dinsdag 5 juni 2018

Goudzoekers niet blij met slechte arbeidsomstandigheden politie in binnenland

'De politie kan niet voor onze veiligheid zorgen, omdat ze de middelen niet krijgt van overheid'

'Belangrijke controlepost Stolkertsijver ondergebracht in container met slechte ventilatie en sanitaire voorzieningen'

 
Kleinschalige goudzoekers vinden, dat door de stiefmoederlijke behandeling die de politie krijgt, deze niet adequaat kan zorgen voor veiligheid in de gebieden waar zij werken. Slechte accommodatie inclusief gebrekkige sanitaire voorzieningen en transportmiddelen leiden ertoe, dat politieagenten hun werkzaamheden niet naar behoren kunnen verrichten. Hierin dient snel verandering te komen, zegt Wesley Rozenhout, voorzitter van de Federatie van Kleinschalige Gouddelvers in Suriname, vandaag, dinsdag 5 juni 2018, in de Ware Tijd.

'Wij maken elke dag mee dat de politieagenten bereid zijn zich in te zetten om voor onze veiligheid te zorgen, maar door de gebrekkige middelen zijn ze aan handen en voeten gebonden. Bij de post te Stolkertsijver moeten agenten in de stromende regen voertuigen controleren, terwijl met een kleine investering een overkapping geplaatst zou kunnen worden', zegt de voorzitter.

Hij vraagt zich af hoe het komt, dat een belangrijke controlepost als Stolkertsijver 'nog steeds is ondergebracht in een container met slechte ventilatie en sanitaire voorzieningen'. De 'mensonwaardige' werkomstandigheden en locaties zorgen volgens Rozenhout voor demotivatie bij politieagenten.

Niet alleen te Stolkertsijver, maar ook te Snesikondre, Langatabiki, Atjoni en Antonio Branco is het bar en boos wat betreft de werkomstandigheden en faciliteiten voor de politie. 'In sommige gevallen zetten de mensen hun eigen voertuigen in, maar dat zou eigenlijk niet mogen. De Staat moet ervoor zorgen, dat de politie goed uitgeruste dienstvoertuigen ter beschikking heeft omdat het werk van de Staat is dat ze verricht', stelt de voorzitter.

Volgens hem zijn berovingen van goudzoekers en anderen die naar en van de goudvelden komen schering en inslag. Rozenhout: 'De politie kan niet voor onze veiligheid zorgen, omdat ze de middelen niet krijgt van de overheid.'

Hij pleit ervoor, dat een deel van de belastingen die uit de goudsector wordt gehaald, wordt geïnvesteerd in betere accommodatie, faciliteiten en uitrusting voor de politie in het binnenland. In veel gevallen is de politie, om te kunnen functioneren, afhankelijk van de goodwill van ondernemers en anderen in de gebieden waar ze opereren.

Bij aangifte van strafbare feiten, zoals berovingen, kan de politie vaak niet onmiddellijk uitrukken, omdat er geen boot of voertuig is. Tegen de tijd dat transport is gemobiliseerd, 'zijn de daders al lang weg'. Het komt zelfs voor, zegt de voorzitter, dat personen per chartervlucht naar het binnenland gaan, berovingen plegen en weer ongestoord met het vliegtuig richting Paramaribo vertrekken. 'Ze stappen op Zorg en Hoop gewoon uit het vliegtuig en wandelen weg, omdat daar totaal geen controle is', aldus Rozenhout.

De federatie voert regelmatig overleg met de autoriteiten en wordt bij veel zaken betrokken, zegt de voorzitter, maar op het stuk van veiligheid laat de overheid het schromelijk afweten.