zondag 3 maart 2019

Frankrijk onderzoekt recent incident op Marowijnerivier

'De gezamenlijke militaire missies hebben niets te maken met politiesamen- werkingsovereenkomst'


Ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk zegt zondag 3 maart 2019 op Starnieuws vrijdag te zijn geïnformeerd door de Surinaamse regering over een mogelijk incident dat zich heeft voorgedaan op de Marowijnerivier. Meteen na dit te hebben vernomen, heeft Frankrijk conform de wens van de Surinaamse regering gelijk een onderzoek ingesteld, aldus Joly. 

De locatie en wat zich precies heeft voorgedaan worden onderzocht. De Franse ambassadeur doet een beroep op iedereen om de onderzoeksresultaten rustig af te wachten, die heel snel openbaar worden gemaakt.

'Ik benadruk in het bijzonder dat de gezamenlijke militaire missies die jarenlang zijn uitgevoerd tegen illegale activiteiten, met name tegen de illegale goudwinning en het gebruik van kwik op Franse bodem, met de bekende verschrikkelijke gevolgen voor de bevolking aan beide zijden van de rivier, niets te maken hebben met de politiesamenwerkingsovereenkomst.'

Joly onderstreept dat de politiesamenwerkingsovereenkomst zoals geratificeerd door het Surinaamse parlement in 2017, alleen betrekking heeft op de samenwerking met het Korps Politie Suriname. 'En die heeft sinds de ratificatie van de overeenkomst geen aanleiding gegeven tot een incident.'