vrijdag 9 januari 2015

Commissie Ordening Goudsector: 'Het is gewoon moeilijk om kwikgebruik gewoon te stoppen'.......

Gerold Dompig komt er achter dat 'aanpak' kwikgebruik heeft gefaald

Commissie heeft zich echter nooit ingespannen om kwik uit te bannen

09-01-2015  De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname


'We zijn al vanaf 2011 bezig orde te brengen in het binnenland. We hebben eerst veel andere dingen moeten doen vanwege het feit dat er veel chaos was, omdat er tien jaren niets aan gedaan was.' Dit zegt de voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector, Gerold Dompig, vandaag, vrijdag 9 januari 2015, in het Dagblad Suriname. 

'We hebben in 2013 uiteindelijk de shift gemaakt naar de ontwikkelingswerkzaamheden.' Dat is naar zeggen van Dompig een strategie om de goudzoekers te brengen naar een milieuvriendelijke werkmethode. 'Daarvoor hebben we een scholingsunit opgericht. Dit is een groep jonge mensen die in het veld op onze posten gaat en de mensen helpt om in ieder geval minder kwik te gebruiken en het water minder te vervuilen.'

'We hebben geconstateerd dat het moeilijk is om kwikgebruik gewoon te stoppen. Daarbij moeten we toegeven, dat we in het begin te ambitieus waren met onze activiteiten. Dat ding is veel groter dan we hadden gedacht. We begeleiden zodat het gebruik teruggebracht kan worden.'

Dompig erkent, dat het elimineren van het gebruik van kwik voorlopig niet mogelijk is. In 2010 zei hij nog er zeker van te zijn dat kwik vanaf januari 2013 uitgebannen zou zijn. 'Ik zeg eerlijk dat wij het nog niet kunnen elimineren. Ons beleid ten aanzien van het gebruik van kwik is dat wij het trachten terug te dringen met voorlichting middels onze scholingsunit.' De unit gaat zelf naar goudwinningslocaties om de informatie over te brengen.

'We moeten met zijn allen beseffen, dat het niet altijd de overheid is die de dingen moet doen. Er moet ook vanuit het publiek wat respons komen en ik ben blij met de efforts van de ‘No Kwik’ campagne. Wij gaan de campagne ondersteunen om samen betere resultaten te bereiken.'

Dompig laat weten, dat dit jaar aan goudzoekers middels een project alternatieven zullen worden gedemonstreerd voor het winnen van goud. 'We willen kijken naar alternatieven die in de wereld bestaan', aldus Dompig.

Alternatieven zijn al jaren voorhanden, maar in Suriname is daar nooit serieus onderzoek naar gedaan.

De Commissie Ordening Goudsector had uiteraard ook in een veel vroeger stadium al haar aandacht kunnen richten op alternatieve milieuvriendelijke goudwinningsmethoden. Maar, zoals De Surinaamse Krant onlangs berichtte, veel plannen en toezeggingen van Dompig en de commissie zijn sinds de installatie van de commissie in december 2010 niet van de grond gekomen en nagekomen. Dat Dompig nu pas beweert er achter te zijn gekomen dat het uitbannen van kwik toch lastiger is dan hij had gedacht, toont de kennis en kundigheid van hemzelf en van de commissie aan.

Commissie Ordening Goudsector: 'Het is gewoon moeilijk om kwikgebruik gewoon te stoppen'.......

Gerold Dompig komt er achter dat 'aanpak' kwikgebruik heeft gefaald

Commissie heeft zich echter nooit ingespannen om kwik uit te bannen

09-01-2015  De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname


'We zijn al vanaf 2011 bezig orde te brengen in het binnenland. We hebben eerst veel andere dingen moeten doen vanwege het feit dat er veel chaos was, omdat er tien jaren niets aan gedaan was.' Dit zegt de voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector, Gerold Dompig, vandaag, vrijdag 9 januari 2015, in het Dagblad Suriname. 

'We hebben in 2013 uiteindelijk de shift gemaakt naar de ontwikkelingswerkzaamheden.' Dat is naar zeggen van Dompig een strategie om de goudzoekers te brengen naar een milieuvriendelijke werkmethode. 'Daarvoor hebben we een scholingsunit opgericht. Dit is een groep jonge mensen die in het veld op onze posten gaat en de mensen helpt om in ieder geval minder kwik te gebruiken en het water minder te vervuilen.'

'We hebben geconstateerd dat het moeilijk is om kwikgebruik gewoon te stoppen. Daarbij moeten we toegeven, dat we in het begin te ambitieus waren met onze activiteiten. Dat ding is veel groter dan we hadden gedacht. We begeleiden zodat het gebruik teruggebracht kan worden.'

Dompig erkent, dat het elimineren van het gebruik van kwik voorlopig niet mogelijk is. In 2010 zei hij nog er zeker van te zijn dat kwik vanaf januari 2013 uitgebannen zou zijn. 'Ik zeg eerlijk dat wij het nog niet kunnen elimineren. Ons beleid ten aanzien van het gebruik van kwik is dat wij het trachten terug te dringen met voorlichting middels onze scholingsunit.' De unit gaat zelf naar goudwinningslocaties om de informatie over te brengen.

'We moeten met zijn allen beseffen, dat het niet altijd de overheid is die de dingen moet doen. Er moet ook vanuit het publiek wat respons komen en ik ben blij met de efforts van de ‘No Kwik’ campagne. Wij gaan de campagne ondersteunen om samen betere resultaten te bereiken.'

Dompig laat weten, dat dit jaar aan goudzoekers middels een project alternatieven zullen worden gedemonstreerd voor het winnen van goud. 'We willen kijken naar alternatieven die in de wereld bestaan', aldus Dompig.

Alternatieven zijn al jaren voorhanden, maar in Suriname is daar nooit serieus onderzoek naar gedaan.

De Commissie Ordening Goudsector had uiteraard ook in een veel vroeger stadium al haar aandacht kunnen richten op alternatieve milieuvriendelijke goudwinningsmethoden. Maar, zoals De Surinaamse Krant onlangs berichtte, veel plannen en toezeggingen van Dompig en de commissie zijn sinds de installatie van de commissie in december 2010 niet van de grond gekomen en nagekomen. Dat Dompig nu pas beweert er achter te zijn gekomen dat het uitbannen van kwik toch lastiger is dan hij had gedacht, toont de kennis en kundigheid van hemzelf en van de commissie aan.