zaterdag 15 maart 2014

VHP-Assembleelid Gajadien wil onderzoek naar dure kantoortjes controleposten Commissie Ordening Goudsector

Controlepost Mining Service Center Brownsweg: 352.750 Srd

15-03-2014


Paramaribo - Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien heeft gisteren aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerling-Simons, documenten overhandigd, waaruit zou moeten blijken dat te veel betaald is voor Mining Service Center (MSC)-kantoortjes van de Commissie Ordening Goudsector (COG) in Atjoni, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 15 maart 2014.

Global Vastgoed-directeur Ajai Bhiekhemsing heeft voor de post te Brownsweg, kilometer 34, 352.750 Srd ontvangen.

Manager van de COG, Gerold Dompig, verklaart dat Gajadien uitleg had kunnen krijgen als hij hierom had gevraagd. Volgens hem is het werk nog niet naar tevredenheid opgeleverd.

‘Over het algemeen kosten bouwwerken die wij in het binnenland opzetten vaak het dubbele van wat aannemers in de kustvlakte zouden vragen’, stelt Dompig. Hij stelt dat transportkosten van materialen hoger zijn. Ook moet extra voor arbeidskosten worden betaald, omdat overnachting en voeding van de arbeiders ook ingecalculeerd worden. In de praktijk blijken volgens hem ook maar weinig aannemers bereid te zijn in de verre binnenlanden hun arbeiders voor langere tijd uit te besteden.

Te Atjoni is bij wijze van proef gebruik gemaakt van het prefabbouwmodel dat de aannemer heeft opgezet voor de commissie.

Dompig zegt dat voor slechts één MSC is betaald. De aannemer heeft er twee opgezet. ‘De afspraak met de aannemer is geweest om tegen het bedoelde bedrag een MSC-post neer te zetten in een bosgebied, op een berg, grondverzetwerkzaamheden daartoe te verrichten, te voorzien van dakzonnepanelen, volledige elektrische installatie, een waterput te slaan compleet met waterleidinginstallatie, complete inrichting van het bouwwerk met bedden, gasfornuis, eetstel, dubbele bad en wc, kantoormeubelen zoals bureaus en bezoekersmeubilair’, aldus Dompig.

‘De bouwkosten op een dergelijke locatie bestaan in onze ervaring voor ruim de helft uit extra arbeidskosten vanwege het feit dat de bouwploeg aldaar dient te overnachten, extra transportkosten door de ligging van deze posten en extra grondverzetkosten vanwege noodzakelijke ontbossing, egalisatie, etcetera’, stelt de manager van de COG.

Een dergelijk bouwwerk zou volgens Dompig in de stad voor de helft van de prijs compleet uitgerust kunnen worden. Maar dit kan volgens hem niet geleverd worden op de plaatsen waar de commissie posten laat bouwen.

‘In dit specifiek geval, aangezien het ging om een proef met prefabbouw, hebben wij wel de aannemer in januari reeds aangeschreven, dat wij nog niet helemaal content zijn met het geleverde en hij heeft ook ingestemd om de nodige correcties te plegen’, zegt Dompig.

De ordeningscommissie heeft op negen locaties in het binnenland posten van waaruit controle en ondersteuningsdiensten worden verricht in en rond de goudvelden.

‘Wij hebben met verschillende aannemers gewerkt met wie wij bouwperikelen hebben gekend vanwege de bijzondere bouwplekken en bouwomstandigheden. Deze hebben wij steeds weten op te lossen en ook over deze locatie zullen wij monitoren dat de aannemer uiteindelijk de gewenste kwaliteit levert alvorens over te gaan tot betaling van de tweede post.’

VHP-Assembleelid Gajadien wil onderzoek naar dure kantoortjes controleposten Commissie Ordening Goudsector

Controlepost Mining Service Center Brownsweg: 352.750 Srd

15-03-2014


Paramaribo - Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien heeft gisteren aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerling-Simons, documenten overhandigd, waaruit zou moeten blijken dat te veel betaald is voor Mining Service Center (MSC)-kantoortjes van de Commissie Ordening Goudsector (COG) in Atjoni, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 15 maart 2014.

Global Vastgoed-directeur Ajai Bhiekhemsing heeft voor de post te Brownsweg, kilometer 34, 352.750 Srd ontvangen.

Manager van de COG, Gerold Dompig, verklaart dat Gajadien uitleg had kunnen krijgen als hij hierom had gevraagd. Volgens hem is het werk nog niet naar tevredenheid opgeleverd.

‘Over het algemeen kosten bouwwerken die wij in het binnenland opzetten vaak het dubbele van wat aannemers in de kustvlakte zouden vragen’, stelt Dompig. Hij stelt dat transportkosten van materialen hoger zijn. Ook moet extra voor arbeidskosten worden betaald, omdat overnachting en voeding van de arbeiders ook ingecalculeerd worden. In de praktijk blijken volgens hem ook maar weinig aannemers bereid te zijn in de verre binnenlanden hun arbeiders voor langere tijd uit te besteden.

Te Atjoni is bij wijze van proef gebruik gemaakt van het prefabbouwmodel dat de aannemer heeft opgezet voor de commissie.

Dompig zegt dat voor slechts één MSC is betaald. De aannemer heeft er twee opgezet. ‘De afspraak met de aannemer is geweest om tegen het bedoelde bedrag een MSC-post neer te zetten in een bosgebied, op een berg, grondverzetwerkzaamheden daartoe te verrichten, te voorzien van dakzonnepanelen, volledige elektrische installatie, een waterput te slaan compleet met waterleidinginstallatie, complete inrichting van het bouwwerk met bedden, gasfornuis, eetstel, dubbele bad en wc, kantoormeubelen zoals bureaus en bezoekersmeubilair’, aldus Dompig.

‘De bouwkosten op een dergelijke locatie bestaan in onze ervaring voor ruim de helft uit extra arbeidskosten vanwege het feit dat de bouwploeg aldaar dient te overnachten, extra transportkosten door de ligging van deze posten en extra grondverzetkosten vanwege noodzakelijke ontbossing, egalisatie, etcetera’, stelt de manager van de COG.

Een dergelijk bouwwerk zou volgens Dompig in de stad voor de helft van de prijs compleet uitgerust kunnen worden. Maar dit kan volgens hem niet geleverd worden op de plaatsen waar de commissie posten laat bouwen.

‘In dit specifiek geval, aangezien het ging om een proef met prefabbouw, hebben wij wel de aannemer in januari reeds aangeschreven, dat wij nog niet helemaal content zijn met het geleverde en hij heeft ook ingestemd om de nodige correcties te plegen’, zegt Dompig.

De ordeningscommissie heeft op negen locaties in het binnenland posten van waaruit controle en ondersteuningsdiensten worden verricht in en rond de goudvelden.

‘Wij hebben met verschillende aannemers gewerkt met wie wij bouwperikelen hebben gekend vanwege de bijzondere bouwplekken en bouwomstandigheden. Deze hebben wij steeds weten op te lossen en ook over deze locatie zullen wij monitoren dat de aannemer uiteindelijk de gewenste kwaliteit levert alvorens over te gaan tot betaling van de tweede post.’