dinsdag 30 juli 2019

VHP eist grondig onderzoek naar oorzaak Rosebel-incident

'De incidenten zijn schokkend, beangstigend en zeer zorgelijk voor de gehele samenleving'


'De VHP eist dat er meteen een grondig en diepgaand onderzoek wordt gedaan naar het gewelddadige incident bij IAmGold/Rosebel. De VHP betreurt het, dat er weer een dode is gevallen, personen gewond zijn geraakt en veel menselijk leed is aangericht. De VHP betuigt haar medeleven met de nabestaanden. slachtoffers en benadeelden. 

De incidenten zijn schokkend, beangstigend en zeer zorgelijk voor de gehele samenleving. De VHP heeft inmiddels dinsdagmiddag 30 juli 2019 vragen gesteld in de Nationale Assemblee. 
Wat is de oorzaak en aanleiding van dit incident? 
Wie was belast met de veiligheid van de activiteiten en welke bevoegdheden hadden zij? 

De VHP wijst er op dat zij voortdurend heeft aangedrongen op een goede ordening van de goudsector. Wat heeft dat opgeleverd en hoe had deze escalatie voorkomen kunnen worden? 

De VHP dringt opnieuw aan op een structurele oplossing en transparantie bij het concessiebeleid. Er zijn aanwijzingen dat personen die in aanmerking komen, zijn gepasseerd en concessies aan bevriende personen zijn gegeven, die nu in onderhandeling zijn met multinationals. 

De VHP roept de regering op om de dialoog op te pakken en faciliteiten te creëren voor particuliere goudzoekers. Dit op basis van goede afspraken en voorwaarden in samenspraak met alle multinationals. Dat zal bestaanszekerheid geven aan de bewoners van het gebied, die ook aanspraak maken op een stukje eerlijke broodwinning in de goudsector. 

VHP'

Woedende Pokie (ABOP) spreekt in Assemblee van 'een lugubere moord en laaghartige slachting' op Rosebel

'Een marronjongeman, die geen crimineel was, maar slechts wilde werken om zijn gezin en andere familieleden te onderhouden, werd door de politie om het leven gebracht'In De Nationale Assemblee (DNA) liepen de emoties dinsdagmiddag 30 juli 2019 hoog op bij het bespreken van de situatie te Rosebel, Brokopondo. ABOP-Assembleeelid uit Brokopondo Diana Pokie, sprak over 'een lugubere moord en laaghartige slachting'. 'Een marronjongeman die geen crimineel was, maar slechts wilde werken om zijn gezin en andere familieleden te onderhouden, werd door de politie om het leven gebracht.'

Pokie eiste, zo schrijft de Ware Tiid, dat er een diepgaand onderzoek komt en dat de politieman die het fatale schot heeft gelost strafrechtelijk wordt vervolgd. Voorts eiste ze, dat de regering de kinderen en familieleden van de doodgeschoten man op zich neemt en de mensen financieel compenseert. Pokie eiste ook dat multinational IAmGold de verzorging van de kinderen van het slachtoffer op zich neemt tot hun achttiende jaar.

Ze wilde verder weten wat is gebeurd met de structurele oplossingen die president Desi Bouterse aan de goudsector had beloofd.

Kijk en luister naar Pokie vanaf 19:38


Na de opmerkingen van Pokie werden 'gemelijke' opmerkingen gemaakt door leden van de NDP-fractie, aldus de Ware Tijd.. Dat schoot het ABOP-lid in het verkeerde keelgat waarna ze in een tirade richting de NDP-fractie en de regering ontstak. Buiten de microfoon slingerde Pokie beschuldigingen naar de regering, dat aan haar gelieerde personen plekken worden aangewezen om goud te zoeken terwijl anderen niet aan hun trekken kunnen komen. Ze verwees - terecht - naar het uitgeven van talrijke scaliansvergunningen in het binnenland.

De vergadering dreigde uit de hand te lopen, terwijl Pokie met stemverheffing sprak, waarna Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons de vergadering schorste om de gemoederen te doen bedaren.

Behalve Pokie condoleerden ook de overige parlementariërs uit Brokopondo de nabestaanden in hun eigen taal, het Saramaccaans. NDP-fractieleden Melvin Bouva, Aida Nading en Wendel Asadang riepen op dat er geen politiek bedreven moet worden met deze zaak.

Bouva zei dat het probleem dat in 1994 is gecreëerd door een concessie uit te geven met daar middenin een dorp, alleen via overleg kan worden opgelost. Andere Assembleeleden, onder wie Chandrikapersad Santokhi (VHP), Carl Breeveld (DOE), Amzad Abdoel (NDP), Ingrid Karta-Bink en Marinus Bee (ABOP) wilden van de regering weten welke maatregelen worden getroffen om de spanning in het gebied te doen afnemen en soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. 'Schieten op weerloze burgers kan nooit de opdracht zijn aan de politie', merkte Bee op.

Voorzitster Geerlings-Simons deelde het parlement mee, dat een regeringsdelegatie besprekingen voert met de familie van het slachtoffer en na de bespreking naar het college zou komen om mededelingen te doen.

Gisteren verliep het bezoek van een regeringsdelegatie aan Nieuw-Koffiekamp niet rustig. Op een gegeven moment werd de bijeenkomst met dorpelingen en gouddelvers afgebroken, omdat de gemoederen zeer verhit waren. Eerder die dag werd districtscommissaris Frederik Finisie de huid vol gescholden door een menigte, die hem middels liederlijke taal te kennen gaf dat hij niet welkom was. 'Gwe jongu, suma na yu. DC hari kmoto...Mek den man gwe man. Mek den man hari kmoto dya nanga...', wordt naar Finisie geslingerd in een video die op social media circuleert.

NDP-fractie wil van regering weten waardoor situatie Rosebel is geëscaleerd

Abdoel (NDP): 'Fractie roept alle partijen op om middels dialoog dit probleem op te lossen'


'NDP-fractie maakt zich zorgen over de ontstane situatie te Rosebel Gold Mines, met name bij de Royal Hill put. Wij betreuren het dat de situatie na een periode van rust is geëscaleerd met als resultaat het ergste dat we allemaal konden vrezen, namelijk een dode en diverse gewonden. Dit is vooral zeer betreurenswaardig en zorgwekkend. Het geërfde probleem aldaar is een zeer complexe en dient derhalve met de nodige tact opgelost te worden, omdat er nog sprake is van enige spanning', zei fractieleider Amzad Abdoel vanmiddag, dinsdag 30 juli 2019, in De Nationale Assemblee. 

'Er moet rust gebracht worden in dat gebied en voor de bewoners van Brokopondo. Deze rust kan als basis kan dienen om de nodige dialoog te hervatten voor een structurele oplossing.'

De fractie van de NDP vindt het noodzakelijk dat er een diepgaand onderzoek komt naar: 
1. Hoe het komt dat de situatie is geëscaleerd?
2. Wat ertoe heeft geleid dat er geschoten is?
3. Wat de omvang is van de schade die is aangericht?

Verder wenst de NDP-fractie van de regering te vernemen: 
1. Of de familie van het slachtoffer op een adequate manier is opgevangen en natuurlijk alle ondersteuning krijgt;
2. Welke directe maatregelen getroffen zijn om ervoor te zorgen dat de spanningen verder afnemen en de rust behouden blijft;
3. Of er gesprekken zijn gepland met zowel het bedrijf én de gouddelvers om de rust te behouden.

'De NDP-fractie roept alle partijen nogmaals op om middels dialoog dit probleem op te lossen. De NDP doet een beroep op de samenleving om niet opruiend bezig te zijn en zoveel mogelijk een constructieve bijdrage te leveren bij het oplossen van dit complex probleem. Een escalatie in deze situatie is in niemands voordeel; zeker niet in het voordeel van de gemeenschap van Brokopondo', constateert de fractie.

Eindelijk politiebericht over doodschieten illegale goudzoeker in Rosebel-concessie

Taskforce was bezig met het verwijderen van een grote groep illegale goudzoekers


De 25-jarige illegale goudzoeker Furgil Aloeboetoe is zondagmiddag doodgeschoten op de concessie van het Canadese goudmijnbouwbedrijf IAmGold. Op die bewuste zondagmiddag was een taskforce bezig met het verwijderen van een grote groep illegale goudzoekers uit een der mijngebieden van het bedrijf, aldus bericht dinsdagmiddag 30 juli 2019 pas het Korps Politie Suriname. 

De taskforce bestaat uit leden van het Korps Politie Suriname, het Surinaams Nationaal Leger, leden van de Commissie Ordening Goudsector en bewakers van het mijnbouwbedrijf zelf.

Op een bepaald moment liep de situatie uit de hand waarbij leden van de taskforce gebruik maakten van hun vuurwapens. Daarbij zijn Furgil Aloeboetoe en Leandro. P. door kogels gewond geraakt. De verwonding van Furgil was van dien aard dat hij ter plaatse is gestorven. Leandro werd eerst behandeld in een plaatselijke polikliniek, waarna hij werd overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na behandeling in het ziekenhuis mocht hij naar huis.

Na het schietincident hebben de illegale goudzoekers vernielingen gepleegd aan eigendommen van het bedrijf. Zij hebben onder andere een autobus, zwaar materieel en een posthuis van de Commissie Ordening Goudsector in brand gestoken.

Deze zaak is in onderzoek bij de afdeling Recherche Regio Midden.

'NPS pleit in kwestie Rosebel voor een aanpak waarbij sprake is van tact en wijsheid'

'Alle betrokken partijen moeten onderlinge saamhorigheid verbeteren en versterken'


'Na de perikelen rond de situatie bij Rosebel/IAmGold te hebben waargenomen, pleit de Nationale Partij Suriname (NPS) voor een aanpak waarbij er sprake is van tact en wijsheid. Alhoewel de partij nog in het duister tast over de oorzaak van deze situatie, geldt voor haar primair dat wij de toekomst en levens van de mensen die in het binnenland wonen en zij die er werken, veilig moeten stellen zonder gebruikmaking van geweld. Communicatie op dit stuk is van eminent belang en een dringende noodzaak. 

De NPS betreurt het ten zeerste dat zaken zijn geëscaleerd waarbij machines van het goudbedrijf zijn vernield en een dodelijke slachtoffer is gevallen. De partij gaat ervan uit dat niemand, dus ook niet onze landgenoten in het binnenland, mag achterblijven in de vooruitgang van het land. Tegelijkertijd wijst zij op wet- en regelgeving die zijn vastgelegd en waar een ieder zich aan dient te houden. 

Wanneer nu duidelijk zichtbaar is dat er sprake is van onvrede en onrust vanuit een groep mensen in het Brokopondo-gebied is het van belang dat naar hen geluisterd wordt zodat er eerstens rust en orde kan worden bereikt. 

De leiding van de NPS heeft reeds instructies gegeven aan haar structuren om zich ter plekke te oriënteren om een communicatiestructuur met de verhitte gouddelvers op te zetten. Vanuit dat punt kan gewerkt worden naar ontwikkeling met andere partijen waarbij harmonie, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid samen zullen moeten gaan. 

De wijze waarop nieuwe inzichten gebruikt zullen worden om de situatie in rustiger vaarwater te brengen, is belangrijk. 

De NPS is een politieke ontwikkelingsorganisatie die zich primair richt op het ontwikkelingsbeleid dat ons land naar welvarender en aangenamer tijden moet brengen. Daar moet elke Surinamer profijt aan hebben. De ontwikkeling van de nationale macro economische fundamenten moeten worden voortgezet, terwijl ook aandacht besteed moet worden aan de potenties van gemarginaliseerde groepen in het achterland. 

De partij roept daarom alle betrokken partijen op om de onderlinge saamhorigheid te verbeteren en versterken. Zaken als nationale ontwikkeling, vaderlandsliefde, waarden en normen zullen in ruime mate aan de orde moeten komen. De NPS condoleert de nabestaanden van het slachtoffer en kijkt uit naar een spoedige oplossing van de situatie.'

Familie en nabestaanden slachtoffers tijdens ongeregeldheden Rosebel halen verhaal bij Assemblee

(Bron foto: Merredith Bruce/de Ware Tijd)
Zus van tijdens onlusten doodgeschoten Furgill Aloeboetoe (25) eist dat regering begrafeniskosten betaalt


Familie en nabestaanden, onder wie collega's van de slachtoffers die zijn gevallen tijdens de ongeregeldheden zondag op het terrein van IAmGold/Rosebel Gold Mines, zijn vandaag, dinsdag 30 juli 2019, massaal getogen naar het parlement. De groep wil van de regering weten wat er precies zal worden gedaan om te voorkomen, dat er nog meer doden en gewonden vallen. 

De gemoederen waren zeer verhit, aldus de Ware Tijd. Terwijl de groep vanuit een verzamelplaats in de omgeving naar het parlementsgebouw toog, vroegen zij luidkeels schreeuwend om rekenschap. De politie vormde op dat moment een 'muur' voor de ingang van het parlementsgebouw, waar een huishoudelijke vergadering gaande was, om te voorkomen dat het uit de hand liep.

NDP-parlementariërs Wendell Asadang en Yvonne Maabo uit Brokopondo kwamen op een moment naar buiten om de mensen toe te spreken. Even later werd een ander deel van de groep door Assemblee-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons ontvangen. Het kostte haar - mede omdat de gemoederen danig waren verhit - veel moeite om hen toe te spreken. Hoewel Geerlings-Simons telkenmale duidelijk maakte, dat de overeenkomst met Rosebel niet onder de huidige regering is getekend, had de menigte daar geen oor naar. 'Unu no wani sabi suma teken of suma no teken, san unu wani sabi sa a regering o du gi den boy?' was één van de reacties.

De parlementsvoorzitster heeft beloofd dat het parlement zich zal buigen over een oplossing om te voorkomen dat de situatie in het gebied weer escaleert. In een verklaring zei Rosebel maandag, dat er één dode is gevallen. Echter, de mensen hadden het vandaag over twee doden.

Whitney Aloeboetoe, zus van Furgill Aloeboetoe (25) die tijdens de onlusten is omgekomen, eist dat de regering opdraait voor de begrafeniskosten.

Macamboa distantieert zich van illegale goudwinningsactiviteiten op concessie IAmGold/Rosebel Gold Mines

'De ondernemers van Macamboa geloven in dialoog'


Macamboa distantieert zich van elke illegale goudwinningsactiviteit op de concessie van IAmGold/Rosebel Gold Mines. Namens de organisatie deelt voorzitter Owen Pryor vandaag, dinsdag 30 juli 2019, in onderstaande verklaring mee, dat de illegale gouddelvers niet afkomstig zijn uit het dorp Nieuw Koffiekamp. Zij roepen op tot dialoog. 

'De ondernemers van Macamboa betreuren deze ontwikkeling en verklaren hierbij - zich te distantiëren van elke illegale goudwinningsactiviteit op de concessie IAmGold/Rosebel NV - dat uit onderzoek is gebleken, dat de illegale gouddelvers niet afkomstig zijn uit het dorp Nieuw Koffie Kamp
- groot voorstander te zijn en blijven van het partnerschap welke bestaat tussen de ondernemers van Macamboa en het bedrijf van IAmGold Rosebel, zoals vervat in het ROMA EAST PROTOCOL van 14-11-2017.

De ondernemers van Macamboa geloven in dialoog en roepen daarom partijen op om middels dialoog te zoeken naar oplossingen om de ontstane situatie een halt toe te roepen en te zorgen dat alle operaties op de plant in een veilige en productieve sfeer voortgang kunnen hebben in het belang van de sector.'

'Ik ben echt niet bezig politiek te bedrijven met uit de hand gelopen situatie bij Roma Pit'

'Ik vind het erg, dat ongenuanceerde politieke uitlatingen worden gedaan'

'Ik hits niemand op, ik heb juist geprobeerd de mensen te kalmeren'


ABOP-Assembleelid Diana Pokie, tevens ondervoorzitster van ABOP, is niet te spreken over beschuldigingen die geuit worden aan haar adres. 'Ik ben echt niet bezig politiek te bedrijven met de uit de hand gelopen situatie bij Roma pit in Brokopondo. De mensen zijn verhit en ik heb juist geprobeerd hen te kalmeren en naar de vergadering te gaan van de regeringsdelegatie te Nieuw Koffiekamp om een oplossing te helpen vinden', aldus Pokie vandaag, dinsdag 30 juli 2019, op Starnieuws.

Pokie zegt dat zij in Boven Suriname was zondag toen de situatie escaleerde. Zij is naar Nieuw Koffiekamp gegaan om tot de mensen te praten. 'Ik ben altijd opgekomen voor de goudzoekers en nu er problemen zijn, is het mijn taak als volksvertegenwoordiger om mij te oriënteren', stelt de politica.

Een grote groep goudzoekers stond districtscommissaris Frederik Finisie en de regeringsdelegatie uit te schelden. 'Ik heb met hen gesproken en uitgelegd dat alleen met praten een oplossing bereikt kon worden. Ik heb hen zover gekregen om naar de vergadering te gaan', legt Pokie uit. De goudzoekers, die van verschillende gebieden daar waren, willen volgens Pokie niks horen van de NDP en de regering. Er worden telkens beloften gedaan en enkele mensen worden geregeld. Daarom zijn de porknokkers volgens Pokie boos, want ze worden voor de gek gehouden.

Pokie zegt dat schieten op weerloze burgers niet goed te praten is. Zij vindt het erg dat een dode is gevallen zondag. Zij betreurt de escalatie van de situatie. Het Assembleelid merkt op, dat de situatie op de vergadering inderdaad uit de hand is gelopen, omdat de mensen geen mooie praatjes willen  horen.

'Het is goed dat de ministers de bijeenkomst afgebroken hebben en weggegaan zijn, want de gemoederen waren te verhit. Overigens zouden zij mij het woord moeten geven op de vergadering en dat wilden de ministers blijkbaar niet. Ik hits niemand op, ik heb juist geprobeerd de mensen te kalmeren. Ik kan er niets aan doen als iemand een ABOP-vlag daar had. Ik heb geen vlag nodig, want ik ben ABOP', zegt de volksvertegenwoordigster. Zij vindt het erg, dat ongenuanceerde politieke uitlatingen worden gedaan.

BEP: 'Concessies goudmultinationals bevinden zich in woon- en leefgebieden plaatselijke gemeenschappen'

BEP wil met stille loop in Brokopondo solidariteit betuigen aan slachtoffers en nabestaanden onlusten Rosebel goudmijn'De partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) heeft met diepe verontwaardiging kennis genomen van de escalatie van de spanningen in het concessiegebied van de goudmultinational Rosebel Gold Mines in Brokopondo. Als gevolg van de escalatie zijn er door geweerschoten een dode en gewonden te betreuren. In een reactie daarop zijn have en goed van de maatschappij vernield. 

Wij betreuren de ontstane situatie ten zeerste en roepen alle partijen op het geweld achterwege te laten en het pad van dialoog te volgen. De staat Suriname heeft concessies gegeven aan de goudmultinationals. Die concessies bevinden zich echter in de woon- en leefgebieden van de plaatselijke gemeenschappen. Een groot deel van de plaatselijke bevolking vindt zijn bestaan in de kleinschalige goudsector. Met de komst van de multinationals zijn veel van de goudrijke gebieden weggegeven. Als gevolg daarvan doen zich voortdurend conflicten voor tussen goudzoekers en de maatschappijen. 

In de achter ons liggende periode is er veelvuldig overleg geweest tussen de regering, de maatschappijen en de lokale gemeenschappen. Echter heeft dat tot nu toe niet geresulteerd in een model dat een duurzame oplossing garandeert. 

Een mogelijke oplossing hiervoor is de Wet op Bescherming Woon- en Leefgebieden die reeds is aangenomen, maar nog niet is afgekondigd. Voorts heeft de regering een Management Team ingesteld en opgedragen het proces in te zetten naar wettelijke erkenning van de grondenrechten van inheemse en tribale volken. Wij roepen de regering op om de voornoemde wet af te kondigen en het ingezette proces te voltooien. 

De BEP heeft zich naar aanleiding van de ontwikkelingen in het afgelopen weekeind beraden en besloten om op eigen manier medeleven te betuigen door een stille loop te initiëren in het district Brokopondo. Met deze loop wil de partij solidariteit betuigen aan de slachtoffers en de nabestaanden. Daarnaast is deze actie ook bedoeld om nationaal en internationaal aandacht vragen voor het zinloos geweld. 

De BEP condoleert de totale Surinaamse samenleving, in het bijzonder de nabestaanden, en leeft mee met eenieder die op welke wijze dan ook betrokken is geweest bij het geheel. De organisatie zal alles binnen haar vermogen doen om de orde en rust te doen terugkeren binnen de samenleving, en roept partijen op het hoofd koel te houden.'

DOE wil diepgaand onderzoek autoriteiten naar onlusten op terrein Rosebel goudmijn

'Dit is niet een gebeurtenis waarop wij als Suriname zitten te wachten'


'DOE betreurt enorm het gebeurde van 28 juli bij het Royal Hill Pit te Rosebel in het district Brokopondo, waarbij er volgens bekomen informatie een persoon het leven heeft gelaten en één gewond is geraakt. Ook heeft het goudbedrijf IAmGold aanzienlijke materiële schade opgelopen. DOE keurt het gebeurde resoluut af en stelt dat dit niet een gebeurtenis is waarop wij als Suriname zitten te wachten. Ons land verkeert immers in een moeilijk sociaal-economisch vaarwater. 

DOE roept daarom de autoriteiten, het bedrijf IAmGold, de porknokkers en de lokale gemeenschap op, om alles te doen wat nodig is om het hoofd koel te houden en gezamenlijk te werken om de rust te doen wederkeren en in het vinden van een structurele oplossing ter voorkoming van soortgelijke situaties in de toekomst. 

DOE vraagt de autoriteiten om: 
1. een diepgaand onderzoek in te stellen naar de oorzaak en aanleiding van het schieten op vermoedelijk ongewapende burgers en het resultaat aan de samenleving te presenteren. 
2. de samenleving te informeren naar de status en uitvoering van de overeenkomst die was bereikt met de lokale gemeenschappen rondom de concessies van IAmgold inzake kleinschalige goudmijnbouw in dit specifiek geval en de ordening van de goudsector in het algemeen. Dit gezien de tragedie die vanwege goudmijnbouwactiviteiten zich heeft voorgedaan bij Royal Hill Pit en die zich ook voordoet in de rest van het binnenland van Suriname. 

DOE vraagt in dit kader speciale aandacht voor: 
a. met kwik, modder en ander giftige stoffen vervuilde rivieren en kreken; 
b. de aantasting van de gezondheid van lokale bewoners vanwege kwik – en andersoortige vergiftiging van rivieren, kreken en land; 
c. de enorme milieu- schade welke er wordt aangericht vanwege de 'free for all' situatie in de kleinschalige goudmijnbouw. 
d. het afgeven van gronden in concessies aan derden, zonder inspraak of akkoord van de lokale inheemsen en marrons, met de dreiging om hen te verdrijven van gronden die bewoond en bewerkt is geworden door hun voorouders.'

IAmGold evacueert zo'n 600 werknemers Rosebel goudmijn

Voorzitter personeelsbond Read kritisch over gebrekkige informatievoorziening directie mijn


Op een aantal stafleden en een kleine groep keukenpersoneel na, wordt iedereen van het bedrijfscomplex van Rosebel Gold Mines in het district Brokopondo weggehaald. De evacuatie van de ongeveer 600 personeelsleden is gisteren begonnen en gaat vandaag, dinsdag 30 juli 2019, door, zo bericht Starnieuws. De raffinaderij draait op een laag pitje, terwijl alle mijnbouwactiviteiten sinds zondagmiddag laat, zijn stopgezet. 

Lloyd Read, voorzitter van de personeelsbond bij het goudbedrijf, zegt dat evacuatie van het personeel zijn eerste gedachte was. 'Als je de veiligheid van de werknemers niet kan garanderen, kan je ze niet daar op het complex laten.' De bond en de directie praten vandaag over de situatie die is ontstaan na de rellen die zich zondag hebben voorgedaan. Bij die ongeregeldheden is een illegale porknokker doodgeschoten, is een andere gewond geraakt en hebben werknemers van het bedrijf ook verwondingen opgelopen.

De ongeregeldheden in de Roma Pit zijn gisteren uit de hand gelopen. Het beeld van illegale goudzoekers, die zich direct storten op de lading van de graafmachines zo gauw deze hun bucket naar boven halen, is al jaren een vertrouwd beeld. De onveilige situaties die zich daarbij voordoen zijn vaker aangekaart. Maar, zowel de overheidsinstanties als het bedrijf schijnen niet bestand te zijn tegen de invasie en de werkwijze van de illegale goudzoekers.

De taferelen van zondag waren ook niet mals, aldus Starnieuws. Woedende porknokkers die de werknemers van Rosebel van de graafmachines trokken en vervolgens de machines overgoten met gasoline en deze in brand staken. De verhitte menigte had het ook gemunt op de persoonlijke spullen van de werknemers.

Read gaf de opdracht aan de werknemers om zich te verwijderen uit het gebied en zich op de plant te begeven. Het kan er bij Read niet in, dat de multinational tot zondagavond nog geen informatie had gegeven aan zijn werknemers. 'Dat de multinational in die verschrikkelijk onveilige en onoverzichtelijke situatie niet gekeken heeft naar de belangrijkste factor, de mens, de werknemer.'

Hij is nog steeds gebelgd, dat de directie de werknemers zondag heeft onthouden van informatie over de situatie. De bondsvoorzitter onderkent dat de multinational enorme schade heeft geleden. Hij gaf zondag de opdracht aan de werknemers om de werkzaamheden te stoppen, zolang er geen duidelijkheid is en de veiligheid van de mensen niet is gegarandeerd. Ook als de productie weer wordt opgestart, zal het zo’n 40% minder zijn als gelet wordt op het aantal machines dat is vernietigd. Bijna de helft van de graafmachines is verwoest. Ook een bus waarmee het personeel van Nieuw Koffiekamp werd vervoerd, is verbrand.

Tot nog toe heeft de directie van Rosebel alleen aangegeven dat er een dode is gevallen op haar concessie in het district Brokopondo en dat 'mogelijk een andere persoon gewond is geraakt'. Ook deelt zij mee dat de operaties in het gebied zijn stopgezet vanwege de bezorgdheid over de veiligheid van de werknemers en overige personen. De directie wacht het onderzoek van de relevante overheidsautoriteiten naar het incident, af.

Twee jaar geleden hadden illegale goudzoekers ook grote schade aangericht aan bedrijfseigendommen van Rosebel Gold Mines. Toen vielen gewapende goudzoekers de werknemers in de Roma-Pit aan en moest de politie waarschuwingsschoten lossen. Een goudzoeker werd daarbij geraakt. En in 2016 waren er ook ongeregeldheden met illegale goudzoekers in de mijnen van Rosebel Gold Mines.

Basja van Nieuw-Koffiekamp Calesta Prior: 'Het is een beestachtig optreden van de politie'

'Er moet werkgelegenheid worden gecreëerd voor de bewoners van Nieuw-Koffiekamp'


'We betreuren hetgeen hier heeft plaatsgevonden in Nieuw-Koffiekamp. Het is een beestachtig optreden van de politie. De heren waren niet gaan stelen. Waarom moet zij zo hardhandig optreden tegen hen?', vraagt de basja van Nieuw-Koffiekamp, Calesta Prior, zich af, aldus Suriname Herald maandag 29 juli 2019.

Zij hoorde het schot, maar dacht dat het om jagers ging.

De goudzoekers gaan in de goudmijn, omdat er geen werk is en niet eenieder wil voor het goudbedrijf IAmGold/Rosebel Gold Mines werken. Er moet werkgelegenheid worden gecreëerd voor de bewoners van Nieuw-Koffiekamp, aldus Priot. De directeur van het goudbedrijf weet dat de goudzoekers in de goudmijn goud gaan zoeken en Prior vraagt zich af waarom hij de opdracht heeft gegeven om op de mannen te schieten. Wanneer goudzoekers de guards zien aankomen dan rennen ze weg en dit is volgens de basja een teken van respect. 'Waarom moeten zij optreden?'

Soms worden ze meegenomen naar het politiebureau en als ze de agenten Srd 1.000 tot 1.500 hebben betaald, dan worden ze vrijgelaten, vertelt Prior. 'Al de steentjes worden in beslag genomen en toch moeten ze betalen.'

De goudzoekers worden ook mishandeld door de politie en dit gaat ons te ver, vervolgt zij.

In het dorp Nieuw-Koffiekamp in het district Brokopondo hebben agenten geschoten op illegale porknokkers die in de goudmijn waren van IAmGold/Rosebel Gold Mines. Een van de porknokkers is ter plekke overleden, na te zijn geraakt door een politiekogel. Twee andere goudzoekers zijn gewond geraakt. Een andere dorpeling, die niet bij naam genoemd wil worden en dicht bij het voorval was, zegt dat de mannen uit de goudmijn van de multinational kwamen toen zij een woordenwisseling hadden met de agenten. De politieambtenaar had toen op hen geschoten en één werd in zijn gelaat geraakt. 'Ik ben in dienst van het bedrijf, maar dit is niet goed te praten.'

Na het optreden van de politie hebben de porknokkers uit boosheid machines en een busje van het goudbedrijf in brand gestoken.