donderdag 28 november 2013

BEP’er Asabina: ‘Het blauwe water van het stuwmeer wordt meer en meer ‘goudwater’

Goudwinning schadelijk voor Brokopondo stuwmeer

Goudwinning in rivieren en het stuwmeer is bij wet verboden.....

28-11-2013


Paramaribo - Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina laat vandaag, donderdag 28 november 2013, via zijn Facebookpagina weten zich zorgen te maken over de kwaliteit van het water in het Brokopondo stuwmeer.

‘Helaas wordt het stuwmeer met de dag minder adembenemend en bezienswaardig. Ongetwijfeld ligt de goudwinning op de bodem van kreken, rivieren en het stuwmeer hieraan ten grondslag. Kijk maar naar de kleur van het water. Het ‘goudwater’ wint steeds meer en meer terreinen, het blauwe water verdwijnt met internetsnelheden’, aldus Asabina.

'Het belang en de noodzaak van water is niet bij een ieder bekend. We beseffen in onvoldoende mate dat water ons levensader is, dat water de drager is van alle lichaamsfuncties. Als Surinamers hebben wij de keus: of we scharen ons achter deze gedachte van behoud van water en waterbronnen of we worden medeplichtig aan het voortdurend moedwillig vernietigen van deze onschatbare natuurlijke hulpbron.’

'Onze Mijnbouwwet voorziet niet in de winning van goud op de bodem van rivieren en het stuwmeer. Deze methode van goudwinning is illegaal, waarom wordt het nog steeds gedoogd? Wij praten hierover kolossale of mega pontons. Ik overweeg in het kader van de komende begrotingsbehandeling een motie in te dienen tegen deze manier van goudwinning. In essentie gaat het om het aan banden leggen en gefaseerd afbouwen hiervan. Ik ben heilig ervan overtuigd dat ik genoeg leden bereid zal vinden om deze motie in te dienen, ik bedoel minimaal zeven leden.'

Volgens de politicus staat een ding vast: ‘Verdere vervuiling en vernietiging van het stuwmeer zal ingrijpende gevolgen hebben voor de voedselketen en de kostwinning van de lokale bevolking. De biodiversiteit die het herbergt, maar ook de gezondheid daarvan, zijn van cruciaal belang voor de mens. We worden steeds meer en meer geconfronteerd met het uitsterven en uitputting van visbestanden. De uitdaging is en blijft het terugdringen en beheersbaar maken van vervuiling van onze waterbronnnen ten gevolge van van goudwinningsactiviteiten.’

BEP’er Asabina: ‘Het blauwe water van het stuwmeer wordt meer en meer ‘goudwater’

Goudwinning schadelijk voor Brokopondo stuwmeer

Goudwinning in rivieren en het stuwmeer is bij wet verboden.....

28-11-2013


Paramaribo - Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina laat vandaag, donderdag 28 november 2013, via zijn Facebookpagina weten zich zorgen te maken over de kwaliteit van het water in het Brokopondo stuwmeer.

‘Helaas wordt het stuwmeer met de dag minder adembenemend en bezienswaardig. Ongetwijfeld ligt de goudwinning op de bodem van kreken, rivieren en het stuwmeer hieraan ten grondslag. Kijk maar naar de kleur van het water. Het ‘goudwater’ wint steeds meer en meer terreinen, het blauwe water verdwijnt met internetsnelheden’, aldus Asabina.

'Het belang en de noodzaak van water is niet bij een ieder bekend. We beseffen in onvoldoende mate dat water ons levensader is, dat water de drager is van alle lichaamsfuncties. Als Surinamers hebben wij de keus: of we scharen ons achter deze gedachte van behoud van water en waterbronnen of we worden medeplichtig aan het voortdurend moedwillig vernietigen van deze onschatbare natuurlijke hulpbron.’

'Onze Mijnbouwwet voorziet niet in de winning van goud op de bodem van rivieren en het stuwmeer. Deze methode van goudwinning is illegaal, waarom wordt het nog steeds gedoogd? Wij praten hierover kolossale of mega pontons. Ik overweeg in het kader van de komende begrotingsbehandeling een motie in te dienen tegen deze manier van goudwinning. In essentie gaat het om het aan banden leggen en gefaseerd afbouwen hiervan. Ik ben heilig ervan overtuigd dat ik genoeg leden bereid zal vinden om deze motie in te dienen, ik bedoel minimaal zeven leden.'

Volgens de politicus staat een ding vast: ‘Verdere vervuiling en vernietiging van het stuwmeer zal ingrijpende gevolgen hebben voor de voedselketen en de kostwinning van de lokale bevolking. De biodiversiteit die het herbergt, maar ook de gezondheid daarvan, zijn van cruciaal belang voor de mens. We worden steeds meer en meer geconfronteerd met het uitsterven en uitputting van visbestanden. De uitdaging is en blijft het terugdringen en beheersbaar maken van vervuiling van onze waterbronnnen ten gevolge van van goudwinningsactiviteiten.’