milieu verantwoordelijk mijnen.

‘De commissie is niet de instantie die belastingen mag innen voor de Staat. Maar wij hebben toch helpen meedenken aan een nieuw belastingsysteem, een goudwet en de mogelijke verhoging van royalty’s', beweert de voorzitter van het beleidsteam.

‘Wij hebben de afgelopen periode, voor het eerst in de geschiedenis van Suriname werkplekken geïdentificeerd, aangevraagd en exploratie klaargemaakt voor de kleinschalige mijnbouw. De bedoeling is dat in deze werkgebieden onder begeleiding van de overheid en de commissie de kleinschalige mijnbouwers bekwaam worden gemaakt om mijnbouwactiviteiten te kunnen ontplooien. Daar zijn we het afgelopen jaar mee bezig geweest. In deze gebieden zal de School of Mining onder andere heel actief worden. Ook hierin is reeds geïnvesteerd’, aldus Linscheer.

Volgens hem heeft de commissie vanaf de instelling honderden conflicten beslecht. De ontruiming van goudzoekers uit het Meriangebied (Surgold/Newmont) is ook succesvol ter hand genomen. Er zijn andere gebieden voor hen in orde gemaakt. ‘Dat heeft veel tijd gekost. Er zijn personeel en materieel ingezet en dus ook veel financiën.’

De registratie loopt achter door deze zaken, maar ook omdat mensen nog een beetje bang zijn dat de informatie aan de belastingdienst zal worden doorgegeven. ‘Op dat stuk zullen wij meer moeten communiceren met de sector, overigens is dat niet zo’n makkelijke taak, mede door de grote spreiding van de goudvelden waar de mensen actief zijn’, stelt Linscheer.

De commissie heeft landelijk meer dan honderd vergaderingen belegd, waarvan de meeste met de Nieuw Koffiekampers en anderen in het Brokopondogebied. Het gaat volgens Linscheer om een gestructureerd en goed overleg waarin allen in de goudwinning actief vertegenwoordigd zijn. Dit overleg is zoveel mogelijk om de twee maanden gehouden. De commissieis nu op meer dan tien locaties permanent aanwezig, tussen Anapaike, Snesi kondre en omgeving Brownsweg en Sarakreek. Deze centra, uitgestrekt over een groot gebied, worden bemand door personeel dat door de commissie in dienst is genomen, is opgeleid en wordt gedetacheerd.

De goudzoeker komt in de legaliteit zodra hij zich geregistreerd heeft. En dat zal in tijd belangrijk zijn voor mogelijke incentives die de overheid zal bieden aan hen die bereid zijn volgens de voorwaarden van de Staat aan kleinschalige mijnbouw te doen.

Linscheer zegt dat de commissie van oordeel is dat zij moet overgaan in een mineralen autoriteit. ‘Niet omdat we denken dat een slechte job is gedaan. Het werk dat wij met z’n allen hebben verzet, is tegen een minimale vergoeding die de overheid geeft aan alle commissies die worden ingesteld. De leden zijn soms dagen van huis, onder moeilijke terrein- en weersomstandigheden. Leden hebben malaria en andere zaken aan overgehouden, maar we hebben het graag gedaan. Bovendien zijn alle leden aan een ministerie verbonden of hebben een ander beroep en zijn het opgeleide professionals die dit werk doen naast de reguliere job. Dus ons maakt het verder niet uit of de commissie ontbonden wordt of niet. Wij zijn ervan overtuigd dat wat wij doen correct en objectief is naar ons vermogen. Wij beseffen ook dat het niet perfect is. De vraag is wat heeft meneer Bee gedaan voor de sector als politieke vertegenwoordiger? Wat heeft hij gedaan aan awareness op de goudvelden. Welke bijdrage heeft hij geleverd? Waarschijnlijk worden zijn belangen niet gediend’, stelt Linscheer.

Noot:
Het is weer het oude liedje: de commissie wordt bekritiseerd en meteen volgt een reactie van een commissielid, als een gebeten hond. Feit is, dat Marinus Bee volledig gelijk heeft. Eindelijk eens iemand die publiekelijk zware kritiek durft te uiten op de presidentiele commissie. Het is opmerkelijk, dat Linscheer zoveel ruimte krijgt om het op te nemen voor de commissie van en op Starnieuws. De man doet zijn uiterste best om de werkzaamheden van de commissie te benoemen en op te hemelen - hetgeen toch een soort bekentenis is dat er nogal wat mis is -, maar voor het gemak vergeet hij ook enkele zaken aan te stippen, zoals
* het kwikgebruik in de sector. Met veel tamtam kondigde commissielid Gerold Domping in 2012 aan dat met ingang van 2013 geen kwik meer te vinden zou zijn in de goudvelden. Realiteit is dat dit giftige goedje nog steeds veelvuldig wordt gebruikt en dat de gezondheid van binnenlandbewoners nog steeds in gevaar is alsook de biodiversiteit;
* wanneer komt het aangekondigde fonds er voor goudzoekers, waarop ze een beroep kunnen doen voor de financiering van de aanschaf van milieuvriendelijke winningsmethoden?;
* nog steeds wordt goud gewonnen in het Brownsberg Natuurpark. Van enige beveiliging van dit 'beschermde' natuurgebied is nog steeds geen sprake;
* vanaf de start op 10 december 2010 heeft de commissie verzuimd de bevolking op een correcte wijze te voorzien van informatie. Zelfs op de website ontbreekt veel actuele informatie. Geen enkel rapport is er te vinden. Geen enkel financieel jaarverslag. De commissie lijkt een nogal gesloten clubje mensen, dat het stoer vindt om het binnenland in te rijden in mooie pickups/terreinwagens mooi bestickerd met logo's en dergelijke van de commissie.

Kortom, het wordt inderdaad tijd om de commissie op te heffen en te laten vervangen door een particuliere organisatie, een op te richten non-gouvernementele organisatie, die zich specifiek richt op de kleinschalige goudwinning in het land. Waar mensen terecht kunnen met vragen en dergelijke over de sector. Een organisatie met een bibliotheek en een database met uiteenlopende informatie, gebundeld op een (1) locatie, over die sector.

Marinus Bee (ABOP): ‘Commissie Ordening Goudsector is totale flop’ - Commissie kan niet tegen kritiek en reageert meteen weer als de gebeten hond

Bee: 'Hoogste tijd om commissie te ontbinden'

Linscheer verdedigt krampachtig en uitgebreid werkzaamheden commissie

Eindelijk eens een politicus die durft te zeggen dat de commissie niet deugt

10-02-2014


Paramaribo - ‘De Commissie Ordening Goudsector, die drie jaren geleden door president Desi Bouterse werd ingesteld, heeft haar langste tijd gehad. Het is een totale flop waarin de Staat elk jaar steeds weer miljoenen stopt.’ Woorden van het ABOP-Assembleelid Marinus Bee vandaag, maandag 10 februari 2014, op Starnieuws.

Volgens hem is het de hoogste tijd dat de president deze commissie ontbindt.

Zoals de opzet in het begin was vond Bee die goed. Naderhand bleek volgens hem dat de ordening haar doel heeft gemist.

‘De illegale porknokkers zouden een legale status krijgen en ook terrein om te werken. De Staat zou meer aan belasting innen uit deze kleinschalige goudsector. Niets hiervan is bereikt, het rendement evenaart de nul, terwijl we elk jaar zien dat er miljoenen worden opgebracht op de begroting van Natuurlijke Hulpbronnen voor de ordening. Ik ben bereid de discussie aan te gaan met wie dan ook over de output. Een van de belangrijkste reden voor het falen van de ordening in de goudsector is ook dat het vertrouwen tussen het veld en de commissie totaal is geschaad’, stelt Bee.

Dit komt vooral omdat persoonlijke belangen een grote rol zijn gaan spelen meent de parlementariër. ‘Ik heb contact met het veld en we weten allemaal wat speelt, maar we doen alsof onze neus bloed. De situatie is niet beter geworden op de goudvelden.’

‘Er zal een evaluatie met het totale veld moeten komen en dan kijken we hoe we verder gaan. Maar, zoals het nu gaat is het een totale mislukking. Voor het veld is het volgens hem moeilijk te werken met een commissie die niet wordt vertrouwd.’

Bee stelt dat de president de sector echt wilt ordenen. Ongeveer 30.000 mensen verdienen hun brood in deze sector.

‘Als we serieus willen zijn met de ordening, zal het veld ook gehoord en beter geaccommodeerd moeten worden. Nog steeds kijken de jongens uit deze sector uit naar concessies om te werken. Met deze commissie is de situatie van ordening nog verre weg van wat het moet zijn.’

Melvin Linscheer, voorzitter van het beleidsteam van de Commissie Ordening Goudsector reageert ‘not amused’ op opmerkingen van Bee. Hij daagt de politicus via Starnieuws dan ook uit om één concreet geval van eigen belang te presenteren.

‘Het is gemakkelijk om kritiek te leveren en suggestieve beschuldigingen te uiten aan het adres van commissieleden. Bee heeft de mogelijkheid als burger van het land, maar zeker de plicht als parlementariër om zaken die illegaal of tegen het belang van de Staat zijn, aan te geven bij de daartoe bevoegde instanties’, aldus Linscheer.

Linscheer wijst op de kernopdrachten van de commisisie: herstel van het gezag in het binnenland, met name in de goudvelden, inzicht krijgen in de activiteiten van de kleinschalige mijnbouw, registratie, de sector zichtbaar maken voor de overheid, de belastingen en uiteindelijk de sector begeleiden naar een efficiënter en milieu verantwoordelijk mijnen.

‘De commissie is niet de instantie die belastingen mag innen voor de Staat. Maar wij hebben toch helpen meedenken aan een nieuw belastingsysteem, een goudwet en de mogelijke verhoging van royalty’s', beweert de voorzitter van het beleidsteam.

‘Wij hebben de afgelopen periode, voor het eerst in de geschiedenis van Suriname werkplekken geïdentificeerd, aangevraagd en exploratie klaargemaakt voor de kleinschalige mijnbouw. De bedoeling is dat in deze werkgebieden onder begeleiding van de overheid en de commissie de kleinschalige mijnbouwers bekwaam worden gemaakt om mijnbouwactiviteiten te kunnen ontplooien. Daar zijn we het afgelopen jaar mee bezig geweest. In deze gebieden zal de School of Mining onder andere heel actief worden. Ook hierin is reeds geïnvesteerd’, aldus Linscheer.

Volgens hem heeft de commissie vanaf de instelling honderden conflicten beslecht. De ontruiming van goudzoekers uit het Meriangebied (Surgold/Newmont) is ook succesvol ter hand genomen. Er zijn andere gebieden voor hen in orde gemaakt. ‘Dat heeft veel tijd gekost. Er zijn personeel en materieel ingezet en dus ook veel financiën.’

De registratie loopt achter door deze zaken, maar ook omdat mensen nog een beetje bang zijn dat de informatie aan de belastingdienst zal worden doorgegeven. ‘Op dat stuk zullen wij meer moeten communiceren met de sector, overigens is dat niet zo’n makkelijke taak, mede door de grote spreiding van de goudvelden waar de mensen actief zijn’, stelt Linscheer.

De commissie heeft landelijk meer dan honderd vergaderingen belegd, waarvan de meeste met de Nieuw Koffiekampers en anderen in het Brokopondogebied. Het gaat volgens Linscheer om een gestructureerd en goed overleg waarin allen in de goudwinning actief vertegenwoordigd zijn. Dit overleg is zoveel mogelijk om de twee maanden gehouden. De commissieis nu op meer dan tien locaties permanent aanwezig, tussen Anapaike, Snesi kondre en omgeving Brownsweg en Sarakreek. Deze centra, uitgestrekt over een groot gebied, worden bemand door personeel dat door de commissie in dienst is genomen, is opgeleid en wordt gedetacheerd.

De goudzoeker komt in de legaliteit zodra hij zich geregistreerd heeft. En dat zal in tijd belangrijk zijn voor mogelijke incentives die de overheid zal bieden aan hen die bereid zijn volgens de voorwaarden van de Staat aan kleinschalige mijnbouw te doen.

Linscheer zegt dat de commissie van oordeel is dat zij moet overgaan in een mineralen autoriteit. ‘Niet omdat we denken dat een slechte job is gedaan. Het werk dat wij met z’n allen hebben verzet, is tegen een minimale vergoeding die de overheid geeft aan alle commissies die worden ingesteld. De leden zijn soms dagen van huis, onder moeilijke terrein- en weersomstandigheden. Leden hebben malaria en andere zaken aan overgehouden, maar we hebben het graag gedaan. Bovendien zijn alle leden aan een ministerie verbonden of hebben een ander beroep en zijn het opgeleide professionals die dit werk doen naast de reguliere job. Dus ons maakt het verder niet uit of de commissie ontbonden wordt of niet. Wij zijn ervan overtuigd dat wat wij doen correct en objectief is naar ons vermogen. Wij beseffen ook dat het niet perfect is. De vraag is wat heeft meneer Bee gedaan voor de sector als politieke vertegenwoordiger? Wat heeft hij gedaan aan awareness op de goudvelden. Welke bijdrage heeft hij geleverd? Waarschijnlijk worden zijn belangen niet gediend’, stelt Linscheer.

Noot:
Het is weer het oude liedje: de commissie wordt bekritiseerd en meteen volgt een reactie van een commissielid, als een gebeten hond. Feit is, dat Marinus Bee volledig gelijk heeft. Eindelijk eens iemand die publiekelijk zware kritiek durft te uiten op de presidentiele commissie. Het is opmerkelijk, dat Linscheer zoveel ruimte krijgt om het op te nemen voor de commissie van en op Starnieuws. De man doet zijn uiterste best om de werkzaamheden van de commissie te benoemen en op te hemelen - hetgeen toch een soort bekentenis is dat er nogal wat mis is -, maar voor het gemak vergeet hij ook enkele zaken aan te stippen, zoals
* het kwikgebruik in de sector. Met veel tamtam kondigde commissielid Gerold Domping in 2012 aan dat met ingang van 2013 geen kwik meer te vinden zou zijn in de goudvelden. Realiteit is dat dit giftige goedje nog steeds veelvuldig wordt gebruikt en dat de gezondheid van binnenlandbewoners nog steeds in gevaar is alsook de biodiversiteit;
* wanneer komt het aangekondigde fonds er voor goudzoekers, waarop ze een beroep kunnen doen voor de financiering van de aanschaf van milieuvriendelijke winningsmethoden?;
* nog steeds wordt goud gewonnen in het Brownsberg Natuurpark. Van enige beveiliging van dit 'beschermde' natuurgebied is nog steeds geen sprake;
* vanaf de start op 10 december 2010 heeft de commissie verzuimd de bevolking op een correcte wijze te voorzien van informatie. Zelfs op de website ontbreekt veel actuele informatie. Geen enkel rapport is er te vinden. Geen enkel financieel jaarverslag. De commissie lijkt een nogal gesloten clubje mensen, dat het stoer vindt om het binnenland in te rijden in mooie pickups/terreinwagens mooi bestickerd met logo's en dergelijke van de commissie.

Kortom, het wordt inderdaad tijd om de commissie op te heffen en te laten vervangen door een particuliere organisatie, een op te richten non-gouvernementele organisatie, die zich specifiek richt op de kleinschalige goudwinning in het land. Waar mensen terecht kunnen met vragen en dergelijke over de sector. Een organisatie met een bibliotheek en een database met uiteenlopende informatie, gebundeld op een (1) locatie, over die sector.