vrijdag 8 maart 2019

Totdat een definitieve grens is bepaald worden gezamenlijke acties Suriname-Frankrijk niet hervat

Gezamenlijke militaire patrouilles met Fransen in oostelijk grensgebied blijven opgeschort


Suriname houdt vast aan zijn standpunt om de gezamenlijke militaire patrouilles met de Fransen in het oostelijk grensgebied op te schorten. Totdat er een definitieve grens is bepaald worden de gezamenlijke acties niet hervat. Suriname en Frankrijk hebben vrijdagavond 8 maart 2019 een gezamenlijk communiqué uitgegeven (zie onderaan) naar aanleiding van acties van de Franse gendarmerie in het grensgebied waarbij bezittingen van burgers, voornamelijk gouddelvers, zijn vernield en in brand gestoken, zo schrijft de Ware Tijd.

In het communiqué wordt aangegeven, dat vanwege de onzekerheid over de afbakening van de grens in de Marowijnerivier en de incidenten die zich hebben voorgedaan, de regering van Suriname heeft besloten de gezamenlijke patrouilles op te schorten totdat zo snel als mogelijk de definitieve vaststelling van de grens heeft plaatsgevonden.

Partijen erkennen de noodzaak van samenwerking teneinde grensoverschrijdende criminaliteit, illegale goudmijnbouw en milieu-onvriendelijke activiteiten, met name het gebruik van kwik, tegen te gaan.

Ook wordt de noodzaak erkend om in samenspraak concrete projecten te identificeren op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, handel, toerisme, onderwijs, sport, kunst en cultuur, die de lokale bewoners ten goede moeten komen.

De twee regeringen zijn ervan overtuigd dat 'een gezamenlijke benadering bij het aanpakken van de gebeurtenissen langs de Marowijnerivier zal bijdragen aan de bevordering en duurzame ontwikkeling van de twee landen en hun bevolkingen'.

In het communiqué wordt ook aangevoerd, dat partijen zich ervan bewust zijn dat de drie recente incidenten plaatsvonden in gebieden die vallen onder de Conventie van 1915 en momenteel onderwerp zijn van besprekingen tussen Suriname en Frankrijk om de definitieve grens in de Marowijnerivier vast te stellen. Het betreft in deze het gebied dat ligt tussen het eiland Portal en Stoelmanseiland. De vernielingen door de Franse militairen, op instructie van het Franse Openbaar Ministerie, hebben zich voorgedaan op 25 september en 23 oktober vorig jaar en onlangs op 27 februari.

De twee regeringen zeggen zich bewust te zijn van de economische activiteiten die er plaatsvinden, maar ook van illegale activiteiten, waaronder mensenhandel en grensoverschrijdende criminaliteit, die niet bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van het gebied, met inbegrip van het toerisme.

De tekst van het Communiqué:

Joint Communique

Between the Republic of Suriname and the French Republic related to the developments on the Marowijne River

March 8th, 2019

 • Having regard to the excellent relations that exist between the Republic of Suriname and the French Republic in various areas such as trade, health, security, education, tourism, movement of persons and goods;
 • Acknowledging the continued strengthening of this relationship through various mechanisms such as the River Council and other joint working groups, including recent high-level engagements;
 • Emphasizing that the Marowijne River brings together many generations of people from Surinamese and French nationality as well as other nationalities, providing in their means of subsistence and other necessities of life;
 • Recalling the two incidents on the Marowijne River that took place on September 25th, 2018 and October 23rd, 2018, during which various goods, assets and personal belongings, used for illegal mining have been destroyed by French military personnel, with the instruction of the French Prosecutor in Cayenne;
 • Conscious of the third incident that occurred on February 27th, 2019, whereby gold mining materials, including mercury, were seized and destroyed in the Marowijne River island “Akoti Kampou”, with the instruction of the French Prosecutor in Cayenne, which seemingly involved two foreign nationals;
 • Also conscious that the three incidents were in areas covered by the Convention of 1915, which are in the framework of the current discussions, on the demarcation of the borderline in the Marowijne River, by the Government of the Republic of Suriname and the Government of the French Republic;
 • Aware of the economic activities, but also of illegal activities, including human trafficking and transborder crime, which are not conducive to the development  of the region, including tourism, that are taking place on and around the Marowijne river;
The Government of the Republic of Suriname and the Government of the French Republic:

 1. Note that these incidents have caused great uncertainty regarding the borderline[1] and have resulted in an urgent need to find a durable solution through meaningful negotiations between both countries;
 2. Further note that both Governments have had several diplomatic demarches and two rounds of technical consultations regarding the demarcation of the border and the assignment of the occurring islands, based on the Convention of 1915 between the Netherlands and France, with the aim to provide clarity regarding the borderline in the Marowijne River;
 3. Emphasize that, based on the principle that border determination has to be agreed upon bilaterally, and taken into account article 1 of the Convention of 1915, have further agreed that both sides will show restraint in the areas under ongoing discussion, as this can disrupt peace and stability;
 4. Recall that, because of the uncertainty of the demarcation of the border in the Marowijne River and the ensuing incidents that occur, the Government of Suriname has decided to suspend the joint patrol operation until definitive settlement of the border, to be concluded as soon as possible;
 5. Acknowledge the need to cooperate in order to combat trans-border crime, illegal gold mining and the threat of environmentally unfriendly acts, in particular the use of mercury;
 6. Also acknowledge the need to work together to identify concrete projects benefiting the local communities in the areas of health, agriculture, trade, tourism, education, sports, arts and culture;
 7. Convinced that a joint approach in addressing the occurrences on the Marowijne River will work to the advancement and sustainable development of both countries and people;  
Republic of Suriname                                                  French Republic
[1] The reference to a border in the Marowijne River, for the purpose of this Joint Communique, speaks to the area between the South of the island of Portal and the North of Stoelmanseiland as defined by the Convention of 1915.

De willekeur blokkerings-dictatuur van Facebook

Zo ziet Facebook het graag.......
Facebook blokkeert Suriname Mirror twee dagen vanwege foto van geïsoleerd levende inheemse stam in Brazilië 


'Deze deelactie is in strijd met onze richtlijnen voor de community inzake naaktbeelden of seksuele handelingen.' Die tekst kwam in beeld toen de redactie van Suriname Mirror dit bericht wilde posten op haar Facebookpagina. De blokkering geldt voor twee dagen. 

Het onderhavig nieuwsbericht (!) bevat een foto van een geïsoleerd levende inheemse stam in Brazilië. Geen pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal. Het is een nieuwsbericht!

Als Facebook haar website veilig wil houden, dan zijn er genoeg echt aanstootgevende foto's en dergelijke die geblokkeerd kunnen, neen, zouden moeten, worden! Dat heeft Suriname Mirror Facebook dan ook per omgaande in een reactie laten weten en verzocht de blokkering per direct op te heffen. Facebook zal echter, gebruikelijk bij het hautaine Facebook, niet reageren en de blokkering continueren.

De blokkering duidt op welhaast dictatoriale willekeur bij het plaatsingsbeleid binnen Facebook.

(Bron foto: Acervo/Funai)
Als onschuldige foto's van inheemsen in Brazilië, met misschien een beetje naakt – of waar dan ook ter wereld – al door iemand bij Facebook als aanstootgevend worden gekwalificeerd en aanleiding zijn voor een blokkering, dan moet men zich afvragen wat het voor mensen zijn bij Facebook die daarover mogen beslissen.....

Daarenboven hanteert Facebook wel een 'beleid' om bepaalde video's en foto's af te schermen - vanwege bloederige of anderszins aanstootgevende beelden - en bezoekers de gelegenheid te bieden om zelf te bepalen of hij/zij de beelden wel of niet wil zien. Dat die mogelijkheid niet wordt geboden bij een onschuldige foto van geïsoleerd levende inheemsen in het Braziliaanse Amazone woud is een raadsel.....

Onderstaand de cliché reacties van Facebook. Facebook gaat niet inhoudelijk in op het bezwaar van Suriname Mirror, maar maakt zich ervan af met een standaard reactie.....(Suriname Mirror)