woensdag 7 februari 2018

Minister Dodson: 'Verbruik en in bezit hebben van kwik niet bij wet geregeld'

Dodson streeft naar geleidelijke afbouw dit jaar van kwikgebruik


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zei gisteren in de Assemblee, dat kwik in Suriname geleidelijk aan verbannen zal worden. Dit is volgens hem geen gemakkelijke opgave. In 2016 is ongeveer 14.000 kilo goud geproduceerd, waarvoor evenveel kwik wordt gebruikt. Bij ratificatie het Minamata Verdrag erkent Suriname, dat het onjuist gebruik van kwik negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid heeft. Dit schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 7 februari 2018.


Tijdens de openbare commissievergadering over het Minamata Verdrag in De Nationale Assemblee heeft de bewindsman aangegeven, dat er een inventarisatie plaatsvindt van productie die kwik bevat. In sommige medische apparaten komt kwik voor.

Dodson deelde mee, dat op 26 februari een nationale dialoog zal worden gehouden met steun van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, de UNDP. Hier zullen alle betrokkenen starten met de discussie over het uitvoeringsmodel. Er is ook een samenwerking met de buurlanden Frans-Guyana en Guyana.

Dodson gaf aan dat in de wetgeving verbruik en in bezit hebben van kwik niet is geregeld. Nergens is aangegeven dat kwik verboden is. Er is wel een smokkelroute via Guyana-Nickerie-Paramaribo. Er is 128 kilo kwik te Burnside (Coronie) in beslag genomen. De smokkelaars zijn beboet wegens een economisch delict.

Kwik staat op de zogenoemde negatieve lijst. Mensen die kwik importeren hebben daar vergunning voor nodig. Kwik dat in apparaten zit wordt niet geregistreerd wanneer dit niet wordt opgegeven. Dit is opgenomen in de actiepunten die uitgevoerd zullen worden.

De minister verwacht dat medio dit jaar diverse zaken al in orde zijn, waardoor de geleidelijke afbouw van gebruik van kwik in werking kan worden gesteld.

Suriname na jaren op weg naar ratificering Minamata-Verdrag

Assembleeleden discussiëren over verdrag en vinden dat kwikgebruik uitgebannen moet worden


'We weten nu niet hoe, waar en door wie kwik in Suriname komt en dus weten we niet waar het wordt opgeslagen'

De commissie van rapporteurs in De Nationale Assemblee is het unaniem erover eens dat het gebruik van kwik moet worden uitgebannen. 'Als verantwoordelijke bestuurders kijken we echter, voor wat de kleinschalige goudwinning betreft, naar een sector die in heel veel arbeidsplaatsen voorziet. Dus moet er goed gekeken worden wat we doen.' Dit zei André Misiekaba (NDP), voorzitter van de commissie die de openbare behandeling van het Minamata-Verdrag - om kwik geleidelijk uit te bannen - voorbereidt, gisteren tijdens de openbare commissievergadering, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 7 februari 2018.

'Conclusie: Regering check de ruimte die het verdrag biedt en praat goed met alle stakeholders om zodoende een richtige uitvoering na goedkeuring te garanderen', stelde Misiekaba.

De ratificatie van het verdrag zal volgens de commissievoorzitter grote invloed hebben op de samenleving en de kleinschalige goudmijnbouw in het bijzonder, aangezien deze sector voornamelijk gebruik maakt van kwik bij de goudwinning.

Er zijn vragen gesteld over hoe het kwik het land binnenkomt. Volgens informatie van het ministerie van Handel, Industrie en Transport, komt kwik al 15 jaren niet via de officiële kanalen het land binnen. Sinds 2003 zijn er geen vergunningen aangevraagd voor de import. 'Als we niet weten hoe, waar en door wie kwik in Suriname komt en dus niet weten waar het wordt opgeslagen, hoe zullen we kunnen garanderen dat de opslag milieuvriendelijk geschied?', vroeg Misiekaba aan de hand van een van de vereisten van het Minamata Verdrag; het milieuvriendelijk opslaan van kwik.


Marinus Bee (ABOP) legde extra de nadruk op de gevolgen van klimaatsverandering in de wereld en de hand die de mens daarin heeft. 'Wij als samenleving moeten ons bewust zijn wat wij als mens allemaal in staat zijn te doen. Zowel positief als negatief wanneer het gaat om de vernietiging van onze natuur. De aarde biedt ons schone lucht, gezond eten en schoon water, maar de natuurlijke processen die hiervoor verantwoordelijk zijn, worden steeds vaker door mensen verstoord', voerde Bee aan. Dit gedrag is de voornaamste reden waarom de aarde sinds de jaren vijftig warmer wordt. 

Patricia Etnel (NPS) zei, dat de uitvoering van de 'Minamata Convention on Mercury' een grote invloed zal hebben op de economie en daarmee ook de toekomst van Suriname. Voor haar is het belangrijk dat het belang van de uitvoering van dit verdrag wordt opgenomen in het ontwikkelingsplan, vooral als overeengekomen is dat de wereld anno 2020 het gebruik van kwik met 50% terugbrengt. Het gebruik van alternatieven in plaats van kwik zijn volgens Etnel bepalend voor de toekomst van de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning. Zowel Riad Nurmohamed (VHP) als Sylvana Afonsoewa (NDP)benadrukten ook de impact van de ratificatie van dit verdrag voor de goudmijnbouw. Hoewel kwik schadelijk is voor de menselijke gezondheid, moeten de kleinmijnbouwers over voldoende informatie beschikken en ook alternatieven geboden worden. 

Het Minamata Verdrag trad op 16 augustus 2017 in werking nadat vijftig landen het verdrag hadden geratificeerd. Het doel van dit verdrag is het beschermen van de menselijk gezondheid en het milieu tegen het door mensen teweeg gebrachte uitstoot van kwik en kwikverbindingen. Het verdrag is genoemd naar het Japanse vissersdorp Minamata, waar in 1956 de jarenlange systematische lozing van afvalwater fataal werd voor de gezondheid van de inwoners. 

Onderzoek wees toen uit de veroorzaker van de 'Minamataziekte' de blootstelling was van het menselijke lichaam aan grootschalige Methylkwikvergiftiging. Deze gebeurtenis heeft de wereld bij elkaar gebracht om afspraken te maken over de productie, het beheer en de in- en uitvoer van kwik. 

Suriname erkent met het ratificeren van dit verdrag dat het onjuiste gebruik van kwik negatieve effecten heeft op het milieu en de menselijke gezondheid en dat Suriname middels internationale ondersteuning geleidelijk aan kwik wil uit te bannen.