vrijdag 4 september 2015

Ex-minister Hok: Directeur Dompig van Commissie Ordening Goudsector is in de war en toe aan vakantie

'Commissie Ordening Goudsector kreeg instructies rechtstreeks van Kabinet van de President'

'Hok heeft besluit verwijderen goudpontons niet voor zich uit geschoven'

04-09-2015


'Het hoofd van de Commissie Ordening Goudsector (COG), Gerold Dompig, is waarschijnlijk in de war. Dat komt misschien omdat hij gewoon moe is. Een job als die hij in de afgelopen bijna 5 jaar heeft vervuld is een zware en eist veel van iemand. Ik hou er dan ook rekening mee dat hij dan gewoon aan vakantie toe is.' Zo reageert Jim Hok, voormalig minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), op de beweringen van het hoofd van de commissie Ordening Goudsector, dat hij een beslissing om de skalians van het stuwmeer te verwijderen steeds voor zich heeft uitgeschoven.

'Dompig weet als hoofd van de COG bliksems goed, maar ik vermoed dat de hele gemeenschap het weet, dat die haar instructies rechtstreeks kreeg van het Kabinet van de President en dat zij ook rechtstreeks aan het kabinet rapporteerde, zonder tussenkomst van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.' Met zijn beweringen stelt Dompig ex-minister Hok nodeloos in een kwaad daglicht, als zou die zijn werk niet naar behoren hebben gedaan.

Hok stelt overigens, dat hij de komst van de COG heeft toegejuicht en dat hij vanuit NH ook alles heeft gedaan om de commissie tegemoet te komen in haar werkzaamheden. Zo is er zonder aarzelen een goed deel van het terrein en gebouw van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) in gebruik afgestaan aan deze commissie. De COG heeft in de ogen van Hok op belangrijke punten ook een goede job gedaan. Het meest in het oog springende is ongetwijfeld dat het gezag van de overheid in het binnenland goeddeels is hersteld.

Hoewel de commissie dus niet aan de minister rapporteerde, karakteriseert Hok de samenwerking als goed. Het is daarom volslagen onduidelijk vanwaar Gerold Dompig plotseling met zijn beweringen komt als zou Hok hem de instructies om op te treden niet hebben willen geven. Hok stelt dat indien de COG nu onder de minister van NH zou vallen in dit nieuwe kabinet, dat zulks zeker de positie van de minister zou versterken, maar dat was toen niet het geval.

De meest voor de hand liggende verklaring voor de verwarring bij Dompig ziet Hok daarom in een mogelijke vermoeidheid. 'Dompig is waarschijnlijk gewoon aan vakantie toe', zegt Jim Hok, voormalig minister op Natuurlijke Hulpbronnen.

Secretariaat PR en Massacommunicatie PALU

Ex-minister Hok: Directeur Dompig van Commissie Ordening Goudsector is in de war en toe aan vakantie

'Commissie Ordening Goudsector kreeg instructies rechtstreeks van Kabinet van de President'

'Hok heeft besluit verwijderen goudpontons niet voor zich uit geschoven'

04-09-2015


'Het hoofd van de Commissie Ordening Goudsector (COG), Gerold Dompig, is waarschijnlijk in de war. Dat komt misschien omdat hij gewoon moe is. Een job als die hij in de afgelopen bijna 5 jaar heeft vervuld is een zware en eist veel van iemand. Ik hou er dan ook rekening mee dat hij dan gewoon aan vakantie toe is.' Zo reageert Jim Hok, voormalig minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), op de beweringen van het hoofd van de commissie Ordening Goudsector, dat hij een beslissing om de skalians van het stuwmeer te verwijderen steeds voor zich heeft uitgeschoven.

'Dompig weet als hoofd van de COG bliksems goed, maar ik vermoed dat de hele gemeenschap het weet, dat die haar instructies rechtstreeks kreeg van het Kabinet van de President en dat zij ook rechtstreeks aan het kabinet rapporteerde, zonder tussenkomst van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.' Met zijn beweringen stelt Dompig ex-minister Hok nodeloos in een kwaad daglicht, als zou die zijn werk niet naar behoren hebben gedaan.

Hok stelt overigens, dat hij de komst van de COG heeft toegejuicht en dat hij vanuit NH ook alles heeft gedaan om de commissie tegemoet te komen in haar werkzaamheden. Zo is er zonder aarzelen een goed deel van het terrein en gebouw van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) in gebruik afgestaan aan deze commissie. De COG heeft in de ogen van Hok op belangrijke punten ook een goede job gedaan. Het meest in het oog springende is ongetwijfeld dat het gezag van de overheid in het binnenland goeddeels is hersteld.

Hoewel de commissie dus niet aan de minister rapporteerde, karakteriseert Hok de samenwerking als goed. Het is daarom volslagen onduidelijk vanwaar Gerold Dompig plotseling met zijn beweringen komt als zou Hok hem de instructies om op te treden niet hebben willen geven. Hok stelt dat indien de COG nu onder de minister van NH zou vallen in dit nieuwe kabinet, dat zulks zeker de positie van de minister zou versterken, maar dat was toen niet het geval.

De meest voor de hand liggende verklaring voor de verwarring bij Dompig ziet Hok daarom in een mogelijke vermoeidheid. 'Dompig is waarschijnlijk gewoon aan vakantie toe', zegt Jim Hok, voormalig minister op Natuurlijke Hulpbronnen.

Secretariaat PR en Massacommunicatie PALU

Minister Dodson op zoek naar goudpontons op stuwmeer

Eigenaren scalians krijgen brief van NH overhandigd met mededeling dat ze moeten verdwijnen

Dodson gaat in gesprek met eigenaren goudpontons

04-09-2015  De Surinaamse Krant/Starnieuws


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) oriënteert zich vanochtend, vrijdag 4 september 2015, op het stuwmeer in verband met de daar aanwezige drijvende goudzoekfabrieken. Ook een vertegenwoordiging van de Commissie Ordening Goudsector maakt deel uit van de delegatie. De goudpontons ofwel scalians die op het stuwmeer naar goud zoeken zullen zich moeten verwijderen. Er zullen brieven worden afgegeven die bestemd zijn voor de eigenaren.

(Bron foto: Ronnie Asabina)

De bewindsman laat via Starnieuws weten, dat alle scalians zich dienen te verwijderen van het stuwmeer. Hun activiteiten zijn onder andere funest voor de damwanden en de Afobaka-waterkrachtcentrale. De bewoners van dorpen in de omgeving ondervinden veel last van de activiteiten op het stuwmeer. Het water in de kreken wordt ernstig vervuild.

Hoewel de goudzoekers op de scalians geen kwik gebruiken, wordt de bodem van het stuwmeer wel door ze omgewoeld. De schade aan het milieu en de dammen in het meer is groot.

Dodson zal binnenkort met alle eigenaren van de pontons een gesprek hebben. In overleg zal nagegaan worden waar er vergunning gegeven wordt aan de goudzoekers om hun activiteiten te ontplooien.

De bewindsman zegt, dat diverse personen betrokken zijn bij de goudactiviteiten en dat de lijnen lopen tot de politieke top. Er zal volgens Dodson zonder aanzien des persoons worden gehandeld. Niemand mag meer goud zoeken in het stuwmeer.

Jarenlang is de aandacht in De Nationale Assemblee gevraagd voor deze activiteiten, vooral door het toenmalig BEP-Assembleelid Ronnie Asabina, maar er is nimmer opgetreden. Er is nu overeenstemming bereikt, dat de scalians definitief van het stuwmeer moeten verdwijnen.

Minister Dodson op zoek naar goudpontons op stuwmeer

Eigenaren scalians krijgen brief van NH overhandigd met mededeling dat ze moeten verdwijnen

Dodson gaat in gesprek met eigenaren goudpontons

04-09-2015  De Surinaamse Krant/Starnieuws


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) oriënteert zich vanochtend, vrijdag 4 september 2015, op het stuwmeer in verband met de daar aanwezige drijvende goudzoekfabrieken. Ook een vertegenwoordiging van de Commissie Ordening Goudsector maakt deel uit van de delegatie. De goudpontons ofwel scalians die op het stuwmeer naar goud zoeken zullen zich moeten verwijderen. Er zullen brieven worden afgegeven die bestemd zijn voor de eigenaren.

(Bron foto: Ronnie Asabina)

De bewindsman laat via Starnieuws weten, dat alle scalians zich dienen te verwijderen van het stuwmeer. Hun activiteiten zijn onder andere funest voor de damwanden en de Afobaka-waterkrachtcentrale. De bewoners van dorpen in de omgeving ondervinden veel last van de activiteiten op het stuwmeer. Het water in de kreken wordt ernstig vervuild.

Hoewel de goudzoekers op de scalians geen kwik gebruiken, wordt de bodem van het stuwmeer wel door ze omgewoeld. De schade aan het milieu en de dammen in het meer is groot.

Dodson zal binnenkort met alle eigenaren van de pontons een gesprek hebben. In overleg zal nagegaan worden waar er vergunning gegeven wordt aan de goudzoekers om hun activiteiten te ontplooien.

De bewindsman zegt, dat diverse personen betrokken zijn bij de goudactiviteiten en dat de lijnen lopen tot de politieke top. Er zal volgens Dodson zonder aanzien des persoons worden gehandeld. Niemand mag meer goud zoeken in het stuwmeer.

Jarenlang is de aandacht in De Nationale Assemblee gevraagd voor deze activiteiten, vooral door het toenmalig BEP-Assembleelid Ronnie Asabina, maar er is nimmer opgetreden. Er is nu overeenstemming bereikt, dat de scalians definitief van het stuwmeer moeten verdwijnen.