woensdag 4 september 2013

Kapitein Wijnerman van Nieuw Koffiekamp maakt zich zorgen

‘Jongens van buiten zorgen juist voor problemen’

'Criminelen van heinde en verre komen naar dorp'

04-09-2013


Paramaribo - De kapitein van Nieuw Koffiekamp, Ludwich Wijnerman, maakt zich zorgen over het resultaat dat de goudwinning deze gemeenschap heeft opgeleverd. Vanaf men begonnen is met goudwinning in deze omgeving gaat het bergafwaarts met het dorp. Dit onthult de gezagsdrager in De West van dinsdagavond 3 september 2013.

‘De laatste tijden is het erger geworden’, zegt de kapitein. De ongewone gebeurtenissen die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan in dit dorp breken zijn hart. ‘Ik ben aangewezen als kapitein van het dorp in 2003 en toen waren en niet veel gouddelvers hier. Vanaf het aantal is toegenomen hebben we deze problemen.’

Hij is van mening dat er een aantal jonge mannen is dat aan goudwinning doet, ‘maar je hebt jongens van buiten die naar hier komen en die zorgen juist voor de problemen’. Wijnerman: ‘Hier is een open dorp en het is niet zo ver van de stad. De criminelen die komen van heinde en verre naar het dorp, omdat hier gemakkelijk bereikbaar is.’

Nieuw Koffiekamp vormt volgens zijn zeggen het centrum en de personen die naar dit gebied trekken hebben allemaal hun eigen karakters en bedoelingen. Er is reeds getracht de rust en veiligheid in deze omgeving te doen wederkeren, maar dat is hun tot nu toe niet gelukt, omdat de jongeren niet bereidwillig zijn. Tijdens de eerste krutu in januari van dit jaar was er reeds een voorstel gedaan een commissie te vormen, die mede zou helpen de veiligheid in dit woongebied te garanderen. Hiervan is echter tot heden niets terechtgekomen. Dit voorstel werd vorige week tijdens een werkbezoek van de minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, weer door de bewindsman aan de gemeenschap voorgehouden.

‘Het dorp bestaat uit drie delen, ik zou graag hebben dat drie personen uit elks deel in de commissie deelnemen’, aldus de kapitein. Hij spreekt echter de hoop uit, dat de dorpsbewoners de zaak serieuzer gaan aanpakken en eraan zullen werken om die commissie te vormen, ‘want anders blijven we de slechte naam dragen’. Zij die nog vitaal zijn moeten het werk doen en rapporteren aan het volksbestuur.

Kapitein Wijnerman van Nieuw Koffiekamp maakt zich zorgen

‘Jongens van buiten zorgen juist voor problemen’

'Criminelen van heinde en verre komen naar dorp'

04-09-2013


Paramaribo - De kapitein van Nieuw Koffiekamp, Ludwich Wijnerman, maakt zich zorgen over het resultaat dat de goudwinning deze gemeenschap heeft opgeleverd. Vanaf men begonnen is met goudwinning in deze omgeving gaat het bergafwaarts met het dorp. Dit onthult de gezagsdrager in De West van dinsdagavond 3 september 2013.

‘De laatste tijden is het erger geworden’, zegt de kapitein. De ongewone gebeurtenissen die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan in dit dorp breken zijn hart. ‘Ik ben aangewezen als kapitein van het dorp in 2003 en toen waren en niet veel gouddelvers hier. Vanaf het aantal is toegenomen hebben we deze problemen.’

Hij is van mening dat er een aantal jonge mannen is dat aan goudwinning doet, ‘maar je hebt jongens van buiten die naar hier komen en die zorgen juist voor de problemen’. Wijnerman: ‘Hier is een open dorp en het is niet zo ver van de stad. De criminelen die komen van heinde en verre naar het dorp, omdat hier gemakkelijk bereikbaar is.’

Nieuw Koffiekamp vormt volgens zijn zeggen het centrum en de personen die naar dit gebied trekken hebben allemaal hun eigen karakters en bedoelingen. Er is reeds getracht de rust en veiligheid in deze omgeving te doen wederkeren, maar dat is hun tot nu toe niet gelukt, omdat de jongeren niet bereidwillig zijn. Tijdens de eerste krutu in januari van dit jaar was er reeds een voorstel gedaan een commissie te vormen, die mede zou helpen de veiligheid in dit woongebied te garanderen. Hiervan is echter tot heden niets terechtgekomen. Dit voorstel werd vorige week tijdens een werkbezoek van de minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, weer door de bewindsman aan de gemeenschap voorgehouden.

‘Het dorp bestaat uit drie delen, ik zou graag hebben dat drie personen uit elks deel in de commissie deelnemen’, aldus de kapitein. Hij spreekt echter de hoop uit, dat de dorpsbewoners de zaak serieuzer gaan aanpakken en eraan zullen werken om die commissie te vormen, ‘want anders blijven we de slechte naam dragen’. Zij die nog vitaal zijn moeten het werk doen en rapporteren aan het volksbestuur.