maandag 8 juli 2019

Partij voor Recht en Ontwikkeling wil duidelijkheid van ministerie NH over aanpak scalians

(Bron foto: Hurleurs-de-Guyane)
Open brief PRO aan minister Sergio Akiemboto


'Geachte minister, 

Het is nu ruim een maand geleden dat u bent benoemd tot minister. Ondanks u niet zo lang aanzit gaan wij ervan uit, dat u zich ervan bewust was dat u in een rijdende trein stapte. Het ministerie waar u de leiding over kreeg is eentje die vaker negatief in het nieuws verscheen ten aanzien van de scalians en ander soortige activiteiten die zich richten op het winnen van grondstoffen zonder rekening te houden met mens en milieu. Het is te hopen dat met uw komst op het ministerie er een prioriteit verschuiving zal plaatsvinden in de kwestie van de scalians. 

Tot op heden zijn de eigenaren en de mensen op de achtergrond de winnaars. De verliezers zijn het milieu, de getroffen woongemeenschappen en de generaties na ons. 

Als kind van het binnenland zal deze zaak niet alleen vanuit de positie van minister bekeken worden zonder de positie van de binnenlandbewoners mee te nemen. Immers dat is de verwachting als u niet bent vergeten waar u vandaan komt. Wij weten dat het geen eenvoudige opgave is wat mag blijken uit het onvermogen van uw voorganger om hier een halt aan te brengen. 

De vragen die bij ons opkomen zijn, wat is de visie van u of uw partij ten aanzien van onze natuurlijke hulpbronnen? 
Is het belang van een groepje eigenaren en belanghebbenden belangrijker dan van totale woongemeenschappen? 
Hoe belangrijk is bescherming van het milieu en welke prioriteit wordt hieraan gegeven? 

De visie van de PRO ten aanzien van bovenstaande zaken staat opgetekend in onze recent gepresenteerde ontwikkelingsvisie. Het probleem van de scalians is zich aan het uitbreiden van het Stuwmeer en Sarakreek naar de Lawa en boven Marowijne. 

Behalve de milieuvervuiling zorgt het de laatste periode zelfs voor een conflict op de grens met de Fransen. Dat er belangen spelen is duidelijk, echter achten wij geen belang zwaarder dan het recht van burgers op een veilige omgeving, recht op een schoon milieu en recht op bescherming van hun woongebieden. Indien u net als ons deze opvatting deelt dan mag u op onze onvoorwaardelijke steun rekenen. 

En indien uw wil om hierin een verandering te brengen niet zwaarder weegt dan de invloed van de belanghebbenden, dan rest u niets anders dan de samenleving hiervan te informeren en gepaste consequenties te verbinden. 

Hoogachtend, 

De Partij voor Recht en Ontwikkeling, PRO 
Paramaribo, 8 juli 2019'