zondag 17 mei 2020

STREI!: 'De schuld aan anderen geven en lijstjes met wenselijkheden ophoesten zal Suriname niet redden'

STREI! wil Belastingdienst hervormen en goudsector ordenen


'Voor wat betreft de ernstige crisis waarin Suriname zich momenteel bevindt, is STREI! van mening, dat wij als politieke partij met verantwoordelijkheidsgevoel de hand in eigen boezem moeten steken. De schuld aan anderen geven en lijstjes met wenselijkheden ophoesten, zal Suriname niet redden. Ook de beloften over het herschikken van schulden zullen in de praktijk een flinke uitdaging blijken. Tegenpartijen waarmee Suriname de schulden zijn aangegaan, hebben hun eigen bestemmingsplan als men zo een lening aangaat en wat hen dat na bepaalde tijd gaat opleveren. 

Men zit niet te wachten op een onverantwoordelijke lener (Suriname) die de verdienprognoses in de wielen rijdt, omdat Suriname haar eigen huishouding niet op orde heeft. Als land moeten we ons realiseren, dat wij zelf de verantwoordelijkheid over onze schuldproblemen moeten nemen en anderen niet direct hiermee moeten belasten. Daar komt bij dat Suriname momenteel vanwege de CCC+ kredietwaardering niet veel melk in de 'schulden pap' te brokkelen heeft. Beleggers worden nerveus als men hoort dat een bijna failliet land leningen wil herzien. Dat kan voor flinke afwaarderingen en meer economische problemen zorgen.

Wij van STREI! roepen politieke partijen dringend op te stoppen met het uiten van deze onverantwoordelijke uitspraken die het vertrouwen in ons land verder kunnen schaden. Laten wij als verantwoordelijke politieke partijen eerst bewijzen, dat wij met concrete (fiscale) plannen onze economie en financiële huishouding weer op orde kunnen krijgen, zodat er weer positieve vooruitzichten voor stabiliteit en economische groei ontstaan. In een omgeving van economische groei zullen schulden in verhouding afnemen en ons land weer kredietwaardig maken. Daarna kan er eventueel gesproken worden over het oversluiten van leningen tegen langere looptijden en lagere rentepercentages.

STREI! zal er alles aan doen om onze enorme schuldenpositie met economische groei en efficiënte belastingmaatregelen te verlagen, en het enorme begrotingstekort binnen 3 jaar weer boven het break-even punt te brengen. In een land is de belastingdienst hét instituut dat primair voor de inkomsten van het land moet zorgen. Daarom gaat STREI! de Belastingdienst hervormen van een defensief fiscaal instituut naar een offensieve inningsorganisatie. Dit houdt in dat de belastingdienst een actievere rol zal spelen om belastingen in het gehele land effectiever te innen.

STREI! gaat alles inzetten om de controle over onze binnenlanden terug te krijgen en de goudzoekers te faciliteren en te registreren, om zodoende goudheffing te doen slagen, de goudsmokkel uit ons land tegen te gaan en de veiligheid in het land te verhogen. Dit reddingsplan is duidelijk en concreet, en levert vanaf dag 1 meteen US-dollars op.

Met deze goudstrategie wil STREI!:
• de Srd met een stabiele gouddekking fundamentele versterking bieden, zodat de koersstijging een halt wordt toegeroepen,
• de inflatie en de prijsstijgingen binnen korte tijd beteugelen, • alvast een deel van de schuldenlast swappen met goudreserves (het aangaan van ruiltransacties), • subsidies op gang brengen om diversificatie van de economie te initiëren en onze BBP te laten groeien, waardoor het begrotingstekort en de schulden in verhouding afnemen,
• veiligheid in het gehele land vergroten en de illegaliteit tegengaan om verstedelijking te stimuleren.

STREI! is faliekant tegen lijsten met vage wenselijkheden, die na de verkiezingen moeilijk uitvoerbaar zullen blijken vanwege gebrek aan financiële middelen. Ook de beloften om de koers zonder fundamentele maatregelen weer op het oude niveau te brengen, riekt naar misleiding. Om de speculatie en verdere afwaardering van onze nationale munt een halt toe te roepen zal er moeten worden gedevalueerd. Dat kan gewoon niet anders, gezien de penibele economische situatie waarin ons land verkeert. Het structureel tekort aan valuta in Suriname maakt het bijzonder lastig om onze Srd-koers ten opzichte van buitenlandse valuta te stabiliseren.

Devaluatie is geen wondermiddel, maar kan bij een verstandige toepassing zorgen voor:
• een verbeterde concurrentiepositie, waardoor arbeid en eigen producten voor het buitenland goedkoper worden, wat investeringen zal aantrekken,
• exportstimulering en de import duurder maken en Suriname tot importvervanging dwingen,
• meer werkgelegenheid en verbetering van het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans,
• meer vertrouwen in de lokale economie en industriële ontwikkeling (diversificatie economie) op gang brengen.

Het ordenen van onze goudsector zal de belastingdienst volgens het meest slechte scenario in het eerste jaar al zeker ca. 180 miljoen US-dollars aan goudbelasting opleveren. Er van uitgaande, dat er in het eerste jaar ongeveer 9.000 goudzoekers geregistreerd zullen worden die maandelijks gemiddeld 30 gram goud afdragen, komen we tot de volgende calculatie: (9000 x 30 gram x12 maanden) = 3,240,000 gram x 55 US$ = 178,200,000 US$. Met het nieuw te introduceren portfoliomanagement beleid zal op een bedrijfsmatige manier valuta’s verdiend worden voor Suriname en diverse marktrisico’s worden afgedekt.

Peter M Wolff 
#STREI'