vrijdag 9 maart 2018

Coalitie èn oppositie stemmen vòòr aanname van Minamata-verdrag

'Ik verwacht dat regering ons een wetsontwerp geeft dit jaar, dat nieuwe investeerders verbiedt met kwik te mijnen'Coalitie én oppositie hebben gisteren vóór de aanname van het VN Minamata-verdrag gestemd. Het verdrag werd met 39 algemene stemmen goedgekeurd. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons sprak van een historisch aantal en feliciteerde de regering en gemeenschap met de stap richting het uitbannen van het gebruik van kwik. 

'Ik verwacht dat de regering ons een wetsontwerp geeft dit jaar, dat verbiedt dat nieuwe investeerders investeren in equipment om met kwik te mijnen. En die ons vertelt hoelang de andere mensen die al hebben geïnvesteerd, nog zullen worden toegestaan om met kwik te werken, zodat zij de tijd krijgen om te investeren in andere vormen van mijnen. Als we dit niet doen minister, hebben we in 2025 weer een vergadering hierover hoe wij kwik moeten stoppen.'Hoewel enkele Assembleeleden de mening toegedaan zijn, niet volledig geïnformeerd te zijn door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, hebben ze vóór de ratificatie van het Minamata-verdrag gestemd.

De voorzitter van de commissie die belast was met de voorbereidingen van de openbare behandeling, André Misiekaba (NDP), riep alle leden op om voor het verdrag te stemmen. Dit werd ondersteund door de overige commissieleden. 'Omdat het belangrijk is voor iedereen, niet alleen het binnenland, maar voor heel Suriname', motiveerde Marinus Bee (ABOP) de stem van zijn fractie.

Patricia Etnel (NPS)zei reikhalzend uit te kijken naar het werk van de regering en 'het alternatief dat de regering zal bieden aan vooral de kleinschalige mijnbouwers als zij geen kwik meer moeten gebruiken'.

Roche Hopkinson (NDP) zei, dat met de aanname van dit verdrag de volgende generatie Surinamers blij gemaakt wordt en dat dit het startsein is om mens en natuur te redden.

Minister Dodson gaf aan,  dat Suriname moet gaan naar ‘Environmental Management in the Mining Sector’. Dat is volgens hem het belangrijkste resultaat van het actieplan voor de kleinschalige mijnbouw, die het meest gebruik maakt van kwik bij de goudwinning. De regering wil medio 2018 met dit milieuplan voor de kleinschalige mijnbouw beginnen. 'Het doel van dit plan is om het beheer van de kleinschalige mijnbouw in Suriname te verbeteren en het gebruik van milieu verantwoorde mijnbouwtechnologieën te introduceren. Er komen scholingscentra en samen met de banken en het bedrijfsleven zullen er financieringsmogelijkheden ontwikkeld worden voor de transformatie naar kwikvrij mijnen'

De uitvoering van dit plan is berekend over zeven jaar om uiteindelijk te komen bij de uitfasering van het kwikgebruik. De kosten zijn geraamd op 29,7 miljoen Amerikaanse dollar. Met de aanname van het verdrag heeft Suriname zich gecommitteerd aan
de uitfasering van kwikgebruik in een aantal producten en productieprocessen;
maatregelen treffen tegen de uitstoot van kwik in lucht, bodem en water;
de regulering van de ambachtelijke en kleinschalige goudmijnbouw;
bewerkstelligen van interim opslag van kwik en de verwerking van kwikafval;
in kaart brengen van verontreinigde gebieden en de gezondheid.

Op dit noemt is het verdrag ondertekend door 128 landen en geratificeerd door 89 landen.