zaterdag 20 juni 2020

NII slaagt er met verklaring niet in te verklaren waarom scalian 'essentiƫle dienst' is

'Binnen operatie ‘Drin Dresi Wakti Siki’ geen instructies om activiteiten scalians te stoppen'... šŸ¤”šŸ˜’šŸ˜§


Op de persbriefing van het Covid-19 Managementteam van woensdag heeft majoor Gwendoline Babel, onderdirectrice van het Directoraat Nationale Veiligheid, een vraag met betrekking tot de activiteiten van de scalians op de Marowijnerivier beantwoord. Dit heeft voor veel commotie gezorgd onder de samenleving en tussen Suriname en Frankrijk. 

De indruk is gewekt dat groen licht is gegeven voor herstart van de scalian operaties. Voor de goede orde is het belangrijk dat met klem wordt benadrukt - aldus vandaag, zaterdag 20 juni 2020, het Nationaal Informatie Instituut (NII) -,  dat majoor Babel in de beantwoording heeft aangegeven, dat binnen de operatie ‘Drin Dresi Wakti Siki’ er geen instructies zijn om de activiteiten van de scalians te stoppen.

Activiteiten van bedrijven die bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname, worden zo min als mogelijk stopgezet dan wel gestagneerd, zolang deze organisaties voldoen aan de vereisten, zoals een geldige exploitatievergunning. Dat de scalians het milieu vervuilen en zorgen voor een onveilige situatie voor flora en fauna is bekend. Echter komt het optreden tegen scalianhouders niet voor in de consignes van eerdergenoemde operatie.

Het Managementteam betreurt het, dat de uiteenzetting gedaan door majoor Babel voor verwarring heeft gezorgd en het idee gewekt zal hebben, dat scalianhouders zonder enige voorwaarden hun exploitatie mogen voortzetten of dat het Managementteam het niet nauw neemt met het milieu.

'Nogmaals wenst het Managementteam te benadrukken, dat slechts operaties die plaatsvinden onder een geldige vergunning, hun activiteiten mogen voortzetten tijdens deze crisis.'

vrijdag 19 juni 2020

Frankrijk herinnert Suriname aan toezegging scalians te weren van Marowijnerivier

'Scalians mogelijke bron van spreiding coronavirus aan beide zijden rivier'


De Fransen herinneren de Surinaamse autoriteiten, in het bijzonder de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, aan haar toezegging om scalians geen nieuwe vergunningen en verlengingen te geven om te opereren op de Marowijnerivier. Frankrijk had deze beslissing verwelkomd. De Fransen verzoeken nu de autoriteiten om zich te houden aan dit besluit. Deze verbintenis zal ertoe leiden dat de Marowijnerivier in 2021 bevrijd is van de goudactiviteiten die volop worden ontplooid, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 19 juni 2020.

In een verklaring zegt de Franse ambassade, dat zij er niet aan twijfelt dat de nieuwe regering deze toezegging die in overeenstemming is met de wet zal respecteren 'voor een rivier die we delen, aangezien deze activiteit schadelijk is voor het milieu en voor de gezondheid van de inwoners'. En juist daarom betreurt de Franse ambassade het  dat het Covid-19 Managementteam deze activiteiten niet verbiedt tijdens de coronavirus epidemie zoals voorheen.

Gezien de stromen mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn, is het volgens de Fransen een mogelijke bron van spreiding van het coronavirus aan beide kanten van het stroomgebied van de rivier.

De Franse ambassade zal vanmorgen een verzoek sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken om zich te houden aan het besluit om de goudactiviteiten te verbieden gedurende de coronavirusepidemie opdat er geen verspreiding van Covid-19 plaatsvindt.

Alle activiteiten op de Marowijnerivier waren stopgezet - ook de werkzaamheden van de scalians - in verband met de Covid-maatregelen. Het is scalianhouders echter gelukt om toestemming te krijgen van het Covid-19 Managementteam om de activiteiten op de rivier op te starten, ondanks de enorme problemen in oost-Suriname met de Franse grens en het besmettingsgevaar op de ponton. De scalians worden echter beschouwd  als een zogenoemde essentiĆ«le dienst.

In de samenleving is een storm van kritiek losgebarsten. Niets aan de hand, volgens de onderdirectrice Nationale Veiligheid, Gwendoline Babel. Ze zei dat de skalians weer mogen opereren, omdat deze beschouwd worden als een essentiƫle dienst. Behalve dat het om een zeer milieu-onvriendelijke activiteit gaat, zijn de veiligheidsrisico's groot. En dat is ook waar de Franse buren op wijzen.

Minister Akiemboto: 'Als je mij vraagt, moeten de scalian-activiteiten volledig worden stopgezet'

Scalianhouders zouden hebben gesproken met Brunswijk, voorzitter ABOP...

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen komt onder de hoede van de ABOP


In januari 2021 moeten de activiteiten van scalians worden stopgezet volgens een contract dat gesloten werd met de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson. Met de Covid-19-maatregelen waren alle activiteiten op de Marowijnerivier stopgezet, ook de werkzaamheden van de scalians. Het is scalianhouders echter gelukt om toestemming te krijgen van het Covid-19 Managementteam om de activiteiten op de rivier op te starten, ondanks de enorme problemen in oost-Suriname met de Franse grens en het besmettingsgevaar op de ponton, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 19 juni 2020. 

Scalianhouders zouden een gesprek hebben gevoerd met Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, over voortzetting van de activiteiten. Wat er uit dit onderhoud is gekomen, is niet duidelijk, aangezien het niet lukt om een reactie van Brunswijk te krijgen.

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, dat gaat over vergunningen, zal onder beheer komen van de ABOP.

De onderdirectrice Nationale Veiligheid, Gwendoline Babel, zei deze week tijdens een persbriefing van het Covid-19 Managementteam, dat de scalians weer mogen opereren, omdat deze beschouwd worden als een essentiƫle dienst.

Er is een storm van kritiek losgebarsten hierover in de samenleving. Behalve dat het om een zeer milieu-onvriendelijke activiteit gaat, zijn de veiligheidsrisico's groot. Diverse andere bedrijven in het land moeten hun deuren sluiten en staan op de rand van faillissement.

'Het is steeds aangegeven door het Managementteam dat economische activiteiten zo min als mogelijk gestopt moeten worden. Dus wanneer we als Managementteam hebben opgemerkt, dat er bedrijven zijn die essentieel zijn en gewoon door kunnen gaan met de activiteiten, met dien verstande dat ze natuurlijk een geldige vergunning hebben en alle andere zaken in orde zijn, dan hebben wij binnen deze operatie geen reden om dergelijke activiteiten stop te zetten', legde Babel uit.

Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen zegt, dat het een uit de hand gelopen situatie is met de scalians in het Marowijne-gebied. 'Als je mij vraagt, moeten de activiteiten volledig worden stopgezet', zegt de bewindsman. Hij is wel gebeld om te vragen naar de status en duur van de vergunningen, maar er is niet met hem gesproken over toestemming om de werkzaamheden te hervatten in het gebied. Ook was hij er niet van op de hoogte gesteld, dat de werkzaamheden waren stopgezet.

donderdag 18 juni 2020

Goudwinning door voor milieu schadelijke scalians aangemerkt als essentiƫle dienst

Franse ambassadeur Joly betreurt stellingname Covid-19 Managementteam

'Frans-Guyana kent Ć©Ć©n geval van Covid-19-besmetting van een goudzoeker die op een scalian werkte'


'Frankrijk vindt het jammer dat Suriname kennelijk vindt dat scalians behoren tot de essentiĆ«le diensten en dus in operatie mogen blijven op de Marowijnerivier in deze periode', aldus de Franse ambassadeur in Suriname Antoine Joly vandaag, donderdag 18 juni 2020, in de Ware Tijd. 

Hij reageert op de verklaring van Gwendoline Babel, onderdirectrice Nationale Veiligheid, tijdens de Covid-19 persconferentie van gisteren, dat tijdens deze totale lockdown de economische activiteit van de 'bedrijven die essentieel zijn, zo ook de activiteiten van de scalians op de Marowijnerivier, niet stopgezet zijn'.

Babel merkte op, dat in deze fase van de operatie 'Dringi Dresi Wakti Siki' de oversteek tussen Suriname en Frans-Guyana niet mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Maar, Surinamers mogen zich wel op de rivier bewegen van noord naar zuid', aldus de Babel, die ook aangaf dat het Covid-19 Managementteam altijd heeft gevonden dat 'economische activiteit zo min als mogelijk gestopt moet worden'. 

Op 2 mei verklaarde Daniƫlle Veira, directrice Nationale Veiligheid, echter dat met uitzondering van personenverkeer de operatie van ssalians op de Marowijnerivier tot en met 10 mei tijdens de lockdown verboden zou zijn. De volledige sluiting van de oostgrens en het verbod op economische activiteiten op de rivieren was onderdeel van de landelijke operatie 'Dringi Dresi, Wakti Siki', die op 30 mei was begonnen. 'De rivier is gesloten. Het is een totale lockdown, wat betekent yu no e move, yu no e skoyfi', zei Veira. Daarna was de maatregel nog eens aangescherpt en was er een striktere selectie van bedrijven die wel en geen dispensatie zouden krijgen. Daarbij zijn de scalians niet genoemd.


 Joly meldt dat Frans-Guyana Ć©Ć©n geval van Covid-19-besmetting heeft van een goudzoeker die op een scalian werkte. 'Het feit dat er dus ook door de scalians activiteit is van mensen van noord naar zuid op de rivier is een mogelijke reden van de verspreiding van het virus. Bovendien is het werk van de scalians zeer desastreus voor mens en milieu door het gebruik van kwik en de vertroebeling van het water', zegt Joly.

In april heeft Frankrijk tijdens overleg met Surinaamse autoriteiten zijn bezorgdheid uitgesproken over scalians op de grensrivieren, waarvan het aantal sinds februari fors is toegenomen.

Ook Jerrel Pinas, kenner op het gebied van milieu en goudwinning en werkzaam bij het WWF Guianas, vindt dat de kans op besmetting met Covid-19 door werken op een scalian hoog is. 'Op de scalians is er ongecontroleerd contact tussen mensen in alle windrichtingen. Er is daardoor kans op onderlinge besmetting en externe transmissie.'

Hij snapt dat economische activiteiten voortgang moeten vinden, maar stelt dat daarbij moet worden afgewogen welke activiteiten prioriteit moeten genieten. 'Ik erken de bijdrage van goudwinning aan de economie, maar we moeten niet vergeten dat de schade aan mens en milieu ook enorm is.'

woensdag 3 juni 2020

Goudzoeker op goudconcessie te Mamaini in district Brokopondo doodgeschoten

Braziliaanse bende overvalt goudzoekerskamp


Goudzoeker Praveeen Kandhaila is dinsdagmiddag doodgeschoten op een goudconcessie te Mamaini in het district Brokopondo. De politie kon nog niet met zekerheid aangeven of het om een roofmoord gaat. Een onderzoeksteam is ter plaatse voor onderzoek. 

Volgens De Ware Tijd van vandaag, woensdag 3 juni 2020, stormden enkele mannen van Braziliaanse komaf het kamp binnen en werd Ć©Ć©n van de arbeiders neerschoten. Het slachtoffer liet ter plaatse het leven. Het lijk is voor obductie in beslag genomen.

Het is vooralsnog onduidelijk of de verdachten spullen hebben buit gemaakt. Naar verluidt gaat het waarschijnlijk om dezelfde bende die eerder had toegeslagen bij de goudconcessie. De eerste keer was niet zo lang geleden.

De verschillende eenheden van de politie, waaronder de forensische opsporing en rechercheurs, zijn nog ter plaatse bezig met het onderzoek. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname.