vrijdag 27 december 2013

Stinasu lijkt Brownsberg Natuurpark aan zijn lot over te laten

Illegale goudwinning nog steeds aan de orde van de dag…

Waar zijn parkwachters?

27-12-2013 Dagblad Suriname


Paramaribo - Ondanks eerdere berichten van Stinasu gaat de illegale goudwinning in het Brownsberg Natuurpark gewoon door. Brownsberg is in deplorabele staat en het ziet er niet naar uit dat Stinasu dit gaat verbeteren, het tegenover gestelde is eerder waar, zo bericht het Dagblad Suriname vrijdag 27 december 2013.

Aan de krant werd een aantal maanden geleden te kennen gegeven dat Stinasu vond, dat wanneer de weg naar de top gerehabiliteerd is, de stichting bewezen heeft dat ze voor het natuurpark kon zorgen. Deze mening van Stinasu zegt veel over de capaciteit die de organisatie heeft om een natuurpark te kunnen beheren. De weg naar de top is inmiddels gerehabiliteerd, maar voor wie is dit eigenlijk gedaan?

Op het plateau aangekomen is de staat van de gebouwen zeer betreurenswaardig. De waterbakken die voor de watervoorziening moeten zorgen in de droge tijd, zijn kapot, niet onderhouden en dieren zwemmen in een laagje water. Veel onderhoud aan de woningen wordt niet gedaan. Het zijn geen grote renovatie-ingrepen, maar kleine zaken zoals een ruitje vervangen of het hout onderhouden. Dat al deze dingen niet gedaan worden, is ook niet verwonderlijk. Er werken 10 mensen op het plateau, een grote onderbezetting van personeel. Wie voorheen naar Brownsberg ging, kon zien dat er een drie keer groter aantal van personeel aanwezig was om de dagelijkse gang van zaken draaiende te houden. Ook heeft Stinasu aangegeven dat er, zeggen en schrijven, twee parkwachters aanwezig waren, om de veiligheid van de toeristen te waarborgen. Deze waren nu niet aanwezig bij een rondvraag en waren al voor een geruime tijd niet op Brownsberg gesignaleerd.


De parkwachten, hoe klein in aantal ook, waren bedoeld om de toeristen een goede bescherming te geven. Dat deze nu aan hun lot overgelaten worden, is duidelijk te merken wanneer de wandelpaden gebruikt worden. De wandelpaden zijn al in een slechte staat en niet onderhouden, maar aan het einde van het pad naar Wittiekreek, staat nu ook een jagerskamp opgezet door de illegale goudzoekers. En aan de staat van het kamp te zien, staat het er al geruime tijd.

Hiermee is de veiligheid van de toerist niet meer zeker. Het is niet ondenkbaar dat toeristen verkeerd worden aangezien en een schietincident een leven bedreigt. Daarnaast zijn er ook dames die de paden gebruiken en men weet niet wat er in het bos allemaal kan gebeuren.

Vanuit het jagerskamp is het een paar honderd meter lopen, totdat men bij een weg aankomt. Deze weg wordt gebruikt door goudzoekers om de machines naar de velden te brengen. Eerder gaf Stinasu aan dat er alleen kleinschalige goudwinning plaatsvond, zonder grote machines. Wanneer er grote machines werden ingezet, dan zou de Commissie Ordening Goudsector ingeschakeld worden om de goudzoekers te verwijderen. Hier maakte Stinasu duidelijk het verschil tussen groot- en kleinschalige goudwinning, door het gebruik van zware machines. Ondanks de stelling van Stinasu dat er geen grootschalige goudwinning plaatsvindt in het gebied, is gebleken dat er volgens de definitie van Stinasu, dit wel degelijk gebeurt binnen de grenzen van het natuurpark. De activiteiten zijn al voor een langere periode gaande en gezien het gemak waarmee de goudzoekers opereren lijkt het erop dat de ze zich niet gehinderd voelen in hun bezigheden. Tot op heden is de commissie dan ook nog niet ingeschakeld om de grootschalige goudwinning aan te pakken.

Zonder parkwachten is het natuurlijk ook niet te controleren wie er in het park bezig is met wat voor soort activiteiten. En nu rijst dan ook de vraag of dit niet de bedoeling is. Alles wijst erop dat er zoveel mogelijk mensen geweerd worden uit het natuurpark. Er is een onderbezetting van het natuurpark, met een vermindering aan goede faciliteiten, die naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot een vermindering van het aantal bezoekers.

Stinasu gaf al aan dat in de toekomstplannen er delen van de Wittiekreek worden afgesloten voor het publiek. Het afsluiten van kwetsbare gebieden en het vermijden van mensen op Brownsberg, geeft eerder aan dat de goudexploitatie gewoon verder gaat, alleen dan met het verschil dat er niemand is die het ziet. En zo gaat de illegale goudexploitatie van het gebied gewoon verder en laat Stinasu zijn onkunde in natuurbeheer zien.

Noot:
Uit dit artikel wordt weer eens heel duidelijk dat de Commissie Ordening Goudsector geen eigen acties onderneemt, maar alleen reageert op verzoeken en dergelijke. De commissie weet al sinds haar oprichting in december 2010 van de illegale goudwinningspraktijken in het natuurgebied. Waarom, gaan leden van de commissie niet zelf, op eigen initiatief, eens in de zoveel tijd 'eens een kijkje nemen' in het Brownsberg Natuurpark? Waarom is deze commissie zo verschrikkelijk passief? Hebben leden wellicht zelf belangen in de kleinschalige goudwinningssector? Alles is in Suriname mogelijk. Deze commissie krijgt een brevet van onvermogen en is toe aan opheffing. Leden rijden rond in mooie pick-up four wheel drives compleet voorzien van 'commissie'-belettering en dergelijke en ze zullen een prima salaris/vergoeding ontvangen. Maar, ieder moment als ik zo'n auto in Paramaribo zie rijden vraag ik me weer af, waarom is die niet in bijvoorbeeld het Brokopondogebied? Wanneer worden de Commissie Ordening Goudsector en voorzitter Gerold Dompig van het managementteam nu eens pro-actief?

Stinasu lijkt Brownsberg Natuurpark aan zijn lot over te laten

Illegale goudwinning nog steeds aan de orde van de dag…

Waar zijn parkwachters?

27-12-2013 Dagblad Suriname


Paramaribo - Ondanks eerdere berichten van Stinasu gaat de illegale goudwinning in het Brownsberg Natuurpark gewoon door. Brownsberg is in deplorabele staat en het ziet er niet naar uit dat Stinasu dit gaat verbeteren, het tegenover gestelde is eerder waar, zo bericht het Dagblad Suriname vrijdag 27 december 2013.

Aan de krant werd een aantal maanden geleden te kennen gegeven dat Stinasu vond, dat wanneer de weg naar de top gerehabiliteerd is, de stichting bewezen heeft dat ze voor het natuurpark kon zorgen. Deze mening van Stinasu zegt veel over de capaciteit die de organisatie heeft om een natuurpark te kunnen beheren. De weg naar de top is inmiddels gerehabiliteerd, maar voor wie is dit eigenlijk gedaan?

Op het plateau aangekomen is de staat van de gebouwen zeer betreurenswaardig. De waterbakken die voor de watervoorziening moeten zorgen in de droge tijd, zijn kapot, niet onderhouden en dieren zwemmen in een laagje water. Veel onderhoud aan de woningen wordt niet gedaan. Het zijn geen grote renovatie-ingrepen, maar kleine zaken zoals een ruitje vervangen of het hout onderhouden. Dat al deze dingen niet gedaan worden, is ook niet verwonderlijk. Er werken 10 mensen op het plateau, een grote onderbezetting van personeel. Wie voorheen naar Brownsberg ging, kon zien dat er een drie keer groter aantal van personeel aanwezig was om de dagelijkse gang van zaken draaiende te houden. Ook heeft Stinasu aangegeven dat er, zeggen en schrijven, twee parkwachters aanwezig waren, om de veiligheid van de toeristen te waarborgen. Deze waren nu niet aanwezig bij een rondvraag en waren al voor een geruime tijd niet op Brownsberg gesignaleerd.


De parkwachten, hoe klein in aantal ook, waren bedoeld om de toeristen een goede bescherming te geven. Dat deze nu aan hun lot overgelaten worden, is duidelijk te merken wanneer de wandelpaden gebruikt worden. De wandelpaden zijn al in een slechte staat en niet onderhouden, maar aan het einde van het pad naar Wittiekreek, staat nu ook een jagerskamp opgezet door de illegale goudzoekers. En aan de staat van het kamp te zien, staat het er al geruime tijd.

Hiermee is de veiligheid van de toerist niet meer zeker. Het is niet ondenkbaar dat toeristen verkeerd worden aangezien en een schietincident een leven bedreigt. Daarnaast zijn er ook dames die de paden gebruiken en men weet niet wat er in het bos allemaal kan gebeuren.

Vanuit het jagerskamp is het een paar honderd meter lopen, totdat men bij een weg aankomt. Deze weg wordt gebruikt door goudzoekers om de machines naar de velden te brengen. Eerder gaf Stinasu aan dat er alleen kleinschalige goudwinning plaatsvond, zonder grote machines. Wanneer er grote machines werden ingezet, dan zou de Commissie Ordening Goudsector ingeschakeld worden om de goudzoekers te verwijderen. Hier maakte Stinasu duidelijk het verschil tussen groot- en kleinschalige goudwinning, door het gebruik van zware machines. Ondanks de stelling van Stinasu dat er geen grootschalige goudwinning plaatsvindt in het gebied, is gebleken dat er volgens de definitie van Stinasu, dit wel degelijk gebeurt binnen de grenzen van het natuurpark. De activiteiten zijn al voor een langere periode gaande en gezien het gemak waarmee de goudzoekers opereren lijkt het erop dat de ze zich niet gehinderd voelen in hun bezigheden. Tot op heden is de commissie dan ook nog niet ingeschakeld om de grootschalige goudwinning aan te pakken.

Zonder parkwachten is het natuurlijk ook niet te controleren wie er in het park bezig is met wat voor soort activiteiten. En nu rijst dan ook de vraag of dit niet de bedoeling is. Alles wijst erop dat er zoveel mogelijk mensen geweerd worden uit het natuurpark. Er is een onderbezetting van het natuurpark, met een vermindering aan goede faciliteiten, die naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot een vermindering van het aantal bezoekers.

Stinasu gaf al aan dat in de toekomstplannen er delen van de Wittiekreek worden afgesloten voor het publiek. Het afsluiten van kwetsbare gebieden en het vermijden van mensen op Brownsberg, geeft eerder aan dat de goudexploitatie gewoon verder gaat, alleen dan met het verschil dat er niemand is die het ziet. En zo gaat de illegale goudexploitatie van het gebied gewoon verder en laat Stinasu zijn onkunde in natuurbeheer zien.

Noot:
Uit dit artikel wordt weer eens heel duidelijk dat de Commissie Ordening Goudsector geen eigen acties onderneemt, maar alleen reageert op verzoeken en dergelijke. De commissie weet al sinds haar oprichting in december 2010 van de illegale goudwinningspraktijken in het natuurgebied. Waarom, gaan leden van de commissie niet zelf, op eigen initiatief, eens in de zoveel tijd 'eens een kijkje nemen' in het Brownsberg Natuurpark? Waarom is deze commissie zo verschrikkelijk passief? Hebben leden wellicht zelf belangen in de kleinschalige goudwinningssector? Alles is in Suriname mogelijk. Deze commissie krijgt een brevet van onvermogen en is toe aan opheffing. Leden rijden rond in mooie pick-up four wheel drives compleet voorzien van 'commissie'-belettering en dergelijke en ze zullen een prima salaris/vergoeding ontvangen. Maar, ieder moment als ik zo'n auto in Paramaribo zie rijden vraag ik me weer af, waarom is die niet in bijvoorbeeld het Brokopondogebied? Wanneer worden de Commissie Ordening Goudsector en voorzitter Gerold Dompig van het managementteam nu eens pro-actief?

dinsdag 17 december 2013

Illegale goudzoekers actief in Surgold-/Meriangebied

Illegale goudzoekersactiviteiten augustus 2011 Meriangebied
Commissie Ordening Goudsector verwijdert porknokkers

Nog even snel wat goud winnen voor goudmijnreus Newmont neerstrijkt - Commissie reageert weer op in plaats van pro-actief te handelen

17-12-2013


Paramaribo - Het mag dan crisis heten op de internationale goudmarkt, de koorts in Suriname neemt alleen maar toe. Zelfstandige kleinschalige goudzoekers ofwel porknokkers hebben gestort op de goudader van Suriname Gold Company, Surgold. De joint venture tussen Alcoa en de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont heeft te verduren.

Na lang wachten op het akkoord met de regering, is het nu van zich afbijten en afslaan geblazen. ‘De goudovereenkomst is nauwelijks getekend of de illegale goudzoekers zijn al bezig’, zegt Gerold Dompig, voorzitter van de Commissie Ordening Goudsector vandaag, dinsdag 17 december 2013, in de Times of Suriname.

De commissie heeft deze dagen de handen vol. Na berichten over een ‘massa’ die zou zijn neergestreken in het Meriangebied, zijn troepen uitgestuurd.

‘Merian’ in het oosten van het land maakt het middelpunt uit van het akkoord tussen Surgold/Newmont en de regering. Surgold moet daar binnen niet al te lange tijd met werkzaamheden starten. De goudzoekers krabben vooral de bovenlagen af om er zoveel mogelijk goud te halen. In het Meriangebied is dat verboden. Toch waren al zo’n veertig aan de slag met zware machines.

‘Wij waren genoodzaakt snel op te treden, voordat zich meerdere porknokkers naar het gebied zouden begeven’, aldus Dompig. In het verleden was het gebied ook al het doelwit van illegale goudzoekers.

Gelet op de wetenschap dat Surgold/Newmont aan het werk is/gaat in het Meriangebied, zou je verwachten dat de commissie pro-actief is en al permanent in het gebied aanwezig is. Door die aanwezigheid hadden illegale goudzoekers meteen tegengehouden kunnen worden. Maar, zoals zo vaak in het verleden het geval is geweest, reageert de Commissie Ordening Goudsector weer op een gebeurtenis, in plaats van pro-actief te handelen.

(Bron foto: Commissie Ordening Goudsector)

Illegale goudzoekers actief in Surgold-/Meriangebied

Illegale goudzoekersactiviteiten augustus 2011 Meriangebied
Commissie Ordening Goudsector verwijdert porknokkers

Nog even snel wat goud winnen voor goudmijnreus Newmont neerstrijkt - Commissie reageert weer op in plaats van pro-actief te handelen

17-12-2013


Paramaribo - Het mag dan crisis heten op de internationale goudmarkt, de koorts in Suriname neemt alleen maar toe. Zelfstandige kleinschalige goudzoekers ofwel porknokkers hebben gestort op de goudader van Suriname Gold Company, Surgold. De joint venture tussen Alcoa en de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont heeft te verduren.

Na lang wachten op het akkoord met de regering, is het nu van zich afbijten en afslaan geblazen. ‘De goudovereenkomst is nauwelijks getekend of de illegale goudzoekers zijn al bezig’, zegt Gerold Dompig, voorzitter van de Commissie Ordening Goudsector vandaag, dinsdag 17 december 2013, in de Times of Suriname.

De commissie heeft deze dagen de handen vol. Na berichten over een ‘massa’ die zou zijn neergestreken in het Meriangebied, zijn troepen uitgestuurd.

‘Merian’ in het oosten van het land maakt het middelpunt uit van het akkoord tussen Surgold/Newmont en de regering. Surgold moet daar binnen niet al te lange tijd met werkzaamheden starten. De goudzoekers krabben vooral de bovenlagen af om er zoveel mogelijk goud te halen. In het Meriangebied is dat verboden. Toch waren al zo’n veertig aan de slag met zware machines.

‘Wij waren genoodzaakt snel op te treden, voordat zich meerdere porknokkers naar het gebied zouden begeven’, aldus Dompig. In het verleden was het gebied ook al het doelwit van illegale goudzoekers.

Gelet op de wetenschap dat Surgold/Newmont aan het werk is/gaat in het Meriangebied, zou je verwachten dat de commissie pro-actief is en al permanent in het gebied aanwezig is. Door die aanwezigheid hadden illegale goudzoekers meteen tegengehouden kunnen worden. Maar, zoals zo vaak in het verleden het geval is geweest, reageert de Commissie Ordening Goudsector weer op een gebeurtenis, in plaats van pro-actief te handelen.

(Bron foto: Commissie Ordening Goudsector)

vrijdag 6 december 2013

Parlementsleden uit binnenland willen einde gedogen door overheid van goudpontons - Gedoogbeleid om belasting te innen van eigenaren skalians

Dompig (Commissie Ordening Goudsector): ‘Delen van dorpen hebben belangen bij goudpontons’

Werkelijke reden gedogen pontons: spekken staatskas door belasting te innen

06-12-2013


Paramaribo - Assembleeleden uit het binnenland willen een einde aan het regerings gedoogbeleid van goudpontons op rivieren en het stuwmeer. Maar, volgens Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector, is die aanwezigheid van de drijvende goudfabrieken te wijten aan de belangen, die delen van dorpen hieraan hebben. De mensen innen geld van eigenaren van goudpontons en zijn hiervan afhankelijk om in hun levensonderhoud te voorzien.

‘Als we de pontons verwijderen, zullen gezinnen in geldnood komen te verkeren. Wij moeten kiezen voor het algemeen belang’, stelt Dompig. Hiermee wordt de goudsector echter niet geordend, maar een illegaal deel ervan toegestaan onder toeziend oog van de commissie en dus van de regering! Een zeer kwalijke zaak, waarin vernietiging van de oh zo geroemde biodiversiteit in het binnenland ondergeschikt is gemaakt aan het vullen van de staatskas.

‘Dit is een drogreden om niet tegen goudpontons op te treden van wie de eigenaren invloedrijke kapitalisten zijn. De belangen van deze personen worden veiliggesteld’, zegt BEP-parlementariër Ronny Asabina van Brokopondo. Hij beweert enkele namen te kennen, maar wil deze niet prijsgeven. De namen zijn volgens hem bekend bij de commissie.

Een grote skalian op het stuwmeer gefotografeerd door het BEP-Assembleelid Asabina.

'Misschien worden de belangen van deze personen beschermd, die het gedoogbeleid uitvoeren’, reageert Walter Bonjaski, volksvertegenwoordiger namens de ABOP van Sipaliwini. Ook hij waagt zich er niet aan om namen te noemen. ‘Ik ken geen enkel gedoogbeleid. De commissie moet alle goudpontons verwijderen, want die vervuilen de rivieren.’
Als gevolg van deze goudwinning in open wateren wordt ook zand en grind opgehoopt, waardoor vaargeulen dichtgaan. ABOP-Assembleelid Marinus Bee van Marowijne vraagt zich af waarom de commissie wel lokale goudzoekers heeft verwijderd die activiteiten ontplooien aan land. De dorpelingen hadden ook belangen bij deze manier van goudwinning. ‘Er is wel tegen deze jongens opgetreden, maar nu niet tegen de goudpontons.’

Volgens de parlementariërs gaat het om kleine groepen mensen die geld innen. Er moet tegen deze personen worden opgetreden, zodat ze zich net als iedereen houden aan de wet. Asabina wijst erop dat hij, samen met basya’s, kapiteins, jongeren- en vrouwenorganisatie van Sarakreek zijn misnoegen heeft geuit over goudpontons in het stuwmeer.

‘Er is een breed draagvlak, maar nu zijn er drie goudpontons in het meer.’ De parlementariër zal tijdens de begrotingsbehandeling een motie indienen voor het verwijderen van alle goudpontons in de rivieren. De Commissie Ordening Goudsector is volgens hem in het leven geroepen om de goudsector te ordenen en niet om de illegaliteit te reguleren.

Het gedoogbeleid wordt gevoerd in afwachting van het maken van wetten voor deze vorm van goudwinning. Volgens Dompig heeft de commissie zestien skalians en ruim honderd kleine pontons geregistreerd en deze dienen belasting te betalen. De skalians zijn voornamelijk actief op de Suriname- en Marowijnerivier. Volgens hem zijn goudpontons aan regels gebonden en deze mogen onder meer geen goud zoeken in het stuwmeergebied.

Goudpontons zijn aan regels gebonden en een van die regels is, dat er geen goud mag worden gewonnen in open wateren in Suriname en dus ook niet in rivieren. Toch wordt dat toegestaan door de commissie.

Parlementsleden uit binnenland willen einde gedogen door overheid van goudpontons - Gedoogbeleid om belasting te innen van eigenaren skalians

Dompig (Commissie Ordening Goudsector): ‘Delen van dorpen hebben belangen bij goudpontons’

Werkelijke reden gedogen pontons: spekken staatskas door belasting te innen

06-12-2013


Paramaribo - Assembleeleden uit het binnenland willen een einde aan het regerings gedoogbeleid van goudpontons op rivieren en het stuwmeer. Maar, volgens Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector, is die aanwezigheid van de drijvende goudfabrieken te wijten aan de belangen, die delen van dorpen hieraan hebben. De mensen innen geld van eigenaren van goudpontons en zijn hiervan afhankelijk om in hun levensonderhoud te voorzien.

‘Als we de pontons verwijderen, zullen gezinnen in geldnood komen te verkeren. Wij moeten kiezen voor het algemeen belang’, stelt Dompig. Hiermee wordt de goudsector echter niet geordend, maar een illegaal deel ervan toegestaan onder toeziend oog van de commissie en dus van de regering! Een zeer kwalijke zaak, waarin vernietiging van de oh zo geroemde biodiversiteit in het binnenland ondergeschikt is gemaakt aan het vullen van de staatskas.

‘Dit is een drogreden om niet tegen goudpontons op te treden van wie de eigenaren invloedrijke kapitalisten zijn. De belangen van deze personen worden veiliggesteld’, zegt BEP-parlementariër Ronny Asabina van Brokopondo. Hij beweert enkele namen te kennen, maar wil deze niet prijsgeven. De namen zijn volgens hem bekend bij de commissie.

Een grote skalian op het stuwmeer gefotografeerd door het BEP-Assembleelid Asabina.

'Misschien worden de belangen van deze personen beschermd, die het gedoogbeleid uitvoeren’, reageert Walter Bonjaski, volksvertegenwoordiger namens de ABOP van Sipaliwini. Ook hij waagt zich er niet aan om namen te noemen. ‘Ik ken geen enkel gedoogbeleid. De commissie moet alle goudpontons verwijderen, want die vervuilen de rivieren.’
Als gevolg van deze goudwinning in open wateren wordt ook zand en grind opgehoopt, waardoor vaargeulen dichtgaan. ABOP-Assembleelid Marinus Bee van Marowijne vraagt zich af waarom de commissie wel lokale goudzoekers heeft verwijderd die activiteiten ontplooien aan land. De dorpelingen hadden ook belangen bij deze manier van goudwinning. ‘Er is wel tegen deze jongens opgetreden, maar nu niet tegen de goudpontons.’

Volgens de parlementariërs gaat het om kleine groepen mensen die geld innen. Er moet tegen deze personen worden opgetreden, zodat ze zich net als iedereen houden aan de wet. Asabina wijst erop dat hij, samen met basya’s, kapiteins, jongeren- en vrouwenorganisatie van Sarakreek zijn misnoegen heeft geuit over goudpontons in het stuwmeer.

‘Er is een breed draagvlak, maar nu zijn er drie goudpontons in het meer.’ De parlementariër zal tijdens de begrotingsbehandeling een motie indienen voor het verwijderen van alle goudpontons in de rivieren. De Commissie Ordening Goudsector is volgens hem in het leven geroepen om de goudsector te ordenen en niet om de illegaliteit te reguleren.

Het gedoogbeleid wordt gevoerd in afwachting van het maken van wetten voor deze vorm van goudwinning. Volgens Dompig heeft de commissie zestien skalians en ruim honderd kleine pontons geregistreerd en deze dienen belasting te betalen. De skalians zijn voornamelijk actief op de Suriname- en Marowijnerivier. Volgens hem zijn goudpontons aan regels gebonden en deze mogen onder meer geen goud zoeken in het stuwmeergebied.

Goudpontons zijn aan regels gebonden en een van die regels is, dat er geen goud mag worden gewonnen in open wateren in Suriname en dus ook niet in rivieren. Toch wordt dat toegestaan door de commissie.

maandag 2 december 2013

Granman Samuel Forster sluit overeenkomst met eigenaren goudpontons

Bewoners Langatabiki niet blij met eigenzinnige handelwijze Forster

02-12-2013


Paramaribo - Bewoners van Langatabiki zijn opnieuw misnoegd over handelingen van granman Samuel Forster van de Paramaccaners. Ze beschuldigen Forster van het ondertekenen van een overeenkomst met eigenaren van goudpontons, ook wel skalians genoemd, zonder de hoofdkapiteins erbij te betrekken. Het dorp is volgens hoofdkapitein Albert Kamil van de Paramaccaners omringd door vier skalians en dertien kleine opzuigpontons.

‘Van een eigenaar van de vier skalians hebben wij vernomen dat hij het stamhoofd maandelijks 10.000 Amerikaanse dollar betaalt’, aldus de hoofdkapitein in de Ware Tijd van 2 december 2013.

Vorig jaar juni werd met Forster afgesproken dat hij eerst in overleg zou treden met de hoofdkapitein voordat hij besluiten neemt. De granman zou toen op de solotoer zijn gegaan. Forster had destijds namelijk een deurwaardersexploot gestuurd naar de onderhandelingscommissie, die namens de Paramaccaners om de tafel gaat met de Amerikaanse goudmultinational Newmont. Zij mochten niet meer namens de gemeenschap optreden. De Paramaccaanse stam keurde vervolgens de handeling af. Volgens bewoners werd Forster beïnvloed door twee stamleden, die hun eigenbelang behartigden. Het stamhoofd was toen genoodzaakt om het exploot in te trekken.

‘Maar nu zien wij dat hij weer op solotoer is en we kunnen dit niet accepteren’, stelt Kamil.

Volgens minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling heeft hij hierover geen schrijven ontvangen van kapiteins en basya’s. De bewindsman heeft ook niet vernomen dat er een weer een geschil zou zijn tussen Forster en stamleden.

Kapiteins, basya’s en bewoners hebben vorige maand in een bijeenkomst besloten dat de goudpontons weg moeten. Hoewel ze dit besluit hebben aangekaart bij de overheid, gaan de werkzaamheden onverstoord door. Voor deze week is weer een vergadering gepland. ‘Als de Staat die ons moet beschermen niet optreedt tegen de goudpontons, moeten wij zelf bepalen hoe wij dat zullen doen’, stelt de hoofdkapitein. Hoe dat zal gebeuren, moet nog in de vergadering bepaald worden.

Een groep mensen had tijdens de vergadering vorige maand al de opdracht om de goudzoekers uit het gebied te verwijderen. De activiteiten werden stopgezet, waarna de pontonhouders spraken met districtscommissaris Mavrick Boejoekoe. De districtscommissaris en pontonhouders hadden daarna een gesprek met granman Forster. De dag na dit gesprek zijn de werkzaamheden hervat.

Granman Samuel Forster sluit overeenkomst met eigenaren goudpontons

Bewoners Langatabiki niet blij met eigenzinnige handelwijze Forster

02-12-2013


Paramaribo - Bewoners van Langatabiki zijn opnieuw misnoegd over handelingen van granman Samuel Forster van de Paramaccaners. Ze beschuldigen Forster van het ondertekenen van een overeenkomst met eigenaren van goudpontons, ook wel skalians genoemd, zonder de hoofdkapiteins erbij te betrekken. Het dorp is volgens hoofdkapitein Albert Kamil van de Paramaccaners omringd door vier skalians en dertien kleine opzuigpontons.

‘Van een eigenaar van de vier skalians hebben wij vernomen dat hij het stamhoofd maandelijks 10.000 Amerikaanse dollar betaalt’, aldus de hoofdkapitein in de Ware Tijd van 2 december 2013.

Vorig jaar juni werd met Forster afgesproken dat hij eerst in overleg zou treden met de hoofdkapitein voordat hij besluiten neemt. De granman zou toen op de solotoer zijn gegaan. Forster had destijds namelijk een deurwaardersexploot gestuurd naar de onderhandelingscommissie, die namens de Paramaccaners om de tafel gaat met de Amerikaanse goudmultinational Newmont. Zij mochten niet meer namens de gemeenschap optreden. De Paramaccaanse stam keurde vervolgens de handeling af. Volgens bewoners werd Forster beïnvloed door twee stamleden, die hun eigenbelang behartigden. Het stamhoofd was toen genoodzaakt om het exploot in te trekken.

‘Maar nu zien wij dat hij weer op solotoer is en we kunnen dit niet accepteren’, stelt Kamil.

Volgens minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling heeft hij hierover geen schrijven ontvangen van kapiteins en basya’s. De bewindsman heeft ook niet vernomen dat er een weer een geschil zou zijn tussen Forster en stamleden.

Kapiteins, basya’s en bewoners hebben vorige maand in een bijeenkomst besloten dat de goudpontons weg moeten. Hoewel ze dit besluit hebben aangekaart bij de overheid, gaan de werkzaamheden onverstoord door. Voor deze week is weer een vergadering gepland. ‘Als de Staat die ons moet beschermen niet optreedt tegen de goudpontons, moeten wij zelf bepalen hoe wij dat zullen doen’, stelt de hoofdkapitein. Hoe dat zal gebeuren, moet nog in de vergadering bepaald worden.

Een groep mensen had tijdens de vergadering vorige maand al de opdracht om de goudzoekers uit het gebied te verwijderen. De activiteiten werden stopgezet, waarna de pontonhouders spraken met districtscommissaris Mavrick Boejoekoe. De districtscommissaris en pontonhouders hadden daarna een gesprek met granman Forster. De dag na dit gesprek zijn de werkzaamheden hervat.

donderdag 28 november 2013

BEP’er Asabina: ‘Het blauwe water van het stuwmeer wordt meer en meer ‘goudwater’

Goudwinning schadelijk voor Brokopondo stuwmeer

Goudwinning in rivieren en het stuwmeer is bij wet verboden.....

28-11-2013


Paramaribo - Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina laat vandaag, donderdag 28 november 2013, via zijn Facebookpagina weten zich zorgen te maken over de kwaliteit van het water in het Brokopondo stuwmeer.

‘Helaas wordt het stuwmeer met de dag minder adembenemend en bezienswaardig. Ongetwijfeld ligt de goudwinning op de bodem van kreken, rivieren en het stuwmeer hieraan ten grondslag. Kijk maar naar de kleur van het water. Het ‘goudwater’ wint steeds meer en meer terreinen, het blauwe water verdwijnt met internetsnelheden’, aldus Asabina.

'Het belang en de noodzaak van water is niet bij een ieder bekend. We beseffen in onvoldoende mate dat water ons levensader is, dat water de drager is van alle lichaamsfuncties. Als Surinamers hebben wij de keus: of we scharen ons achter deze gedachte van behoud van water en waterbronnen of we worden medeplichtig aan het voortdurend moedwillig vernietigen van deze onschatbare natuurlijke hulpbron.’

'Onze Mijnbouwwet voorziet niet in de winning van goud op de bodem van rivieren en het stuwmeer. Deze methode van goudwinning is illegaal, waarom wordt het nog steeds gedoogd? Wij praten hierover kolossale of mega pontons. Ik overweeg in het kader van de komende begrotingsbehandeling een motie in te dienen tegen deze manier van goudwinning. In essentie gaat het om het aan banden leggen en gefaseerd afbouwen hiervan. Ik ben heilig ervan overtuigd dat ik genoeg leden bereid zal vinden om deze motie in te dienen, ik bedoel minimaal zeven leden.'

Volgens de politicus staat een ding vast: ‘Verdere vervuiling en vernietiging van het stuwmeer zal ingrijpende gevolgen hebben voor de voedselketen en de kostwinning van de lokale bevolking. De biodiversiteit die het herbergt, maar ook de gezondheid daarvan, zijn van cruciaal belang voor de mens. We worden steeds meer en meer geconfronteerd met het uitsterven en uitputting van visbestanden. De uitdaging is en blijft het terugdringen en beheersbaar maken van vervuiling van onze waterbronnnen ten gevolge van van goudwinningsactiviteiten.’

BEP’er Asabina: ‘Het blauwe water van het stuwmeer wordt meer en meer ‘goudwater’

Goudwinning schadelijk voor Brokopondo stuwmeer

Goudwinning in rivieren en het stuwmeer is bij wet verboden.....

28-11-2013


Paramaribo - Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina laat vandaag, donderdag 28 november 2013, via zijn Facebookpagina weten zich zorgen te maken over de kwaliteit van het water in het Brokopondo stuwmeer.

‘Helaas wordt het stuwmeer met de dag minder adembenemend en bezienswaardig. Ongetwijfeld ligt de goudwinning op de bodem van kreken, rivieren en het stuwmeer hieraan ten grondslag. Kijk maar naar de kleur van het water. Het ‘goudwater’ wint steeds meer en meer terreinen, het blauwe water verdwijnt met internetsnelheden’, aldus Asabina.

'Het belang en de noodzaak van water is niet bij een ieder bekend. We beseffen in onvoldoende mate dat water ons levensader is, dat water de drager is van alle lichaamsfuncties. Als Surinamers hebben wij de keus: of we scharen ons achter deze gedachte van behoud van water en waterbronnen of we worden medeplichtig aan het voortdurend moedwillig vernietigen van deze onschatbare natuurlijke hulpbron.’

'Onze Mijnbouwwet voorziet niet in de winning van goud op de bodem van rivieren en het stuwmeer. Deze methode van goudwinning is illegaal, waarom wordt het nog steeds gedoogd? Wij praten hierover kolossale of mega pontons. Ik overweeg in het kader van de komende begrotingsbehandeling een motie in te dienen tegen deze manier van goudwinning. In essentie gaat het om het aan banden leggen en gefaseerd afbouwen hiervan. Ik ben heilig ervan overtuigd dat ik genoeg leden bereid zal vinden om deze motie in te dienen, ik bedoel minimaal zeven leden.'

Volgens de politicus staat een ding vast: ‘Verdere vervuiling en vernietiging van het stuwmeer zal ingrijpende gevolgen hebben voor de voedselketen en de kostwinning van de lokale bevolking. De biodiversiteit die het herbergt, maar ook de gezondheid daarvan, zijn van cruciaal belang voor de mens. We worden steeds meer en meer geconfronteerd met het uitsterven en uitputting van visbestanden. De uitdaging is en blijft het terugdringen en beheersbaar maken van vervuiling van onze waterbronnnen ten gevolge van van goudwinningsactiviteiten.’

zondag 24 november 2013

Weer geweld op een goudveld in binnenland Suriname

Goudzoeker te Tossokreek door vier Brazilianen overvallen en in hals geschoten


24-11-2013


Een kleinschalige goudzoeker in dienst van het ABOP-parlementslid Ronnie Brunswijk is gistermiddag tijdens een roofoverval op een goudconcessie te Tossokreek in het district Sipaliwini in zijn hals geschoten. Het slachtoffer werd met een helikopter naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

De vier Braziliaanse overvallers zouden zo’n twee kilo goud buitgemaakt hebben, zo heeft het ABOP-Assembleelid Marinus Bee vandaag, zondag 24 november 2013, Starnieuws laten weten.

Gouddelvers maken zich ernstige zorgen over de veiligheid op de concessie. Zij worden regelmatig geconfronteerd met roofovervallen, soms met dodelijke afloop.

Van de autoriteiten in Paramaribo wordt de aandacht gevraagd voor de veiligheid op de goudconcessies, aldus Bee.

Weer geweld op een goudveld in binnenland Suriname

Goudzoeker te Tossokreek door vier Brazilianen overvallen en in hals geschoten


24-11-2013


Een kleinschalige goudzoeker in dienst van het ABOP-parlementslid Ronnie Brunswijk is gistermiddag tijdens een roofoverval op een goudconcessie te Tossokreek in het district Sipaliwini in zijn hals geschoten. Het slachtoffer werd met een helikopter naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

De vier Braziliaanse overvallers zouden zo’n twee kilo goud buitgemaakt hebben, zo heeft het ABOP-Assembleelid Marinus Bee vandaag, zondag 24 november 2013, Starnieuws laten weten.

Gouddelvers maken zich ernstige zorgen over de veiligheid op de concessie. Zij worden regelmatig geconfronteerd met roofovervallen, soms met dodelijke afloop.

Van de autoriteiten in Paramaribo wordt de aandacht gevraagd voor de veiligheid op de goudconcessies, aldus Bee.

woensdag 13 november 2013

WWF Guianas wil met vertoning 'Amazon Gold' statement maken: stop kwikgebruik op goudvelden

Met vertonen film ‘Amazon Gold’ wil WWF Guianas Suriname weer wakkerschudden over risico’s kwikgebruik kleinschalige goudzoekers

13-11-2013


Paramaribo - Het gebruik van kwik vernietigt het land. Dat is het - te verwachten standpunt – van het World Wildlife Fund (WWF) Guianas over het gebruik van kwik door kleinschalige goudzoekers.

Het WWF Guianas vertoont vanavond, woensdag 13 november 2013, de veel besproken én veelvuldig bekroonde film ‘Amazon Gold’ aan betrokkenen uit de goudindustrie.

De film speelt zich af in Madre de Dios, in het laagland van Peru en legt op schrijnende wijze de gevolgen van goudwinning bloot; zowel sociaal-maatschappelijk als ecologisch. WWF Guianas vertoont hem deze week in alle drie de Guyana’s. Na de film is er een debat tussen relevante stakeholders onderling en met het publiek over of dit scenario in Suriname nog voorkomen kan worden.

WWF Guianas is een van de stakeholders die gehoord wordt met betrekking tot de Minamata Conventie, het internationale VN Kwikverdrag voor uitbanning van kwik.

‘Ons standpunt is helder. Het gebruik van kwik is voor veruit het grootste deel afkomstig uit de kleinschalige goudwinning. De eerste stap voor uitbanning is het tekenen van de Minamata-conventie. Maar ook daarna heeft het land nog een lange weg te gaan.’

WWF Guianas wil met vertoning 'Amazon Gold' statement maken: stop kwikgebruik op goudvelden

Met vertonen film ‘Amazon Gold’ wil WWF Guianas Suriname weer wakkerschudden over risico’s kwikgebruik kleinschalige goudzoekers

13-11-2013


Paramaribo - Het gebruik van kwik vernietigt het land. Dat is het - te verwachten standpunt – van het World Wildlife Fund (WWF) Guianas over het gebruik van kwik door kleinschalige goudzoekers.

Het WWF Guianas vertoont vanavond, woensdag 13 november 2013, de veel besproken én veelvuldig bekroonde film ‘Amazon Gold’ aan betrokkenen uit de goudindustrie.

De film speelt zich af in Madre de Dios, in het laagland van Peru en legt op schrijnende wijze de gevolgen van goudwinning bloot; zowel sociaal-maatschappelijk als ecologisch. WWF Guianas vertoont hem deze week in alle drie de Guyana’s. Na de film is er een debat tussen relevante stakeholders onderling en met het publiek over of dit scenario in Suriname nog voorkomen kan worden.

WWF Guianas is een van de stakeholders die gehoord wordt met betrekking tot de Minamata Conventie, het internationale VN Kwikverdrag voor uitbanning van kwik.

‘Ons standpunt is helder. Het gebruik van kwik is voor veruit het grootste deel afkomstig uit de kleinschalige goudwinning. De eerste stap voor uitbanning is het tekenen van de Minamata-conventie. Maar ook daarna heeft het land nog een lange weg te gaan.’

maandag 11 november 2013

Drie Guyanese tienermeisjes als sexslavinnen gebruikt in goudwinnersdorp Cabanafo, Lawaregio

Kinderprostitutie een feit op Surinaamse goudvelden

10-11-2013


Paramaribo - Het Korps Politie Suriname heeft drie Guyanese tienermeisjes gered die als sexslavinnen werden misbruikt in een bordeel in het goudwinersdorp Cabanafo in de Lawaregio. Dat is zondag 10 november 2013 door de politie bekendgemaakt.

Tijdens een inval in het bordeel werden een Guyanese vrouw, haar man en een bodyguard gearresteerd. De meisjes hebben verklaard dat ze naar Suriname waren gebracht onder het voorwendsel dat ze in een winkel zouden gaan werken. Maar, ze werden gedwongen om zich te prostitueren in een bordeel in het goudwinningsgebied niet ver van de grens met Frans Guyana.

‘De meisjes zijn tot prostitutie gedwongen. Als ze hadden geweigerd dan zouden ze worden mishandeld en al hun geld van klanten zou door de bordeelhouder worden inbeslaggenomen’, aldus politiewoordvoerder Humphrey Naarden. De slachtoffertjes zijn waarschijnlijk illegaal de grens Suriname-Guyana overgekomen.

De autoriteiten zoeken overigens nog twee andere Guyanese meisjes die tijdens de inval niet aanwezig waren. Volgens Naarden is een van de meisjes vijftien jaar. Haar ouders hadden haar bij de politie in Guyana als vermist opgegeven. Ze verkregen echter informatie dat hun dochtertje zou zijn gezien te Cabanafo. Vervolgens werd het bureau van de Procureur-Generaal in Suriname geïnformeerd, waarop een onderzoek werd ingesteld.

De verdachten worden gedagvaard voor mensenhandel, mensensmokkel en het lid zijn van een criminele organisatie.

Drie Guyanese tienermeisjes als sexslavinnen gebruikt in goudwinnersdorp Cabanafo, Lawaregio

Kinderprostitutie een feit op Surinaamse goudvelden

10-11-2013


Paramaribo - Het Korps Politie Suriname heeft drie Guyanese tienermeisjes gered die als sexslavinnen werden misbruikt in een bordeel in het goudwinersdorp Cabanafo in de Lawaregio. Dat is zondag 10 november 2013 door de politie bekendgemaakt.

Tijdens een inval in het bordeel werden een Guyanese vrouw, haar man en een bodyguard gearresteerd. De meisjes hebben verklaard dat ze naar Suriname waren gebracht onder het voorwendsel dat ze in een winkel zouden gaan werken. Maar, ze werden gedwongen om zich te prostitueren in een bordeel in het goudwinningsgebied niet ver van de grens met Frans Guyana.

‘De meisjes zijn tot prostitutie gedwongen. Als ze hadden geweigerd dan zouden ze worden mishandeld en al hun geld van klanten zou door de bordeelhouder worden inbeslaggenomen’, aldus politiewoordvoerder Humphrey Naarden. De slachtoffertjes zijn waarschijnlijk illegaal de grens Suriname-Guyana overgekomen.

De autoriteiten zoeken overigens nog twee andere Guyanese meisjes die tijdens de inval niet aanwezig waren. Volgens Naarden is een van de meisjes vijftien jaar. Haar ouders hadden haar bij de politie in Guyana als vermist opgegeven. Ze verkregen echter informatie dat hun dochtertje zou zijn gezien te Cabanafo. Vervolgens werd het bureau van de Procureur-Generaal in Suriname geïnformeerd, waarop een onderzoek werd ingesteld.

De verdachten worden gedagvaard voor mensenhandel, mensensmokkel en het lid zijn van een criminele organisatie.

woensdag 6 november 2013

Suriname staat niet te springen om VN kwik Minamata Verdrag definitief te tekenen

NIMOS lijkt geen haast te maken met consultatieronden inzake Minamata Verdrag

06-11-2013


Paramaribo - Er zal nog veel werk moeten worden verzet voordat Suriname zich kan committeren aan het VN Minamata Verdrag, dat een mondiaal wettelijk bindend instrument is om de risico’s van kwik op de menselijke gezondheid en het milieu aan te pakken. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is samen met relevante belanghebbenden druk doende om door middel van een reeks consultaties en veldonderzoekingen, een analyse te verrichten van de huidige situatie met betrekking tot het kwikgebruik en de mogelijke consequenties indien Suriname dit verdrag ratificeert, aldus is vanavond, woensdag 6 november 2013, te lezen in De West.

Hoewel Suriname tot de 140 naties behoorde die eerder dit jaar instemden met de tekstuele inhoud van het verdrag, zijn Suriname en Paraguay de enige Zuid-Amerikaanse landen die het document nog niet hebben ondertekend.

Niet zo opmerkelijk, immers opeenvolgende Surinaamse regeringen hebben de afgelopen jaren geen blijk gegeven het gebruik van kwik in bijvoorbeeld de kleinschalige goudwinning aan te pakken en om porknokkers te ondersteunen bij de aanschaf van milieuvriendelijke winningsmethoden.

Het verdrag, dat al door 92 landen is geratificeerd en in oktober in werking is getreden, dwingt regeringen ertoe nationale actieplannen te ontwikkelen die het gebruik van het giftige metaal aan banden legt.

Het NIMOS maakte gisteravond via een presentatie van inleidster Gwendolyne Smith en NIMOS-juriste Farzia Hausil duidelijk dat nog een reeks consultaties en veldonderzoekingen en analyses moet worden verricht. Er is een quick scan gemaakt, diverse actoren zoals importeurs, goudopkoop- en verwerkingsbedrijven en goudzoekers worden geconsulteerd en het is de bedoeling dat een zogenaamde road map aan de regering wordt overhandigd, zodat Suriname nog dit jaar het Minamata Verdrag kan ondertekenen. Suriname zal dan aanspraak kunnen maken op een Global Environment Facility Trust Fund en zich moeten onderwerpen aan de bepalingen die in een nationaal actieplan zijn opgesteld.

Die behelsen onder meer de nationale doelstellingen en reductie targets, de acties en maatregelen betreffende de verwerking en (open) verbranding van (verwerkt) amalgaam, de regulering van de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en de baseline schattingen van de hoeveelheden gebruikt kwik. Voorts moeten er strategieën zijn opgenomen voor het bevorderen van de vermindering van de kwikuitstoot en de blootstelling daaraan, het beheer van de handel en de preventie van de verspreiding van kwik en kwikverbindingen van zowel buitenlandse als binnenlandse bronnen, het betrekken van belanghebbenden bij de uitvoering en ontwikkeling van het nationale actieplan, de volksgezondheid van kleinschalige goudzoekers en hun leefgemeenschappen, het voorkómen van blootstelling aan kwetsbare bevolkingsgroepen (kinderen en zwangere vrouwen) en de informatieverschaffing aan goudzoekers en getroffen gemeenschappen.Daarbij moet tevens een tijdschema voor de uitvoering van het nationaal actieplan worden opgesteld. Naast de kleinschalige mijnbouw, die ruim 30% van kwikgebruik voor haar rekening neemt, moet ook het 70% kwikgebruik in andere sectoren aan banden worden gelegd. Zo zullen na 2020 bepaalde batterijen, lampen, pesticiden, thermometers, barometers, manometers niet meer ingevoerd mogen worden.Ook zullen er op andere zaken beperkingen worden ingesteld.

Kwik komt ook voor in bepaalde huishoudelijke apparaten, cosmetica en medicijnen en wordt gebruikt in de tandheelkunde, tattoo shops en laboratoria. Het nationaal actieplan zal tevens de emissiebronnen in de atmosfeer van bijvoorbeeld verbrandingsinstallaties moeten inventariseren en afhankelijk van de economische en technische haalbaarheid, betaalbaarheid en de nationale omstandigheden regels moeten vaststellen met betrekking tot onder meer emissiegrenswaarden.

Kwik is een zeer gevaarlijk gif dat het centraal zenuwstelsel aantast, hoge bloeddruk veroorzaakt bij jongeren, leidt tot geheugenverlies en andere ernstige aandoeningen.
  
Klik hier voor meer informatie over het Minamata Verdrag.
 

Suriname staat niet te springen om VN kwik Minamata Verdrag definitief te tekenen

NIMOS lijkt geen haast te maken met consultatieronden inzake Minamata Verdrag

06-11-2013


Paramaribo - Er zal nog veel werk moeten worden verzet voordat Suriname zich kan committeren aan het VN Minamata Verdrag, dat een mondiaal wettelijk bindend instrument is om de risico’s van kwik op de menselijke gezondheid en het milieu aan te pakken. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is samen met relevante belanghebbenden druk doende om door middel van een reeks consultaties en veldonderzoekingen, een analyse te verrichten van de huidige situatie met betrekking tot het kwikgebruik en de mogelijke consequenties indien Suriname dit verdrag ratificeert, aldus is vanavond, woensdag 6 november 2013, te lezen in De West.

Hoewel Suriname tot de 140 naties behoorde die eerder dit jaar instemden met de tekstuele inhoud van het verdrag, zijn Suriname en Paraguay de enige Zuid-Amerikaanse landen die het document nog niet hebben ondertekend.

Niet zo opmerkelijk, immers opeenvolgende Surinaamse regeringen hebben de afgelopen jaren geen blijk gegeven het gebruik van kwik in bijvoorbeeld de kleinschalige goudwinning aan te pakken en om porknokkers te ondersteunen bij de aanschaf van milieuvriendelijke winningsmethoden.

Het verdrag, dat al door 92 landen is geratificeerd en in oktober in werking is getreden, dwingt regeringen ertoe nationale actieplannen te ontwikkelen die het gebruik van het giftige metaal aan banden legt.

Het NIMOS maakte gisteravond via een presentatie van inleidster Gwendolyne Smith en NIMOS-juriste Farzia Hausil duidelijk dat nog een reeks consultaties en veldonderzoekingen en analyses moet worden verricht. Er is een quick scan gemaakt, diverse actoren zoals importeurs, goudopkoop- en verwerkingsbedrijven en goudzoekers worden geconsulteerd en het is de bedoeling dat een zogenaamde road map aan de regering wordt overhandigd, zodat Suriname nog dit jaar het Minamata Verdrag kan ondertekenen. Suriname zal dan aanspraak kunnen maken op een Global Environment Facility Trust Fund en zich moeten onderwerpen aan de bepalingen die in een nationaal actieplan zijn opgesteld.

Die behelsen onder meer de nationale doelstellingen en reductie targets, de acties en maatregelen betreffende de verwerking en (open) verbranding van (verwerkt) amalgaam, de regulering van de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en de baseline schattingen van de hoeveelheden gebruikt kwik. Voorts moeten er strategieën zijn opgenomen voor het bevorderen van de vermindering van de kwikuitstoot en de blootstelling daaraan, het beheer van de handel en de preventie van de verspreiding van kwik en kwikverbindingen van zowel buitenlandse als binnenlandse bronnen, het betrekken van belanghebbenden bij de uitvoering en ontwikkeling van het nationale actieplan, de volksgezondheid van kleinschalige goudzoekers en hun leefgemeenschappen, het voorkómen van blootstelling aan kwetsbare bevolkingsgroepen (kinderen en zwangere vrouwen) en de informatieverschaffing aan goudzoekers en getroffen gemeenschappen.Daarbij moet tevens een tijdschema voor de uitvoering van het nationaal actieplan worden opgesteld. Naast de kleinschalige mijnbouw, die ruim 30% van kwikgebruik voor haar rekening neemt, moet ook het 70% kwikgebruik in andere sectoren aan banden worden gelegd. Zo zullen na 2020 bepaalde batterijen, lampen, pesticiden, thermometers, barometers, manometers niet meer ingevoerd mogen worden.Ook zullen er op andere zaken beperkingen worden ingesteld.

Kwik komt ook voor in bepaalde huishoudelijke apparaten, cosmetica en medicijnen en wordt gebruikt in de tandheelkunde, tattoo shops en laboratoria. Het nationaal actieplan zal tevens de emissiebronnen in de atmosfeer van bijvoorbeeld verbrandingsinstallaties moeten inventariseren en afhankelijk van de economische en technische haalbaarheid, betaalbaarheid en de nationale omstandigheden regels moeten vaststellen met betrekking tot onder meer emissiegrenswaarden.

Kwik is een zeer gevaarlijk gif dat het centraal zenuwstelsel aantast, hoge bloeddruk veroorzaakt bij jongeren, leidt tot geheugenverlies en andere ernstige aandoeningen.
  
Klik hier voor meer informatie over het Minamata Verdrag.
 

Paramaccaanse gemeenschappen Sipaliwini bedreigd door Braziliaanse goudpontons

Goudwinning in open wateren is in Suriname verboden, maar wordt gedoogd

06-211-2013


Paramaribo - Naar goud dreggende pontons vormen nog steeds een ware bedreiging voor Paramaccaanse leefgemeenschappen in Sipaliwini. De plaatselijke autoriteiten willen meteen ingrijpen in de activiteiten van voornamelijk Brazilianen. Volgens districtscommissaris Maverick Boejoekoe vreest de plaatselijke gemeenschap voor meer dan alleen maar een milieuramp, zo bericht vandaag, woensdag 6 november 2013, de Times of Suriname.

Vrouwen in de gemeenschappen voelen zich niet bepaald op hun gemak. ‘De mannen zijn vaak in het bos voor werk en de vrouwen voelen zich niet veilig met de vele Brazilianen die in het dorp komen’, zegt Boejoekoe. Hoe de pontons, die ook skalians worden genoemd, er zijn beland, weet niemand precies. Op gegeven moment waren er zelfs vijftien. Het is ook niet duidelijk of de Commissie Ordening Goudsector, op de hoogte is.

Nu zal onderzocht worden of de Brazilianen toestemming hebben van de autoriteiten in Paramaribo. ‘Je kan niet ergens werken en geen vergunning hebben’, aldus Boejoekoe.

Voorzitter Gerold Dompig van het Managementteam van de commissie, heeft eerder gezegd dat voor het werken met skalians geen toestemming wordt gegeven. De vaartuigen gaan grof te werk en zijn in staat de lokale waterhuishouding te ontregelen. Ook kwikvergiftiging van het water en de biodiversiteit is een gevolg.

Klik hier voor meer informatie over de aanwezigheid van goudpontons in Surinaamse wateren en hoe die gedoogd worden door de regering. Het is vooral het BEP-Assembleelid Ronny Asabina die met regelmaat in De Nationale Assemblee aandacht heeft gevraagd voor de milieuvernietigende kleine varende goudfabrieken.

Paramaccaanse gemeenschappen Sipaliwini bedreigd door Braziliaanse goudpontons

Goudwinning in open wateren is in Suriname verboden, maar wordt gedoogd

06-211-2013


Paramaribo - Naar goud dreggende pontons vormen nog steeds een ware bedreiging voor Paramaccaanse leefgemeenschappen in Sipaliwini. De plaatselijke autoriteiten willen meteen ingrijpen in de activiteiten van voornamelijk Brazilianen. Volgens districtscommissaris Maverick Boejoekoe vreest de plaatselijke gemeenschap voor meer dan alleen maar een milieuramp, zo bericht vandaag, woensdag 6 november 2013, de Times of Suriname.

Vrouwen in de gemeenschappen voelen zich niet bepaald op hun gemak. ‘De mannen zijn vaak in het bos voor werk en de vrouwen voelen zich niet veilig met de vele Brazilianen die in het dorp komen’, zegt Boejoekoe. Hoe de pontons, die ook skalians worden genoemd, er zijn beland, weet niemand precies. Op gegeven moment waren er zelfs vijftien. Het is ook niet duidelijk of de Commissie Ordening Goudsector, op de hoogte is.

Nu zal onderzocht worden of de Brazilianen toestemming hebben van de autoriteiten in Paramaribo. ‘Je kan niet ergens werken en geen vergunning hebben’, aldus Boejoekoe.

Voorzitter Gerold Dompig van het Managementteam van de commissie, heeft eerder gezegd dat voor het werken met skalians geen toestemming wordt gegeven. De vaartuigen gaan grof te werk en zijn in staat de lokale waterhuishouding te ontregelen. Ook kwikvergiftiging van het water en de biodiversiteit is een gevolg.

Klik hier voor meer informatie over de aanwezigheid van goudpontons in Surinaamse wateren en hoe die gedoogd worden door de regering. Het is vooral het BEP-Assembleelid Ronny Asabina die met regelmaat in De Nationale Assemblee aandacht heeft gevraagd voor de milieuvernietigende kleine varende goudfabrieken.

zondag 3 november 2013

Kritische afstudeerthesis over ordening goudsector in Brownsweggebied

Commissie Ordening Goudsector niet blij met afstudeerrapport Mujenca Pinas

03-11-2013


Paramaribo - De vele botsingen op de goudvelden liegen er niet om, het is niet altijd en niet overal koek en ei tussen de goudzoekers, verspreid over de goudvelden in het binnenland enerzijds en de commissie Ordening Goudsector (COG) anderzijds. Terecht of onterecht, de grootscheepse actie van de autoriteiten om het binnenland te doorkruisen, goudzoekers te registreren, criminelen op te pikken en het overheidsgezag te herstellen zoals COG-coördinator Gerold Dompig het noemt, betekent soms een regelrechte confrontatie met dorpsstructuren en het normale leven van alle dag.

De West bericht zaterdag 2 november 2013 dat Mujenca Pinas (24) op 5 juli 2013 afstudeerde als Bachelor in de Sociologie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Voor haar afstudeerthesis deed zij onderzoek naar de visie van kleinschalige goudzoekers over de implementatie en de effecten van de commissie in het Brownsweggebied (Brokopondo). Daarvoor verbleef ze in 2011 een maand lang onder de goudzoekers en vervolgens ging ze nog enkele malen terug voor observatie.

Ze plaatste tijdens haar onderzoek het werk van de ordeningscommissie onder een vergrootglas. Pinas deelde haar onderzoeksresultaten donderdag 31 oktober als inleider met het publiek tijdens een discussieavond van Projecta in het Lalla Rookh Conference Center. De titel van haar inleiding luidde ‘Ordening van de Goudsector te Brownsweg: Traditie vs Verandering’.


Tijdens haar inleiding ging Pinas in op onder meer de geschiedenis van de goudwinning in het gebied en de culturele betekenis van goudwinning voor de lokale bevolking. Ook beschreef zij factoren, die mogelijk een rol spelen bij de spanningen tussen de commissie en de goudzoekers.

Aan het einde van haar inleiding, kwam Pinas tot de conclusie dat, zowel het traditioneel gezag als de goudzoekers ontevreden is, omdat zij niet goed op de hoogte zouden zijn gebracht van de ordening; het traditioneel gezag eerst het grondenrechtenvraagstuk had willen oplossen voordat de goudordening aangepakt werd; het door de commissie beloofde tweemaandelijks overleg is uitgebleven; een groot deel van de goudzoekers ondanks alles, toch voorstander is van ordening van de sector.

Ze concludeerde verder dat de communicatie mank loopt bij de implementatie van de ordening en dat veel goudzoekers, die verwijderd worden van werklocaties omdat ze er illegaal zouden zijn, geen nieuwe plek krijgen aangewezen om te werken. Ten tijde van het onderzoek van Pinas raakte zeker 83,5% van de verwijderde goudzoekers werkloos, ook zou de ordening direct of indirect een negatieve invloed hebben gehad op de geldstroom in het gebied en op de gezinssituatie in de dorpen, en extra hebben aangezet tot criminaliteit.

Aan het einde van haar betoog heeft zij de autoriteiten onder meer aanbevolen meer te gaan praten met de dorpsgemeenschappen teneinde te komen tot alternatieven; het traditioneel gezag regelmatig op de hoogte houden over de ontwikkelingen. Des temeer omdat de mening van dorpelingen en de autoriteiten verschilt over het begrip ‘ontwikkelingen’.

Daarnaast denkt ze dat de overheid mogelijk beter zijn opgeschoten als zij in kleine groepen over de materie had gediscussieerd met dorpelingen in plaats van uit te gaan van de bevindingen afkomstig van een massale goudconferentie. In kleine groepen zouden zaken naar voren zijn gekomen die de dorpen direct raken en hadden partijen alle gelegenheid om knelpunten weg te werken.

Ze beveelt de overheid casu quo de COG aan om de beschikbare informatie verteerbaar te maken, voor de veelal ongeschoolde goudzoekers en iemand die affiniteit heeft met het binnenland te betrekken bij het plannen van de uitvoering. De inleiding bracht levendige discussies tot stand tussen de nieuwbakken sociologe en onder meer vertegenwoordigers van de COG in de zaal, prikkelde daarenboven aanwezigen tot scherpe stellingen en lokte volksvertegenwoordiger Ronny Asabina (BEP) uit om zijn eerdere parlementaire standpunten op de goudordening bij deze gelegenheid opnieuw van stal te halen.

Pinas trapte de commissie en de autoriteiten tegen de schenen, getuige de felle reacties van de COG in een niet-officieel verweer. De COG-vertegenwoordigers voerden onder meer aan, dat de situatie thans veel is veranderd in positieve zin in vergelijking met de periode waarin Pinas haar onderzoek heeft gedaan, een ontwikkeling die werd verwelkomd door de inleidster.

Noot:
Eindelijk een publieke kritische noot over het functioneren van de commissie Ordening Goudsector. En zoals altijd blijkt ook nu weer, dat Gerold Dompig en de zijnen van de commissie niet echt gediend zijn van opbouwende kritiek. Dat bevestigt ook weer mijn stellingname, dat deze commissie haar langste tijd heeft gehad en dient te worden opgeheven en vervangen te worden door een permanent 'ordeningsbureau' waar uiteenlopende deskundigen uit het veld van de kleinschalige goudwinning werkzaam kunnen zijn. Alles onder een (1) dak en los van de regering en dus volledig onafhankelijk!

Kritische afstudeerthesis over ordening goudsector in Brownsweggebied

Commissie Ordening Goudsector niet blij met afstudeerrapport Mujenca Pinas

03-11-2013


Paramaribo - De vele botsingen op de goudvelden liegen er niet om, het is niet altijd en niet overal koek en ei tussen de goudzoekers, verspreid over de goudvelden in het binnenland enerzijds en de commissie Ordening Goudsector (COG) anderzijds. Terecht of onterecht, de grootscheepse actie van de autoriteiten om het binnenland te doorkruisen, goudzoekers te registreren, criminelen op te pikken en het overheidsgezag te herstellen zoals COG-coördinator Gerold Dompig het noemt, betekent soms een regelrechte confrontatie met dorpsstructuren en het normale leven van alle dag.

De West bericht zaterdag 2 november 2013 dat Mujenca Pinas (24) op 5 juli 2013 afstudeerde als Bachelor in de Sociologie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Voor haar afstudeerthesis deed zij onderzoek naar de visie van kleinschalige goudzoekers over de implementatie en de effecten van de commissie in het Brownsweggebied (Brokopondo). Daarvoor verbleef ze in 2011 een maand lang onder de goudzoekers en vervolgens ging ze nog enkele malen terug voor observatie.

Ze plaatste tijdens haar onderzoek het werk van de ordeningscommissie onder een vergrootglas. Pinas deelde haar onderzoeksresultaten donderdag 31 oktober als inleider met het publiek tijdens een discussieavond van Projecta in het Lalla Rookh Conference Center. De titel van haar inleiding luidde ‘Ordening van de Goudsector te Brownsweg: Traditie vs Verandering’.


Tijdens haar inleiding ging Pinas in op onder meer de geschiedenis van de goudwinning in het gebied en de culturele betekenis van goudwinning voor de lokale bevolking. Ook beschreef zij factoren, die mogelijk een rol spelen bij de spanningen tussen de commissie en de goudzoekers.

Aan het einde van haar inleiding, kwam Pinas tot de conclusie dat, zowel het traditioneel gezag als de goudzoekers ontevreden is, omdat zij niet goed op de hoogte zouden zijn gebracht van de ordening; het traditioneel gezag eerst het grondenrechtenvraagstuk had willen oplossen voordat de goudordening aangepakt werd; het door de commissie beloofde tweemaandelijks overleg is uitgebleven; een groot deel van de goudzoekers ondanks alles, toch voorstander is van ordening van de sector.

Ze concludeerde verder dat de communicatie mank loopt bij de implementatie van de ordening en dat veel goudzoekers, die verwijderd worden van werklocaties omdat ze er illegaal zouden zijn, geen nieuwe plek krijgen aangewezen om te werken. Ten tijde van het onderzoek van Pinas raakte zeker 83,5% van de verwijderde goudzoekers werkloos, ook zou de ordening direct of indirect een negatieve invloed hebben gehad op de geldstroom in het gebied en op de gezinssituatie in de dorpen, en extra hebben aangezet tot criminaliteit.

Aan het einde van haar betoog heeft zij de autoriteiten onder meer aanbevolen meer te gaan praten met de dorpsgemeenschappen teneinde te komen tot alternatieven; het traditioneel gezag regelmatig op de hoogte houden over de ontwikkelingen. Des temeer omdat de mening van dorpelingen en de autoriteiten verschilt over het begrip ‘ontwikkelingen’.

Daarnaast denkt ze dat de overheid mogelijk beter zijn opgeschoten als zij in kleine groepen over de materie had gediscussieerd met dorpelingen in plaats van uit te gaan van de bevindingen afkomstig van een massale goudconferentie. In kleine groepen zouden zaken naar voren zijn gekomen die de dorpen direct raken en hadden partijen alle gelegenheid om knelpunten weg te werken.

Ze beveelt de overheid casu quo de COG aan om de beschikbare informatie verteerbaar te maken, voor de veelal ongeschoolde goudzoekers en iemand die affiniteit heeft met het binnenland te betrekken bij het plannen van de uitvoering. De inleiding bracht levendige discussies tot stand tussen de nieuwbakken sociologe en onder meer vertegenwoordigers van de COG in de zaal, prikkelde daarenboven aanwezigen tot scherpe stellingen en lokte volksvertegenwoordiger Ronny Asabina (BEP) uit om zijn eerdere parlementaire standpunten op de goudordening bij deze gelegenheid opnieuw van stal te halen.

Pinas trapte de commissie en de autoriteiten tegen de schenen, getuige de felle reacties van de COG in een niet-officieel verweer. De COG-vertegenwoordigers voerden onder meer aan, dat de situatie thans veel is veranderd in positieve zin in vergelijking met de periode waarin Pinas haar onderzoek heeft gedaan, een ontwikkeling die werd verwelkomd door de inleidster.

Noot:
Eindelijk een publieke kritische noot over het functioneren van de commissie Ordening Goudsector. En zoals altijd blijkt ook nu weer, dat Gerold Dompig en de zijnen van de commissie niet echt gediend zijn van opbouwende kritiek. Dat bevestigt ook weer mijn stellingname, dat deze commissie haar langste tijd heeft gehad en dient te worden opgeheven en vervangen te worden door een permanent 'ordeningsbureau' waar uiteenlopende deskundigen uit het veld van de kleinschalige goudwinning werkzaam kunnen zijn. Alles onder een (1) dak en los van de regering en dus volledig onafhankelijk!

vrijdag 1 november 2013

Drie agenten ernstig mishandeld in Benzdorp

Leden Korps Politie Suriname belaagd en mishandeld in goudzoekersenclave

01-11-2013


Paramaribo - Twee politieagenten en een politieassistent zijn, zo bericht de Ware Tijd vanmiddag, vrijdag 1 november 2013, gistermiddag zwaar mishandeld in de goudzoekers- enclave Benzdorp in het zuidoosten van Suriname. Een van hen heeft een arm- en beenfractuur opgelopen, terwijl zijn collega ernstig gewond raakte aan een oog. De assistent is er vanaf gekomen met kneuzingen.

Er zijn drie verdachten aangehouden met behulp van het leger.

De drie waren richting het dorp getrokken om een geval van bedreiging te onderzoeken. Een dorpsbewoner zou een Braziliaan ernstig hebben bedreigd.
Toen de verdachte in de boeien werd geslagen, werden de politieambtenaren door een groep mannen uit het dorp aangevallen en mishandeld. Om zichzelf in vrijheid te brengen waren ze genoodzaakt waarschuwingsschoten te lossen.

Behalve de drie ingesloten verdachten, zijn vijf andere mannen na verhoor heengezonden. Het is niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen volgen.

Drie agenten ernstig mishandeld in Benzdorp

Leden Korps Politie Suriname belaagd en mishandeld in goudzoekersenclave

01-11-2013


Paramaribo - Twee politieagenten en een politieassistent zijn, zo bericht de Ware Tijd vanmiddag, vrijdag 1 november 2013, gistermiddag zwaar mishandeld in de goudzoekers- enclave Benzdorp in het zuidoosten van Suriname. Een van hen heeft een arm- en beenfractuur opgelopen, terwijl zijn collega ernstig gewond raakte aan een oog. De assistent is er vanaf gekomen met kneuzingen.

Er zijn drie verdachten aangehouden met behulp van het leger.

De drie waren richting het dorp getrokken om een geval van bedreiging te onderzoeken. Een dorpsbewoner zou een Braziliaan ernstig hebben bedreigd.
Toen de verdachte in de boeien werd geslagen, werden de politieambtenaren door een groep mannen uit het dorp aangevallen en mishandeld. Om zichzelf in vrijheid te brengen waren ze genoodzaakt waarschuwingsschoten te lossen.

Behalve de drie ingesloten verdachten, zijn vijf andere mannen na verhoor heengezonden. Het is niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen volgen.

woensdag 9 oktober 2013

Commissie Ordening Goudsector werkt toe naar eigen opheffing

COG wil samengaan met GMD

09-10-2013


Paramaribo - De Commissie Ordening Goudsector (COG) begint langzaam maar zeker naar haar opheffing toe te werken. Dat zegt Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de commissie woensdag 9 oktober 2013 in de Ware Tijd. ‘Na 2016 moet er een sterk instituut zijn om de taken van de COG over te nemen’, aldus Dompig.

Er wordt nu gewerkt aan het intern versterken van de aan mijnbouw gerelateerde instituten en het een bij wet vaste juridische en administratieve vorm te geven. De kosten van de operaties en activiteiten zullen hoger worden, dus de behoefte van opheffing van de in december 201o ingestelde presidentiële commissie en het instellen van een autoriteit is een dringende noodzaak dat door middel van een Staatsbesluit kan worden ingezet.

Dit jaar staat er meer dan SRD 21 miljoen voor de commissie op de ontwerpbegroting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Alleen in 2013 was er meer geld, SRD 26 miljoen, begroot.

Het opzetten van de school of mining, het openstoten van terreinen voor kleinschalige goudzoekers en de transitie naar een minerale autoriteit zijn activiteiten met een flink prijskaartje.

Totdat er een autoriteit bij wet is ingesteld, werkt de commissie aan optimalisatie van de institutionele regelgeving, de vorming van relevante afdelingen en het verwerven van de nodige expertise. Het idee is om de Geologische Mijnbouwdienst (GMD) en de commissie samen te brengen tot één organisatie.

Klik hier voor meer informatie over het werk van de commissie vanaf december 2010.

Commissie Ordening Goudsector werkt toe naar eigen opheffing

COG wil samengaan met GMD

09-10-2013


Paramaribo - De Commissie Ordening Goudsector (COG) begint langzaam maar zeker naar haar opheffing toe te werken. Dat zegt Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de commissie woensdag 9 oktober 2013 in de Ware Tijd. ‘Na 2016 moet er een sterk instituut zijn om de taken van de COG over te nemen’, aldus Dompig.

Er wordt nu gewerkt aan het intern versterken van de aan mijnbouw gerelateerde instituten en het een bij wet vaste juridische en administratieve vorm te geven. De kosten van de operaties en activiteiten zullen hoger worden, dus de behoefte van opheffing van de in december 201o ingestelde presidentiële commissie en het instellen van een autoriteit is een dringende noodzaak dat door middel van een Staatsbesluit kan worden ingezet.

Dit jaar staat er meer dan SRD 21 miljoen voor de commissie op de ontwerpbegroting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Alleen in 2013 was er meer geld, SRD 26 miljoen, begroot.

Het opzetten van de school of mining, het openstoten van terreinen voor kleinschalige goudzoekers en de transitie naar een minerale autoriteit zijn activiteiten met een flink prijskaartje.

Totdat er een autoriteit bij wet is ingesteld, werkt de commissie aan optimalisatie van de institutionele regelgeving, de vorming van relevante afdelingen en het verwerven van de nodige expertise. Het idee is om de Geologische Mijnbouwdienst (GMD) en de commissie samen te brengen tot één organisatie.

Klik hier voor meer informatie over het werk van de commissie vanaf december 2010.

donderdag 3 oktober 2013

Commissie Ordening Goudsector gaat bijdrage leveren aan inning goudbelasting...... - Commissie 'identificeert' alleen

'Club van Dompig' tracht al ruim een jaar belasting te innen bij goudzoekers

Laat commissie zich met echte ordening bezighouden en deskundigen met innen belasting.....

03-10-2013


Paramaribo - Bij de inning van goudbelasting zal de Commissie Ordening Goudsector (COG) haar bijdrage leveren. ‘Wij identificeren de belastingplichtigen en ondersteunen waar nodig bij het innen van de gelden.’ Dat zegt voorzitter Gerold Dompig in reactie op het voornemen van de regering om in 2014 een goudbelasting te gaan heffen, zo bericht vandaag, donderdag 3 oktober 2013, de Ware Tijd.

De minister van Financiën, Adelien Wijnerman, schreef in haar financiële nota bij de begroting voor 2014, dat de inning van inkomstenbelasting uit de informele goudsector ‘een groot struikelblok vormt’. In de taken van de commissie is ook het identificeren van belastingplichten opgenomen. Daar is het team van de commissie in de goudvelden dan ook al vele maanden mee bezig.

Laat Belastingdienst goudbelasting innen....
Vooralsnog is het volgens Wijnerman echter nog niet gelukt om op effectieve wijze belasting te innen uit die sector. ‘De Commissie Ordening Goudsector speelt daarbij een cruciale rol, want één van de redenen wat het problematisch maakt is de onbereikbaarheid van deze personen.’

De regering wil meer inkomsten halen uit de goudsector en daarvoor zal in 2014 de goudbelasting geïntroduceerd worden. ‘Ik denk dat er bij die hele goudordening ook een herziening van de belastingheffing van de goudsector hoort’, aldus Dompig. Zo verwacht hij dat de 2,5 procent die opkopers afstaan, met een paar procent verhoogd wordt.

Een jaar geleden, 9 oktober 2012, werd al duidelijk, dankzij een uitgebrachte landenrapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat de Belastingdienst grote moeite heeft met het innen van belastinggelden bij de kleinschalige goudzoekers in het binnenland.

De belastingdienst had een wetsvoorstel gemaakt om goudzoekers aan te slaan als ze hun vondsten aanbieden bij de opkopers. Mooi gezegd, aldus een commentaar in de Ware Tijd van 9 oktober 2012, maar tegelijk werd toegegeven dat het instrumentarium ontbreekt om de controle scherp te houden. Het werd nog meer benadrukt dat het belastingapparaat niet in staat is controle uit te oefenen, omdat Suriname geen fiscale opsporingsdienst heeft. Daarnaast is de capaciteit van de belastingdienst gering.

Hoe de Commissie Ordening Goudsector vandaag haar rol ziet bij het innen van ‘goudbelasting’ blijft onduidelijk. Tussen vandaag en 9 oktober 2012 lijkt weinig te zijn veranderd…..

Commissie Ordening Goudsector gaat bijdrage leveren aan inning goudbelasting...... - Commissie 'identificeert' alleen

'Club van Dompig' tracht al ruim een jaar belasting te innen bij goudzoekers

Laat commissie zich met echte ordening bezighouden en deskundigen met innen belasting.....

03-10-2013


Paramaribo - Bij de inning van goudbelasting zal de Commissie Ordening Goudsector (COG) haar bijdrage leveren. ‘Wij identificeren de belastingplichtigen en ondersteunen waar nodig bij het innen van de gelden.’ Dat zegt voorzitter Gerold Dompig in reactie op het voornemen van de regering om in 2014 een goudbelasting te gaan heffen, zo bericht vandaag, donderdag 3 oktober 2013, de Ware Tijd.

De minister van Financiën, Adelien Wijnerman, schreef in haar financiële nota bij de begroting voor 2014, dat de inning van inkomstenbelasting uit de informele goudsector ‘een groot struikelblok vormt’. In de taken van de commissie is ook het identificeren van belastingplichten opgenomen. Daar is het team van de commissie in de goudvelden dan ook al vele maanden mee bezig.

Laat Belastingdienst goudbelasting innen....
Vooralsnog is het volgens Wijnerman echter nog niet gelukt om op effectieve wijze belasting te innen uit die sector. ‘De Commissie Ordening Goudsector speelt daarbij een cruciale rol, want één van de redenen wat het problematisch maakt is de onbereikbaarheid van deze personen.’

De regering wil meer inkomsten halen uit de goudsector en daarvoor zal in 2014 de goudbelasting geïntroduceerd worden. ‘Ik denk dat er bij die hele goudordening ook een herziening van de belastingheffing van de goudsector hoort’, aldus Dompig. Zo verwacht hij dat de 2,5 procent die opkopers afstaan, met een paar procent verhoogd wordt.

Een jaar geleden, 9 oktober 2012, werd al duidelijk, dankzij een uitgebrachte landenrapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat de Belastingdienst grote moeite heeft met het innen van belastinggelden bij de kleinschalige goudzoekers in het binnenland.

De belastingdienst had een wetsvoorstel gemaakt om goudzoekers aan te slaan als ze hun vondsten aanbieden bij de opkopers. Mooi gezegd, aldus een commentaar in de Ware Tijd van 9 oktober 2012, maar tegelijk werd toegegeven dat het instrumentarium ontbreekt om de controle scherp te houden. Het werd nog meer benadrukt dat het belastingapparaat niet in staat is controle uit te oefenen, omdat Suriname geen fiscale opsporingsdienst heeft. Daarnaast is de capaciteit van de belastingdienst gering.

Hoe de Commissie Ordening Goudsector vandaag haar rol ziet bij het innen van ‘goudbelasting’ blijft onduidelijk. Tussen vandaag en 9 oktober 2012 lijkt weinig te zijn veranderd…..