donderdag 25 oktober 2018

Op zeer korte termijn onderhoud tussen Suriname en Frankrijk over grensperikelen Marowijnerivier

'Regering besluit voor de tweede maal een delegatie af te vaardigen naar het gebied'


Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft vandaag, donderdag 25 oktober 2018, een ontmoeting gehad met de Franse ambassadeur Antoine Joly over het optreden van de gendarmerie en het Franse leger in het Marowijnegebied. Er is onvrede over de manier waarop de Franse politie optreedt. Surinaamse goudzoekers klagen steen en been over het vernietigen van hun bezittingen door de Fransen. Dit is vorige maand gebeurd en ook deze week.

Joly houdt vol, dat er rechtmatig is opgetreden op Frans grondgebied.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag via het Nationaal Informatie Instituut het volgende bericht uitgegeven:

'De regering heeft zich de afgelopen weken onder leiding van de vicepresident, Michael Ashwin Adhin, gebogen over de recente situatie op delen van de Marowijnerivier, als gevolg van acties van de Franse gendarmerie. De regering heeft als prioriteit de rust en orde te garanderen in het voornoemd gebied met inachtneming van de belangen van de daar vertoevende burgers. 

In dit verband heeft heden een ontmoeting plaatsgevonden tussen minister Yldiz Pollack- Beighle en de Franse ambassadeur h.t.l., Antoine Joly. Tijdens dit gesprek heeft de minister verwezen naar de positieve ontwikkelingen in de bilaterale relatie en dat de eerder genoemde acties geen bijdrage daaraan leveren. 

De noodzaak van het tegengaan van illegale activiteiten en de bescherming van het milieu, ter waarborging van het algemeen welzijn van de lokale leefgemeenschappen, werden benadrukt als wezenlijke uitgangspunten van de bilaterale samenwerking. 

Evenwel is gewezen op de onvrede welke bestaat ten aanzien van de manier van optreden van de Franse gendarmerie. 

Er is overeengekomen om op zeer korte termijn een onderhoud te doen plaatsvinden tussen de Surinaamse en de Franse zijde, om onder andere informatie uit te wisselen over de grenslijn van de rivier. 

De regering van Suriname zal zich blijvend inzetten ter bescherming van haar burgers en heeft besloten nog deze week voor de tweede maal een delegatie af te vaardigen naar het gebied. Ten slotte wordt de samenleving opgeroepen om zich kalm te houden en zodoende de rust te bewaren.'

Franse ambassadeur: 'Vernietiging materieel goudzoekers te Grand Santi was op Frans grondgebied'

Frankrijk volhardt in haar standpunt dat correct is gehandeld

'(...) Ze bleven doof voor bevelen Franse soldaten en gendarmes die hen herhaaldelijk eraan herinnerden, dat de materialen zich op Frans grondgebied bevonden (...)'


De Franse ambassadeur heeft vandaag, donderdag 25 oktober 2018, in een persbericht meer informatie verstrekt over de vernietiging van machines van Surinaamse goudzoekers dinsdag in het gebied van Grand Santi. Terwijl de bevolking in het gebied en goudzoekers aangeven, dat het om Surinaams grondgebied gaat, stellen de Fransen dat op basis van de GPS, om Frans territoir gaat.

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk vindt dat de regering duidelijkheid moet brengen, zoo  bericht Starnieuws.


Toen vorige maand bezittingen van een Surinamer in brand werden gestoken, is aan de regering gevraagd om het verdrag met de Fransen inzake grenscontroles op te schorten, totdat er duidelijkheid is over de grenslijn.

'Op 23 oktober rond 10:00 uur, heeft een gezamenlijke patrouille van mobiele gendarmes (politieagenten) en FAG-militairen (9e RIMa), vergezeld door Surinaams leger en politie, op een missie in het kader van Operatie HARPIE, materiaal ontdekt dat wordt gebruikt door illegale gouddelvers', zegt de ambassade in een persbericht. Dit materiaal is ontdekt in het gebied van Grand Santi.

'Dankzij de GPS bevestigt de patrouille, dat de plaats van ontdekking zich bevindt op het grondgebied van de Franse republiek. Gezien de onmogelijkheid om de machines te verplaatsen, werd de neutralisatie ter plaatse georganiseerd in overeenstemming met de permanente instructies van de officier van justitie van Cayenne. Enkele minuten na deze ontdekking presenteerden vier Surinaamse burgers zich als de eigenaren van de motoren en wilden zij voorkomen dat het leger de motoren onbruikbaar maakte. Binnen enkele uren werden ze vergezeld door een twintigtal van hun landgenoten en trachtten zij de Franse militairen te hinderen bij het onbruikbaar maken van de machines. Daartoe omringden ze deze machines en zaten erop in een houding van passieve oppositie', aldus de Franse ambassade.

'Ze bleven doof voor de bevelen van de Franse soldaten en gendarmes die hen herhaaldelijk eraan herinnerden, dat deze materialen zich op het Franse grondgebied bevonden en dat ze de uitvoering van een besluit van de Franse gerechtelijke autoriteit met betrekking tot de bestrijding van illegale goudwinning verhinderden', staat in het persbericht.

'Geconfronteerd met het gedrag van de Surinaamse onderdanen, besloot de prefect van de regio Guyane versterking te vragen en zijn militairen van de GIGN-afdeling van Cayenne, acht gendarmes van het squadron 16/6 van Orange gestationeerd in Grand Santi, vergezeld van twee gerechtelijke politieambtenaren per helikopter Puma van de FAG, uitgerukt. De diplomatieke autoriteiten zijn terstond op de hoogte gebracht en evenzo geïnformeerd over de voortgang van de operatie. Bij hun aankomst trokken de Surinaamse tegenstanders weg en keerden per korjaal terug naar hun land. De verdere neutralisatie van de machines werd onmiddellijk gestart', zegt de ambassadeur.