zaterdag 12 oktober 2019

Inheemse gemeenschappen Frans-Guyana hekelen illegale goudsector in Suriname

'Franse militairen zouden harder mogen optreden tegen bandeloze situatie op en bij  Marowijnerivier'


De in stamverband levende gemeenschappen in Frans-Guyana hebben genoeg van de illegale goudsector in Suriname dat hen tot last is. De Marowijnerivier, die de twee landen van elkaar scheidt, vormt het centrum van alle ellende en problemen. Terwijl aan de Franse kant van de rivier hard wordt opgetreden tegen scalians en andere illegale goudzoekers, is aan de Surinaamse kant een bruisende informele sector met zeer geavanceerde goudzoekende pontons die de rivier vertroebelen en vervuilen, aldus UnitedNews vrijdag 11 oktober 2019, dat zich baseert op een artikel van woensdag van Guyane 1/FranceTV.


Ook wagen de aan de Surinaamse kant actieve illegalen het dikwijls om ook op Frans grondgebied hun activiteiten te ontplooien. De Franse dorpsgemeenschappen hebben hiervan last en vragen aan het districtsbestuur van Frankrijk om een hardere aanpak.

Ook zijn zij niet te spreken over de lakse houding vanuit de Surinaamse regering om op te treden tegen de chaotische situatie in de kleinschalige goudsector.

Tijdens de zevende plenaire vergadering van de Grand Conseil Coutumier (GCC) in Frans-Guyana is zelfs het voorstel gedaan om internationale stappen tegen Suriname en Brazilië te ondernemen, omdat er vanuit deze landen te weinig wordt gedaan om het milieu te beschermen tegen onverantwoordelijke goudzoekers.

'We hebben vernomen dat Frankrijk de eigenaar van een Surinaamse boot, dat vernietigd werd, heeft vergoed. Dit is absurd!' zegt Christophe Pierre, ondervoorzitter van de GCC. 'Wie vergoedt ons dan voor de vernietiging van onze rivieren en kreken en het ziek worden van onze kinderen?'

Hoewel er vanuit de Surinaamse kant dikwijls is geklaagd over de harde aanpak van de Franse grenscontrole is er volgens Pierre juist sprake van een slappe houding. Naar zijn inziens mogen de Franse militairen zelfs harder optreden tegen de bandeloze situatie op en nabij de Marowijnerivier.

De GCC onderkent echter ook, dat er een vraagstuk omtrent de grenslijn op de Marowijnerivier in behandeling is tussen de regeringen van Suriname en Frankrijk. De Raad kijkt uit naar een spoedige oplossing, zodat er meer ordening komt in het grensgebied.

(Suriname Mirror/Guyane 1/FranceTV/UnitedNews)