maandag 4 maart 2019

'Recente actie Franse autoriteiten op Marowijnerivier was op Frans grondgebied'

'Vernietigingen vonden plaats op het eiland Akoti Kampou, Frans gebied'


'Niet de Franse strijdkrachten vormen het probleem, maar de illegale goudzoekers die kwik gebruiken op Frans grondgebied'


De afgelopen periode zijn er volgens de Franse ambassadeur in Suriname, Antoine Joly drie patrouilles geweest op de Marowijnerivier. Twee zijn geleid door Suriname en één door de Fransen. Alle drie zijn probleemloos verlopen. Het gebeuren op 27 februari heeft voor miscommunicatie gezorgd. Akoti Kampou is deel van het Frans grondgebied en behoort tot Gran Santi in Frans-Guyana.

Joly zegt dat het optreden waar Suriname over valt, een optreden is van de Franse autoriteiten op Frans grondgebied. In een verklaring zegt de Franse ambassadeur, dat door middel van een 'note verbale' die op vrijdag 1 maart 2019 om 12.44 uur werd ontvangen, werden de Franse autoriteiten geïnformeerd dat zich op woensdag 27 februari 2019 mogelijk een incident met de Franse strijdkrachten had voorgedaan in een Surinaams soevereiniteitsgebied. De Franse autoriteiten, die daarvoor noch via interne noch via externe bronnen wisten dat een dergelijk incident twee dagen eerder zou hebben plaatsgevonden, hebben op verzoek van de Surinaamse autoriteiten een onderzoek uitgevoerd.

De GPS-gegevens die Frankrijk op donderdag op verzoek van Suriname heeft verstrekt en die door Suriname in de op vrijdag ontvangen 'note verbale' zijn gebruikt, blijken niet de plaats van de interventie te betreffen, maar de plaats waar de gezamenlijke Frans-Surinaamse missie zich op donderdag bevond, toen de Surinaamse autoriteiten het verzoek hebben ingediend, en betreft dus in geen geval de plaats van vernietiging op woensdag, 10 kilometer stroomafwaarts, wat de verwarring waarschijnlijk verklaart. Deze vernietigingen vonden plaats op het eiland Akoti Kampou, 10 kilometer ten noorden van de GPS-coördinaten, een Frans grondgebied dat niet ter discussie staat in het kader van de lopende besprekingen tussen Frankrijk en Suriname betreffende de grens, die wij binnen een redelijke termijn hopen af te ronden.

De Franse autoriteiten hebben ingestemd met het vermijden van interventies in de gebieden die ter discussie staan, maar blijven natuurlijk de Franse wet op de Franse oevers toepassen om de illegale goudwinning te bestrijden en in het bijzonder het gebruik van kwik, het vergiftigen van de bevolking die aan beide zijden van de rivier leeft.

De Franse autoriteiten begrijpen de opschudding die kan zijn ontstaan door de informatie dat er een incident heeft plaatsgevonden op Surinaams grondgebied of zelfs op een gebied dat momenteel ter discussie staat. De Franse ambassade is blij dat zij alle elementen kan verstrekken waaruit blijkt dat de inbeslagnames en vernietigingen hebben plaatsgevonden op Frans grondgebied, in een gebied dat niet onderworpen is aan enige ondervraging over territorialiteit (zie kaart).

Het werd uitgevoerd in aanwezigheid van de Surinaamse militaire autoriteiten, vandaar het belang van deze gezamenlijke missies die al vele jaren worden uitgevoerd in het kader van de militaire samenwerking tegen de illegale goudwinning, waarvan de Franse autoriteiten de opschorting graag opgeheven willen zien en die geen verband houden met de politiesamenwerkingsovereenkomst waarvan de toepassing tot nu toe niet heeft geleid tot enig incidenten.

De bijgevoegde kaart geeft de exacte locatie van de gebeurtenissen op 27 februari 2019 weer (N 54 26,373 W 4 31,382). Het vond plaats onder de controle van de Franse justitie om op het Franse grondgebied in te grijpen en apparatuur in beslag te nemen en te vernietigen. Uiteraard staan alle wettelijke verzoeken open voor de eigenaars indien zij dit nodig achten.

Opnieuw blijkt, dat niet de Franse strijdkrachten het probleem vormen, maar de illegale goudzoekers die kwik gebruiken op Frans grondgebied, aldus Joly.