zaterdag 28 maart 2015

190 Illegale personen, waaronder 40 vrouwen, uit Newmont/Surgold Meriangebied verwijderd

Gemengde eenheid gewapende machten zet illegalen uit concessiegebied in oosten Suriname


Een gemengde eenheid bestaande uit leden van het politie Regio Bijstand Team Oost, de Mobiele Eenheid,  het Surinaams Nationaal Leger en de Commissie Ordening Goudsector heeft een succesvolle vier dagen durende actie uitgevoerd tegen illegale goudzoekers en andere personen die in het concessiegebied van het goudbedrijf Newmont/SurGold in het Meriangebied, district Sipaliwini. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanmiddag, zaterdag 28 maart 2015.

Er zijn 190 personen uit het gebied verwijderd, waaronder 40 vrouwen. De eenheid heeft, met ondersteuning van Newmont/SurGold, onder andere 30 pompen en 6 graafmachines uit het gebied gehaald.

Er moest, aldus de politie, heel veel tact worden gebruikt om de illegalen uit het concessiegebied te krijgen.

Het optreden in het Meriangebied volgt op een actie enkele dagen geleden te Dam 10 in het district Brokopondo.

190 Illegale personen, waaronder 40 vrouwen, uit Newmont/Surgold Meriangebied verwijderd

Gemengde eenheid gewapende machten zet illegalen uit concessiegebied in oosten Suriname


Een gemengde eenheid bestaande uit leden van het politie Regio Bijstand Team Oost, de Mobiele Eenheid,  het Surinaams Nationaal Leger en de Commissie Ordening Goudsector heeft een succesvolle vier dagen durende actie uitgevoerd tegen illegale goudzoekers en andere personen die in het concessiegebied van het goudbedrijf Newmont/SurGold in het Meriangebied, district Sipaliwini. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanmiddag, zaterdag 28 maart 2015.

Er zijn 190 personen uit het gebied verwijderd, waaronder 40 vrouwen. De eenheid heeft, met ondersteuning van Newmont/SurGold, onder andere 30 pompen en 6 graafmachines uit het gebied gehaald.

Er moest, aldus de politie, heel veel tact worden gebruikt om de illegalen uit het concessiegebied te krijgen.

Het optreden in het Meriangebied volgt op een actie enkele dagen geleden te Dam 10 in het district Brokopondo.

donderdag 26 maart 2015

Illegale goudzoekers Roma-goudput IAmGold hadden ook bordelen opgezet en hielden danspartijen

Asabina (BEP): '10 Vergunningen van overheid voor illegale goudzoekers druppel op gloeiende plaat'


Gerold Dompig van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector zegt vanochtend, donderdag 26 maart 2015, in de Ware Tijd in reactie op de ontruiming van illegale goudzoekers in de Roma-goudput van IAmGold in Brokopondo, dat de mannen niet alleen illegaal in het gebied waren, maar illegale activiteiten organiseerden zoals het opzetten van bordelen en danspartijen met muziekbands. 

'We kunnen de zaken niet meer toestaan en ze moeten nu weg.' De commissie is afgelopen dinsdag gestart met de ontruiming van illegale goudzoekers. 'Ik had gedacht dat het om vijftig man zou gaan, maar het zijn er tussen honderd en honderdvijftig. Binnen een paar dagen zal het gebied vrij zijn van deze goudzoekers.'

'De tien vergunningen die de overheid in orde heeft gemaakt voor de illegale goudzoekers, zijn een druppel op een gloeiende plaat, omdat er meer veel meer mannen zijn die een vergunning nodig hebben', zegt het BEP-Assembleelid Ronny Asabina. Hij reageert op de ontruiming van porknokkers uit het concessiegebied van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, eigenaar van de Rosebel.

Zes goudzoekers werden dinsdag in verzekering gesteld. Asabina zegt verder, dat de goudzoekers geen geloof hebben in de commissie Ordening Goudsector Suriname (OGS), die de taak heeft om onder meer de illegale goudwinning terug te dringen en om georganiseerd ondernemerschap te stimuleren en zo belasting te innen.

'De commissie heeft hierin gefaald, want er vinden toch zoveel moorden plaats op de goudvelden in Brokopondo. Ook zijn aan veel van de mannen geen werkterreinen toegewezen', stelt de parlementariër.

Illegale goudzoekers Roma-goudput IAmGold hadden ook bordelen opgezet en hielden danspartijen

Asabina (BEP): '10 Vergunningen van overheid voor illegale goudzoekers druppel op gloeiende plaat'


Gerold Dompig van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector zegt vanochtend, donderdag 26 maart 2015, in de Ware Tijd in reactie op de ontruiming van illegale goudzoekers in de Roma-goudput van IAmGold in Brokopondo, dat de mannen niet alleen illegaal in het gebied waren, maar illegale activiteiten organiseerden zoals het opzetten van bordelen en danspartijen met muziekbands. 

'We kunnen de zaken niet meer toestaan en ze moeten nu weg.' De commissie is afgelopen dinsdag gestart met de ontruiming van illegale goudzoekers. 'Ik had gedacht dat het om vijftig man zou gaan, maar het zijn er tussen honderd en honderdvijftig. Binnen een paar dagen zal het gebied vrij zijn van deze goudzoekers.'

'De tien vergunningen die de overheid in orde heeft gemaakt voor de illegale goudzoekers, zijn een druppel op een gloeiende plaat, omdat er meer veel meer mannen zijn die een vergunning nodig hebben', zegt het BEP-Assembleelid Ronny Asabina. Hij reageert op de ontruiming van porknokkers uit het concessiegebied van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, eigenaar van de Rosebel.

Zes goudzoekers werden dinsdag in verzekering gesteld. Asabina zegt verder, dat de goudzoekers geen geloof hebben in de commissie Ordening Goudsector Suriname (OGS), die de taak heeft om onder meer de illegale goudwinning terug te dringen en om georganiseerd ondernemerschap te stimuleren en zo belasting te innen.

'De commissie heeft hierin gefaald, want er vinden toch zoveel moorden plaats op de goudvelden in Brokopondo. Ook zijn aan veel van de mannen geen werkterreinen toegewezen', stelt de parlementariër.

Diverse organisaties en Kabinet van de President werken in 'The Mercury Free Partnership' aan einde gebruik kwik

Minamata Conventie nog niet door Suriname getekend

Kwikgebruik in goudvelden al vele jaren gedoogd door overheid

26-03-2015 Door: Paul Kraaijer (De Surinaamse Krant)


Al ruim een jaar geleden blijken de Commissie Ordening Goudsector en Conservation International Suriname te zijn gestart met 'The Mercury Free Partnership' met als doel gefaseerd kwik uit het milieu te halen. In dit partnerschap is ook het Kabinet van de President vertegenwoordigd. Overige leden zijn het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), het WWF-Guianas en de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Na de oprichtingsvoorbereidingen en formalisering heeft het partnerschap zich woensdag 18 maart geïntroduceerd bij enkele ministers en hun vertegenwoordigers, welke ministeries uit hoofde van de taakstelling met kwik te maken hebben, zo laat het secretariaat van het partnerschap deze week in een persbericht weten.

Inhaalslag
Het begint erop te lijken dat Suriname sinds enige tijd wordt onderworpen aan een inhaalslag als het gaat om het stimuleren van een bewustwordingsproces in de samenleving inzake het gebruik van kwik en de daaraan verbonden risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Naast 'The Mercury Free Partnership' is ook al enkele maanden de online-campagne NoKwik actief. Achter deze bewustwordingscampagne schuilt The Back Lot, vooral bekend door haar bioscoop in Paramaribo en de productie van het 10 Minuten Jeugdjournaal. NoKwik streeft naar zo veel mogelijk 'supporters' voor haar 'movement', zo is op haar website te lezen.

Anoniem
Het partnerschap lijkt het afgelopen jaar een anoniem bestaan te hebben geleid. Volgens Eunike Misiekaba, Technisch Coördinator, Conservation International Suriname, namens het partnerschap, gaat het om een 'commitment van de diverse partners om een georganiseerde en integrale aanpak te verwezenlijken om de noodzakelijke sociale verandering te bewerkstelligen voor het uitfaseren van kwikgebruik in Suriname', met andere woorden gestreefd wordt naar het geleidelijk verbannen van kwik uit Suriname, vooral en met name in de kleinschalige goudwinningssector.

Op de vraag wat het partnerschap sinds haar start zoal heeft gedaan, zegt Misiekaba: 'Sinds haar oprichting is hard gewerkt aan vooral het formuleren van een gemeenschappelijke strategie en werkwijze. Het MFP kiest voor de collectieve effectenaanpak (collective impact approach), hetgeen een lange termijn inzet is door een groep van belangrijke actoren en belanghebbenden uit verschillende sectoren om een specifiek maatschappelijk probleem op te lossen door middel van een gemeenschappelijke agenda. De MFP is de mogelijkheid om efficiënter en effectiever sociale verandering te mobiliseren, in samenwerking met een breder scala aan belanghebbenden. Deze aanpak vereist een systematische aanpak van ontwikkelingsvraagstukken die zich richt op de relaties tussen organisaties en de vooruitgang in de richting van gemeenschappelijke doelstellingen. Dit kost best wel meer tijd, omdat het om grote samenwerkingen gaat, maar heeft een duurzamer karakter.'

Wat het partnerschap concreet heeft gedaan en in de nabije toekomst gaat doen blijft vooralsnog onduidelijk.

Het gebruik van kwik is in Suriname overigens 'helaas' niet bij wet verboden, zegt Misiekaba. Voor gebruik en import ervan is een vergunning nodig. Maar, iedereen weet dat op de goudvelden kwik te vinden is, dat veelal het land wordt binnengesmokkeld uit buurlanden als Guyana. Nu en dan wordt bij toeval, tijdens reguliere verkeerscontroles onder andere bij Burnside in het district Coronie, een hoeveelheid kwik in voertuigen aangetroffen dat vervolgens in beslag wordt genomen. Ook op vluchten naar bestemmingen in het binnenland vanaf het vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo wordt wel eens wat kwik aangetroffen.

Misiekaba: 'In Suriname en in de wereld is kwik niet meer weg te denken als middel van bestaan. Behalve in de ambachtelijke goudwinning, komt kwik in heel veel andere producten en sectoren voor, zoals cosmetica, elektronische apparatuur, in de gezondheidszorg, chemicaliën, bouwproducten, andere mijnbouwproductie industrieën, et cetera. Weliswaar zorgt de ambachtelijke goudwinning voor een significante uitstoot, maar realiteit is dat met dit middel bijna 40.000 mensen in het binnenland voor een inkomen zorgen voor hun huishouden. De overheid, en met name de Commissie Ordening Goudsector, is enkele jaren bezig geweest om die sector te ordenen en te formaliseren, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot een efficiëntere werkwijze van deze groep. Daarbij stimuleert zij ook kwikvrije methoden van goudwinning. Maar, op zichzelf is de commissie niet in staat om deze sector en vooral dit probleem op te lossen. Want, de realiteit wijst ook uit, dat waar reinforcement komt, ook de zwarte markt toeneemt en inefficiëntie vergroot wordt. De hulp van andere sectoren is van eminent belang.'

Het lijken allemaal goede intenties van het partnerschap, maar erg veel is tot heden nog niet bereikt. Immers, nog steeds gebruiken de meeste goudzoekers kwik en geen milieuvriendelijke winningsmethoden en lijken zij ook niet werkelijk gestimuleerd en gemotiveerd te worden om over te stappen van kwik op milieuvriendelijke goudwinningsmethoden. Er wordt ook niet door instanties opgetreden op de goudvelden tegen het gebruik van kwik. Kwik wordt niet in beslag genomen en gebruikers ervan worden niet beboet. Het gebruik van kwik in het binnenland wordt al jaar en dag gedoogd.

Minamata Conventie van de VN
Daarenboven heeft Suriname als enige land op het continent de zogenoemde Minamata Conventie (een internationaal verdrag ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu tegen kwik) nog niet getekend. Alleen Guyana en Uruguay hebben het nu geratificeerd. In totaal hebben 128 landen getekend en 10 landen geratificeerd. Volgens Misiekaba wil Suriname, alvorens tot ondertekening over te gaan, eerst goed in kaart brengen wat de ratificatie van zo'n document bekent voor de huidige Surinaamse huishoudens. 'Met het ondertekenen van de conventie spreekt een staat de intentie uit om te voldoen aan de conventie. In dit specifiek geval geeft een staat ook aan om binnen een bepaalde periode (hoogstwaarschijnlijk 3 jaar) de conventie van kracht te maken in hun politieke huishouden. Het verdrag is dan nog niet officieel bindend voor de staat. Bij ratificatie wordt de conventie wel bindend verklaard.'


'Er is door het NIMOS een adviesdocument uitgebracht die de status beschrijft waarin Suriname zich bevindt met betrekking tot datgene wat deze Conventie verwacht van landen die geratificeerd hebben. Een analyse laat zien, dat Suriname reeds delen van deze Conventie uitvoert, ondanks het feit dat er nog niet geratificeerd is, maar dat andere zaken geordend, ingericht of versterkt dienen te worden.' Fonds
En paar jaar geleden, november 2011, had de Commissie Ordening Goudsector nog een plan voor het in het leven roepen van een speciaal fonds waar kleinschalige goudzoekers terecht zouden kunnen voor de financiering van de aankoop van milieuvriendelijke goudwinningsapparatur. Dat fonds lijkt nog steeds niet van de grond te zijn gekomen, terwijl destijds werd gesteld dat in 2012 goudzoekers kwikvrije miningsprocessen zouden kunnen toepassen. Bekend is dat er goudzoekers zijn die graag zouden willen overstappen op milieuvriendelijke goudwinning, maar niet de financiële middelen daarvoor hebben. Een dergelijk fonds zou een goede stimulans zijn om toe te werken naar een kwikvrije goudwinning in het land. Inmiddels is het eind maart 2015 (!) en van een fonds lijkt nog geen sprake.
Op de vraag waarom dit fonds er (nog) niet is, blijft Misiekaba het antwoord vooralsnog schuldig.

Er is nog een lange weg te gaan alvorens geen kwik meer wordt gebruikt door de kleinschalige goudzoeker ofwel porknokker ofwel Braziliaanse garimpeiro in het Surinaamse achterland, vooral zolang zij niet (financieel) gestimuleerd of gemotiveerd worden om over te stoppen op milieuvriendelijke winningsmethoden van goud.

Lees ook deze artikelen ter informatie:

Diverse organisaties en Kabinet van de President werken in 'The Mercury Free Partnership' aan einde gebruik kwik

Minamata Conventie nog niet door Suriname getekend

Kwikgebruik in goudvelden al vele jaren gedoogd door overheid

26-03-2015 Door: Paul Kraaijer (De Surinaamse Krant)


Al ruim een jaar geleden blijken de Commissie Ordening Goudsector en Conservation International Suriname te zijn gestart met 'The Mercury Free Partnership' met als doel gefaseerd kwik uit het milieu te halen. In dit partnerschap is ook het Kabinet van de President vertegenwoordigd. Overige leden zijn het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), het WWF-Guianas en de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Na de oprichtingsvoorbereidingen en formalisering heeft het partnerschap zich woensdag 18 maart geïntroduceerd bij enkele ministers en hun vertegenwoordigers, welke ministeries uit hoofde van de taakstelling met kwik te maken hebben, zo laat het secretariaat van het partnerschap deze week in een persbericht weten.

Inhaalslag
Het begint erop te lijken dat Suriname sinds enige tijd wordt onderworpen aan een inhaalslag als het gaat om het stimuleren van een bewustwordingsproces in de samenleving inzake het gebruik van kwik en de daaraan verbonden risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Naast 'The Mercury Free Partnership' is ook al enkele maanden de online-campagne NoKwik actief. Achter deze bewustwordingscampagne schuilt The Back Lot, vooral bekend door haar bioscoop in Paramaribo en de productie van het 10 Minuten Jeugdjournaal. NoKwik streeft naar zo veel mogelijk 'supporters' voor haar 'movement', zo is op haar website te lezen.

Anoniem
Het partnerschap lijkt het afgelopen jaar een anoniem bestaan te hebben geleid. Volgens Eunike Misiekaba, Technisch Coördinator, Conservation International Suriname, namens het partnerschap, gaat het om een 'commitment van de diverse partners om een georganiseerde en integrale aanpak te verwezenlijken om de noodzakelijke sociale verandering te bewerkstelligen voor het uitfaseren van kwikgebruik in Suriname', met andere woorden gestreefd wordt naar het geleidelijk verbannen van kwik uit Suriname, vooral en met name in de kleinschalige goudwinningssector.

Op de vraag wat het partnerschap sinds haar start zoal heeft gedaan, zegt Misiekaba: 'Sinds haar oprichting is hard gewerkt aan vooral het formuleren van een gemeenschappelijke strategie en werkwijze. Het MFP kiest voor de collectieve effectenaanpak (collective impact approach), hetgeen een lange termijn inzet is door een groep van belangrijke actoren en belanghebbenden uit verschillende sectoren om een specifiek maatschappelijk probleem op te lossen door middel van een gemeenschappelijke agenda. De MFP is de mogelijkheid om efficiënter en effectiever sociale verandering te mobiliseren, in samenwerking met een breder scala aan belanghebbenden. Deze aanpak vereist een systematische aanpak van ontwikkelingsvraagstukken die zich richt op de relaties tussen organisaties en de vooruitgang in de richting van gemeenschappelijke doelstellingen. Dit kost best wel meer tijd, omdat het om grote samenwerkingen gaat, maar heeft een duurzamer karakter.'

Wat het partnerschap concreet heeft gedaan en in de nabije toekomst gaat doen blijft vooralsnog onduidelijk.

Het gebruik van kwik is in Suriname overigens 'helaas' niet bij wet verboden, zegt Misiekaba. Voor gebruik en import ervan is een vergunning nodig. Maar, iedereen weet dat op de goudvelden kwik te vinden is, dat veelal het land wordt binnengesmokkeld uit buurlanden als Guyana. Nu en dan wordt bij toeval, tijdens reguliere verkeerscontroles onder andere bij Burnside in het district Coronie, een hoeveelheid kwik in voertuigen aangetroffen dat vervolgens in beslag wordt genomen. Ook op vluchten naar bestemmingen in het binnenland vanaf het vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo wordt wel eens wat kwik aangetroffen.

Misiekaba: 'In Suriname en in de wereld is kwik niet meer weg te denken als middel van bestaan. Behalve in de ambachtelijke goudwinning, komt kwik in heel veel andere producten en sectoren voor, zoals cosmetica, elektronische apparatuur, in de gezondheidszorg, chemicaliën, bouwproducten, andere mijnbouwproductie industrieën, et cetera. Weliswaar zorgt de ambachtelijke goudwinning voor een significante uitstoot, maar realiteit is dat met dit middel bijna 40.000 mensen in het binnenland voor een inkomen zorgen voor hun huishouden. De overheid, en met name de Commissie Ordening Goudsector, is enkele jaren bezig geweest om die sector te ordenen en te formaliseren, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot een efficiëntere werkwijze van deze groep. Daarbij stimuleert zij ook kwikvrije methoden van goudwinning. Maar, op zichzelf is de commissie niet in staat om deze sector en vooral dit probleem op te lossen. Want, de realiteit wijst ook uit, dat waar reinforcement komt, ook de zwarte markt toeneemt en inefficiëntie vergroot wordt. De hulp van andere sectoren is van eminent belang.'

Het lijken allemaal goede intenties van het partnerschap, maar erg veel is tot heden nog niet bereikt. Immers, nog steeds gebruiken de meeste goudzoekers kwik en geen milieuvriendelijke winningsmethoden en lijken zij ook niet werkelijk gestimuleerd en gemotiveerd te worden om over te stappen van kwik op milieuvriendelijke goudwinningsmethoden. Er wordt ook niet door instanties opgetreden op de goudvelden tegen het gebruik van kwik. Kwik wordt niet in beslag genomen en gebruikers ervan worden niet beboet. Het gebruik van kwik in het binnenland wordt al jaar en dag gedoogd.

Minamata Conventie van de VN
Daarenboven heeft Suriname als enige land op het continent de zogenoemde Minamata Conventie (een internationaal verdrag ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu tegen kwik) nog niet getekend. Alleen Guyana en Uruguay hebben het nu geratificeerd. In totaal hebben 128 landen getekend en 10 landen geratificeerd. Volgens Misiekaba wil Suriname, alvorens tot ondertekening over te gaan, eerst goed in kaart brengen wat de ratificatie van zo'n document bekent voor de huidige Surinaamse huishoudens. 'Met het ondertekenen van de conventie spreekt een staat de intentie uit om te voldoen aan de conventie. In dit specifiek geval geeft een staat ook aan om binnen een bepaalde periode (hoogstwaarschijnlijk 3 jaar) de conventie van kracht te maken in hun politieke huishouden. Het verdrag is dan nog niet officieel bindend voor de staat. Bij ratificatie wordt de conventie wel bindend verklaard.'


'Er is door het NIMOS een adviesdocument uitgebracht die de status beschrijft waarin Suriname zich bevindt met betrekking tot datgene wat deze Conventie verwacht van landen die geratificeerd hebben. Een analyse laat zien, dat Suriname reeds delen van deze Conventie uitvoert, ondanks het feit dat er nog niet geratificeerd is, maar dat andere zaken geordend, ingericht of versterkt dienen te worden.' Fonds
En paar jaar geleden, november 2011, had de Commissie Ordening Goudsector nog een plan voor het in het leven roepen van een speciaal fonds waar kleinschalige goudzoekers terecht zouden kunnen voor de financiering van de aankoop van milieuvriendelijke goudwinningsapparatur. Dat fonds lijkt nog steeds niet van de grond te zijn gekomen, terwijl destijds werd gesteld dat in 2012 goudzoekers kwikvrije miningsprocessen zouden kunnen toepassen. Bekend is dat er goudzoekers zijn die graag zouden willen overstappen op milieuvriendelijke goudwinning, maar niet de financiële middelen daarvoor hebben. Een dergelijk fonds zou een goede stimulans zijn om toe te werken naar een kwikvrije goudwinning in het land. Inmiddels is het eind maart 2015 (!) en van een fonds lijkt nog geen sprake.
Op de vraag waarom dit fonds er (nog) niet is, blijft Misiekaba het antwoord vooralsnog schuldig.

Er is nog een lange weg te gaan alvorens geen kwik meer wordt gebruikt door de kleinschalige goudzoeker ofwel porknokker ofwel Braziliaanse garimpeiro in het Surinaamse achterland, vooral zolang zij niet (financieel) gestimuleerd of gemotiveerd worden om over te stoppen op milieuvriendelijke winningsmethoden van goud.

Lees ook deze artikelen ter informatie:

woensdag 25 maart 2015

Autoriteiten Suriname arresteren zeven illegale goudzoekers bij Roma-goudput IAmGold


Goudzoekers weigeren naar door overheid aangewezen werkplek te vertrekken


Een gemengde eenheid bestaande onder andere uit leden van de plaatselijke politie, het Surinaams Nationaal Leger en de Commissie Ordening Goudsector heeft gisteren opgetreden tegen illegale goudzoekers in de omgeving van de Roma-goudput in het district Brokopondo. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanochtend, woensdag 25 maart 2015.

De locatie waar de goudzoekers activiteiten ontplooien ligt binnen het concessiegebied van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, eigenaar van de Rosebel goudmijn. De goudzoekers zijn meermalen aangezegd om het gebied te verlaten en te gaan naar een gebied dat door de overheid aan hun is toegewezen. De goudzoekers hebben dat niet gedaan, waarna door het bevoegd gezag de opdracht is gegeven om tegen hun op te treden.

Er zijn zeven illegale goudzoekers aangehouden. Na voorgeleiding bij een hulpofficier van Justitie zijn zes van de zeven aangehoudenen in verzekering gesteld. Er zijn ook machines in beslag genomen, waaronder twee graafmachines, vier zogenoemde crucher-bakken en een vrachtwagen.

Later op de dag meldde de eigenaar van de vrachtwagen en één van de graafmachines zich bij de politie om rekenschap te vragen over zijn in beslag genomen bezittingen. Deze man is ook in verzekering gesteld.

De mannen zijn aangehouden en opgesloten ter zake overtreding van de Mijnbouwwet. De recherche van de Politie Regio Midden zal deze zaak verder onderzoeken.

Autoriteiten Suriname arresteren zeven illegale goudzoekers bij Roma-goudput IAmGold


Goudzoekers weigeren naar door overheid aangewezen werkplek te vertrekken


Een gemengde eenheid bestaande onder andere uit leden van de plaatselijke politie, het Surinaams Nationaal Leger en de Commissie Ordening Goudsector heeft gisteren opgetreden tegen illegale goudzoekers in de omgeving van de Roma-goudput in het district Brokopondo. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanochtend, woensdag 25 maart 2015.

De locatie waar de goudzoekers activiteiten ontplooien ligt binnen het concessiegebied van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, eigenaar van de Rosebel goudmijn. De goudzoekers zijn meermalen aangezegd om het gebied te verlaten en te gaan naar een gebied dat door de overheid aan hun is toegewezen. De goudzoekers hebben dat niet gedaan, waarna door het bevoegd gezag de opdracht is gegeven om tegen hun op te treden.

Er zijn zeven illegale goudzoekers aangehouden. Na voorgeleiding bij een hulpofficier van Justitie zijn zes van de zeven aangehoudenen in verzekering gesteld. Er zijn ook machines in beslag genomen, waaronder twee graafmachines, vier zogenoemde crucher-bakken en een vrachtwagen.

Later op de dag meldde de eigenaar van de vrachtwagen en één van de graafmachines zich bij de politie om rekenschap te vragen over zijn in beslag genomen bezittingen. Deze man is ook in verzekering gesteld.

De mannen zijn aangehouden en opgesloten ter zake overtreding van de Mijnbouwwet. De recherche van de Politie Regio Midden zal deze zaak verder onderzoeken.

zondag 15 maart 2015

Braziliaanse overvaller gedood bij overval goudveld in district Marowijne

Zes gewapende Brazilianen overvallen goudzoekerskamp


Tijdens een schotenwisseling bij een roofoverval is gisterochtend bij een goudconcessie 65 km van de Oud Merianweg te Toematoe in district Marowijne een dode gevallen. Dit wordt bevestigd door Regio Commandant Oost-Suriname van het Korps Politie Suriname inspecteur Franklin Amier, aldus de Ware Tijd Online vandaag, zondag 15 maart 2015.

Volgens de inspecteur is uit voorlopig onderzoek gebleken, dat zes gewapende en gemaskerde mannen, vermoedelijk van Braziliaanse komaf, een goudzoekerskamp hebben overvallen. Daarbij zou een schotenwisseling zijn ontstaan waarbij een Braziliaanse man dodelijk werd geraakr. Het is nog niet duidelijk of het om een van de overvallers gaat. Starnieuws weet echter te melden, dat het slachtoffer een van de overvallers is.

De Ware Tijd schrijft van bronnen te hebben vernomen, dat het lichaam, met schotverwondingen op verschillende plaatsen op het lichaam, naar Paramaribo is afgevoerd voor obductie. De verschillende eenheden zijn in het gebied om de daders op te sporen.

Braziliaanse overvaller gedood bij overval goudveld in district Marowijne

Zes gewapende Brazilianen overvallen goudzoekerskamp


Tijdens een schotenwisseling bij een roofoverval is gisterochtend bij een goudconcessie 65 km van de Oud Merianweg te Toematoe in district Marowijne een dode gevallen. Dit wordt bevestigd door Regio Commandant Oost-Suriname van het Korps Politie Suriname inspecteur Franklin Amier, aldus de Ware Tijd Online vandaag, zondag 15 maart 2015.

Volgens de inspecteur is uit voorlopig onderzoek gebleken, dat zes gewapende en gemaskerde mannen, vermoedelijk van Braziliaanse komaf, een goudzoekerskamp hebben overvallen. Daarbij zou een schotenwisseling zijn ontstaan waarbij een Braziliaanse man dodelijk werd geraakr. Het is nog niet duidelijk of het om een van de overvallers gaat. Starnieuws weet echter te melden, dat het slachtoffer een van de overvallers is.

De Ware Tijd schrijft van bronnen te hebben vernomen, dat het lichaam, met schotverwondingen op verschillende plaatsen op het lichaam, naar Paramaribo is afgevoerd voor obductie. De verschillende eenheden zijn in het gebied om de daders op te sporen.

donderdag 12 maart 2015

Illegale goudzoekers werken mee aan hun ontruiming uit 'Dam 10' in Brokopondo

Ontruiming door leger, politie en Commissie Ordening Goudsector

Goudzoekers ontmantelen hun kampen en verwijderen machines uit gebied bij stuwmeer


Illegale goudzoekers worden verwijderd uit een gebied bekend als ‘Dam 10’ bij het stuwmeer in Brokopondo. 

De politie van het district met een eenheid van het Nationaal Leger, het Regio Bijstand Team Midden en de Mobiele eenheid van het Korps Politie Suriname en leden van de Commissie Ordening Goudsector zijn vandaag, donderdag 12 maart 2015, gestart met de ontruiming. Dit meldt de afdeling Public Relations van de politie.

De goudzoekers werken mee aan de ontruiming en hebben zelf enkele machines uit het gebied verwijderd en kampen ontmanteld.

Illegale goudzoekers werken mee aan hun ontruiming uit 'Dam 10' in Brokopondo

Ontruiming door leger, politie en Commissie Ordening Goudsector

Goudzoekers ontmantelen hun kampen en verwijderen machines uit gebied bij stuwmeer


Illegale goudzoekers worden verwijderd uit een gebied bekend als ‘Dam 10’ bij het stuwmeer in Brokopondo. 

De politie van het district met een eenheid van het Nationaal Leger, het Regio Bijstand Team Midden en de Mobiele eenheid van het Korps Politie Suriname en leden van de Commissie Ordening Goudsector zijn vandaag, donderdag 12 maart 2015, gestart met de ontruiming. Dit meldt de afdeling Public Relations van de politie.

De goudzoekers werken mee aan de ontruiming en hebben zelf enkele machines uit het gebied verwijderd en kampen ontmanteld.

maandag 9 maart 2015

Goudzoeker in Roma-goudput IAmGold in buik gestoken door collega

Ruzie tussen goudzoekers over geleende goudmat leidt tot steekpartij


Een 30-jarige goudzoeker is gisteravond in de Roma-goudput van IAmGold in het district Brokopondo door zijn collega gouddelver Macheco v.d. K. met een mes in de buikstreek gestoken en moest worden opgenomen in een ziekenhuis. Dat is vandaag, maandag 9 maart 2015, bekendgemaakt door de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Uit voorlopig politieonderzoek is naar voren gekomen, dat het slachtoffer een goudmat had geleend aan de verdachte. Toen het slachtoffer zijn goudmat terug wilde hebbenm ontstond er ruzie tussen hem en Macheco. Op een gegeven moment pakte Macheco een mes en stak het slachtoffer daarmee in de buikstreek.

Macheco is voortvluchtig en wordt opgespoord. Het mes waarmee het feit gepleegd is, is gevonden en in beslag genomen, aldus de politie.

Goudzoeker in Roma-goudput IAmGold in buik gestoken door collega

Ruzie tussen goudzoekers over geleende goudmat leidt tot steekpartij


Een 30-jarige goudzoeker is gisteravond in de Roma-goudput van IAmGold in het district Brokopondo door zijn collega gouddelver Macheco v.d. K. met een mes in de buikstreek gestoken en moest worden opgenomen in een ziekenhuis. Dat is vandaag, maandag 9 maart 2015, bekendgemaakt door de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Uit voorlopig politieonderzoek is naar voren gekomen, dat het slachtoffer een goudmat had geleend aan de verdachte. Toen het slachtoffer zijn goudmat terug wilde hebbenm ontstond er ruzie tussen hem en Macheco. Op een gegeven moment pakte Macheco een mes en stak het slachtoffer daarmee in de buikstreek.

Macheco is voortvluchtig en wordt opgespoord. Het mes waarmee het feit gepleegd is, is gevonden en in beslag genomen, aldus de politie.

vrijdag 6 maart 2015

Politie Brokopondo arresteert illegale goudzoekers in concessiegebied IAmGold

Onbekend aantal goudzoekers gearresteerd

In beslag genomen machines terug naar eigenaar na betaling 'fikse' boete


De politie van Brokopondo is al enkele dagen bezig met het verwijderen van 'ongewenste personen' uit het concessiegebied van de Canadese goudmijnmultinatonal IAmGold, eigenaar van de Rosebel-goudmijn. 

Diverse goudzoekers zijn aangehouden en de machines zijn in beslag genomen waarmee gewerkt werd op de concessie. Zo zijn een graafmachine en ander zwaar materieel in beslag genomen, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 6 maart 2015, in een persbericht.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is besloten de machines terug te geven aan de eigenaar, maar niet alvorens hij een 'fikse boete heeft betaald in Surinaamse dollars. Hoe hoog die boete is wordt door het korps niet vermeld.

Het bericht laat in het midden waar de goudzoekers zijn verwijderd. Al enige tijd waren enkele honderden goudzoekers actief in de zogenoemde Roma-goudput van IAmGold, maar verwijdering van die illegalen liet op zich wachten, tot groot ongenoegen van de Canadezen.

Politie Brokopondo arresteert illegale goudzoekers in concessiegebied IAmGold

Onbekend aantal goudzoekers gearresteerd

In beslag genomen machines terug naar eigenaar na betaling 'fikse' boete


De politie van Brokopondo is al enkele dagen bezig met het verwijderen van 'ongewenste personen' uit het concessiegebied van de Canadese goudmijnmultinatonal IAmGold, eigenaar van de Rosebel-goudmijn. 

Diverse goudzoekers zijn aangehouden en de machines zijn in beslag genomen waarmee gewerkt werd op de concessie. Zo zijn een graafmachine en ander zwaar materieel in beslag genomen, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 6 maart 2015, in een persbericht.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is besloten de machines terug te geven aan de eigenaar, maar niet alvorens hij een 'fikse boete heeft betaald in Surinaamse dollars. Hoe hoog die boete is wordt door het korps niet vermeld.

Het bericht laat in het midden waar de goudzoekers zijn verwijderd. Al enige tijd waren enkele honderden goudzoekers actief in de zogenoemde Roma-goudput van IAmGold, maar verwijdering van die illegalen liet op zich wachten, tot groot ongenoegen van de Canadezen.