maandag 10 november 2014

Suralco trekt weer aan de bel: Nog steeds illegale goudzoekers actief op en rond stuwmeer

Nog steeds zijn goudzoekers niet verwijderd

Activiteiten goudzoekers kunnen leiden tot dambreuk

10-11-2014


Paramaribo - Er worden nog altijd door goudzoekers illegale activiteiten ontplooid op en rond het stuwmeer. Dit zegt de managing director van de Suriname Aluminum Company, L.L.C. (Suralco L.L.C.), Ruben Halfhuid, in De West van maandagavond 10 november 2014.

Begin vorige maand werd tijdens een Gran Krutu een ultimatum aan deze illegale goudzoekers uit met name Balingsoela gesteld, dat ze nog enkele weken hadden om paal en perk te stellen aan hun werkzaamheden op het stuwmeer.

Op het Ananiestrand te Brokopondo was voor de bewoners, niet-gouvernementele organisaties, bedrijven, gezagsdragers, relevante groepen en de gouddelvers door de Suralco-top een presentatie verzorgd over de penibele situatie rond de hulpdammen.

Halfhuid stelt, dat alsnog maatregelen tegen de groep illegale goudzoekers zullen worden getroffen, zodra alle logistieke zaken die hiervoor nodig zijn, in orde zijn. Alle goudzoekers zullen binnenkort dan ook zonder pardon met al hun hebben en houden worden verwijderd.

Hij waarschuwt dat de goudwinningactiviteiten op en rond het stuwmeer absoluut niet door de beugel kunnen en een halt toegebracht moet worden. Door activiteiten van gouddelvers en houtkapbedrijven zijn er verzwakkingen opgetreden nabij de hulpdammen en is er een penibele grondstructuur ontstaan. Er kunnen zich allerlei rampzalige situaties voordoen bij een eventuele dambreuk. Er is in dit kader door Suralco een presentatie verzorgd en simulaties getoond, waarbij de Surinamerivier binnen vierentwintig uur vijf tot acht meter hoger kan komen te staan.

Halfhuid zegt verder, dat er zich allerlei gevaarlijke situaties kunnen voordoen als de gouddelvers doorgaan met hun activiteiten. Naast de enorme menselijke ramp die dan zal voltrekken, kan ook de energievoorziening van 100 MW aan de NV Energiebedrijven Suriname in gevaar komen.

De gouddelvers moeten gewoonweg gaan beseffen dat zij het stuwmeer moeten ontruimen en onmiddellijk alle goudactiviteiten moeten beëindigen.

Suralco trekt weer aan de bel: Nog steeds illegale goudzoekers actief op en rond stuwmeer

Nog steeds zijn goudzoekers niet verwijderd

Activiteiten goudzoekers kunnen leiden tot dambreuk

10-11-2014


Paramaribo - Er worden nog altijd door goudzoekers illegale activiteiten ontplooid op en rond het stuwmeer. Dit zegt de managing director van de Suriname Aluminum Company, L.L.C. (Suralco L.L.C.), Ruben Halfhuid, in De West van maandagavond 10 november 2014.

Begin vorige maand werd tijdens een Gran Krutu een ultimatum aan deze illegale goudzoekers uit met name Balingsoela gesteld, dat ze nog enkele weken hadden om paal en perk te stellen aan hun werkzaamheden op het stuwmeer.

Op het Ananiestrand te Brokopondo was voor de bewoners, niet-gouvernementele organisaties, bedrijven, gezagsdragers, relevante groepen en de gouddelvers door de Suralco-top een presentatie verzorgd over de penibele situatie rond de hulpdammen.

Halfhuid stelt, dat alsnog maatregelen tegen de groep illegale goudzoekers zullen worden getroffen, zodra alle logistieke zaken die hiervoor nodig zijn, in orde zijn. Alle goudzoekers zullen binnenkort dan ook zonder pardon met al hun hebben en houden worden verwijderd.

Hij waarschuwt dat de goudwinningactiviteiten op en rond het stuwmeer absoluut niet door de beugel kunnen en een halt toegebracht moet worden. Door activiteiten van gouddelvers en houtkapbedrijven zijn er verzwakkingen opgetreden nabij de hulpdammen en is er een penibele grondstructuur ontstaan. Er kunnen zich allerlei rampzalige situaties voordoen bij een eventuele dambreuk. Er is in dit kader door Suralco een presentatie verzorgd en simulaties getoond, waarbij de Surinamerivier binnen vierentwintig uur vijf tot acht meter hoger kan komen te staan.

Halfhuid zegt verder, dat er zich allerlei gevaarlijke situaties kunnen voordoen als de gouddelvers doorgaan met hun activiteiten. Naast de enorme menselijke ramp die dan zal voltrekken, kan ook de energievoorziening van 100 MW aan de NV Energiebedrijven Suriname in gevaar komen.

De gouddelvers moeten gewoonweg gaan beseffen dat zij het stuwmeer moeten ontruimen en onmiddellijk alle goudactiviteiten moeten beëindigen.

Arbeidsinspectie: Goudopkoopbedrijven in Paramaribo voldoen aan gestelde voorwaarden

Volgens Arbeidsinspectie zijn er geen risico's door kwikuitstoot bij goudopkoopbedrijven

10-11-2014


Paramaribo - Volgens de heer Swamipersad, inspecteur generaal van de Arbeidsinspectie, voldoet ieder goudopkoopbedrijf in Paramaribo aan de voorwaarden die aan die bedrijven gesteld zijn. 'Wanneer het gaat om uitstoot van kwikdamp, en de opkoop van goud, voldoen de bedrijven aan de voorwaarden.'

Swamipersad zegt in De West van gisteravond, maandag 10 november 2014, dat de overheid maatregelen heeft getroffen om de kwikuitstoot te voorkómen en er dus helemaal geen sprake is hiervan. Deze uitspraken zijn in tegenstrijd met de protestactie, die afgelopen zaterdagmiddag werd gehouden tegen het opzetten van een goudopkoopbedrijf aan de Maretraiteweg op het Boys Sportcentrum.

Verschillende goudopkoopbedrijven die zijn gevestigd in Paramaribo, zo ook de nieuwe vestiging te Maretraite, laten kwikdamp en overige schadelijke gassen vrijkomen bij het goudzuiveringsproces.

Volgens Dennis Wip, milieudeskundige en docent aan de Anton de Kom Universiteit, zorgt de opname van kwik in het lichaam voor gezondheidsproblemen in de hersenen en de nieren, en bij kinderen kan de opname van kwik in het lichaam zelfs zorgen voor een lager IQ, wat schrikbarend is. Meermaals zijn petities ingediend, waar tot nog toe geen reactie op bevonden is. De regering lijkt maar niet te luisteren naar de burgers die haar op het hart drukt iets aan de schadelijke uitstoot te doen, ook voor de toekomstige generatie.

Volgens de laatste telling in 2012 zijn er zo’n 70 goudverwerkingsbedrijven in Paramaribo en loopt dit aantal alleen maar op.

Het DOE-Assembleelid Carl Breeveld was zaterdag ook aanwezig bij de protestactie, om de buurtbewoners te ondersteunen. 'Activiteiten als deze zijn er om een stukje bewustwording te creëren, en hopelijk zal de regering dit zien als een signaal om tot actie over te gaan. Hoe lang het uiteindelijk zal gaan duren, is tevens afhankelijk van de wil van de politieke leiders en de wil van burgers om op te staan voor hun rechten.'

Arbeidsinspectie: Goudopkoopbedrijven in Paramaribo voldoen aan gestelde voorwaarden

Volgens Arbeidsinspectie zijn er geen risico's door kwikuitstoot bij goudopkoopbedrijven

10-11-2014


Paramaribo - Volgens de heer Swamipersad, inspecteur generaal van de Arbeidsinspectie, voldoet ieder goudopkoopbedrijf in Paramaribo aan de voorwaarden die aan die bedrijven gesteld zijn. 'Wanneer het gaat om uitstoot van kwikdamp, en de opkoop van goud, voldoen de bedrijven aan de voorwaarden.'

Swamipersad zegt in De West van gisteravond, maandag 10 november 2014, dat de overheid maatregelen heeft getroffen om de kwikuitstoot te voorkómen en er dus helemaal geen sprake is hiervan. Deze uitspraken zijn in tegenstrijd met de protestactie, die afgelopen zaterdagmiddag werd gehouden tegen het opzetten van een goudopkoopbedrijf aan de Maretraiteweg op het Boys Sportcentrum.

Verschillende goudopkoopbedrijven die zijn gevestigd in Paramaribo, zo ook de nieuwe vestiging te Maretraite, laten kwikdamp en overige schadelijke gassen vrijkomen bij het goudzuiveringsproces.

Volgens Dennis Wip, milieudeskundige en docent aan de Anton de Kom Universiteit, zorgt de opname van kwik in het lichaam voor gezondheidsproblemen in de hersenen en de nieren, en bij kinderen kan de opname van kwik in het lichaam zelfs zorgen voor een lager IQ, wat schrikbarend is. Meermaals zijn petities ingediend, waar tot nog toe geen reactie op bevonden is. De regering lijkt maar niet te luisteren naar de burgers die haar op het hart drukt iets aan de schadelijke uitstoot te doen, ook voor de toekomstige generatie.

Volgens de laatste telling in 2012 zijn er zo’n 70 goudverwerkingsbedrijven in Paramaribo en loopt dit aantal alleen maar op.

Het DOE-Assembleelid Carl Breeveld was zaterdag ook aanwezig bij de protestactie, om de buurtbewoners te ondersteunen. 'Activiteiten als deze zijn er om een stukje bewustwording te creëren, en hopelijk zal de regering dit zien als een signaal om tot actie over te gaan. Hoe lang het uiteindelijk zal gaan duren, is tevens afhankelijk van de wil van de politieke leiders en de wil van burgers om op te staan voor hun rechten.'