maandag 14 januari 2019

WWF Guianas reageert als mostert na de maaltijd op uitholling Brownsberg Natuurpark en verzaakt krachtig geluid te laten horen

(Bron screenshot: YouTube)
Gomes van WWF Guianas beweert goudwinning bij waterval aan instanties te hebben gemeld...

... maar, sloeg verder geen alarm


Laurens Gomes van het WWF Guianas zegt maandag 14 januari 2019 in het Dagblad Suriname, dat het een goede ontwikkeling is dat er ruime aandacht voor de natuurparken van Suriname is in de media. Gomes bevestigt, dat de goudwinning zeer dicht bij de waterval op Brownsberg reeds langer bekend is. 'WWF heeft dit ook doorgegeven aan de instanties.'

'Brownsberg is een natuurpark dat is opgezet om de biodiversiteit te beschermen. Daarnaast is dit gebied een geweldige plek voor ecotoerisme, vanwege de unieke mogelijkheden om de ruime biodiversiteit van dichtbij te ervaren. Deze doelen gaan niet samen met het actief uitmijnen van het natuurpark', zegt Gomes weinig verrassend....

Met de impact van de goudwinning op de lokale gemeenschappen van Brownsweg, wordt over het algemeen te weinig rekening gehouden. Daarom moeten zij ook bewust zijn van de verantwoordelijkheid voor én gevolgen van hun daden. Evenzo de overheid, die de controle en naleving op de wet moet uitvoeren in het park.

Gomes stelt dat de nu geldige Natuurwet sterk verouderd is. Op initiatief van Conservation International Suriname heeft het WWF ondersteuning verleend om tot een nieuwe natuurwet te komen. Hiervoor is samengewerkt met experts, juristen en brede consultaties. Dit heeft een ‘draft natuurwet’ opgeleverd. Wanneer deze natuurwet na verdere consultaties en aanpassingen wordt goedgekeurd, dan levert dat meer handvatten op en vergroot ook de betrokkenheid van de lokale gemeenschappen, in het beheer van beschermde gebieden. De voordelen van het beschermen van de natuur worden ook concreter gemaakt.

Ook levert deze wet betere mogelijkheden die bijdragen aan de economie en versterkt het de instituten om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. 'Het WWF staat samenwerking met relevante actoren voor, om een gedegen aanpak voor correct beheer van het park te realiseren, dat in lijn is met de doelen van het park, aspiraties van de overheid en lokale gemeenschappen', aldus Laurens Gomes.

Het zijn de bekende cliché opmerkingen. Een nieuwe Natuurwet is mooi hoor, maar als de overheid nu al niet in staat is met bestaande toepasbare wetgeving een beschermd natuurgebied te beschermen en op te treden tegen illegale goudzoekers en houtkappers, dan is er absoluut geen garantie dat een nieuwe wet daarin verandering gaat brengen...