vrijdag 28 september 2018

Regering wil in 2019 wèèr trachten kleinschalige goudwinning te ordenen....

Werkelijke ordening kleinschalige goudwinning komt al jaren niet van de grondVoor de zoveelste keer zal de regering trachten ordening te brengen in de kleinschalige goudmijnbouw. Daartoe zullen in het dienstjaar 2019 verschillende acties ondernomen worden. Dat staat in de Ontwerpbegroting-2019 van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 28 september 2018.

'Inzake de kleine goudmijnbouw zijn de inspanningen erop gericht om, middels uitvoering van het grootschalige geïntegreerde mijnbouwproject met het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), UNDP (United Nations Development Programme) en andere relevante actoren, te werken aan de overgang van illegaliteit naar legaliteit.'

Het gebruik van milieuverantwoordelijke en -vriendelijke winningsmethoden en -technieken zal worden gestimuleerd. In 2018 is gewerkt aan de realisatie en bemensing van een Project Management Unit. In 2019 zal de focus vooral liggen op de uitvoering van de doelstellingen van het project. 'Er zal ook verder invulling gegeven worden aan de uitvoeringsplannen, als onderdeel van de goedkeuring van Surinames toetreding tot het Minamata Verdrag', staat in de begroting.

Het Minamata Verdrag, gericht op de uitbanning van het gebruik van kwik, werd dit jaar door De Nationale Assemblee goedgekeurd. Het ministerie zegt haar volle ondersteuning te zullen geven aan de voorgenomen werkzaamheden van het NIMOS in dit kader.

Voor de ordening van de goudsector heeft NH enkele algemene doelstellingen geformuleerd, die vooral moeten worden behaald bij de actieve reorganisatie in het veld. De werkzaamheden in de goudsector hebben diverse ongewenste milieu-effecten, zoals watervervuiling, verhoogde gezondheidsrisico's en landdegradatie door veelvuldig kwikgebruik. Door de registratie en omscholing van actoren in de sector wil de regering deze misstanden in de toekomst uitbannen.

Al sinds december 2010 worstel de regering met ordening van de kleinschalige sector. President Desi Bouterse installeerde op 20 december zijn Commissie Ordening Goudsector (GOC). Hij typeerde de installatie als een ‘historische’ gebeurtenis. Bouterse: ‘In de chaotische situatie waarin de sector zich op dit moment bevindt, vraagt het veel durf, moed en saamhorigheid om ordening te brengen.’

ABOP wil opheldering van regering over in brand steken door politie distributiepunt brandstof en scalian

Bekend is dat deze methode van in brand steken door de Fransen wordt toegepast

(Bron foto: ABOP)
  
De ABOP zal de regering opheldering vragen over het vernietigen tijdens een gezamenlijke patrouille van de Franse en Surinaamse politie van een distributiepunt van brandstof aan de Boven Marowijnerivier. Ook een kleine scalian aan de ketting is in brand gestoken. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 28 september 2018.

De ABOP gaat vragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken hoe het mogelijk is, dat overgegaan is tot vernietiging. Deze methode van in brand steken, wordt door de Fransen toegepast op eigen grondgebied.

Franse en Surinaamse politie voeren, sinds het tekenen van een verdrag, gezamenlijke patrouilles uit op elkaars grondgebied tot 2 kilometer landinwaarts aan beide kanten van de Marowijnerivier.