donderdag 7 januari 2016

Assembleeleden uit binnenland niet happig om te reageren naar media op kwestie scalians in Sarakreekgebied

Ministerie van NH informeert bewoners gebied 8 januari over scalianactiviteiten in hun leefgebied

07-01-2016 De Surinaamse Krant/de Ware Tijd


Inwoners van het Sarakreekgebied worden morgen door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen geïnformeerd over de goudwinningsactiviteiten van salians in het gebied. Drie scalianeigenaren hebben vanaf 31 december 2015 toestemming gekregen van het ministerie om hun activiteiten te verplaatsen naar Sarakeek, zo is vandaag, donderdag 7 januari 2016, te lezen in de Ware Tijd.

In het derde kwartaal van 2015 werds besloten om de drijvende goudbedrijven op het stuwmeer aan banden te leggen. Deze bedrijven hebben nu vergunning.

Ronnie Asabina, toenmalig parlementslid voor de BEP, heeft keer op keer zijn stem laten horen over de activiteiten op het stuwmeer. Hij is als klankbord opgetreden toen de dorpelingen hun beklag wilden doen, maar als hem nu om een reactie wordt gevraagd, wil hij echter niets zeggen. Niet hij alleen houdt de lippen stijf op elkaar, ook de parlementariërs Frederik Finisie (NDP) en Diana Pokie (ABOP).

Pokie zegt, dat zij bij de begrotingsbehandeling volgende week dit thema zal aansnijden.

Als parlementariër in het vorige college had Asabina gedreigd een motie in te dienen om de winning van goud op de bodem van rivieren en kreken aan banden te leggen en gefaseerd af te bouwen. Hij was van oordeel dat de mijnbouwwet niet voorziet in die manier van goudwinning.

Sarakreek is één van de gebieden waar het rivierwater vervuild is, waardoor de lokale bewoners geen drinkwater hebben. Slechts de was kan nog gedaan worden. Vernomen wordt, dat na het verplaatsen van de activiteiten naar Sarakreek drinkwaterleidingen zullen worden aangelegd.

Assembleeleden uit binnenland niet happig om te reageren naar media op kwestie scalians in Sarakreekgebied

Ministerie van NH informeert bewoners gebied 8 januari over scalianactiviteiten in hun leefgebied

07-01-2016 De Surinaamse Krant/de Ware Tijd


Inwoners van het Sarakreekgebied worden morgen door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen geïnformeerd over de goudwinningsactiviteiten van salians in het gebied. Drie scalianeigenaren hebben vanaf 31 december 2015 toestemming gekregen van het ministerie om hun activiteiten te verplaatsen naar Sarakeek, zo is vandaag, donderdag 7 januari 2016, te lezen in de Ware Tijd.

In het derde kwartaal van 2015 werds besloten om de drijvende goudbedrijven op het stuwmeer aan banden te leggen. Deze bedrijven hebben nu vergunning.

Ronnie Asabina, toenmalig parlementslid voor de BEP, heeft keer op keer zijn stem laten horen over de activiteiten op het stuwmeer. Hij is als klankbord opgetreden toen de dorpelingen hun beklag wilden doen, maar als hem nu om een reactie wordt gevraagd, wil hij echter niets zeggen. Niet hij alleen houdt de lippen stijf op elkaar, ook de parlementariërs Frederik Finisie (NDP) en Diana Pokie (ABOP).

Pokie zegt, dat zij bij de begrotingsbehandeling volgende week dit thema zal aansnijden.

Als parlementariër in het vorige college had Asabina gedreigd een motie in te dienen om de winning van goud op de bodem van rivieren en kreken aan banden te leggen en gefaseerd af te bouwen. Hij was van oordeel dat de mijnbouwwet niet voorziet in die manier van goudwinning.

Sarakreek is één van de gebieden waar het rivierwater vervuild is, waardoor de lokale bewoners geen drinkwater hebben. Slechts de was kan nog gedaan worden. Vernomen wordt, dat na het verplaatsen van de activiteiten naar Sarakreek drinkwaterleidingen zullen worden aangelegd.

Roma East-concessie van IAmGold/Rosebel ruim anderhalf jaar bezet geweest door illegale goudzoekers

Goudmijnbedrijf heeft 35 miljoen Amerikaanse dollar verlies geleden door illegale goudzoekers


IAmGold wil door uitvoeren milieustudie schade en impact activiteiten goudzoekers vaststellen  -  'Rosebel heeft niet gevraagd om relocatie van Nieuw Koffiekamp'

07-01-2016  De Surinaamse Krant/Starnieuws


Roma East, concessieterrein van Rosebel Gold Mines (RGM)/IAmGold is ruim anderhalf jaar bezet geweest door illegale goudzoekers. Geschat wordt dat ongeveer 34.000 troy ounces aan goud ter waarde van 35 miljoen Amerikaanse dollar verlies wordt geleden hierdoor. Door exploratie zal bepaald worden hoeveel van de vastgestelde goudreserve nog aanwezig is. Sharmila Jadnanansing, manager Legal & Corparate Affairs van het goudmijnbedrijf, zegt vandaag, donderdag 7 januari 2016, op Starnieuws dat meteen na de ontruiming door de overheid, begin december, Rosebel begonnen is met de voorbereidingen voor een milieueffectenstudie. Sinds februari 2014 is door honderden goudzoekers met gebruik van kwik aan goudwinning gedaan in Roma East.

Het bedrijf vindt het essentieel om een zogenoemde baseline studie uit te voeren om de schade en impact in een rapport vast te leggen. Jadnanansing wijst er op, dat Rosebel op grond van de Delfstoffenovereenkomst verplicht is tot rehabilitatie van enkel de door het bedrijf verstoorde gebieden. De milieustudie wordt uitgevoerd door een externe deskundige in samenwerking met de milieuafdeling van Rosebel. NIMOS, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, is ook betrokken bij dit onderzoek. De volgende stap zal zijn herstel van de beschadigde infrastructuur en start van goud exploratieactiviteiten.

Rosebel heeft direct na de ontruiming van Roma East door de overheid een deurwaardersexploot ontvangen namens de vertegenwoordigers van de jongerenorganisatie Makamboa van Nieuw Koffiekamp, met het verzoek om binnen 24 uur na ontvangst een hervestigingsprogramma te deponeren ten kantore van de advocate, Nailah van Dijk (zie onderaan). Het is volgens Jadnanansing niet bekend of het verzoek gedaan is namens de daartoe gerechtigde autoriteiten, althans geheel Nieuw Koffiekamp.

'Berichten als zou Rosebel gevraagd hebben om Nieuw Koffiekamp te verhuizen, zijn pertinent onjuist. Zoals uit het deurwaardersexploot blijkt is het verzoek afkomstig van vertegenwoordigers van Makamboa', stelt Jadnanansing. Alle afspraken over de bedrijfsactiviteiten van Rosebel dan wel concessierechten in het Gross Rosebel-gebied, zijn vastgelegd in de Delfstoffenovereenkomst waarin IAmGold, Rosebel Gold Mines, Grassalco en de republiek Suriname partij zijn. Indien relocatie absoluut noodzakelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf de daartoe geldende regels toepassen.

'Nogmaals, Rosebel heeft niet gevraagd om relocatie van Nieuw Koffiekamp. Basisprincipe is dat eerst door alle stakeholders, zijnde bedrijf, overheid, traditioneel gezagdragers en bewoners, vastgesteld zal moeten worden dat relocatie absoluut vereist is. Relocatie is een grote onderneming en heeft significante en vergaande gevolgen voor alle betrokkenen onder meer sociaal-maatschappelijk, cultureel, economisch maar ook op financieel gebied. Het is prematuur om daar verder op in te gaan, aangezien van relocatie op dit moment geen sprake is. Rosebel zal dit ook meenemen in de jaarlijkse evaluatiebespreking met alle betrokken stakeholders', zegt de leiding van het bedrijf nadrukkelijk.

Rosebel heeft op basis van het protocol van februari 2014 de overheid gevraagd om Roma East te ontruimen, hetgeen begin december 2015 is gebeurd. Rosebel heeft zich volgens Jadnanansing gehouden aan de afspraken en een essentiële bijdrage geleverd, zodat de goudzoekers konden verhuizen naar hun eigen concessiegebied. De goudzoekers hebben ruim anderhalf jaar gemijnd in dat gebied. Het ging niet meer om kleinschalige operaties, maar om grootschalige activiteiten met tientallen crushers en zwaar materieel. Rosebel heeft conform verzoek van de overheid een onverharde weg naar het nieuwe concessiegebied voor de goudzoekers afgerond, van circa 14 kilometer met een kostenplaatje van 600,000 Amerikaanse dollar, legt Jadnanansing uit.

Illegale goudwinningsactiviteiten op de Gross Rosebel Concessie is een aanhoudend en langdurig probleem. 'Wij moeten ook vaststellen dat er een zeer onveilige situatie heerste in het Roma East gebied met zelfs dodelijke ongevallen. Vaak hebben hulpdiensten van Rosebel medische assistentie verleend aan gewonde goudzoekers en transport naar en ziekenhuis in Paramaribo. De situatie in Roma East was gewoonweg onveilig en onhoudbaar.'

Rosebel heeft Roma East hard nodig voor de eigen activiteiten. Het bedrijf heeft te maken met hogere productiekosten en lagere goudproductie met daar tegenover een lagere goudprijs. De verwachting is dat het zachtere gesteente in het gebied Roma East, zal bijdragen aan een lagere overall kostprijs van de productie. 'Wat de daadwerkelijke impact zal zijn, kan alleen worden vastgesteld na afronding van de exploratieactiviteiten', zegt Jadnanansing.

Roma East-concessie van IAmGold/Rosebel ruim anderhalf jaar bezet geweest door illegale goudzoekers

Goudmijnbedrijf heeft 35 miljoen Amerikaanse dollar verlies geleden door illegale goudzoekers


IAmGold wil door uitvoeren milieustudie schade en impact activiteiten goudzoekers vaststellen  -  'Rosebel heeft niet gevraagd om relocatie van Nieuw Koffiekamp'

07-01-2016  De Surinaamse Krant/Starnieuws


Roma East, concessieterrein van Rosebel Gold Mines (RGM)/IAmGold is ruim anderhalf jaar bezet geweest door illegale goudzoekers. Geschat wordt dat ongeveer 34.000 troy ounces aan goud ter waarde van 35 miljoen Amerikaanse dollar verlies wordt geleden hierdoor. Door exploratie zal bepaald worden hoeveel van de vastgestelde goudreserve nog aanwezig is. Sharmila Jadnanansing, manager Legal & Corparate Affairs van het goudmijnbedrijf, zegt vandaag, donderdag 7 januari 2016, op Starnieuws dat meteen na de ontruiming door de overheid, begin december, Rosebel begonnen is met de voorbereidingen voor een milieueffectenstudie. Sinds februari 2014 is door honderden goudzoekers met gebruik van kwik aan goudwinning gedaan in Roma East.

Het bedrijf vindt het essentieel om een zogenoemde baseline studie uit te voeren om de schade en impact in een rapport vast te leggen. Jadnanansing wijst er op, dat Rosebel op grond van de Delfstoffenovereenkomst verplicht is tot rehabilitatie van enkel de door het bedrijf verstoorde gebieden. De milieustudie wordt uitgevoerd door een externe deskundige in samenwerking met de milieuafdeling van Rosebel. NIMOS, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, is ook betrokken bij dit onderzoek. De volgende stap zal zijn herstel van de beschadigde infrastructuur en start van goud exploratieactiviteiten.

Rosebel heeft direct na de ontruiming van Roma East door de overheid een deurwaardersexploot ontvangen namens de vertegenwoordigers van de jongerenorganisatie Makamboa van Nieuw Koffiekamp, met het verzoek om binnen 24 uur na ontvangst een hervestigingsprogramma te deponeren ten kantore van de advocate, Nailah van Dijk (zie onderaan). Het is volgens Jadnanansing niet bekend of het verzoek gedaan is namens de daartoe gerechtigde autoriteiten, althans geheel Nieuw Koffiekamp.

'Berichten als zou Rosebel gevraagd hebben om Nieuw Koffiekamp te verhuizen, zijn pertinent onjuist. Zoals uit het deurwaardersexploot blijkt is het verzoek afkomstig van vertegenwoordigers van Makamboa', stelt Jadnanansing. Alle afspraken over de bedrijfsactiviteiten van Rosebel dan wel concessierechten in het Gross Rosebel-gebied, zijn vastgelegd in de Delfstoffenovereenkomst waarin IAmGold, Rosebel Gold Mines, Grassalco en de republiek Suriname partij zijn. Indien relocatie absoluut noodzakelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf de daartoe geldende regels toepassen.

'Nogmaals, Rosebel heeft niet gevraagd om relocatie van Nieuw Koffiekamp. Basisprincipe is dat eerst door alle stakeholders, zijnde bedrijf, overheid, traditioneel gezagdragers en bewoners, vastgesteld zal moeten worden dat relocatie absoluut vereist is. Relocatie is een grote onderneming en heeft significante en vergaande gevolgen voor alle betrokkenen onder meer sociaal-maatschappelijk, cultureel, economisch maar ook op financieel gebied. Het is prematuur om daar verder op in te gaan, aangezien van relocatie op dit moment geen sprake is. Rosebel zal dit ook meenemen in de jaarlijkse evaluatiebespreking met alle betrokken stakeholders', zegt de leiding van het bedrijf nadrukkelijk.

Rosebel heeft op basis van het protocol van februari 2014 de overheid gevraagd om Roma East te ontruimen, hetgeen begin december 2015 is gebeurd. Rosebel heeft zich volgens Jadnanansing gehouden aan de afspraken en een essentiële bijdrage geleverd, zodat de goudzoekers konden verhuizen naar hun eigen concessiegebied. De goudzoekers hebben ruim anderhalf jaar gemijnd in dat gebied. Het ging niet meer om kleinschalige operaties, maar om grootschalige activiteiten met tientallen crushers en zwaar materieel. Rosebel heeft conform verzoek van de overheid een onverharde weg naar het nieuwe concessiegebied voor de goudzoekers afgerond, van circa 14 kilometer met een kostenplaatje van 600,000 Amerikaanse dollar, legt Jadnanansing uit.

Illegale goudwinningsactiviteiten op de Gross Rosebel Concessie is een aanhoudend en langdurig probleem. 'Wij moeten ook vaststellen dat er een zeer onveilige situatie heerste in het Roma East gebied met zelfs dodelijke ongevallen. Vaak hebben hulpdiensten van Rosebel medische assistentie verleend aan gewonde goudzoekers en transport naar en ziekenhuis in Paramaribo. De situatie in Roma East was gewoonweg onveilig en onhoudbaar.'

Rosebel heeft Roma East hard nodig voor de eigen activiteiten. Het bedrijf heeft te maken met hogere productiekosten en lagere goudproductie met daar tegenover een lagere goudprijs. De verwachting is dat het zachtere gesteente in het gebied Roma East, zal bijdragen aan een lagere overall kostprijs van de productie. 'Wat de daadwerkelijke impact zal zijn, kan alleen worden vastgesteld na afronding van de exploratieactiviteiten', zegt Jadnanansing.