donderdag 28 januari 2016

Het is stil rond de Commissie Ordening Goudsector

Voorzitter en spreekbuis commissie Dompig in alle stilte eruit gezet door president Illegale goudzoekers gaan gewoon ongestoord door met vernietiging Brownsberg Natuurpark

Asabina (BEP): 'Commissie meermalen door politiek tegengehouden om orde op zaken te stellen in het Brownsberggebied'

28-01-2016 Door: Paul Kraaijer


Het is de laatste tijd opmerkelijk stil rond de presidentiële Commissie Ordening Goudsector. De vraag rijst dan ook of er nog wel iets op de goudvelden in het binnenland wordt geordend. Maar ook de vraag hoe het is gesteld met de registratie van goudzoekers en hun verplichtingen tegenover de Belastingdienst, worden er wel belastinggelden geïnd en zo ja, hoeveel?

Inmiddels werd de voorzitter van het Managementteam en spreekbuis van de commissie, Gerold Dompig, medio december vorig jaar door president Desi Bouterse uit zijn functie ontheven. Zijn plaats wordt nu ingenomen door Stanley Benschop, gewezen gewestelijk politiecommandant van het district Nickerie. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verliet hij het Korps Politie Suriname. Hij werd lid van het Managementteam van de in december 2010 opgezette presidentiële Commissie Ordening Goudsector. ‘Ik wil mijn bijdrage leveren aan deze uitdaging, iets nieuws, iets anders. Ik zal een andere rol nu vervullen binnen het korps’, zei Benschop destijds.

Commissie en Kabinet van de President doen er het zwijgen toe
Onduidelijk is echter waarom de heer Dompig plaats heeft moeten maken voor iemand anders en waarom gekozen is voor Benschop als zijn vervanger en niet een deskundige op het terrein van kleinschalige goudwinning. Op vragen hieromtrent door de redactie van De Surinaamse Krant aan het Kabinet van de President en aan de commissie werd niet gereageerd, ondanks verzonden herinneringsverzoeken. Het stilzwijgen is veelzeggend en een bevestiging van de wijze waarop de commissie sinds haar start heeft gefunctioneerd. Een orgaan, dat via Gerold Dompig slechts reageerde op anderen via de media, dat zelden met eigen persberichten naar buiten trad, dat voor zover bekend de afgelopen jaren geen inhoudelijke- en financiële jaarverslagen heeft uitgebracht om daarmee verantwoording af te leggen aan de samenleving, aan de belastingbetaler. De commissie ontving immers jaarlijkse forse subsidiebedragen van de regering die in de miljoenen Surinaamse dollars bedroegen.

Daarenboven wordt op de ‘website’ van de commissie sinds eind 2010 bijzonder weinig gepubliceerd over haar activiteiten. Er wordt weinig informatie verstrekt (aan de burger) en de informatie die wordt verstrekt kwam vooral van de heer Dompig op momenten, dat hij het nodig vond om te reageren op anderen – bijvoorbeeld Assembleeleden - en/of mediaberichten over de ordening van de goudsector in het binnenland.

Het is op dit moment volstrekt onduidelijk wat bijvoorbeeld de plannen zijn ten aanzien de bescherming van het al deels, door activiteiten van honderden illegale goudzoekers, vernietigde Brownsberg Natuurpark, waar, naar het schijnt, nog steeds een paar honderd porknokkers actief zijn.Van enige bescherming van het natuurgebied is absoluut geen sprake. Natuurbeschermingsorganisaties en autoriteiten kijken naar elkaar en niemand neemt de verantwoordelijk om een in de wereld uniek stukje biodiversiteit te beschermen.

'Ik tast in belangrijke mate in het duister'
Het oud-Assembleelid Ronny Asabina (BEP, Broederschap en Eenheid in de Politiek) - die zich in de periode dat hij in het parlement zat altijd kritisch uitliet over de ordening van de goudsector en over de aanwezigheid van scalians op het stuwmeer, tegenwoordig in Sarakreek - zegt in een reactie ook 'in belangrijke mate in het duister te tasten voor wat betreft de ontwikkelingen aangaande de Commissie Ordening Goudsector. Heel veel informatie moet ik ook via de media vernemen.' Zijn oud-fractiegenote (BEP) en tegenwoordig deel uitmakend van de ABOP-fractie in het parlement, Diana Pokie (afkomstig van Brownsweg in het district Brokopondo), weigerde overigens op vragen te reageren.

Op de vraag of hij weet of de commissie ooit jaarverslagen heeft gepubliceerd zegt Asabina: 'Ik was een keertje bij commissie en tot mijn verbazing zag ik mooie verslagen, met mooie layout en veel fotomateriaal. Bij mijn weten heeft De Nationale Assemblee nooit schriftelijke verslagen, rapporten en of plannen ontvangen, ondanks het feit dat die tot vervelends toe zijn aangevraagd.'

Over activiteiten van de commissie in het Brownsberg Natuurpark zegt het oud-parlementslid, dat de commissie 'meermalen door de politiek is tegengehouden om orde op zaken te stellen in het Brownsberggebied. Dompig gaf aan dat de commissie paraat stond om in te grijpen, om tot ontruiming over te gaan, maar dat de ondersteuning vanuit de politiek op cruciale momenten uitbleef.'

Stand van zaken Brownsberg Natuurpark
Ook is het nog volstrekt onduidelijk wat de stand van zaken is met betrekking tot het een paar jaar geleden door de Commissie Ordening Goudsector gelanceerde plan om een aantal hectares van het Brownsberg Natuurpark in handen te stellen, legaal dus, van de illegale goudzoekers in het gebied. Een omstreden plan, omdat het riekt naar het belonen van goudzoekers die ervoor hebben gezorgd dat grote delen van het niet beschermde natuurgebied zijn vernietigd. Als goedmakertje zou dan elders een paar hectare grond worden toegevoegd aan het natuurgebied.

De goudsector in het binnenland is nog verre van geordend en het is op dit moment nog maar de vraag of met het aantreden van Benschop als het nieuwe gezicht van de commissie, er een nieuw ordeningsbeleid wordt ingezet of dat de commissie op de oude voet blijft voortmodderen.

(Red. De Surinaamse Krant, donderdag 28 januari 2016)

Het is stil rond de Commissie Ordening Goudsector

Voorzitter en spreekbuis commissie Dompig in alle stilte eruit gezet door president Illegale goudzoekers gaan gewoon ongestoord door met vernietiging Brownsberg Natuurpark

Asabina (BEP): 'Commissie meermalen door politiek tegengehouden om orde op zaken te stellen in het Brownsberggebied'

28-01-2016 Door: Paul Kraaijer


Het is de laatste tijd opmerkelijk stil rond de presidentiële Commissie Ordening Goudsector. De vraag rijst dan ook of er nog wel iets op de goudvelden in het binnenland wordt geordend. Maar ook de vraag hoe het is gesteld met de registratie van goudzoekers en hun verplichtingen tegenover de Belastingdienst, worden er wel belastinggelden geïnd en zo ja, hoeveel?

Inmiddels werd de voorzitter van het Managementteam en spreekbuis van de commissie, Gerold Dompig, medio december vorig jaar door president Desi Bouterse uit zijn functie ontheven. Zijn plaats wordt nu ingenomen door Stanley Benschop, gewezen gewestelijk politiecommandant van het district Nickerie. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verliet hij het Korps Politie Suriname. Hij werd lid van het Managementteam van de in december 2010 opgezette presidentiële Commissie Ordening Goudsector. ‘Ik wil mijn bijdrage leveren aan deze uitdaging, iets nieuws, iets anders. Ik zal een andere rol nu vervullen binnen het korps’, zei Benschop destijds.

Commissie en Kabinet van de President doen er het zwijgen toe
Onduidelijk is echter waarom de heer Dompig plaats heeft moeten maken voor iemand anders en waarom gekozen is voor Benschop als zijn vervanger en niet een deskundige op het terrein van kleinschalige goudwinning. Op vragen hieromtrent door de redactie van De Surinaamse Krant aan het Kabinet van de President en aan de commissie werd niet gereageerd, ondanks verzonden herinneringsverzoeken. Het stilzwijgen is veelzeggend en een bevestiging van de wijze waarop de commissie sinds haar start heeft gefunctioneerd. Een orgaan, dat via Gerold Dompig slechts reageerde op anderen via de media, dat zelden met eigen persberichten naar buiten trad, dat voor zover bekend de afgelopen jaren geen inhoudelijke- en financiële jaarverslagen heeft uitgebracht om daarmee verantwoording af te leggen aan de samenleving, aan de belastingbetaler. De commissie ontving immers jaarlijkse forse subsidiebedragen van de regering die in de miljoenen Surinaamse dollars bedroegen.

Daarenboven wordt op de ‘website’ van de commissie sinds eind 2010 bijzonder weinig gepubliceerd over haar activiteiten. Er wordt weinig informatie verstrekt (aan de burger) en de informatie die wordt verstrekt kwam vooral van de heer Dompig op momenten, dat hij het nodig vond om te reageren op anderen – bijvoorbeeld Assembleeleden - en/of mediaberichten over de ordening van de goudsector in het binnenland.

Het is op dit moment volstrekt onduidelijk wat bijvoorbeeld de plannen zijn ten aanzien de bescherming van het al deels, door activiteiten van honderden illegale goudzoekers, vernietigde Brownsberg Natuurpark, waar, naar het schijnt, nog steeds een paar honderd porknokkers actief zijn.Van enige bescherming van het natuurgebied is absoluut geen sprake. Natuurbeschermingsorganisaties en autoriteiten kijken naar elkaar en niemand neemt de verantwoordelijk om een in de wereld uniek stukje biodiversiteit te beschermen.

'Ik tast in belangrijke mate in het duister'
Het oud-Assembleelid Ronny Asabina (BEP, Broederschap en Eenheid in de Politiek) - die zich in de periode dat hij in het parlement zat altijd kritisch uitliet over de ordening van de goudsector en over de aanwezigheid van scalians op het stuwmeer, tegenwoordig in Sarakreek - zegt in een reactie ook 'in belangrijke mate in het duister te tasten voor wat betreft de ontwikkelingen aangaande de Commissie Ordening Goudsector. Heel veel informatie moet ik ook via de media vernemen.' Zijn oud-fractiegenote (BEP) en tegenwoordig deel uitmakend van de ABOP-fractie in het parlement, Diana Pokie (afkomstig van Brownsweg in het district Brokopondo), weigerde overigens op vragen te reageren.

Op de vraag of hij weet of de commissie ooit jaarverslagen heeft gepubliceerd zegt Asabina: 'Ik was een keertje bij commissie en tot mijn verbazing zag ik mooie verslagen, met mooie layout en veel fotomateriaal. Bij mijn weten heeft De Nationale Assemblee nooit schriftelijke verslagen, rapporten en of plannen ontvangen, ondanks het feit dat die tot vervelends toe zijn aangevraagd.'

Over activiteiten van de commissie in het Brownsberg Natuurpark zegt het oud-parlementslid, dat de commissie 'meermalen door de politiek is tegengehouden om orde op zaken te stellen in het Brownsberggebied. Dompig gaf aan dat de commissie paraat stond om in te grijpen, om tot ontruiming over te gaan, maar dat de ondersteuning vanuit de politiek op cruciale momenten uitbleef.'

Stand van zaken Brownsberg Natuurpark
Ook is het nog volstrekt onduidelijk wat de stand van zaken is met betrekking tot het een paar jaar geleden door de Commissie Ordening Goudsector gelanceerde plan om een aantal hectares van het Brownsberg Natuurpark in handen te stellen, legaal dus, van de illegale goudzoekers in het gebied. Een omstreden plan, omdat het riekt naar het belonen van goudzoekers die ervoor hebben gezorgd dat grote delen van het niet beschermde natuurgebied zijn vernietigd. Als goedmakertje zou dan elders een paar hectare grond worden toegevoegd aan het natuurgebied.

De goudsector in het binnenland is nog verre van geordend en het is op dit moment nog maar de vraag of met het aantreden van Benschop als het nieuwe gezicht van de commissie, er een nieuw ordeningsbeleid wordt ingezet of dat de commissie op de oude voet blijft voortmodderen.

(Red. De Surinaamse Krant, donderdag 28 januari 2016)

zaterdag 16 januari 2016

Illegale goudzoekers hebben 2.000 hectare van 'beschermd' Brownsberg Natuurpark vernield onder toeziend oog autoriteiten en organisaties als WWF

WWF Guianas presenteert zoveelste studie over goudwinning in Brownsberg Natuurpark....

....maar van enige bescherming uniek natuurgebied is nog steeds geen sprake

16-01-2016  De Surinaamse Krant/de Ware Tijd


Door illegale goudwinning is al tweeduizend hectare van het zogenaamde 'beschermde' Brownsberg Natuurpark vernietigd. Dat blijkt uit een studie van het Wereld Natuurfonds (WWF) Guianas dat eind 2015 is afgerond. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 16 januari 2016.

Het natuurpark van ruim 12.000 hectare kan volgens Sofie Ruysschaert van het WWF-Guianas in zones verdeeld worden, waardoor duidelijk zal zijn waar gemijnd mag worden en welk deel beschermd gebied is. 'Er moet wel genoeg controle zijn, want als er goud wordt ontdekt bij de grens, zullen de goudzoekers weer stukjes afsnoepen en zijn we weer bij af', zegt Ruysschaert.

Opmerkelijke opmerking van het WWF, immers het Brownsberg Natuurpark is in zijn geheel een beschermd gebied en er zou dan ook nergens aan goudwinning mogen worden gedaan. Maar, zo langzamerhand is algemeen bekend dat enige vorm van bescherming of controle de afgelopen jaren geen enkele sprake is geweest, integendeel, de goudzoekers en hun vernietigende activiteiten werden door de overheid en natuurbeschermingsorganisaties gedoogd.

De studie heeft ook uitgewezen, dat het aantal goudzoekers in het natuurpark is gedaald naar ongeveer driehonderd. Ruysschaert zegt, dat volgens de goudzoekers de hoeveelheid goud is afgenomen en dat dit onder meer ertoe geleid heeft dat het aantal winkels, bars en hoerententen is verminderd.

Het WWF heeft nog twee andere studies gedaan, waarin een deel van het gebied is geplaatst op een driedimensionale kaart, met medewerking van de inwoners die hebben verteld hoe zij het gebied gebruiken. Inwoners? In het Brownsberg Natuurpark wonen echt geen mensen.

In een andere studie is een grotere betrokkenheid van de private sector bij het beheer van de toeristische elementen aanbevolen, om de winstgevendheid te verhogen. Nu blijkt er onder meer geen deskundig personeel te zijn waardoor het aantal toeristen dat Brownsweg bezoekt, terugloopt. WWF wil zowel de overheid, de inwoners van Brownsweg als andere belanghebbenden tot actie aanzetten, om samen  tot een oplossing te komen.

Overigens rept het WWF Guianas met geen woord over de recente studie op haar website...

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Illegale goudzoekers hebben 2.000 hectare van 'beschermd' Brownsberg Natuurpark vernield onder toeziend oog autoriteiten en organisaties als WWF

WWF Guianas presenteert zoveelste studie over goudwinning in Brownsberg Natuurpark....

....maar van enige bescherming uniek natuurgebied is nog steeds geen sprake

16-01-2016  De Surinaamse Krant/de Ware Tijd


Door illegale goudwinning is al tweeduizend hectare van het zogenaamde 'beschermde' Brownsberg Natuurpark vernietigd. Dat blijkt uit een studie van het Wereld Natuurfonds (WWF) Guianas dat eind 2015 is afgerond. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 16 januari 2016.

Het natuurpark van ruim 12.000 hectare kan volgens Sofie Ruysschaert van het WWF-Guianas in zones verdeeld worden, waardoor duidelijk zal zijn waar gemijnd mag worden en welk deel beschermd gebied is. 'Er moet wel genoeg controle zijn, want als er goud wordt ontdekt bij de grens, zullen de goudzoekers weer stukjes afsnoepen en zijn we weer bij af', zegt Ruysschaert.

Opmerkelijke opmerking van het WWF, immers het Brownsberg Natuurpark is in zijn geheel een beschermd gebied en er zou dan ook nergens aan goudwinning mogen worden gedaan. Maar, zo langzamerhand is algemeen bekend dat enige vorm van bescherming of controle de afgelopen jaren geen enkele sprake is geweest, integendeel, de goudzoekers en hun vernietigende activiteiten werden door de overheid en natuurbeschermingsorganisaties gedoogd.

De studie heeft ook uitgewezen, dat het aantal goudzoekers in het natuurpark is gedaald naar ongeveer driehonderd. Ruysschaert zegt, dat volgens de goudzoekers de hoeveelheid goud is afgenomen en dat dit onder meer ertoe geleid heeft dat het aantal winkels, bars en hoerententen is verminderd.

Het WWF heeft nog twee andere studies gedaan, waarin een deel van het gebied is geplaatst op een driedimensionale kaart, met medewerking van de inwoners die hebben verteld hoe zij het gebied gebruiken. Inwoners? In het Brownsberg Natuurpark wonen echt geen mensen.

In een andere studie is een grotere betrokkenheid van de private sector bij het beheer van de toeristische elementen aanbevolen, om de winstgevendheid te verhogen. Nu blijkt er onder meer geen deskundig personeel te zijn waardoor het aantal toeristen dat Brownsweg bezoekt, terugloopt. WWF wil zowel de overheid, de inwoners van Brownsweg als andere belanghebbenden tot actie aanzetten, om samen  tot een oplossing te komen.

Overigens rept het WWF Guianas met geen woord over de recente studie op haar website...

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

woensdag 13 januari 2016

NPS-voorzitter Rusland: 'Acht scalians kunnen veel grotere ravage in Sarakreek aanrichten'

Scalians werken 5 kilometer verwijderd van Lebidoti

Dorp ontvangt 'in ruil' Srd 80.000 per maand en bewoners zijn minder kritisch....

13-01-2016  De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname


'Wij moeten ervoor waken dat wij niet één probleem oplossen en een ander creëren. Je kunt natuurlijk de mijnbouwactiviteiten van het stuwmeergebied naar de Sarakreek verschuiven, maar de schade die je daar aanricht, is misschien even groot of nog groter dan de schade die wij in het meer zouden hebben.' Dit zegt NPS-voorzitter en parlementariër Gregory Rusland vandaag, woensdag 13 januari 2016, in het Dagblad Suriname, nadat hij in het weekeinde vernam dat acht van de negen scalianhouders terugkeren naar de goudvelden in het Brokopondogebied. 

In plaats van het stuwmeer krijgen de drijvende goudpontons, die nu nog aan de ketting liggen, het Sarakreekgebied voor twee jaar toegewezen. Dit is besloten door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Om de plaatselijke gemeenschappen hiervan op de hoogte te stellen, werd afgelopen weekeinde op Lebidoti een krutu (dorpsvergadering0 gehouden met dorpelingen uit de drie dorpen, Lebidoti, Baku en Pisiang.

De drijvende goudbedrijven krijgen een afstand van vijf kilometer van het dorp. Daarnaast gaan ze het dorp ook Srd 80.000 per maand betalen en het districtsfonds Srd 40.000. Rusland zegt, dat hij begrepen heeft dat de lokale bevolking in eerste instantie niet zo blij was met de zaak. Hierdoor zou dan achteraf geldbedragen zijn genoemd om de mensen tot andere gedachten te brengen.

De NPS-parlementariër zegt, dat hij het gevoel krijgt dat besluiten te snel zijn genomen, alvorens een gedegen onderzoek van mogelijke gevolgen in het gebied zou zijn verricht. Hij zou daarom milieudeskundigen hebben ingeschakeld om de zaak goed in kaart te brengen. Op basis daarvan kan geoordeeld kunnen worden of het wel of niet een wijs besluit is geweest.

Deze Scalians zuigen bodemgrond op zoek naar goud. Na het ophalen van de goudrijke grond, wordt deze gezuiverd aan boord van de scalian. Het water en de overbodige grond worden weer teruggeloosd.

De woongemeenschappen rondom het gebied zijn voor een deel afhankelijk van de visvangst in de kreken en het opkomende toerisme. De vraag is of de korte termijn winsten van het goud opwegen tegen de milieueffecten op de langere termijn. Voor Rusland is dit een vraag die dringend beantwoording nodig heeft. De schikking met de scalianhouders houdt in dat er een stukje opruimwerk moet plaatsvinden van de dammen die zijn opgeworpen door de lokale bevolking, de kwikpoelen moeten opgeruimd worden en de dammen moeten doorgestoken worden, zodat de kreken weer in verbinding zijn met de Sarakreek en ook weer in verbinding zijn met het stuwmeer.

Rusland zegt, dat het optreden van de minister slechts bij woorden is gebleven door aan te geven dat het scalianprobleem tot het verleden zou behoren. 'De minister heeft wel heel snel gesproken en heeft op gegeven moment zijn woorden moeten terugnemen. Hij is verder gegaan door de scalianeigenaren elders te accommoderen. Dat vinden wij jammer, omdat hij natuurlijk veel mensen hoop met zijn uitspraak had gegeven en nu blijkt dat hij zaken die hij toen heeft aangehaald, moet terugdraaien. Wij waren juist enthousiast over het optreden van de minister dat eigenlijk bij woorden is gebleven', stelt de politicus.

De NPS’er, die zelf minister van NH is geweest, denkt niet dat het verboden is om op Surinaamse wateren te mijnen. Alleen heb je als regering een beleid nodig welke je moet formuleren en uitvoeren. Rusland weet dat het ministerie tot 2010 ernstige problemen had met scalianhouders, die veel milieuschade op het stuwmeer aanrichtten. Ook het gevaar voor onze energievoorziening werd groter.

'Als er problemen bij de dam ontstaan, hebben wij dan een nationaal groot probleem. Daar letten wij dus op. Verder is het zo dat je ook situaties hebt gehad op de Corantijn, waarbij mensen bezig waren een scalian te bouwen. Dit is vroegtijdig stopgezet, waardoor het niet meer kon worden afgebouwd. De politie werd ook ingeschakeld om de zaak daar in de gaten te houden.'

Volgens Rusland kan toestemming alleen gegeven worden door een mijnbouwrecht welke de mensen kunnen krijgen volgens de wet. 'Er moet een aanvraag ingediend worden bij de minister, waarna dit wordt behandeld door deskundige teams. Op grond van het advies mag de minister beslissen of dat wel of niet mag.'

NPS-voorzitter Rusland: 'Acht scalians kunnen veel grotere ravage in Sarakreek aanrichten'

Scalians werken 5 kilometer verwijderd van Lebidoti

Dorp ontvangt 'in ruil' Srd 80.000 per maand en bewoners zijn minder kritisch....

13-01-2016  De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname


'Wij moeten ervoor waken dat wij niet één probleem oplossen en een ander creëren. Je kunt natuurlijk de mijnbouwactiviteiten van het stuwmeergebied naar de Sarakreek verschuiven, maar de schade die je daar aanricht, is misschien even groot of nog groter dan de schade die wij in het meer zouden hebben.' Dit zegt NPS-voorzitter en parlementariër Gregory Rusland vandaag, woensdag 13 januari 2016, in het Dagblad Suriname, nadat hij in het weekeinde vernam dat acht van de negen scalianhouders terugkeren naar de goudvelden in het Brokopondogebied. 

In plaats van het stuwmeer krijgen de drijvende goudpontons, die nu nog aan de ketting liggen, het Sarakreekgebied voor twee jaar toegewezen. Dit is besloten door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Om de plaatselijke gemeenschappen hiervan op de hoogte te stellen, werd afgelopen weekeinde op Lebidoti een krutu (dorpsvergadering0 gehouden met dorpelingen uit de drie dorpen, Lebidoti, Baku en Pisiang.

De drijvende goudbedrijven krijgen een afstand van vijf kilometer van het dorp. Daarnaast gaan ze het dorp ook Srd 80.000 per maand betalen en het districtsfonds Srd 40.000. Rusland zegt, dat hij begrepen heeft dat de lokale bevolking in eerste instantie niet zo blij was met de zaak. Hierdoor zou dan achteraf geldbedragen zijn genoemd om de mensen tot andere gedachten te brengen.

De NPS-parlementariër zegt, dat hij het gevoel krijgt dat besluiten te snel zijn genomen, alvorens een gedegen onderzoek van mogelijke gevolgen in het gebied zou zijn verricht. Hij zou daarom milieudeskundigen hebben ingeschakeld om de zaak goed in kaart te brengen. Op basis daarvan kan geoordeeld kunnen worden of het wel of niet een wijs besluit is geweest.

Deze Scalians zuigen bodemgrond op zoek naar goud. Na het ophalen van de goudrijke grond, wordt deze gezuiverd aan boord van de scalian. Het water en de overbodige grond worden weer teruggeloosd.

De woongemeenschappen rondom het gebied zijn voor een deel afhankelijk van de visvangst in de kreken en het opkomende toerisme. De vraag is of de korte termijn winsten van het goud opwegen tegen de milieueffecten op de langere termijn. Voor Rusland is dit een vraag die dringend beantwoording nodig heeft. De schikking met de scalianhouders houdt in dat er een stukje opruimwerk moet plaatsvinden van de dammen die zijn opgeworpen door de lokale bevolking, de kwikpoelen moeten opgeruimd worden en de dammen moeten doorgestoken worden, zodat de kreken weer in verbinding zijn met de Sarakreek en ook weer in verbinding zijn met het stuwmeer.

Rusland zegt, dat het optreden van de minister slechts bij woorden is gebleven door aan te geven dat het scalianprobleem tot het verleden zou behoren. 'De minister heeft wel heel snel gesproken en heeft op gegeven moment zijn woorden moeten terugnemen. Hij is verder gegaan door de scalianeigenaren elders te accommoderen. Dat vinden wij jammer, omdat hij natuurlijk veel mensen hoop met zijn uitspraak had gegeven en nu blijkt dat hij zaken die hij toen heeft aangehaald, moet terugdraaien. Wij waren juist enthousiast over het optreden van de minister dat eigenlijk bij woorden is gebleven', stelt de politicus.

De NPS’er, die zelf minister van NH is geweest, denkt niet dat het verboden is om op Surinaamse wateren te mijnen. Alleen heb je als regering een beleid nodig welke je moet formuleren en uitvoeren. Rusland weet dat het ministerie tot 2010 ernstige problemen had met scalianhouders, die veel milieuschade op het stuwmeer aanrichtten. Ook het gevaar voor onze energievoorziening werd groter.

'Als er problemen bij de dam ontstaan, hebben wij dan een nationaal groot probleem. Daar letten wij dus op. Verder is het zo dat je ook situaties hebt gehad op de Corantijn, waarbij mensen bezig waren een scalian te bouwen. Dit is vroegtijdig stopgezet, waardoor het niet meer kon worden afgebouwd. De politie werd ook ingeschakeld om de zaak daar in de gaten te houden.'

Volgens Rusland kan toestemming alleen gegeven worden door een mijnbouwrecht welke de mensen kunnen krijgen volgens de wet. 'Er moet een aanvraag ingediend worden bij de minister, waarna dit wordt behandeld door deskundige teams. Op grond van het advies mag de minister beslissen of dat wel of niet mag.'

donderdag 7 januari 2016

Assembleeleden uit binnenland niet happig om te reageren naar media op kwestie scalians in Sarakreekgebied

Ministerie van NH informeert bewoners gebied 8 januari over scalianactiviteiten in hun leefgebied

07-01-2016 De Surinaamse Krant/de Ware Tijd


Inwoners van het Sarakreekgebied worden morgen door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen geïnformeerd over de goudwinningsactiviteiten van salians in het gebied. Drie scalianeigenaren hebben vanaf 31 december 2015 toestemming gekregen van het ministerie om hun activiteiten te verplaatsen naar Sarakeek, zo is vandaag, donderdag 7 januari 2016, te lezen in de Ware Tijd.

In het derde kwartaal van 2015 werds besloten om de drijvende goudbedrijven op het stuwmeer aan banden te leggen. Deze bedrijven hebben nu vergunning.

Ronnie Asabina, toenmalig parlementslid voor de BEP, heeft keer op keer zijn stem laten horen over de activiteiten op het stuwmeer. Hij is als klankbord opgetreden toen de dorpelingen hun beklag wilden doen, maar als hem nu om een reactie wordt gevraagd, wil hij echter niets zeggen. Niet hij alleen houdt de lippen stijf op elkaar, ook de parlementariërs Frederik Finisie (NDP) en Diana Pokie (ABOP).

Pokie zegt, dat zij bij de begrotingsbehandeling volgende week dit thema zal aansnijden.

Als parlementariër in het vorige college had Asabina gedreigd een motie in te dienen om de winning van goud op de bodem van rivieren en kreken aan banden te leggen en gefaseerd af te bouwen. Hij was van oordeel dat de mijnbouwwet niet voorziet in die manier van goudwinning.

Sarakreek is één van de gebieden waar het rivierwater vervuild is, waardoor de lokale bewoners geen drinkwater hebben. Slechts de was kan nog gedaan worden. Vernomen wordt, dat na het verplaatsen van de activiteiten naar Sarakreek drinkwaterleidingen zullen worden aangelegd.

Assembleeleden uit binnenland niet happig om te reageren naar media op kwestie scalians in Sarakreekgebied

Ministerie van NH informeert bewoners gebied 8 januari over scalianactiviteiten in hun leefgebied

07-01-2016 De Surinaamse Krant/de Ware Tijd


Inwoners van het Sarakreekgebied worden morgen door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen geïnformeerd over de goudwinningsactiviteiten van salians in het gebied. Drie scalianeigenaren hebben vanaf 31 december 2015 toestemming gekregen van het ministerie om hun activiteiten te verplaatsen naar Sarakeek, zo is vandaag, donderdag 7 januari 2016, te lezen in de Ware Tijd.

In het derde kwartaal van 2015 werds besloten om de drijvende goudbedrijven op het stuwmeer aan banden te leggen. Deze bedrijven hebben nu vergunning.

Ronnie Asabina, toenmalig parlementslid voor de BEP, heeft keer op keer zijn stem laten horen over de activiteiten op het stuwmeer. Hij is als klankbord opgetreden toen de dorpelingen hun beklag wilden doen, maar als hem nu om een reactie wordt gevraagd, wil hij echter niets zeggen. Niet hij alleen houdt de lippen stijf op elkaar, ook de parlementariërs Frederik Finisie (NDP) en Diana Pokie (ABOP).

Pokie zegt, dat zij bij de begrotingsbehandeling volgende week dit thema zal aansnijden.

Als parlementariër in het vorige college had Asabina gedreigd een motie in te dienen om de winning van goud op de bodem van rivieren en kreken aan banden te leggen en gefaseerd af te bouwen. Hij was van oordeel dat de mijnbouwwet niet voorziet in die manier van goudwinning.

Sarakreek is één van de gebieden waar het rivierwater vervuild is, waardoor de lokale bewoners geen drinkwater hebben. Slechts de was kan nog gedaan worden. Vernomen wordt, dat na het verplaatsen van de activiteiten naar Sarakreek drinkwaterleidingen zullen worden aangelegd.

Roma East-concessie van IAmGold/Rosebel ruim anderhalf jaar bezet geweest door illegale goudzoekers

Goudmijnbedrijf heeft 35 miljoen Amerikaanse dollar verlies geleden door illegale goudzoekers


IAmGold wil door uitvoeren milieustudie schade en impact activiteiten goudzoekers vaststellen  -  'Rosebel heeft niet gevraagd om relocatie van Nieuw Koffiekamp'

07-01-2016  De Surinaamse Krant/Starnieuws


Roma East, concessieterrein van Rosebel Gold Mines (RGM)/IAmGold is ruim anderhalf jaar bezet geweest door illegale goudzoekers. Geschat wordt dat ongeveer 34.000 troy ounces aan goud ter waarde van 35 miljoen Amerikaanse dollar verlies wordt geleden hierdoor. Door exploratie zal bepaald worden hoeveel van de vastgestelde goudreserve nog aanwezig is. Sharmila Jadnanansing, manager Legal & Corparate Affairs van het goudmijnbedrijf, zegt vandaag, donderdag 7 januari 2016, op Starnieuws dat meteen na de ontruiming door de overheid, begin december, Rosebel begonnen is met de voorbereidingen voor een milieueffectenstudie. Sinds februari 2014 is door honderden goudzoekers met gebruik van kwik aan goudwinning gedaan in Roma East.

Het bedrijf vindt het essentieel om een zogenoemde baseline studie uit te voeren om de schade en impact in een rapport vast te leggen. Jadnanansing wijst er op, dat Rosebel op grond van de Delfstoffenovereenkomst verplicht is tot rehabilitatie van enkel de door het bedrijf verstoorde gebieden. De milieustudie wordt uitgevoerd door een externe deskundige in samenwerking met de milieuafdeling van Rosebel. NIMOS, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, is ook betrokken bij dit onderzoek. De volgende stap zal zijn herstel van de beschadigde infrastructuur en start van goud exploratieactiviteiten.

Rosebel heeft direct na de ontruiming van Roma East door de overheid een deurwaardersexploot ontvangen namens de vertegenwoordigers van de jongerenorganisatie Makamboa van Nieuw Koffiekamp, met het verzoek om binnen 24 uur na ontvangst een hervestigingsprogramma te deponeren ten kantore van de advocate, Nailah van Dijk (zie onderaan). Het is volgens Jadnanansing niet bekend of het verzoek gedaan is namens de daartoe gerechtigde autoriteiten, althans geheel Nieuw Koffiekamp.

'Berichten als zou Rosebel gevraagd hebben om Nieuw Koffiekamp te verhuizen, zijn pertinent onjuist. Zoals uit het deurwaardersexploot blijkt is het verzoek afkomstig van vertegenwoordigers van Makamboa', stelt Jadnanansing. Alle afspraken over de bedrijfsactiviteiten van Rosebel dan wel concessierechten in het Gross Rosebel-gebied, zijn vastgelegd in de Delfstoffenovereenkomst waarin IAmGold, Rosebel Gold Mines, Grassalco en de republiek Suriname partij zijn. Indien relocatie absoluut noodzakelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf de daartoe geldende regels toepassen.

'Nogmaals, Rosebel heeft niet gevraagd om relocatie van Nieuw Koffiekamp. Basisprincipe is dat eerst door alle stakeholders, zijnde bedrijf, overheid, traditioneel gezagdragers en bewoners, vastgesteld zal moeten worden dat relocatie absoluut vereist is. Relocatie is een grote onderneming en heeft significante en vergaande gevolgen voor alle betrokkenen onder meer sociaal-maatschappelijk, cultureel, economisch maar ook op financieel gebied. Het is prematuur om daar verder op in te gaan, aangezien van relocatie op dit moment geen sprake is. Rosebel zal dit ook meenemen in de jaarlijkse evaluatiebespreking met alle betrokken stakeholders', zegt de leiding van het bedrijf nadrukkelijk.

Rosebel heeft op basis van het protocol van februari 2014 de overheid gevraagd om Roma East te ontruimen, hetgeen begin december 2015 is gebeurd. Rosebel heeft zich volgens Jadnanansing gehouden aan de afspraken en een essentiële bijdrage geleverd, zodat de goudzoekers konden verhuizen naar hun eigen concessiegebied. De goudzoekers hebben ruim anderhalf jaar gemijnd in dat gebied. Het ging niet meer om kleinschalige operaties, maar om grootschalige activiteiten met tientallen crushers en zwaar materieel. Rosebel heeft conform verzoek van de overheid een onverharde weg naar het nieuwe concessiegebied voor de goudzoekers afgerond, van circa 14 kilometer met een kostenplaatje van 600,000 Amerikaanse dollar, legt Jadnanansing uit.

Illegale goudwinningsactiviteiten op de Gross Rosebel Concessie is een aanhoudend en langdurig probleem. 'Wij moeten ook vaststellen dat er een zeer onveilige situatie heerste in het Roma East gebied met zelfs dodelijke ongevallen. Vaak hebben hulpdiensten van Rosebel medische assistentie verleend aan gewonde goudzoekers en transport naar en ziekenhuis in Paramaribo. De situatie in Roma East was gewoonweg onveilig en onhoudbaar.'

Rosebel heeft Roma East hard nodig voor de eigen activiteiten. Het bedrijf heeft te maken met hogere productiekosten en lagere goudproductie met daar tegenover een lagere goudprijs. De verwachting is dat het zachtere gesteente in het gebied Roma East, zal bijdragen aan een lagere overall kostprijs van de productie. 'Wat de daadwerkelijke impact zal zijn, kan alleen worden vastgesteld na afronding van de exploratieactiviteiten', zegt Jadnanansing.

Roma East-concessie van IAmGold/Rosebel ruim anderhalf jaar bezet geweest door illegale goudzoekers

Goudmijnbedrijf heeft 35 miljoen Amerikaanse dollar verlies geleden door illegale goudzoekers


IAmGold wil door uitvoeren milieustudie schade en impact activiteiten goudzoekers vaststellen  -  'Rosebel heeft niet gevraagd om relocatie van Nieuw Koffiekamp'

07-01-2016  De Surinaamse Krant/Starnieuws


Roma East, concessieterrein van Rosebel Gold Mines (RGM)/IAmGold is ruim anderhalf jaar bezet geweest door illegale goudzoekers. Geschat wordt dat ongeveer 34.000 troy ounces aan goud ter waarde van 35 miljoen Amerikaanse dollar verlies wordt geleden hierdoor. Door exploratie zal bepaald worden hoeveel van de vastgestelde goudreserve nog aanwezig is. Sharmila Jadnanansing, manager Legal & Corparate Affairs van het goudmijnbedrijf, zegt vandaag, donderdag 7 januari 2016, op Starnieuws dat meteen na de ontruiming door de overheid, begin december, Rosebel begonnen is met de voorbereidingen voor een milieueffectenstudie. Sinds februari 2014 is door honderden goudzoekers met gebruik van kwik aan goudwinning gedaan in Roma East.

Het bedrijf vindt het essentieel om een zogenoemde baseline studie uit te voeren om de schade en impact in een rapport vast te leggen. Jadnanansing wijst er op, dat Rosebel op grond van de Delfstoffenovereenkomst verplicht is tot rehabilitatie van enkel de door het bedrijf verstoorde gebieden. De milieustudie wordt uitgevoerd door een externe deskundige in samenwerking met de milieuafdeling van Rosebel. NIMOS, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, is ook betrokken bij dit onderzoek. De volgende stap zal zijn herstel van de beschadigde infrastructuur en start van goud exploratieactiviteiten.

Rosebel heeft direct na de ontruiming van Roma East door de overheid een deurwaardersexploot ontvangen namens de vertegenwoordigers van de jongerenorganisatie Makamboa van Nieuw Koffiekamp, met het verzoek om binnen 24 uur na ontvangst een hervestigingsprogramma te deponeren ten kantore van de advocate, Nailah van Dijk (zie onderaan). Het is volgens Jadnanansing niet bekend of het verzoek gedaan is namens de daartoe gerechtigde autoriteiten, althans geheel Nieuw Koffiekamp.

'Berichten als zou Rosebel gevraagd hebben om Nieuw Koffiekamp te verhuizen, zijn pertinent onjuist. Zoals uit het deurwaardersexploot blijkt is het verzoek afkomstig van vertegenwoordigers van Makamboa', stelt Jadnanansing. Alle afspraken over de bedrijfsactiviteiten van Rosebel dan wel concessierechten in het Gross Rosebel-gebied, zijn vastgelegd in de Delfstoffenovereenkomst waarin IAmGold, Rosebel Gold Mines, Grassalco en de republiek Suriname partij zijn. Indien relocatie absoluut noodzakelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf de daartoe geldende regels toepassen.

'Nogmaals, Rosebel heeft niet gevraagd om relocatie van Nieuw Koffiekamp. Basisprincipe is dat eerst door alle stakeholders, zijnde bedrijf, overheid, traditioneel gezagdragers en bewoners, vastgesteld zal moeten worden dat relocatie absoluut vereist is. Relocatie is een grote onderneming en heeft significante en vergaande gevolgen voor alle betrokkenen onder meer sociaal-maatschappelijk, cultureel, economisch maar ook op financieel gebied. Het is prematuur om daar verder op in te gaan, aangezien van relocatie op dit moment geen sprake is. Rosebel zal dit ook meenemen in de jaarlijkse evaluatiebespreking met alle betrokken stakeholders', zegt de leiding van het bedrijf nadrukkelijk.

Rosebel heeft op basis van het protocol van februari 2014 de overheid gevraagd om Roma East te ontruimen, hetgeen begin december 2015 is gebeurd. Rosebel heeft zich volgens Jadnanansing gehouden aan de afspraken en een essentiële bijdrage geleverd, zodat de goudzoekers konden verhuizen naar hun eigen concessiegebied. De goudzoekers hebben ruim anderhalf jaar gemijnd in dat gebied. Het ging niet meer om kleinschalige operaties, maar om grootschalige activiteiten met tientallen crushers en zwaar materieel. Rosebel heeft conform verzoek van de overheid een onverharde weg naar het nieuwe concessiegebied voor de goudzoekers afgerond, van circa 14 kilometer met een kostenplaatje van 600,000 Amerikaanse dollar, legt Jadnanansing uit.

Illegale goudwinningsactiviteiten op de Gross Rosebel Concessie is een aanhoudend en langdurig probleem. 'Wij moeten ook vaststellen dat er een zeer onveilige situatie heerste in het Roma East gebied met zelfs dodelijke ongevallen. Vaak hebben hulpdiensten van Rosebel medische assistentie verleend aan gewonde goudzoekers en transport naar en ziekenhuis in Paramaribo. De situatie in Roma East was gewoonweg onveilig en onhoudbaar.'

Rosebel heeft Roma East hard nodig voor de eigen activiteiten. Het bedrijf heeft te maken met hogere productiekosten en lagere goudproductie met daar tegenover een lagere goudprijs. De verwachting is dat het zachtere gesteente in het gebied Roma East, zal bijdragen aan een lagere overall kostprijs van de productie. 'Wat de daadwerkelijke impact zal zijn, kan alleen worden vastgesteld na afronding van de exploratieactiviteiten', zegt Jadnanansing.

vrijdag 1 januari 2016

Drie eigenaren scalians mogen toch, in de Sarakreek, goud gaan winnen - Gedoogbeleid wordt in 2016 voortgezet....

Goudzoeklocatie voor drie goudpontons 20 kilometer verwijderd van stuwmeer

01-01-2016  De Surinaamse Krant


Drie eigenaren van scalians ofwel goudpontons hebben toestemming van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) gekregen om in het zuidoostelijk deel van de Sarakreek in Brokopondo te mogen dredgen. Het gaat om Pieter Peneux van JPP International NV, Soenil Kalloe van Maxi Goldmining en Moreira Santos van Armadillo Mining NV, die samen negen scalians op het stuwmeer hadden. Vijf scalians mogen in het hun toegewezen gebied opereren, zo is vanochtend, vrijdag 1 januari 2016, op Starnieuws te lezen.

Het ziet er dus naar uit, dat de regering toch weer goudzoeken in open water gaat gedogen, terwijl dat bij wet is verboden.

Dodson bevestigt, dat de drie ondernemers vooruitlopend op een nog te ontvangen landconcessie, toestemming hebben om te dredgen in de Sarakreek. De bewindsman zegt, dat afgesproken is dat niemand meer in het stuwmeer naar goud mag zoeken. De plek die nu toegewezen is, is ongeveer 20 kilometer verwijderd van het stuwmeer. Ook de lokale dorpen hebben een inbreng bij de activiteiten. Het gaat om maximaal twee jaar. De ingangsdatum is gisteren, 31 december 2015.

De beslissing is genomen nadat alles op een rijtje was gezet. Ook het Openbaar Ministerie heeft onderzoek gedaan. Gebleken is, dat door officiële organen van de Staat in de periode 2011-2015 verwachtingen zijn gewekt bij de scalianeigenaren. Zij zouden toestemming krijgen van NH om goud te delven in kreken en rivieren in Brokopondo, met name Sarakreek.

De scalianeigenaren hebben schriftelijk gegarandeerd dat zij goudwinningsactiviteiten in het stuwmeer zullen nalaten. De minister stelt, dat na een lang traject doorlopen te hebben, partijen elkaar uiteindelijk hebben gevonden. De vier overige in beslag genomen en aan de ketting gelegde scalians zullen ontmanteld worden of zij krijgen een andere bestemming. Hierover wordt nog van gedachten gewisseld, zegt Dodson.

Drie eigenaren scalians mogen toch, in de Sarakreek, goud gaan winnen - Gedoogbeleid wordt in 2016 voortgezet....

Goudzoeklocatie voor drie goudpontons 20 kilometer verwijderd van stuwmeer

01-01-2016  De Surinaamse Krant


Drie eigenaren van scalians ofwel goudpontons hebben toestemming van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) gekregen om in het zuidoostelijk deel van de Sarakreek in Brokopondo te mogen dredgen. Het gaat om Pieter Peneux van JPP International NV, Soenil Kalloe van Maxi Goldmining en Moreira Santos van Armadillo Mining NV, die samen negen scalians op het stuwmeer hadden. Vijf scalians mogen in het hun toegewezen gebied opereren, zo is vanochtend, vrijdag 1 januari 2016, op Starnieuws te lezen.

Het ziet er dus naar uit, dat de regering toch weer goudzoeken in open water gaat gedogen, terwijl dat bij wet is verboden.

Dodson bevestigt, dat de drie ondernemers vooruitlopend op een nog te ontvangen landconcessie, toestemming hebben om te dredgen in de Sarakreek. De bewindsman zegt, dat afgesproken is dat niemand meer in het stuwmeer naar goud mag zoeken. De plek die nu toegewezen is, is ongeveer 20 kilometer verwijderd van het stuwmeer. Ook de lokale dorpen hebben een inbreng bij de activiteiten. Het gaat om maximaal twee jaar. De ingangsdatum is gisteren, 31 december 2015.

De beslissing is genomen nadat alles op een rijtje was gezet. Ook het Openbaar Ministerie heeft onderzoek gedaan. Gebleken is, dat door officiële organen van de Staat in de periode 2011-2015 verwachtingen zijn gewekt bij de scalianeigenaren. Zij zouden toestemming krijgen van NH om goud te delven in kreken en rivieren in Brokopondo, met name Sarakreek.

De scalianeigenaren hebben schriftelijk gegarandeerd dat zij goudwinningsactiviteiten in het stuwmeer zullen nalaten. De minister stelt, dat na een lang traject doorlopen te hebben, partijen elkaar uiteindelijk hebben gevonden. De vier overige in beslag genomen en aan de ketting gelegde scalians zullen ontmanteld worden of zij krijgen een andere bestemming. Hierover wordt nog van gedachten gewisseld, zegt Dodson.