zaterdag 27 oktober 2018

Regeringsdelegatie bezoekt enkele locaties aan de grens met Frans-Guyana na twee incidenten

(Bron foto's: NII)
Goudzoekers willen snel duidelijkheid van regering over de precieze ligging van de grenslijn


Een regeringsdelegatie heeft vrijdag een bezoek gebracht aan enkele locaties aan de grens met Frans-Guyana, waar recent bezittingen van goudzoekers in brand zijn gestoken tijdens gezamenlijke patrouilles van politie- en legertroepen uit Suriname en Frankrijk. 

De delegatie bestond uit de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling), Yldiz Pollack-Beighle (Buitenlandse Zaken) en Stuart Getrouw (Justitie en Politie). Verder waren ook vertegenwoordigers van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Defensie, districtscommissaris August Bado (Sipaliwini/ Bestuursressort Tapanahoni), een afvaardiging van de Nationale Grenscommissie, onder leiding van ambassadeur John Kolader en de NDP-parlementariërs Rudolf Zeeman en Grace Watamaleo. Dit meldt Nationaal Informatie Instituut, NII, zaterdag 27 oktober 2018.

Het traditioneel gezag heeft de delegaties ontvangen en begeleid tijdens. De afvaardiging van het traditioneel gezag bestond uit de hoofdkapiteins Da Penjo Jowentini en Da Godoo Alikani, ondersteunt door de kapiteins Da Amsoi, Da Dewini, Da Juda en enkele basja’s.

Zij hebben de delegatie uit Paramaribo per boot begeleid naar enkele locaties waar installaties van goudzoekers in de omgeving van de stroomverstelling Singatetei op 23 oktober zijn vernield door de Franse troepen. Daarna hebben ze samen met de delegatie ook een bezoek gebracht aan Kapasi Tabiki, stroomafwaarts, waar maand ook vernielingen zijn aangericht.

De lokale bevolking stelt het op prijs dat deze zaak de aandacht geniet van de autoriteiten. Zowel de goudzoekers, de overige dorpelingen, alsook het traditioneel gezag, dringen er bij de regering op aan om duidelijkheid te verschaffen over de precieze ligging van de grenslijn. Ze hebben via de ministers een dringend beroep gedaan op president Desi Bouterse om de Surinamers die langs de grens wonen niet in de steek te laten en een snelle oplossing te helpen bewerkstelligen.

De gezagsdragers zullen de situatie voorleggen aan het grootopperhoofd Bono Velantie van de Ndjuka stam.

Minister Pollack-Beighle heeft de goudzoekers opgeroepen om zover mogelijk weg te blijven van Frans territoir. Ook in twijfelgevallen is het ze aangeraden het zekere voor het onzekere te nemen en zich westwaarts te begeven, totdat er duidelijkheid is over de grens. Op die manier kunnen ze voorkomen dat ze slachtoffer worden van nieuwe vernielingen tijdens aankomende operaties.

Ze heeft de gemeenschap gegarandeerd dat de regering wel degelijk aandacht heeft voor het Surinaams belang. Minister Dikan heeft het traditioneel gezag bedankt voor het tactisch optreden, waardoor calamiteiten zijn uitgebleven. Hij heeft opgeroepen de continue communicatie van het traditioneel gezag met de regering in stand te houden, zodat de ontwikkelingen ter plaatse snel bekend zijn in Paramaribo.

vrijdag 26 oktober 2018

Minister Benschop: 'Actie Fransen was reguliere operatie die niets te maken heeft met verdrag'

Oppositie en coalitie Assemblee willen duidelijkheid over grens met Frans Guyana


In De Nationale Assemblee (DNA) is gisteren fel gedebatteerd over het optreden van Franse militairen de vorige maand en afgelopen dinsdag in het Marowijnegebied. Bezittingen van Surinamers zijn in brand gestoken tijdens een gezamenlijke patrouille van de Franse en Surinaamse militairen. 

Minister Ronni Benschop van Defensie heeft gisteren uitgelegd, dat het om een reguliere operatie ging, die niets te maken heeft met het verdrag dat recent gesloten is tussen beide landen.

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft een onderhoud gehad met de Franse ambassadeur, Antoine Joly, over deze kwestie. Er komt een vervolggesprek maandag. De bewindsvrouwe benadrukt, dat de Marowijnerivier een verbinding is tussen de leefgemeenschap in beide landen en dat er niet zo rigoureus opgetreden zou moeten worden. De regering wil dat de rust terugkeert tussen beide landen.

Edgar Dikan, minister van Regionale Ontwikkeling, deelde mee dat het traditioneel gezag en de burger Frans Adaba met veel tact hebben opgetreden om erger te voorkomen. Vandaag gaat een regeringsdelegatie naar het gebied om een krutu te beleggen over het gebeurde. De bevolking is opgeroepen om kalm te blijven.

Assembleeleden vallen erover, dat het erop lijkt alsof de grens tussen Suriname en Frans-Guyana onduidelijk is. Terwijl de Fransen hard stellen dat er rechtmatig is gehandeld en dat het om Frans grondgebied gaat, komen er verschillende verklaringen van de Surinaamse zijde. Minister Benschop zei, dat tijdens de patrouille, de Fransen hebben aangegeven dat het om hun territoir gaat. De Surinaamse militairen hebben overleg gehad met de autoriteiten. Daarbij is aangegeven om de bezittingen van Surinamers niet te vernietigen. Toch zijn de Fransen ertoe overgegaan om de machines in brand te steken. Ook een brandstofopslag is in brand gestoken.

De volksvertegenwoordigers van oppositie én coalitie hebben moeite met de gang van zaken.

Wat Amzad Abdoel (NDP) betreft kan het verdrag dat onlangs is gesloten weer worden beëindigd als de Fransen op deze voet doorgaan. Het moet duidelijk zijn wat de grens is en dit moet ook goed gecommuniceerd worden met de plaatselijke bevolking.

Vice-Assembleevoorzitter Melvin Bouva (NDP) vindt dat in het overleg dat de regering heeft met het buurland, ook de Assembleeleden van Marowijne moeten participeren.

Marinus Bee (ABOP) vat deze kwestie hoog op. Duidelijkheid is gewenst over de grens, waarbij het optreden van de Fransen alleen geaccepteerd kan worden als het om hun gebied gaat.

Krishna Mathoera (VHP) stelde, dat terwijl Benschop praat van een reguliere operatie, de Fransen aangeven dat het om 'operatie Harpie' gaat, waarbij van te voren duidelijk is dat alle materiaal wordt vernietigd. Zij wil ook weten of de militairen die meegaan met zo een patrouille weten wat het doel is en wat de uitkomst zal zijn. Ze vraagt of de militairen de grens kunnen vaststellen, zoals de Fransen met geavanceerde technieken beweren dat het om hun grondgebied gaat.

donderdag 25 oktober 2018

Op zeer korte termijn onderhoud tussen Suriname en Frankrijk over grensperikelen Marowijnerivier

'Regering besluit voor de tweede maal een delegatie af te vaardigen naar het gebied'


Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft vandaag, donderdag 25 oktober 2018, een ontmoeting gehad met de Franse ambassadeur Antoine Joly over het optreden van de gendarmerie en het Franse leger in het Marowijnegebied. Er is onvrede over de manier waarop de Franse politie optreedt. Surinaamse goudzoekers klagen steen en been over het vernietigen van hun bezittingen door de Fransen. Dit is vorige maand gebeurd en ook deze week.

Joly houdt vol, dat er rechtmatig is opgetreden op Frans grondgebied.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag via het Nationaal Informatie Instituut het volgende bericht uitgegeven:

'De regering heeft zich de afgelopen weken onder leiding van de vicepresident, Michael Ashwin Adhin, gebogen over de recente situatie op delen van de Marowijnerivier, als gevolg van acties van de Franse gendarmerie. De regering heeft als prioriteit de rust en orde te garanderen in het voornoemd gebied met inachtneming van de belangen van de daar vertoevende burgers. 

In dit verband heeft heden een ontmoeting plaatsgevonden tussen minister Yldiz Pollack- Beighle en de Franse ambassadeur h.t.l., Antoine Joly. Tijdens dit gesprek heeft de minister verwezen naar de positieve ontwikkelingen in de bilaterale relatie en dat de eerder genoemde acties geen bijdrage daaraan leveren. 

De noodzaak van het tegengaan van illegale activiteiten en de bescherming van het milieu, ter waarborging van het algemeen welzijn van de lokale leefgemeenschappen, werden benadrukt als wezenlijke uitgangspunten van de bilaterale samenwerking. 

Evenwel is gewezen op de onvrede welke bestaat ten aanzien van de manier van optreden van de Franse gendarmerie. 

Er is overeengekomen om op zeer korte termijn een onderhoud te doen plaatsvinden tussen de Surinaamse en de Franse zijde, om onder andere informatie uit te wisselen over de grenslijn van de rivier. 

De regering van Suriname zal zich blijvend inzetten ter bescherming van haar burgers en heeft besloten nog deze week voor de tweede maal een delegatie af te vaardigen naar het gebied. Ten slotte wordt de samenleving opgeroepen om zich kalm te houden en zodoende de rust te bewaren.'

Franse ambassadeur: 'Vernietiging materieel goudzoekers te Grand Santi was op Frans grondgebied'

Frankrijk volhardt in haar standpunt dat correct is gehandeld

'(...) Ze bleven doof voor bevelen Franse soldaten en gendarmes die hen herhaaldelijk eraan herinnerden, dat de materialen zich op Frans grondgebied bevonden (...)'


De Franse ambassadeur heeft vandaag, donderdag 25 oktober 2018, in een persbericht meer informatie verstrekt over de vernietiging van machines van Surinaamse goudzoekers dinsdag in het gebied van Grand Santi. Terwijl de bevolking in het gebied en goudzoekers aangeven, dat het om Surinaams grondgebied gaat, stellen de Fransen dat op basis van de GPS, om Frans territoir gaat.

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk vindt dat de regering duidelijkheid moet brengen, zoo  bericht Starnieuws.


Toen vorige maand bezittingen van een Surinamer in brand werden gestoken, is aan de regering gevraagd om het verdrag met de Fransen inzake grenscontroles op te schorten, totdat er duidelijkheid is over de grenslijn.

'Op 23 oktober rond 10:00 uur, heeft een gezamenlijke patrouille van mobiele gendarmes (politieagenten) en FAG-militairen (9e RIMa), vergezeld door Surinaams leger en politie, op een missie in het kader van Operatie HARPIE, materiaal ontdekt dat wordt gebruikt door illegale gouddelvers', zegt de ambassade in een persbericht. Dit materiaal is ontdekt in het gebied van Grand Santi.

'Dankzij de GPS bevestigt de patrouille, dat de plaats van ontdekking zich bevindt op het grondgebied van de Franse republiek. Gezien de onmogelijkheid om de machines te verplaatsen, werd de neutralisatie ter plaatse georganiseerd in overeenstemming met de permanente instructies van de officier van justitie van Cayenne. Enkele minuten na deze ontdekking presenteerden vier Surinaamse burgers zich als de eigenaren van de motoren en wilden zij voorkomen dat het leger de motoren onbruikbaar maakte. Binnen enkele uren werden ze vergezeld door een twintigtal van hun landgenoten en trachtten zij de Franse militairen te hinderen bij het onbruikbaar maken van de machines. Daartoe omringden ze deze machines en zaten erop in een houding van passieve oppositie', aldus de Franse ambassade.

'Ze bleven doof voor de bevelen van de Franse soldaten en gendarmes die hen herhaaldelijk eraan herinnerden, dat deze materialen zich op het Franse grondgebied bevonden en dat ze de uitvoering van een besluit van de Franse gerechtelijke autoriteit met betrekking tot de bestrijding van illegale goudwinning verhinderden', staat in het persbericht.

'Geconfronteerd met het gedrag van de Surinaamse onderdanen, besloot de prefect van de regio Guyane versterking te vragen en zijn militairen van de GIGN-afdeling van Cayenne, acht gendarmes van het squadron 16/6 van Orange gestationeerd in Grand Santi, vergezeld van twee gerechtelijke politieambtenaren per helikopter Puma van de FAG, uitgerukt. De diplomatieke autoriteiten zijn terstond op de hoogte gebracht en evenzo geïnformeerd over de voortgang van de operatie. Bij hun aankomst trokken de Surinaamse tegenstanders weg en keerden per korjaal terug naar hun land. De verdere neutralisatie van de machines werd onmiddellijk gestart', zegt de ambassadeur.

woensdag 24 oktober 2018

Franse ambassadeur Joly: 'Recente actie tegen goudwinning in Marowijnerivier was weer op Frans grondgebied'

'Actie met Surinaamse autoriteiten en met toestemming van de Franse Justitie uitgevoerd'

(Bron kaarten: ambassade van Frankrijk)

Ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk bevestigt de actie van gisteren tegen illegaal mijnen van goud door Surinamers in de Marowijnerivier aan de Franse zijde. Een en ander heeft zich weer afgespeeld op Frans grondgebied, zegt Joly vanmiddag, woensdag 24 oktober 2018, op Starnieuws. 

Hij herhaalt, dat de Fransen rechtmatig hebben gehandeld en heeft een kaart overhandigd met de locatie, nabij Singa Téteï Soula/Singatité sula in de Marowijnerivier. De motoren zijn een groene stip en de rode stip geeft de Franse helikopters aan die zijn ingezet bij de actie.


Volgens informatie was er dit keer geen scalian. Er werd rechtstreeks in de rivier naar goud gemijnd.

Eerst werd gekeken naar de optie om de motoren in beslag te nemen, maar enkele personen zaten erop. De Fransen wilden geen geweld tegen hen gebruiken en wachtten op versterking, geeft de ambassadeur aan.

'Toen men de helikopters zag verliet men zelf de plek. We hebben de motoren geneutraliseerd, daar wij die niet konden verplaatsen en bang waren dat die eventueel in de avonduren opgehaald zouden worden.'

Deze actie is net als de vorige keer samen met Surinaamse autoriteiten en met toestemming van de Franse Justitie uitgevoerd. De manschappen hebben gewerkt met GPS en officiële kaarten. Vorige maand werd tijdens een reguliere gezamenlijke patrouille ook al gehandeld in de strijd tegen illegale activiteiten. Het gezamenlijke justitieel onderzoek in deze zaak is nog gaande, zegt Joly.

Franse autoriteiten steken weer bezittingen Surinamers bij eiland omgeving Stoelmanseiland in brand

Brunswijk (ABOP): 'Als het zo doorgaat, nemen de Fransen straks ook Stoelmanseiland over'


'De mensen in het gebied zijn in paniek'


Goudzoekers bij een eiland in de omgeving van Stoelmanseiland zijn gisteren opgeschrikt, toen Franse militairen en agenten met boten en helikopters kwamen en weer bezittingen van Surinamers hebben vernietigd. De Surinamers in het gebied zijn, volgens Starnieuws vandaag, woensdag 24 oktober 2018, in rep en roer. 

Zij zijn geschokt, dat de Fransen voor de tweede keer in korte tijd bezittingen in brand steken.

Frans Adaba zegt, dat de Fransen in gezelschap van Surinamers naar het gebied zijn gekomen in de ochtenduren. Later arriveerde een delegatie die naar de eerste brandstichting was komen kijken. Er is gesproken met de Franse gendarmerie. In de middaguren, toen de delegatie, waar ook districtscommissaris August Bado deel van uitmaakte, weg was, zijn de machines waarmee naar goud gezocht wordt toch in brand gestoken, zegt Adaba.

Ronnie Brunswijk, fractieleider van de ABOP, zegt dat de mensen in het gebied in paniek zijn. Steeds stellen de Fransen dat het om hun gebied gaat. 'Als het zo doorgaat, nemen de Fransen straks ook Stoelmanseiland over', zegt Brunswijk. De politicus vindt het erg, dat president Desi Bouterse nog steeds niet gereageerd heeft op de brief die de ABOP-fractie heeft geschreven naar hem.

De ABOP vindt dat het verdrag met de Fransen bevroren moet worden, totdat de grenslijn op de Marowijne, Lawa en Tapanahoni duidelijk is vastgesteld. De Fransen hebben op 25 september rechtmatig gehandeld tijdens de gezamenlijke patrouille van de Surinaamse en Franse militairen op de Marowijnerivier, zei ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk.

woensdag 3 oktober 2018

ABOP-fractie: 'Reactie Franse ambassadeur op actie Franse politie Marowijnerrivier roept juist vragen op'

ABOP wil opschorting samenwerkingsverdrag grensgebied Suriname-Frankrijk


De ABOP-fractie vindt, dat de verklaring van de Franse ambassadeur Antoine Joly over het optreden van de Franse Gendarmerie op de Marowijnerivier meer vragen oproept in plaats van opheldering. 

De fractie van de ABOP, onder aanvoering van voorzitter Ronnie Brunswijk, heeft een brief aan president Desi Bouterse geschreven over het optreden van de Franse Gendarmerie in het stamgebied van de Aucaners. Er zijn bezittingen van een ondernemer in brand gestoken tijdens een gezamenlijke patrouille. De ABOP zal een tweede brief schrijven, na de verklaring van de Fransen om het verdrag aan te houden, totdat er duidelijkheid is over hoe er opgetreden moet worden in het grensgebied, zo  bericht Starnieuws woensdag 3 oktober 2018.

ABOP-fractielid Marinus Bee zegt, dat bij de behandeling van het verdrag in De Nationale Assemblee was komen vast te staan, dat de reguliere patrouilles van de Franse en Surinaamse justitiële autoriteiten aan de grens nu gedekt wordt door een verdrag in plaats van een mondelinge samenwerking.

'Wanneer nu gezegd wordt, dat deze operatie niet op basis van dat verdrag is geschied, willen wij van de ABOP weten waarom een verdrag nodig was om te opereren in het grensgebied. Dit verdrag is door alle fracties in De Nationale Assemblee ondersteund met uitzondering van de ABOP-fractie.'

Naar aanleiding van deze verklaring van de ambassadeur gaat de ABOP een tweede brief sturen naar de regering met het uitdrukkelijke verzoek om de werking van dit verdrag dan tijdelijk op te schorten totdat er duidelijkheid komt over gebieden/eilanden voorkomen in het grensgebied.

Gelijk na het incident hebben Surinaamse autoriteiten aangegeven, dat het Surinaams grondgebied is. 'Er zijn dus met andere woorden onduidelijkheden in het grensgebied Suriname en Frans-Guyana en daaraan gekoppeld is de fundamentele vraag, hoe gaan ze de twee kilometer vaststellen waarbinnen ze mogen opereren als de grenslijn niet duidelijk is?'

Franse ambassadeur Joly: 'Franse militairen op Marowijnerivier hebben rechtmatig gehandeld'

'Zonder twijfel is het eiland waar het gebeurde Frans grondgebied'


De Fransen hebben op 25 september rechtmatig gehandeld tijdens een gezamenlijke patrouille van de Surinaamse en Franse militairen op de Marowijnerivier, aldus ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk vandaag, woensdag 3 oktober 2018, op Starnieuws. 'En ja, zonder twijfel is het eiland waar het gebeurde Frans grondgebied en is het niet onderworpen aan een geschil.'

De ambassadeur geeft aan, dat er vorige week een reguliere gezamenlijke patrouille is gehouden om de inzet van beide landen te tonen in de strijd tegen illegale activiteiten.

In de Marowijnerivier liggen meerdere eilanden. En volgens Joly's informatie vinden de goudoperaties van de ondernemer in kwestie plaats op een eiland dat wel aan Suriname toebehoort. Maar, de ondernemer en/of personen werkzaam voor hem verplaatsten de activiteiten naar een kleiner eiland in de rivier dat deel is van het Frans grondgebied. Het was geruime tijd moeilijk om aan te tonen dat de nieuwe logistieke basis bestemd was voor illegale activiteiten of als tijdelijke opslag daar stond. 'Maar, vorige week werd een platform in het water geplaatst - op dat moment in Franse wateren.'

Het duurde wel enige tijd voordat de Fransen daadwerkelijk overgingen tot actie, vertelt Joly. 'Er was bewijs nodig dat het echt om een Frans eiland ging.' Zo hebben de manschappen gewerkt met GPS en officiële mappen. Zoals bij elke gezamenlijke patrouille was ook dit keer de Gendarmerie tevens officier de police judiciaire aan boord 'en is er pas gehandeld nadat de Franse justitie groen licht gaf'. Fransen militairen mogen zelf geen actie ondernemen, vult Joly aan.

De ambassadeur benadrukt, dat de patrouille van vorige week niet onder de recent getekende politiesamenwerking valt. 'Het was een gezamenlijke patrouille onder de militaire samenwerking die wij al jaren met Suriname hebben en die geïntensiveerd is.'

De Fransen delen de wil van de Surinaamse overheid om illegale mijnbouw te bestrijden, voegt hij eraan toe. Hij onderstreept, dat Franse militairen alleen interveniëren op Frans grondgebied. Surinaamse militairen handelen alleen op Surinaams grondgebied, conform de Surinaamse regels en wetgeving, 'met respect voor de soevereiniteit van beide kanten'.

Conform de Franse regels worden de meeste spullen ter plekke vernietigd door deze in brand te steken. Partijen werken nog aan een gezamenlijk justitieel onderzoek. Dit moet onder andere uitwijzen welke nationaliteit de ondernemer heeft, aan wie het platform toebehoort en of hij over een vergunning beschikt.