vrijdag 13 september 2013

NIMOS bereidt Suriname voor op toetreding VN Minamata Kwikerdrag

Surinaams milieu-instituut consulteert samenleving

13-09-2013


Paramaribo - Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is deze week begonnen met een serie consultaties met overheidsinstanties en maatschappelijke groepen als voorbereiding op het ondertekenen door Suriname van het Minamata-Kwikverdrag van de Verenigde Naties. Dit verdrag moet het gebruik van kwik zoveel als mogelijk verminderen.

Bij de consultaties wordt vastgelegd wat de verschillende inzichten zijn die een bijdrage kunnen leveren aan het opstellen van een beleidsdocument voor de overheid.

Naast het beleidsdocument, dat mede uit de consultaties moet voortkomen, zal ook een stappenplan worden opgesteld van activiteiten die moeten plaatsvinden om het gebruik van kwik te verminderen. Met de consultaties wil het NIMOS ook identificeren wie allemaal betrokken zijn bij het gebruik van kwik. Er zal een analyse gemaakt worden over de rol die elk van deze partners spelen in het kwikgebruik in Suriname, waartoe zij in staat zijn en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het uiteindelijke plan van een verminderd kwikgebruik.

De consultaties zijn begonnen met regulerende instanties van de overheid. Die zijn geïnformeerd over de internationale ontwikkelingen rond de toetreding van landen tot het Minamata-verdrag. Zij hebben informatie gekregen over het project dat door het NIMOS wordt afgewerkt om te komen tot het beleidsdocument en het stappenplan. Afgelopen woensdag heeft het NIMOS tal van goudexportbedrijven ontvangen en ook de Centrale Bank van Suriname.

In oktober komen er vervolgconsultaties met onder andere wetenschappers van de Anton de Kom Universiteit en vertegenwoordigers van het Wereld Natuurfonds Guianas (WWF) en Conservation International Suriname. Daarna volgen klein gebruikers van kwik, zoals tandartsen, make-up importeurs, consumentenorganisaties en goudsmederijen. In het gestructureerd overleg dat het NIMOS heeft, zal en speciale bijeenkomst gehouden worden met kleinschalige goudzoekers. Het project zal in december moeten zijn afgerond.

Het Minamata-kwikverdrag is de afgelopen drie tot vier jaar voorbereid en gaat specifiek over het uitbannen van kwik. Landen als Suriname bereiden zich via hun nationale milieu instituten er op voor om met goedkeuring van hun parlementen tot het verdrag toe te treden.

Het verdrag wordt overigens officieel aangenomen tijdens een conferentie in de Japanse steden Kumamoto and Minamata op 10 en 11 oktober van dit jaar. Vanaf dat moment kunnen landen het verdrag ondertekene

NIMOS bereidt Suriname voor op toetreding VN Minamata Kwikerdrag

Surinaams milieu-instituut consulteert samenleving

13-09-2013


Paramaribo - Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is deze week begonnen met een serie consultaties met overheidsinstanties en maatschappelijke groepen als voorbereiding op het ondertekenen door Suriname van het Minamata-Kwikverdrag van de Verenigde Naties. Dit verdrag moet het gebruik van kwik zoveel als mogelijk verminderen.

Bij de consultaties wordt vastgelegd wat de verschillende inzichten zijn die een bijdrage kunnen leveren aan het opstellen van een beleidsdocument voor de overheid.

Naast het beleidsdocument, dat mede uit de consultaties moet voortkomen, zal ook een stappenplan worden opgesteld van activiteiten die moeten plaatsvinden om het gebruik van kwik te verminderen. Met de consultaties wil het NIMOS ook identificeren wie allemaal betrokken zijn bij het gebruik van kwik. Er zal een analyse gemaakt worden over de rol die elk van deze partners spelen in het kwikgebruik in Suriname, waartoe zij in staat zijn en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het uiteindelijke plan van een verminderd kwikgebruik.

De consultaties zijn begonnen met regulerende instanties van de overheid. Die zijn geïnformeerd over de internationale ontwikkelingen rond de toetreding van landen tot het Minamata-verdrag. Zij hebben informatie gekregen over het project dat door het NIMOS wordt afgewerkt om te komen tot het beleidsdocument en het stappenplan. Afgelopen woensdag heeft het NIMOS tal van goudexportbedrijven ontvangen en ook de Centrale Bank van Suriname.

In oktober komen er vervolgconsultaties met onder andere wetenschappers van de Anton de Kom Universiteit en vertegenwoordigers van het Wereld Natuurfonds Guianas (WWF) en Conservation International Suriname. Daarna volgen klein gebruikers van kwik, zoals tandartsen, make-up importeurs, consumentenorganisaties en goudsmederijen. In het gestructureerd overleg dat het NIMOS heeft, zal en speciale bijeenkomst gehouden worden met kleinschalige goudzoekers. Het project zal in december moeten zijn afgerond.

Het Minamata-kwikverdrag is de afgelopen drie tot vier jaar voorbereid en gaat specifiek over het uitbannen van kwik. Landen als Suriname bereiden zich via hun nationale milieu instituten er op voor om met goedkeuring van hun parlementen tot het verdrag toe te treden.

Het verdrag wordt overigens officieel aangenomen tijdens een conferentie in de Japanse steden Kumamoto and Minamata op 10 en 11 oktober van dit jaar. Vanaf dat moment kunnen landen het verdrag ondertekene