woensdag 31 januari 2018

Commissie Ordening Goudsector beweert dat goudzoekers op Brownsberg haar aandacht hebben

'We treden op wanneer we daartoe de opdracht krijgen'

Commissie lijkt nauwelijks actief... en onderneemt niets op eigen initiatief


De situatie van illegale porknokkers in het Brownsberg Natuurpark heeft de aandacht van de Commissie Ordening Goudsector (COG). Dat beweert althans coördinator Stanley Benschop woensdag 31 januari 2018 in de Ware Tijd.

'Het zijn bewoners van Brownsweg en mensen die van ver speciaal naar het gebied komen om te mijnen. We hebben ze vaak ontruimd, want dat is ons werk', zegt Benschop.

Hij geeft toe, dat het vaak gebeurt dat de mensen na enige tijd terugkomen. 'Maar,  er moet ordening zijn, anders is het hek van de dam.'

Benschop zegt, dat de commissie ook heeft opgemerkt dat er aan illegale houtkap wordt gedaan binnen de grenzen van het natuurgebied. 'Maar, dat is niet ons pakkie aan. Als we echter iets constateren dat buiten het normale is, spelen we het wel door aan de autoriteiten of verantwoordelijken. We treden op wanneer we daartoe de opdracht krijgen van de overste Melvin Linscheer, die leiding geeft aan het beleidsteam van de commissie, en van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.' 

Daarmee weerspreekt hij, aldus de Ware Tijd, berichten als zou de commissie niet meer actief zijn of weinig doen in het veld. Een belangrijk aandachtspunt van de commissie is erop toe te zien dat waar er officieel toestemming is om te werken, dat geschiedt volgens de regels. 'Eén daarvan is kwikvrij werken.'

Over het beleid met betrekking tot de scalians op het stuwmeer zegt Benschop: 'Dat bepaalt het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Wij voeren uit. En we hebben vaak scalians aan de ketting moeten zetten bij onze permanente post Alcatraz in het stuwmeer.'

Weer goudzoeker (46) bedolven en gedood onder zand in goudput

Wand van goudput te Godo Olo stort in


De politie van Sipaliwini kreeg maandagmiddag een melding van een ongeval van een goudzoeker, bedolven in een goudput. Dit incident deed zich voor te Godo Olo, aldus het Dagblad Suriname. 

Uit de verklaring van een getuige, die de politie op de hoogte had gesteld, blijkt dat het incident rond negen uur 's morgens had plaatsgevonden. De politie werd iets voor twee uur 's middags bericht omtrent het ongeluk.

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, dat een Braziliaan - Ezeguiel Valho Antonio (46) - bezig was met werkzaamheden in een goudput, toen een deel van de bergwand instortte. Als gevolg hiervan is de Braziliaan bedolven.

De politie werd in kennis gesteld nadat collega's het lichaam van de man uit de put hadden gehaald. Het lijk is door de politie in beslag genomen.

Ter informatie: 
http://suriname-mirror.blogspot.com/2018/01/braziliaanse-goudzoeker-te-grankreek.html 
http://suriname-mirror.blogspot.com/2017/12/illegale-goudzoeker-komt-om-het-leven.html

donderdag 25 januari 2018

Minister Dodson kondigt tweede 'flash report' inzake scalians Marowijnerivier aan

'Niemand moet zich plotseling als pleitbezorger van scalians opwerpen'

'Laten wij elkaar geen verhalen vertellen, scalians zijn al langer dan 20 jaren in Suriname'


Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft in het afgelopen jaar enkele stappen gezet in de ordening van de mijnbouwsector. Na tussenkomst van de justitiële autoriteit werd een schikking getroffen tussen NH en vier scalianhouders, Armadillo Mining, Hager Mining, JPP International en Maxi Goldmining. Deze schikking hield in, dat pontonhouders met negen scalians vanaf december 2015 tot en met december 2017 in het zuidoostelijk deel van de Sarakreek te Brokopondo aan goudwinning mogen doen. 

In de afgelopen periode is het ministerie weer in beeld vanwege onduidelijke activiteiten van de scalians op het stuwmeer. Eerst kwam het bericht, dat de scalians op het meer opereerden om goud te zoeken. Vervolgens kwam een bericht van het Nationaal Informatie Instituut, dat aangaf dat de scalians kwik opruimen uit het meer.

Later werd door minister Regilio Dodson aangegeven, dat de scalians zijn gevraagd om te helpen bij een onderzoek naar de omvang van kwikvervuiling en kwikgebruik in en rond het stuwmeer. Zij doen dit formeel kosteloos. Echter, dient te worden opgemerkt dat zij tijdens deze operaties (als bycatch) ook in aanraking komen met goud.

'Niemand moet zich plotseling als pleitbezorger van scalians opwerpen. Ik heb ze gevraagd. Ze helpen mee. Wat vinden zij daar? Daarachter vinden zij misschien 50 gram (goud) per dag. Dat is misschien om hun brandstof te betalen', aldus de bewindsman woensdag 24 januaari 2018 in het Dagblad Suriname.

Hij ontkent dus niet, dat er in dit proces, met medeweten van het ministerie, goud gewonnen wordt op het meer. De minister heeft het juist bevestigd. Dodson legt het accent echter nog steeds op regulering van de scalians. 'Laten wij elkaar geen verhalen vertellen. Scalians zijn al langer dan 20 jaren in Suriname operationeel van Langatabiki in Marowijne tot en met Oelemarie in Sipaliwini. Niemand moet verhalen vertellen over scalians nu. Pak een helikopter en vlieg maar over heen. In 2010-2011 zijn ze begonnen op het meer onder de vorige leiding van NH. Zij hebben hun ding gedaan. Ik heb ze gestopt. Er moet een evaluatie komen voor wat we doen en wat niet. Alles heb ik kenbaar gemaakt.'

De bewindsman deelt mee, dat binnenkort een tweede flash report zal worden uitgebracht. Hierin zal informatie over scalians in Marowijne worden prijsgeven. 'Dan zal je zien wie hier allemaal scalians heeft. Je hebt niet alleen Brazilianen, maar ook Surinamers hier. Een paar van de mannen op het meer zijn ook hier', aldus Dodson.

Er is vooralsnog geen datum of periode genoemd voor de uitgave van dit product. Dodson vindt het wel zaak dat volksvertegenwoordigers, die wel toegang kunnen krijgen tot informatie, de juiste paden eerst bewandelen, alvorens, zelf mee te gaan met de verhalen die buiten verteld worden. Hij herhaalt dat er veel vragen zijn die beantwoord moeten worden. Het ministerie is nog steeds in die fase. Vandaar dat hij meent de hulp van de scalianhouders te hebben ingeroepen.

dinsdag 23 januari 2018

'Je kan niet naar het water kijken en vaststellen waar kwik is, kwik verplaatst zich ook'

Rusland (NPS) twijfelt over Dodson's bewering inzake opruimen kwik in stuwmeer door scalians

'Hoe is het mogelijk dat in plaats van scalians te ontmantelen, deze zonder mededeling van de regering vooraf, weer in stuwmeer actief zijn?'


NPS-fractieleider Gregory Rusland heeft ernstige twijfels over de mededeling van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen over het opruimen van kwik door scalians in het stuwmeer. Rusland zegt vandaag, dinsdag 23 januari 2018, op Starnieuws, dat technisch gezien een grondige studie vooraf moet worden verricht, voordat zo'n karwei kan worden uitgevoerd. 

'Je kan niet naar het water kijken en vaststellen waar er kwik is. Kwik verplaatst zich ook. Het stuwmeer is geen klein oppervlak waar gemakkelijk kwik kan worden opgeruimd', benadrukt de NPS-leider, die een en ander benadert vanuit zijn achtergrond als wetenschapper in de natuurtechniek.

Hij vraagt zich af wanneer die studie is verricht en wat deze heeft gekost. Rusland benadrukt dat het om een heel proces gaat om kwik op te ruimen en op te slaan. Er moet een protocol in acht worden genomen.

Gezien de technische ingewikkeldheid van dit proces, heeft het Assembleelid zijn ernstige twijfels over de mededeling gedaan door Dodson in een persbericht. Aangezien deze kwestie van de scalians indertijd breed uitgemeten was, ook in De Nationale Assemblee, moet de minister in 's lands vergaderzaal vragen komen beantwoorden. Hij had aangegeven dat het stuwmeer verboden terrein is voor de scalians.

'Hoe is het mogelijk dat in plaats van de scalians te ontmantelen, deze zonder enige mededeling van de regering vooraf, weer in het stuwmeer actief zijn?'

Rusland vindt, dat Dodson moet uitleggen waarom hij niet kan optreden tegen de scalianhouders.

maandag 22 januari 2018

Gajadien (VHP): 'Assemblee moet motie van wantrouwen aannemen tegen minister Dodson'

'Dodson wringt zich in duizend bochten om zaken die duidelijk krom zijn, recht te praten'

'Suriname wordt nationaal en internationaal belachelijk gemaakt, terwijl het milieu verder wordt vernietigd voor persoonlijk gewin enkelen'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) vindt dat het nu de hoogste tijd wordt dat De Nationale Assemblee ingrijpt en een motie van wantrouwen aanneemt tegen minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. De minister doet er alles aan om zijn stoel te behouden, terwijl allang andere kandidaten gepolst zijn op dit ministerie. Het verhaal over dat scalians kwik verwijderen uit het stuwmeer is totaal niet houdbaar. 

'Suriname wordt nationaal en internationaal belachelijk gemaakt, terwijl het milieu van het land verder wordt vernietigd voor persoonlijk gewin van enkelen', zegt de volksvertegenwoordiger vandaag, maandag 22 januari 2018, op Starnieuws.

'Dodson wringt zich in duizend bochten om zaken die duidelijk krom zijn, recht te praten. Hij verzint een eigen theorie over kwik weghalen uit het stuwmeer om zijn falen te verbergen. Dodson is steeds bezig geweest om de samenleving te misleiden. Ik heb al eerder aangegeven in De Nationale Assemblee dat deze minister hier een kampioen in is. Steeds als de minister geconfronteerd wordt met de feiten, tracht hij in opdracht van zijn bazen een andere wending aan de zaken te geven', voert Gajadien aan.

'De bewindsman heeft getracht om de werkzaamheden van de scalians te stoppen. Maar, hij moest in het belang van zijn stoel zijn eigen braaksel inslikken', meent het Assembleelid.

Dodson deelt de samenleving in een rapport van 2017, dat de scalians kwikvrij opereren en nu geeft hij aan dat zij kwik opruimen. Gajadien ziet dat pionnen als dit type ministers de samenleving te zwaar benadelen ten eigen bate, daarom moet er worden ingegrepen.

'In de kwestie rond Alcoa en zaken bij de EBS blijkt dat de minister slechts een figurant is en niks in de melk te brokkelen heeft. Ook in het vraagstuk rond Tranquillio wordt er nauwelijks antwoord gegeven op de gevraagde informatie.' Gajadien zal opnieuw vragen stellen of de betaling gedaan is om IAmGold of NV 1 te voorzien van de concessie.

woensdag 17 januari 2018

Raymond Sapoen: 'Er moet zero tolerance voor scalians zijn in het stuwmeergebied'

'Er wordt een loopje genomen met het overheidsgezag'

'Maar, veel erger is de onherstelbare schade die wordt toegebracht aan de flora en fauna evenals de gezondheid van de bewoners van de omliggende dorpsgebieden'


Assembleelid Raymond Sapoen vraagt van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen om transparant te zijn over de scalians die op het stuwmeer bezig zijn met goudwinning. Wat is het beleid over goudwinning per 2018 door de scalians, omdat de schikkingsperiode is verstreken, vraagt Sapoen zich af, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 17 januari 2018.

De politicus vindt dat er 'zero tolerance voor scalians moet zijn in het stuwmeergebied. Er wordt een loopje genomen met het overheidsgezag, maar veel erger is de onherstelbare schade die wordt toegebracht aan de flora en fauna van het stuwmeergebied evenals de gezondheid van de bewoners van de omliggende dorpsgebieden', stelt Sapoen.

De overheid moet zonder aanzien des persoons overgaan tot onmiddellijke intrekking van de vergunning van de scalians die nu weer actief zijn in het stuwmeer, 'waarvan ik vorige week zelf getuige was'.

Volgens de schikking die in 2015 was getroffen tussen de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en vier scalianhouders is duidelijk afgesproken, dat hen slechts toestemming wordt verleend om vanaf december 2015 tot december 2017 goud te winnen in uitsluitend het zuidoostelijk deel van de Sarakreek. 'Goudwinning in het stuwmeergebied is verboden.' Daarbij is ook afgesproken dat deze bedrijven naast hun belastingafdracht ook moesten bijdragen aan de districtskas van Brokopondo en gemeenschapsprojecten voor de omliggende dorpen. Sapoen wil duidelijkheid van de minister.

dinsdag 16 januari 2018

Girjasing (VHP): 'Scalians inzetten is hetzelfde als roven'

'Er schijnen krachten te werken bij scalians die bij enkelen binnen regering waarschijnlijk bekend zijn'

'Suriname is een jungle aan het worden waar iedereen komt en doet wat hij/zij wil'


'Er zijn muizen aan boord in een zinkend schip, die heen en weer rennen om dat laatste stukje kaas mee te nemen.' Dit is hoe het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing tegen het scalian-fenomeen aankijkt, dat zich overigens periodiek voordoet in het binnenland van Suriname. Hij accentueert vandaag, dinsdag 16 januari 2018, in het Dagblad Suriname, dat het inmiddels duidelijk is dat de autoriteiten niet in staat zijn om de illegale gouddelvers, die onder de naam ‘scalian’ opereren, duurzaam aan te pakken. 

'Men stoort zich niet meer aan wet- en regelgeving; alles wat te roven valt, wordt geroofd. Er schijnen krachten te werken bij de scalians die de samenleving niet zien en kennen, maar die bij enkelen binnen de regering waarschijnlijk wel bekend zijn', luidt de beredenering van de volksvertegenwoordiger.

Het valt Girjasing op, dat de scalians in de loop der tijd een bepaald patroon hebben aangenomen in hun zoektocht naar goud. 'De regering geeft af en toe wel de opdracht om te stoppen, maar daarna gebeurt weer hetzelfde. Er is een soort cultuur en regelmaat bij hen ontstaan.' Deze ontwikkeling beschouwt de parlementariër als de verdere neergang van het land, met alle angstaanjagende gevolgen van dien.

'Het inzetten van de scalians is hetzelfde als roven en het vernietigen van het milieu. Suriname is een jungle aan het worden waar iedereen komt en doet wat hij/zij wil.'

Alhoewel op dit vlak een stringente controle ontbreekt, blijkt dat andere sectoren zoals het particulier vervoer van tijd tot tijd wel aan een controle wordt onderworpen. 'Alleen de kleine man die geen macht heeft, wordt aan banden gelegd en wordt door de politie aangepakt. Hoe moeten we dit land verder opbouwen als we steeds onbetrouwbare mensen hebben op bepaalde posten?', vraagt Girjasing zich af.

De stilzwijgende houding van de autoriteiten komt niet alleen voor bij de illegale goudexploitatie, maar ook bij de illegale ontbossing. 'De houtkap vindt massaal plaats tegen lage verkoopprijzen; in een jaar tijd zijn er duizenden tonnen extra houtstammen gekapt', aldus Girjasing.

Girjasing (VHP): 'Scalians inzetten is hetzelfde als roven'

'Er schijnen krachten te werken bij scalians die bij enkelen binnen regering waarschijnlijk bekend zijn'

'Suriname is een jungle aan het worden waar iedereen komt en doet wat hij/zij wil'


'Er zijn muizen aan boord in een zinkend schip, die heen en weer rennen om dat laatste stukje kaas mee te nemen.' Dit is hoe het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing tegen het scalian-fenomeen aankijkt, dat zich overigens periodiek voordoet in het binnenland van Suriname. Hij accentueert vandaag, dinsdag 16 januari 2018, in het Dagblad Suriname, dat het inmiddels duidelijk is dat de autoriteiten niet in staat zijn om de illegale gouddelvers, die onder de naam ‘scalian’ opereren, duurzaam aan te pakken. 

'Men stoort zich niet meer aan wet- en regelgeving; alles wat te roven valt, wordt geroofd. Er schijnen krachten te werken bij de scalians die de samenleving niet zien en kennen, maar die bij enkelen binnen de regering waarschijnlijk wel bekend zijn', luidt de beredenering van de volksvertegenwoordiger.

Het valt Girjasing op, dat de scalians in de loop der tijd een bepaald patroon hebben aangenomen in hun zoektocht naar goud. 'De regering geeft af en toe wel de opdracht om te stoppen, maar daarna gebeurt weer hetzelfde. Er is een soort cultuur en regelmaat bij hen ontstaan.' Deze ontwikkeling beschouwt de parlementariër als de verdere neergang van het land, met alle angstaanjagende gevolgen van dien.

'Het inzetten van de scalians is hetzelfde als roven en het vernietigen van het milieu. Suriname is een jungle aan het worden waar iedereen komt en doet wat hij/zij wil.'

Alhoewel op dit vlak een stringente controle ontbreekt, blijkt dat andere sectoren zoals het particulier vervoer van tijd tot tijd wel aan een controle wordt onderworpen. 'Alleen de kleine man die geen macht heeft, wordt aan banden gelegd en wordt door de politie aangepakt. Hoe moeten we dit land verder opbouwen als we steeds onbetrouwbare mensen hebben op bepaalde posten?', vraagt Girjasing zich af.

De stilzwijgende houding van de autoriteiten komt niet alleen voor bij de illegale goudexploitatie, maar ook bij de illegale ontbossing. 'De houtkap vindt massaal plaats tegen lage verkoopprijzen; in een jaar tijd zijn er duizenden tonnen extra houtstammen gekapt', aldus Girjasing.

zondag 14 januari 2018

Breeveld (DOE) verontwaardigd over aanwezigheid, wèèr, van scalians op stuwmeer

'Het lijkt dat respect voor milieu en welzijn van mens en natuur worden opgeofferd voor eigen voordeel'

'De scaliantes moeten daar weg, punt uit!'


'Het is zeer jammer dat het scaliantes probleem tot nu toe niet afdoende kan worden opgelost. Er is hier sprake van machteloosheid van beleidsmakers. Het lijkt erop dat respect voor het milieu en welzijn van mens en natuur worden opgeofferd voor eigen voordeel. Ten koste van alles staat het eigen belang voorop', zegt Assembleelid Carl Breeveld vandaag, zondag 14 januari 2018, op Starnieuws. 


'Opnieuw moeten wij de geloofwaardigheid van de regering ernstig in twijfel trekken, omdat recentelijk tijdens de klimaattop in Bonn ons land als groenste land van de wereld werd gepromoot en daarmee respect voor het milieu werd benadrukt', stelt Breeveld. Echter ontbreekt het beleid en daadkracht op dit stuk.

'De scaliantes moeten daar weg, punt uit! De reactie van de heer Frits van Troon spreekt boekdelen! Een duurzaam mens en milieu vriendelijk initiatief door hem op Tonka eiland neergezet, wordt compleet vernietigd door ongebreidelde hebzucht en kortzichtigheid.'


Klik hier voor meer berichten over de scalian-problematiek en het gedoogbeleid van de regering.

zaterdag 13 januari 2018

Braziliaanse goudzoeker te Grankreek overleeft val in goudput niet

Gilberto Santos (45) daalde met lift aan katrol af toen iets met mechanisme mis ging


De 45-jarige Gilberto Santos heeft woensdag het leven gelaten te Grankreek (Brokopondo). De man was 's avonds bezig met werkzaamheden in een tunnel van zo'n 15 meter diepte, aldus het Dagblad Suriname zaterdag 13 januari 2018.

Hij was bezig middels met een lift, die met een katrol werkte, naar beneden in de tunnel af te zakken om goud te delven. Waarschijnlijk is er iets misgegaan met het mechanisme van het apparaat. Het slachtoffer hing nog aan de machine en op een gegeven moment viel Santos met hoge snelheid naar beneden in de tunnel.

Als gevolg van de val overleed het slachtoffer ter plaatse. Het lichaam werd overgebracht naar Paramaribo en wordt na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaande. De overleden garimpeiro bevond zich legaal in het land.

donderdag 11 januari 2018

Minister Dodson over concessies Brunswijk: 'Goudconcessie Mama Ndjuka behoort aan Grassalco'

'Het is niet om Brunswijk of wie dan ook onvriendelijk te zijn, maar regels zijn regels'


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen vindt dat het pertinent onjuist is dat de staat ‘rancuneus’ gehandeld heeft door goud- en houtconcessies van ondernemer en ABOP-parlementariër Ronnie Brunswijk in te trekken. Tijdens het programma Bakana Tori op staatsradio SRS verklaarde de bewindsman, dat Brunswijk in totaal 13 concessies op zijn naam heeft, waarvan 4 niet zijn verlengd, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 11 januari 2018.

Hij zei, dat Brunswijk vooral moeite heeft met het niet verlengen van de goudconcessie ‘Mama Ndjuka’ in Tapanahoni. Deze concessie is enkele jaren geleden uitgegeven aan staatsmijnbouwbedrijf Grassalco. Nu is het bedrijf bezig voorbereidingen te treffen om de werkzaamheden in het gebied aan te vangen. 'Het is niet om Brunswijk of wie dan ook onvriendelijk te zijn, maar regels zijn regels', benadrukte de minister.

Volgens Dodson is dit de reden waarom Brunswijk zo'n ‘herrie’ maakt van de zaak.

Kort voor het gesprek met Dodson had Brunswijk flink zijn gal gespuugd over de behandeling die hij als ondernemer van de NDP heeft gekregen. Brunswijk voerde aan dat juist op de 4 niet verlengde concessies veel goud te vinden is. 'Ie sab omeng boeng mi du gi NDP?', stelde Brunswijk. De ABOP-leider verklaarde, dat hij het vooral vreemd vindt dat hij van de goudconcessie ‘Mama Ndjuka’ moet vertrekken, terwijl er ook andere goudzoekers daar actief zijn.

'Hoe weet Brunswijk dat Grassalco de andere mensen niet heeft aangeschreven?', stelde Dodson als reactie. Volgens de bewindsman, die ontkende met partijpolitieke zaken bezig te zijn, heeft het staatsbedrijf hem met de situatie in het gebied geconfronteerd, waarna hij een persoonlijk gesprek op zijn kantoor heeft gehad met Brunswijk. Echter blijft Brunswijk hameren op dit gebied, omdat de Ndjukakreek een goede goudader is. Hij begrijpt niet waarom Brunswijk de NDP van president Desi Bouterse met de haren bijsleept in deze kwestie.

Dodson adviseerde Brunswijk. dat indien hij inderdaad van mening is dat de overige 9 concessies geen goud bevatten, hij deze dan liever terug moet geven aan de Staat. 'Als je een concessie moet krijgen, dan krijg je het. Als iets gecorrigeerd moet worden, dan wordt het ook gecorrigeerd. Dat is voor elke ondernemer bedoeld, ook Ronnie Brunswijk. Ik heb geen enkel belang om die man zijn concessies zomaar in te trekken', aldus de minister. Hij nodigde Brunswijk uit om hem op zijn kantoor op NH aan te komen tonen welke concessie hij heeft ingetrokken.

Op de vraag hoe het kan dat Brunswijk zoveel concessies op zijn naam heeft staan, verwees Dodson naar zijn voorganger op NH die de scepter zwaaide in de periode 2010 en 2011. 'Toen zijn de dingen gebeurd. Mi no lobi deng soort verkappingen disi. Maar. bruja no de. Zolang hij voldoet aan de voorwaarden, hij zijn verslag indient en dit wordt goedgekeurd, dan komt hij in aanmerking voor verlenging', stelde Dodson.

Nu praten over het aantal concessies is volgens de bewindsman niet meer relevant, omdat het niet veranderd kan worden. 'Het is een recht dat hij heeft gehad. Vandaar dat wij nu bij NH andere regels hebben. Er zijn andere prominente personen die NH ook naar de rechter hebben gesleept, maar geen probleem. Ik teken zaken niet zomaar, maar stel vragen. Concessies die uitgegeven zijn dwars door waar hele dorpen in zitten, worden niet meer uitgegeven', aldus de minister.

woensdag 10 januari 2018

Illegale goudzoekers openen eigen goudverwerkingsbedrijf in Wanica

Vijf verdachten verwerkten stofgoud uit rotsblokken met behulp van kwik

(Bron foto: Korps Politie Suriname)

Vijf verdachten zijn 7 januari aangehouden door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) voor het illegaal verwerken van goud, zo meldt het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 10 januari 2018. Via de Centrale Meldkamer kreeg het RBTM de melding, dat de mannen te Vredeslust een ‘goudonderneming’ zouden hebben opgezet waar goud wordt verwerkt. 

Agenten reageerden op de melding en wisten de mannen aan te houden.

Het gaat om rotsblokken waaruit stofgoud wordt verwerkt. Door de verwerking van de stenen worden de goten in de omgeving vervuild. Het goud werd met behulp van kwik tot eindproduct verwerkt.

Uit onderzoek is gebleken, dat de illegale goudzoekers de ertsblokken vanuit het binnenland naar het district Wanica hebben overgebracht. De verdachten bleken illegaal werkzaamheden op het adres te verrichten, aangezien zij geen vergunning konden overleggen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie, betaalden twee een geldboete van Srd 2.000 en zijn na verhoor heengezonden. Het trio dat de boete niet kon betalen is ingesloten. Naderhand heeft één de boete alsnog betaald en werd in vrijheid gesteld. De twee anderen zijn nog ingesloten.