woensdag 8 juli 2020

Braziliaan verdrinkt in goudmijn te Grankreek, district Sipaliwini

Goudzoeker (garimpeiro) valt ongelukkigerwijs in goudput


Een Braziliaan is maandag verdronken in een goudmijn te Grankreek in het district Sipaliwini. Volgens de politie was de Braziliaan vermoedelijk bezig goud te ontginnen in de mijn, zo schrijft Waterkant.net woensdag 8 juli 2020. 

Op een bepaald moment is hij ongelukkigerwijs gevallen en verdronken. Zijn collega’s troffen hem aan, maar constateerden dat hij niet meer leefde.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het Man  is lichaam afgestaan.

zaterdag 20 juni 2020

NII slaagt er met verklaring niet in te verklaren waarom scalian 'essentiƫle dienst' is

'Binnen operatie ‘Drin Dresi Wakti Siki’ geen instructies om activiteiten scalians te stoppen'... šŸ¤”šŸ˜’šŸ˜§


Op de persbriefing van het Covid-19 Managementteam van woensdag heeft majoor Gwendoline Babel, onderdirectrice van het Directoraat Nationale Veiligheid, een vraag met betrekking tot de activiteiten van de scalians op de Marowijnerivier beantwoord. Dit heeft voor veel commotie gezorgd onder de samenleving en tussen Suriname en Frankrijk. 

De indruk is gewekt dat groen licht is gegeven voor herstart van de scalian operaties. Voor de goede orde is het belangrijk dat met klem wordt benadrukt - aldus vandaag, zaterdag 20 juni 2020, het Nationaal Informatie Instituut (NII) -,  dat majoor Babel in de beantwoording heeft aangegeven, dat binnen de operatie ‘Drin Dresi Wakti Siki’ er geen instructies zijn om de activiteiten van de scalians te stoppen.

Activiteiten van bedrijven die bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname, worden zo min als mogelijk stopgezet dan wel gestagneerd, zolang deze organisaties voldoen aan de vereisten, zoals een geldige exploitatievergunning. Dat de scalians het milieu vervuilen en zorgen voor een onveilige situatie voor flora en fauna is bekend. Echter komt het optreden tegen scalianhouders niet voor in de consignes van eerdergenoemde operatie.

Het Managementteam betreurt het, dat de uiteenzetting gedaan door majoor Babel voor verwarring heeft gezorgd en het idee gewekt zal hebben, dat scalianhouders zonder enige voorwaarden hun exploitatie mogen voortzetten of dat het Managementteam het niet nauw neemt met het milieu.

'Nogmaals wenst het Managementteam te benadrukken, dat slechts operaties die plaatsvinden onder een geldige vergunning, hun activiteiten mogen voortzetten tijdens deze crisis.'

vrijdag 19 juni 2020

Frankrijk herinnert Suriname aan toezegging scalians te weren van Marowijnerivier

'Scalians mogelijke bron van spreiding coronavirus aan beide zijden rivier'


De Fransen herinneren de Surinaamse autoriteiten, in het bijzonder de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, aan haar toezegging om scalians geen nieuwe vergunningen en verlengingen te geven om te opereren op de Marowijnerivier. Frankrijk had deze beslissing verwelkomd. De Fransen verzoeken nu de autoriteiten om zich te houden aan dit besluit. Deze verbintenis zal ertoe leiden dat de Marowijnerivier in 2021 bevrijd is van de goudactiviteiten die volop worden ontplooid, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 19 juni 2020.

In een verklaring zegt de Franse ambassade, dat zij er niet aan twijfelt dat de nieuwe regering deze toezegging die in overeenstemming is met de wet zal respecteren 'voor een rivier die we delen, aangezien deze activiteit schadelijk is voor het milieu en voor de gezondheid van de inwoners'. En juist daarom betreurt de Franse ambassade het  dat het Covid-19 Managementteam deze activiteiten niet verbiedt tijdens de coronavirus epidemie zoals voorheen.

Gezien de stromen mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn, is het volgens de Fransen een mogelijke bron van spreiding van het coronavirus aan beide kanten van het stroomgebied van de rivier.

De Franse ambassade zal vanmorgen een verzoek sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken om zich te houden aan het besluit om de goudactiviteiten te verbieden gedurende de coronavirusepidemie opdat er geen verspreiding van Covid-19 plaatsvindt.

Alle activiteiten op de Marowijnerivier waren stopgezet - ook de werkzaamheden van de scalians - in verband met de Covid-maatregelen. Het is scalianhouders echter gelukt om toestemming te krijgen van het Covid-19 Managementteam om de activiteiten op de rivier op te starten, ondanks de enorme problemen in oost-Suriname met de Franse grens en het besmettingsgevaar op de ponton. De scalians worden echter beschouwd  als een zogenoemde essentiĆ«le dienst.

In de samenleving is een storm van kritiek losgebarsten. Niets aan de hand, volgens de onderdirectrice Nationale Veiligheid, Gwendoline Babel. Ze zei dat de skalians weer mogen opereren, omdat deze beschouwd worden als een essentiƫle dienst. Behalve dat het om een zeer milieu-onvriendelijke activiteit gaat, zijn de veiligheidsrisico's groot. En dat is ook waar de Franse buren op wijzen.

Minister Akiemboto: 'Als je mij vraagt, moeten de scalian-activiteiten volledig worden stopgezet'

Scalianhouders zouden hebben gesproken met Brunswijk, voorzitter ABOP...

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen komt onder de hoede van de ABOP


In januari 2021 moeten de activiteiten van scalians worden stopgezet volgens een contract dat gesloten werd met de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson. Met de Covid-19-maatregelen waren alle activiteiten op de Marowijnerivier stopgezet, ook de werkzaamheden van de scalians. Het is scalianhouders echter gelukt om toestemming te krijgen van het Covid-19 Managementteam om de activiteiten op de rivier op te starten, ondanks de enorme problemen in oost-Suriname met de Franse grens en het besmettingsgevaar op de ponton, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 19 juni 2020. 

Scalianhouders zouden een gesprek hebben gevoerd met Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, over voortzetting van de activiteiten. Wat er uit dit onderhoud is gekomen, is niet duidelijk, aangezien het niet lukt om een reactie van Brunswijk te krijgen.

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, dat gaat over vergunningen, zal onder beheer komen van de ABOP.

De onderdirectrice Nationale Veiligheid, Gwendoline Babel, zei deze week tijdens een persbriefing van het Covid-19 Managementteam, dat de scalians weer mogen opereren, omdat deze beschouwd worden als een essentiƫle dienst.

Er is een storm van kritiek losgebarsten hierover in de samenleving. Behalve dat het om een zeer milieu-onvriendelijke activiteit gaat, zijn de veiligheidsrisico's groot. Diverse andere bedrijven in het land moeten hun deuren sluiten en staan op de rand van faillissement.

'Het is steeds aangegeven door het Managementteam dat economische activiteiten zo min als mogelijk gestopt moeten worden. Dus wanneer we als Managementteam hebben opgemerkt, dat er bedrijven zijn die essentieel zijn en gewoon door kunnen gaan met de activiteiten, met dien verstande dat ze natuurlijk een geldige vergunning hebben en alle andere zaken in orde zijn, dan hebben wij binnen deze operatie geen reden om dergelijke activiteiten stop te zetten', legde Babel uit.

Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen zegt, dat het een uit de hand gelopen situatie is met de scalians in het Marowijne-gebied. 'Als je mij vraagt, moeten de activiteiten volledig worden stopgezet', zegt de bewindsman. Hij is wel gebeld om te vragen naar de status en duur van de vergunningen, maar er is niet met hem gesproken over toestemming om de werkzaamheden te hervatten in het gebied. Ook was hij er niet van op de hoogte gesteld, dat de werkzaamheden waren stopgezet.

donderdag 18 juni 2020

Goudwinning door voor milieu schadelijke scalians aangemerkt als essentiƫle dienst

Franse ambassadeur Joly betreurt stellingname Covid-19 Managementteam

'Frans-Guyana kent Ć©Ć©n geval van Covid-19-besmetting van een goudzoeker die op een scalian werkte'


'Frankrijk vindt het jammer dat Suriname kennelijk vindt dat scalians behoren tot de essentiĆ«le diensten en dus in operatie mogen blijven op de Marowijnerivier in deze periode', aldus de Franse ambassadeur in Suriname Antoine Joly vandaag, donderdag 18 juni 2020, in de Ware Tijd. 

Hij reageert op de verklaring van Gwendoline Babel, onderdirectrice Nationale Veiligheid, tijdens de Covid-19 persconferentie van gisteren, dat tijdens deze totale lockdown de economische activiteit van de 'bedrijven die essentieel zijn, zo ook de activiteiten van de scalians op de Marowijnerivier, niet stopgezet zijn'.

Babel merkte op, dat in deze fase van de operatie 'Dringi Dresi Wakti Siki' de oversteek tussen Suriname en Frans-Guyana niet mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Maar, Surinamers mogen zich wel op de rivier bewegen van noord naar zuid', aldus de Babel, die ook aangaf dat het Covid-19 Managementteam altijd heeft gevonden dat 'economische activiteit zo min als mogelijk gestopt moet worden'. 

Op 2 mei verklaarde Daniƫlle Veira, directrice Nationale Veiligheid, echter dat met uitzondering van personenverkeer de operatie van ssalians op de Marowijnerivier tot en met 10 mei tijdens de lockdown verboden zou zijn. De volledige sluiting van de oostgrens en het verbod op economische activiteiten op de rivieren was onderdeel van de landelijke operatie 'Dringi Dresi, Wakti Siki', die op 30 mei was begonnen. 'De rivier is gesloten. Het is een totale lockdown, wat betekent yu no e move, yu no e skoyfi', zei Veira. Daarna was de maatregel nog eens aangescherpt en was er een striktere selectie van bedrijven die wel en geen dispensatie zouden krijgen. Daarbij zijn de scalians niet genoemd.


 Joly meldt dat Frans-Guyana Ć©Ć©n geval van Covid-19-besmetting heeft van een goudzoeker die op een scalian werkte. 'Het feit dat er dus ook door de scalians activiteit is van mensen van noord naar zuid op de rivier is een mogelijke reden van de verspreiding van het virus. Bovendien is het werk van de scalians zeer desastreus voor mens en milieu door het gebruik van kwik en de vertroebeling van het water', zegt Joly.

In april heeft Frankrijk tijdens overleg met Surinaamse autoriteiten zijn bezorgdheid uitgesproken over scalians op de grensrivieren, waarvan het aantal sinds februari fors is toegenomen.

Ook Jerrel Pinas, kenner op het gebied van milieu en goudwinning en werkzaam bij het WWF Guianas, vindt dat de kans op besmetting met Covid-19 door werken op een scalian hoog is. 'Op de scalians is er ongecontroleerd contact tussen mensen in alle windrichtingen. Er is daardoor kans op onderlinge besmetting en externe transmissie.'

Hij snapt dat economische activiteiten voortgang moeten vinden, maar stelt dat daarbij moet worden afgewogen welke activiteiten prioriteit moeten genieten. 'Ik erken de bijdrage van goudwinning aan de economie, maar we moeten niet vergeten dat de schade aan mens en milieu ook enorm is.'

woensdag 3 juni 2020

Goudzoeker op goudconcessie te Mamaini in district Brokopondo doodgeschoten

Braziliaanse bende overvalt goudzoekerskamp


Goudzoeker Praveeen Kandhaila is dinsdagmiddag doodgeschoten op een goudconcessie te Mamaini in het district Brokopondo. De politie kon nog niet met zekerheid aangeven of het om een roofmoord gaat. Een onderzoeksteam is ter plaatse voor onderzoek. 

Volgens De Ware Tijd van vandaag, woensdag 3 juni 2020, stormden enkele mannen van Braziliaanse komaf het kamp binnen en werd Ć©Ć©n van de arbeiders neerschoten. Het slachtoffer liet ter plaatse het leven. Het lijk is voor obductie in beslag genomen.

Het is vooralsnog onduidelijk of de verdachten spullen hebben buit gemaakt. Naar verluidt gaat het waarschijnlijk om dezelfde bende die eerder had toegeslagen bij de goudconcessie. De eerste keer was niet zo lang geleden.

De verschillende eenheden van de politie, waaronder de forensische opsporing en rechercheurs, zijn nog ter plaatse bezig met het onderzoek. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname.

maandag 18 mei 2020

Illegale goudzoekers uit Balingsoela bestormen weer mijnbouwbedrijf Boss Enterprises

Goudzoekers dringen concessie gewapend met houwers en machines binnenIllegale goudzoekers uit Balingsoela in het district Brokopondo zijn gistermiddag weer de concessie van mijnbouwbedrijf Boss Enterprises binnengestormd. De illegalen drongen de concessie gewapend met houwers en machines binnen, aldus Waterkant.net vandaag, maandag 18 mei 2027. 

De politie maande de illegale goudzoekers aan om het gebied te verlaten. Maar, zij gaven geen gehoor aan de aanmaning en gaven aan dat zij in de consessie zullen blijven.

De goudzoekers vinden, dat de consessie in hun gemeenschapsbos zit en het dan mogelijk moet zijn dat zij op een deel van de concessie goud zoeken.

Het is niet de eerste keer dat Boss Enterprises last heeft van illegalen op haar goudconcessie. In maart stormden de illegalen voor de zoveelste keer gewapend de consessie binnen. Daarbij werd het aanwezige personeel geĆÆntimideerd, geslagen en met de dood bedreigd. Ook werden bedrijfseigendommen vernietigd. Het bedrijf in Suriname werd toen voor enige tijd gesloten. De medewerkers die daar vertoefden werden met de meeste spoed naar Paramaribo gebracht.

Eerder heeft directeur Narpath Bissumbhar van Boss Enterprises laten weten, dat het bedrijf sinds 1996 activiteiten ontplooit in het gebied. Dat jaar heeft het een exploratievergunning gekregen en in 2012 een exploitatievergunning. In 2016 is Boss Enterprises begonnen met haar operaties en naar zijn zeggen waren al daarvoor mensen van het gebied tegen de activiteiten. Volgens Bissumbhar bevindt het bedrijf niet in het gemeenschapsbos en daarnaast is er in de omgeving ook een andere goudconsessie. Naar zeggen van de directeur viel er vroeger wel een deel van het gemeenschapsbos in zijn consessie, maar dat is sinds 1998 komen te vervallen.

zondag 17 mei 2020

STREI!: 'De schuld aan anderen geven en lijstjes met wenselijkheden ophoesten zal Suriname niet redden'

STREI! wil Belastingdienst hervormen en goudsector ordenen


'Voor wat betreft de ernstige crisis waarin Suriname zich momenteel bevindt, is STREI! van mening, dat wij als politieke partij met verantwoordelijkheidsgevoel de hand in eigen boezem moeten steken. De schuld aan anderen geven en lijstjes met wenselijkheden ophoesten, zal Suriname niet redden. Ook de beloften over het herschikken van schulden zullen in de praktijk een flinke uitdaging blijken. Tegenpartijen waarmee Suriname de schulden zijn aangegaan, hebben hun eigen bestemmingsplan als men zo een lening aangaat en wat hen dat na bepaalde tijd gaat opleveren. 

Men zit niet te wachten op een onverantwoordelijke lener (Suriname) die de verdienprognoses in de wielen rijdt, omdat Suriname haar eigen huishouding niet op orde heeft. Als land moeten we ons realiseren, dat wij zelf de verantwoordelijkheid over onze schuldproblemen moeten nemen en anderen niet direct hiermee moeten belasten. Daar komt bij dat Suriname momenteel vanwege de CCC+ kredietwaardering niet veel melk in de 'schulden pap' te brokkelen heeft. Beleggers worden nerveus als men hoort dat een bijna failliet land leningen wil herzien. Dat kan voor flinke afwaarderingen en meer economische problemen zorgen.

Wij van STREI! roepen politieke partijen dringend op te stoppen met het uiten van deze onverantwoordelijke uitspraken die het vertrouwen in ons land verder kunnen schaden. Laten wij als verantwoordelijke politieke partijen eerst bewijzen, dat wij met concrete (fiscale) plannen onze economie en financiƫle huishouding weer op orde kunnen krijgen, zodat er weer positieve vooruitzichten voor stabiliteit en economische groei ontstaan. In een omgeving van economische groei zullen schulden in verhouding afnemen en ons land weer kredietwaardig maken. Daarna kan er eventueel gesproken worden over het oversluiten van leningen tegen langere looptijden en lagere rentepercentages.

STREI! zal er alles aan doen om onze enorme schuldenpositie met economische groei en efficiƫnte belastingmaatregelen te verlagen, en het enorme begrotingstekort binnen 3 jaar weer boven het break-even punt te brengen. In een land is de belastingdienst hƩt instituut dat primair voor de inkomsten van het land moet zorgen. Daarom gaat STREI! de Belastingdienst hervormen van een defensief fiscaal instituut naar een offensieve inningsorganisatie. Dit houdt in dat de belastingdienst een actievere rol zal spelen om belastingen in het gehele land effectiever te innen.

STREI! gaat alles inzetten om de controle over onze binnenlanden terug te krijgen en de goudzoekers te faciliteren en te registreren, om zodoende goudheffing te doen slagen, de goudsmokkel uit ons land tegen te gaan en de veiligheid in het land te verhogen. Dit reddingsplan is duidelijk en concreet, en levert vanaf dag 1 meteen US-dollars op.

Met deze goudstrategie wil STREI!:
• de Srd met een stabiele gouddekking fundamentele versterking bieden, zodat de koersstijging een halt wordt toegeroepen,
• de inflatie en de prijsstijgingen binnen korte tijd beteugelen, • alvast een deel van de schuldenlast swappen met goudreserves (het aangaan van ruiltransacties), • subsidies op gang brengen om diversificatie van de economie te initiĆ«ren en onze BBP te laten groeien, waardoor het begrotingstekort en de schulden in verhouding afnemen,
• veiligheid in het gehele land vergroten en de illegaliteit tegengaan om verstedelijking te stimuleren.

STREI! is faliekant tegen lijsten met vage wenselijkheden, die na de verkiezingen moeilijk uitvoerbaar zullen blijken vanwege gebrek aan financiƫle middelen. Ook de beloften om de koers zonder fundamentele maatregelen weer op het oude niveau te brengen, riekt naar misleiding. Om de speculatie en verdere afwaardering van onze nationale munt een halt toe te roepen zal er moeten worden gedevalueerd. Dat kan gewoon niet anders, gezien de penibele economische situatie waarin ons land verkeert. Het structureel tekort aan valuta in Suriname maakt het bijzonder lastig om onze Srd-koers ten opzichte van buitenlandse valuta te stabiliseren.

Devaluatie is geen wondermiddel, maar kan bij een verstandige toepassing zorgen voor:
• een verbeterde concurrentiepositie, waardoor arbeid en eigen producten voor het buitenland goedkoper worden, wat investeringen zal aantrekken,
• exportstimulering en de import duurder maken en Suriname tot importvervanging dwingen,
• meer werkgelegenheid en verbetering van het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans,
• meer vertrouwen in de lokale economie en industriĆ«le ontwikkeling (diversificatie economie) op gang brengen.

Het ordenen van onze goudsector zal de belastingdienst volgens het meest slechte scenario in het eerste jaar al zeker ca. 180 miljoen US-dollars aan goudbelasting opleveren. Er van uitgaande, dat er in het eerste jaar ongeveer 9.000 goudzoekers geregistreerd zullen worden die maandelijks gemiddeld 30 gram goud afdragen, komen we tot de volgende calculatie: (9000 x 30 gram x12 maanden) = 3,240,000 gram x 55 US$ = 178,200,000 US$. Met het nieuw te introduceren portfoliomanagement beleid zal op een bedrijfsmatige manier valuta’s verdiend worden voor Suriname en diverse marktrisico’s worden afgedekt.

Peter M Wolff 
#STREI'

zondag 5 april 2020

Vijf scalians actief bij Ananistrand in het district Brokopondo - Autoriteiten treden niet op

Districtscommissaris Finisie: 'Ik kan niet exact zeggen, omdat ik er geen verstand van heb'  šŸ¤”šŸ˜’šŸ¤£

Al in februari berichtte De West over aanwezigheid van scalians bij Ananistrand...


Bij het Ananistrand in het district Brokopondo zijn scalians al geruime tijd bezig werkzaamheden te verrichten. Districtscommissaris Frederik Finisie van Brokopondo zegt vandaag, zondag 5 april 2020, in een reactie op Starnieuws, dat het gedoog-beleid is geweest van zijn voorgangers. 'Ik kan niet exact zeggen, omdat ik er geen verstand van heb.'

Hij weet niet of er goud of zand gemijnd wordt in het gebied rond het recreatieoord. Hij beweert, dat de pontons die zand ontginnen ook goud mijnen. Volgens hem zullen er binnen twee weken maatregelen getroffen worden. Finisie geeft aan dat het in de bedoeling ligt verder onderzoek te laten doen. Volgens hem wordt er momenteel meer aandacht gegeven aan de aanpak van Covid-19.


'Neemt niet weg dat we de activiteiten op het water niet in de gaten houden hoor. Bovendien hebben we momenteel geen boot en buitenboordmotor om te varen',  zegt de districtscommissaris. Volgens hem zijn er ongeveer 3 kilometer verder ook pontons gesignaleerd.

Assembleelid Diana Pokie (ABOP) zegt, dat ze ook informatie heeft gekregen dat er scalians actief zijn. Zij zegt dat vijf van de goudpontons operationeel zijn. 'We zijn allemaal machteloos in het binnenland. De personen die de dorpen moeten beschermen, zijn zelf de boosdoener. De regering zou ordenen maar geeft juist concessies uit. De regering heeft geen duurzaam ontwikkelingsplan voor de sector. Geen training voor de jongens die daar werkzaam zijn', stelt Pokie. Ze merkt verder op, dat er niets terecht is gekomen van de School of Mining.

Al in februari berichtte De West over de aanwezigheid van scalians bij het Ananistrand: 

http://dagbladdewest.com/2020/02/23/skalians-vernietigen-nu-ook-anani-strand/

vrijdag 6 maart 2020

Directeur Bissumbhar van Boss Enterprises: 'We lijden dagelijks 8.000 tot 10.000 US dollar verlies'

(Bron foto: Boss Enterprises)
Inwoners Balingsoela weigeren te vertrekken uit concessie Boss Enterprises

'Politie schijnt nog niet in staat om daar de veiligheid te garanderen'


Inwoners van Balingsoela in Brokopondo, onder wie illegale goudzoekers, lijken niet van plan te zijn om te vertrekken uit de concessie van mijnbouwbedrijf Boss Enterprises. Ze willen op een deel van de concessie goud zoeken, aldus de Ware Tijd vrijdagavond 6 maart 2020. 

Het bedrijf is sinds maandag gesloten nadat illegale goudzoekers werknemers mishandeld en met de dood bedreigd hebben. Ook zijn bedrijfseigendommen vernield. De 48 medewerkers die daar waren zijn halsoverkop naar Paramaribo gebracht. Totaal telt het bedrijf ongeveer zestig werknemers.

Districtscommissaris Frederik Finisie ziet als oplossing, dat de onderneming een deel van de concessie aan de illegalen afstaat.

De politie schijnt volgens directeur Narpath Bissumbhar van Boss Enterprises nog niet in staat om daar de veiligheid te garanderen. 'We voelen ons in de steek gelaten. We lijden dagelijks 8.000 tot 10.000 US dollar verlies.' De schade die is aangericht aan bedrijfseigendommen, zoals machines, is nog niet berekend, omdat vertegenwoordigers van het bedrijf niet naar de plek kunnen.

Bissumbhar had woensdag een gesprek met onder andere het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de commissie Ordening Goudsector Suriname. Deze laatste zal volgens hem met andere veiligheidsautoriteiten zorgen dat de rust en orde in het gebied terugkeren, waardoor het personeel zich weer veilig voelt. Tot gistermiddag waren er echter nog onbevoegden op de concessie. Hierdoor is het moeilijk te zeggen wanneer het bedrijf zijn operatie zal hervatten.

Het probleem begon maandag rond zeven uur 's morgens met het barricaderen van de toegangsweg tot het bedrijf. Tegen twee uur 's middags escaleerde de situatie. De mensen zijn het bedrijf binnengedrongen en hebben zaken kapot geslagen. 'Er zijn werknemers getraumatiseerd en sommige van hen willen daar niet meer werken. Bewoners hebben gezegd dat ze op hen zullen schieten', zegt Bissumbhar.

Hij herinnert zich, dat het bedrijf sinds 1996 activiteiten ontplooit in het gebied. Dat jaar heeft het een exploratievergunning gekregen en in 2012 een exploitatievergunning. In 2016 is Boss Enterprises begonnen met haar operaties en daarvĆ³Ć³r al waren mensen van het gebied tegen de activiteiten. 'Wij zijn niet in hun gemeenschapsbos en in de omgeving is ook een andere goudconcessie. Er viel vroeger wel een deel van het gemeenschapsbos in onze concessie, maar dat is sinds 1998 vervallen', aldus Bissumbhar.

Districtscommissaris Frederik Finisie van Brokopondo vindt, dat de ondernemer water bij de wijn moet doen om het probleem op te lossen. De mensen zouden namelijk niet zijn gekend in de uitgifte van de concessie. 'Ze eisen een stuk land waar ze ook hun goud kunnen delven, maar Bissumbhar wil dat niet. Hij kan een overeenkomst met hen tekenen en een deel van de winst ontvangen', zegt Finisie. Hij weet dat de mensen ook spoedig aan tafel zullen zitten met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen om hun zienswijze kenbaar te maken.

Finisie heeft maandag ter plaatse naar de mensen geluisterd en heeft ze ook toegesproken. 'Ze hadden toen gezegd dat ze zouden vertrekken, maar dat ze de volgende dag terug zouden keren.'

dinsdag 3 maart 2020

Groep illegale goudzoekers belaagt goudonderneming Boss Enterprises NV nabij Afobaka

Personeel geĆÆntimideerd, geslagen en met dood bedreigd, bedrijfseigendommen vernietigd

(Bron foto: Starnieuws)
Gealarmeerde politie ingeschakeld, maar heeft voor zover bekend niets gedaan en niets van zich laten horen


Waterkant.net bericht vandaag, dinsdag 3 maart 2020, dat een grote groep illegale goudzoekers gisteren de goudonderneming Boss Enterprises NV nabij Afobaka, heeft belaagd. Daarbij werd het aanwezige personeel geĆÆntimideerd, geslagen en met de dood bedreigd. Ook werden bedrijfseigendommen vernietigd. De politie werd ingeschakeld, maar heeft tot op heden niets gedaan en niets van zich laten horen. 

Volgens lokale media begon het in de ochtend met een barricade die door de illegale goudzoekers op de weg die leidt naar het goudbedrijf was opgeworpen. De politie stond erbij en keek ernaar. Daarna ging de groep van circa 60 man naar het bedrijf waarbij het bedrijfsterrein werd betreden.

De circa 45 aanwezige arbeiders werden hardhandig aangepakt. Daarbij werden ook hun persoonlijke eigendommen, zoals mobiele telefoons afgepakt. Volgens de Ware Tijd moesten de medewerkers hals over kop vertrekken richting stad. Een deel vluchtte naar het stuwmeer gebied.

Directeur Narpath Bissumbhar is niet te spreken over de gang van zaken. Tegen Starnieuws zei hij, dat hij niet kan snappen dat er anarchie heerst op zijn bedrijfsterrein en bedrijfseigendommen worden vernietigd en dat de politie gewoon niet optreedt. Van de politie met wie hij telefonisch contact zocht, kreeg hij te horen dat werd gewacht op ‘instructies van hogerhand’ schrijft de Ware Tijd.

Het is niet de eerste keer dat Boss Enterprises last heeft van illegalen op haar goudconcessie. Bissumbhar zegt al sinds oktober 2019 onder meer bij de procureur-generaal aan de bel te hebben getrokken hierover. Zijn klacht bij de procureur-generaal en de politie heeft echter niet veel uitgericht, want hij bleef last ondervinden van deze illegale porknokkers. Zo ook gisteren.
De Surinaamse politie was niet bereikbaar voor commentaar.

vrijdag 28 februari 2020

Porknokkers in Brownsberg natuurpark geen sta-in-de-weg voor particuliere investeerders

(Bron foto: Suriname Mirror)
'We zoeken partijen die risico durven te nemen, maar ook innovatief denken'


Directeur John Goedschalk van Conservation International Suriname (CI-S) verwacht niet dat het goudwinningsvraagstuk in het Brownsberg natuurpark een sta-in-de-weg is voor particuliere investeerders. Deze kunnen zich tot uiterlijk 15 maart inschrijven voor herstel en exploitatie van het Brownsberg plateau om daar het natuurtoerisme en de gemeenschapsontwikkeling te bevorderen. 

'Je komt in een dergelijk gebied waar issues zijn, maar er zijn meer kansen dan bedreigingen. We zoeken naar partijen die risico durven te nemen, maar ook innovatief denken, waardoor er allerlei soort vormen van ondernemerschap naast elkaar kunnen bestaan', zei Goedschalk gisteren tijdens een persconferentie in de vergaderzaal van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).


De beheerder van het natuurpark, Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu), CI-S en RGB hebben eerder een overeenkomst gesloten om het park nieuw leven in te blazen. Dit zal gebeuren via het Public Private People Partnership- of PPPP-project.

Goedschalk wees erop, dat de kern van het probleem is, dat de lokale mensen door goudwinning in het gebied op zoek zijn naar een beter leven. 'De mensen hebben hier recht op net zoals wij dat ook willen in Paramaribo. Je kunt de mensen niet verbieden om manieren te zoeken om vooruit te komen.' Daarom is het volgens hem belangrijk om het natuurpark zodanig te ontwikkelen dat het ecosysteem op lange termijn gehandhaafd blijft. Er zullen hierdoor andere mogelijkheden voor de lokale mensen gecreƫerd worden.

'Ze zullen niet van de een op de andere dag zeggen, dat ze stoppen met de goudwinning om daarna te stappen in de horeca of gids te worden. Maar de mogelijkheden moet je creƫren en die zijn er nu onvoldoende.' Daarnaast zijn er al gesprekken gaande met onder andere goudzoekers om hun werkgebieden af te bakenen, te herplaatsen en de uitgemijnde gebieden te rehabiliteren. De mensen moeten ook ingelicht worden over betere technieken, waardoor ze geen kwik meer gebruiken. Er moet ook geen gebruik gemaakt worden van het water dat naar de vallen stroomt.

'Het is een complex probleem dat een complexe oplossing vergt. Dat zal niet in een keer lukken, maar als je op een goede manier omgaat met de lokale mensen, zal je zien dat de druk op de Brownsberg als goudbron zal afnemen.'


'Brownsberg wordt nog steeds goed bezocht, jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers', zei Kenneth Cyrus, directeur van Stinasu. 'We willen naar tien maal meer in samenwerking met een partner.' 

Inschrijvingen kunnen bij het ministerie en via de speciale website, deelden Cyrus en Goedschalk mee.

Cyrus benadrukte, dat het in dit project alleen om het plateau gaat. Maar, naarmate de samenwerking vordert en de behoefte bestaat, zal met de partners de samenwerking uitgebreid worden naar de watervallen bijvoorbeeld. 'Die zijn nog in tact. Maar Brownsberg is veel groter, ze grenst ook aan het stuwmeer. Brownsberg biedt heel veel potentie. Het is een uniek gebied. Dit is een van de weinige plekken waar je de kami kami nog van dichtbij kan zien. Er komen hier nog veel herten, jaguars en andere grote dieren voor.' 

Het project van Brownsberg zal, als het succesvol verloopt, als ‘blauwdruk’ dienen voor andere gebieden, gaf Goedschalk aan.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd/Starnieuws/YouTube)

zondag 19 januari 2020

Ordening keert terug in concessies IAmGold/Rosebel met ondertekening twee overeenkomsten

(Bron foto: Rosebel)
Goudzoekers Koffiekamp gaan werken in gebieden door Rosebel toegewezen

Makamboa: 'We gaan ons uiterste best doen om het beste ervan te maken'Met de ondertekening van twee overeenkomsten tussen de overheid, Rosebel Gold Mines (RGM) en goudzoekers van Makamboa en Kamp Mining is vrijdag een belangrijke basis gelegd voor de ordening van de situatie in de concessies van de multinational. Dit hebben onder andere minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen en Sharmila Jadnanansingh van RGM benadrukt, aldus de Ware Tijd zaterdag 18 januari 2020. 

Met deze protocollen waarin afspraken zijn vastgelegd zullen zowel de kleinschalige goudzoekers als Rosebel de ruimte hebben om hun werkzaamheden zonder onnodige onderbreking uit te voeren.

Vertegenwoordigers van Makamboa en Kamp Mining en kapitein Herman Schalwijk, die namens het traditioneel gezag aanwezig was, spraken ook lovend over de overeenstemming die na lang onderhandelen is bereikt.

'Un breyti gevaarlijk taki un bereik disi tide. Na disi un ben wani en we gaan ons uiterste best doen om het beste ervan te maken', zegt een opgeluchte Connery Plein van Makamboa. Plein zegt, dat de protocollen op basis van goed vertrouwen zijn getekend, omdat Rosebel de garantie heeft gegeven dat de gebieden die zijn afgestaan wel rendabel zijn. 'Ze hebben ons de garantie gegeven dus we gaan ervan uit dat het zo is.'

Om de eerste operaties te plegen in de toegewezen concessies heeft de overheid Makamboa en Kamp Mining meer dan Srd 200.000 voorgeschoten. Dit bedrag zal terug betaald worden wanneer de goudzoekers beginnen te verdienen. 'Als het niet is wat ons is voorgehouden, gaan we zeker onze stem laten horen.' Plein sprak waarderende woorden aan het adres van de president voor de manier van aanpak van het probleem.

Het Roma East protocol dat aanvankelijk in 2017 is getekend, wordt met een jaar verlengd. De tweede overeenkomst die gisteren is getekend, is het ETR protocol dat twee jaar geldig is. Hierin is vastgelegd dat meer goudzoekers van Koffiekamp aan de slag mogen in gebieden die door Rosebel zijn toegewezen. Geschat wordt dat totaal rond de vierhonderd goudzoekers geaccommodeerd kunnen worden met de nieuwe afspraken. De overeenkomsten kunnen na evaluatie verlengd worden.

Jerry Finisie, manager van RGM, onderstreept dat de ondertekening van de overeenkomsten het halve werk is. 'We moeten natuurlijk alles wat daarin vermeld staat nog waar maken. We moeten ons inzetten voor het wegwerken van kwik, herinvestering van de middelen, diversificatie en herinvestering van de middelen.' Dit moet volgens hem niet alleen in Nieuw Koffiekamp gebeuren, maar ook in andere gebieden.

Volgens Akiemboto zijn er concrete zaken vastgelegd in de overeenkomsten die moeten zorgen voor de orde. Zo moet iedereen die de concessies wil betreden een badge hebben en geregistreerd staan bij Makamboa of Kamp Mining. Ongeregistreerde goudzoekers die de terreinen betreden moeten worden gerapporteerd door de leidinggevenden die door de organisaties zijn aangewezen. 'Natuurlijk is het gebied open. Er zijn geen schuttingen, dus mensen kunnen altijd van overal komen. Maar, het is nu wel overzichtelijk omdat iedereen die toestemming heeft een badge krijgt', legt de minister uit.

Het is de bedoeling dat de jongeren van Koffiekamp zelf controleren. 'Het is hun eigen belang, dus zij moeten in eerste instantie daarvoor zorgen. Wanneer zaken voorkomen die ze niet aankunnen, is afgesproken dat ze de overheid op de hoogte stellen zodat wij inkomen.'

Ordening keert terug in concessies IAmGold/Rosebel met ondertekening twee overeenkomsten

(Bron foto: Rosebel)
Goudzoekers Koffiekamp gaan werken in gebieden door Rosebel toegewezen

Makamboa: 'We gaan ons uiterste best doen om het beste ervan te maken'Met de ondertekening van twee overeenkomsten tussen de overheid, Rosebel Gold Mines (RGM) en goudzoekers van Makamboa en Kamp Mining is vrijdag een belangrijke basis gelegd voor de ordening van de situatie in de concessies van de multinational. Dit hebben onder andere minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen en Sharmila Jadnanansingh van RGM benadrukt, aldus de Ware Tijd zaterdag 18 januari 2020. 

Met deze protocollen waarin afspraken zijn vastgelegd zullen zowel de kleinschalige goudzoekers als Rosebel de ruimte hebben om hun werkzaamheden zonder onnodige onderbreking uit te voeren.

Vertegenwoordigers van Makamboa en Kamp Mining en kapitein Herman Schalwijk, die namens het traditioneel gezag aanwezig was, spraken ook lovend over de overeenstemming die na lang onderhandelen is bereikt.

'Un breyti gevaarlijk taki un bereik disi tide. Na disi un ben wani en we gaan ons uiterste best doen om het beste ervan te maken', zegt een opgeluchte Connery Plein van Makamboa. Plein zegt, dat de protocollen op basis van goed vertrouwen zijn getekend, omdat Rosebel de garantie heeft gegeven dat de gebieden die zijn afgestaan wel rendabel zijn. 'Ze hebben ons de garantie gegeven dus we gaan ervan uit dat het zo is.'

Om de eerste operaties te plegen in de toegewezen concessies heeft de overheid Makamboa en Kamp Mining meer dan Srd 200.000 voorgeschoten. Dit bedrag zal terug betaald worden wanneer de goudzoekers beginnen te verdienen. 'Als het niet is wat ons is voorgehouden, gaan we zeker onze stem laten horen.' Plein sprak waarderende woorden aan het adres van de president voor de manier van aanpak van het probleem.

Het Roma East protocol dat aanvankelijk in 2017 is getekend, wordt met een jaar verlengd. De tweede overeenkomst die gisteren is getekend, is het ETR protocol dat twee jaar geldig is. Hierin is vastgelegd dat meer goudzoekers van Koffiekamp aan de slag mogen in gebieden die door Rosebel zijn toegewezen. Geschat wordt dat totaal rond de vierhonderd goudzoekers geaccommodeerd kunnen worden met de nieuwe afspraken. De overeenkomsten kunnen na evaluatie verlengd worden.

Jerry Finisie, manager van RGM, onderstreept dat de ondertekening van de overeenkomsten het halve werk is. 'We moeten natuurlijk alles wat daarin vermeld staat nog waar maken. We moeten ons inzetten voor het wegwerken van kwik, herinvestering van de middelen, diversificatie en herinvestering van de middelen.' Dit moet volgens hem niet alleen in Nieuw Koffiekamp gebeuren, maar ook in andere gebieden.

Volgens Akiemboto zijn er concrete zaken vastgelegd in de overeenkomsten die moeten zorgen voor de orde. Zo moet iedereen die de concessies wil betreden een badge hebben en geregistreerd staan bij Makamboa of Kamp Mining. Ongeregistreerde goudzoekers die de terreinen betreden moeten worden gerapporteerd door de leidinggevenden die door de organisaties zijn aangewezen. 'Natuurlijk is het gebied open. Er zijn geen schuttingen, dus mensen kunnen altijd van overal komen. Maar, het is nu wel overzichtelijk omdat iedereen die toestemming heeft een badge krijgt', legt de minister uit.

Het is de bedoeling dat de jongeren van Koffiekamp zelf controleren. 'Het is hun eigen belang, dus zij moeten in eerste instantie daarvoor zorgen. Wanneer zaken voorkomen die ze niet aankunnen, is afgesproken dat ze de overheid op de hoogte stellen zodat wij inkomen.'

maandag 6 januari 2020

Leger en politie pakken illegale goudzoekers aan in concessiegebied IAmGold/Rosebel Gold Mines

Materialen goudzoekers in beslag genomen

Twee Braziliaanse- en een lokale goudzoeker uit gebied verdreven, niet aangehouden...


Waterkant.net bericht vandaag, maandag 6 januari 2020, dat eenheden van de politie en het leger gistermorgen, in samenwerking met de beveiliging van IAmGold, een zuiveringsactie hebben uitgevoerd in en rond het concessiegebied van IAmGold/Rosebel Gold Mines. 

Bij die actie zijn enkele illegale goudzoekers aangetroffen en spullen in beslag genomen.

De vlot verlopen actie vond plaats rond negen uur in de ochtend en heeft geresulteerd in het in beslag nemen van twee waterpompen en toevoerslangen, twee jerrycans met daarin gasoline en enkele andere spullen die te maken hebben met goudwinning.

Bronnen bij de politie melden, dat er in het consessiegebied van IAmGold Ć©Ć©n Surinamer werd aangetroffen. Buiten de grens van het gebied werden nog eens twee personen aangetroffen van Braziliaanse afkomst. Alle drie personen zijn door de autoriteiten verdreven uit het gebied.

De in beslag genomen waterpompen, met bijbehorende zaken, zullen worden overgedragen aan de politie te Brownsweg.