vrijdag 27 september 2019

ABOP-voorzitter Brunswijk bespreekt grensproblemen met Franse ambassadeur Joly

(Bron foto: Brunswijk)
Fransen niet blij met vervuiling Marowijnerivier door kwik uit goudwinning


Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), heeft ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk verzekerd belang te stellen in het duurzaam voortzetten van de relatie met Frankrijk. De Franse ambassadeur bracht gisteren een oriëntatiebezoek aan de ABOP bij het coördinatiecentrum van de ABOP aan de Verlengde Keizerstraat, meldt de politieke partij, aldus vandaag, vrijdag 27 september 2019, Starnieuws. 

De ambassadeur is al enige tijd een gespreksronde gestart met alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee.

Tijdens het gesprek bleek dat beide mannen bijna met dezelfde gespreksonderwerpen zaten. De ambassadeur was geïnteresseerd in de beleidsrichting van de partij in het kader van de verkiezingscampagne. De ontwikkeling van zuid-oost Suriname geniet prioriteit bij de ABOP. De issues die tijdens het gesprek aan de orde kwamen waren onder meer, de grenskwestie, de vrije handelszone tussen beide landen, de kwestie van de scalians op de Marowijnerivier, volksgezondheid, personen- en goederenverkeer en de toenemende werkloosheid onder de Fransen met Surinaamse roots en trainingen.

De Fransen hebben vooral moeite met de vervuiling van de Marowijnerivier door kwik als gevolg van de goudwinning. De scalians vormen volgens hen een grote bedreiging. De ambassadeur benadrukte de belangrijkheid van de Marowijnerivier voor de Fransen. Samen met de Surinaamse regering willen ze gedegen controle uitoefenen op de grensrivier en de vervuiling tegengaan.

Brunswijk en Joly bevestigen, dat door onduidelijkheid in de grenslijn op sommige delen van de grensrivier, het optreden soms wordt bemoeilijkt. De ABOP is ook voorstander van controle, maar wenst vooral dat naar redelijkheid en billijkheid volgens de wet, tactvol wordt opgetreden.

Rond het personen- en goederenverkeer worden nog enkele situaties gedoogd tussen beide landen. De ABOP erkent, dat vooral rond het personenverkeer vanwege de ‘open grens’ er meer regulering moet plaatsvinden. De partij heeft in haar visie om dit beleid samen met de Fransen ter hand te nemen. De handel wordt nu bemoeilijkt door het ontbreken van een phytosanitair keuringsinstituut in Frans Guyana. De ambassadeur verzekerde dat de Fransen hieraan zullen werken waardoor de handel beter opgang komt.

De partij is blij met de medische hulp die de Fransen bieden aan Suriname. Brunswijk erkent dat dit een grote hulp is vooral voor de bewoners van Marowijne en Boven-Marowijne. Echter, ziet hij ook graag dat het Streekziekenhuis Albina op het niveau van de Franse dienstverlening komt. De ambassadeur gaf aan dat beide landen hieraan verder werken.

De ABOP zal de bilaterale relatie met wederzijds respect, indien ze regeermacht verkrijgt onverkort uitdiepen en voortzetten met de Fransen, besloot Brunswijk.

dinsdag 24 september 2019

Bewoners Kabalebo wordt toegang ontzegd tot sommige gebieden

(Bron foto: tripadvisor.nl)
Geruchten over prominente NDP'er die aan goudwinning doet in het gebied doen de ronde


Bewoners van Kabalebo worden al een poos door derden verboden om zich te bevinden in sommige gebieden. Het gaat om plekken waar de mensen reeds jaren gaan om te jagen en vissen. 'Waarom mogen we niet gaan naar plekken in de omgeving van de Kabaleborivier, waar we gewoonlijk vrijelijk naar toegingen. Gebeuren er dingen daar die wij niet mogen weten?', vroeg oud-basya Frank Jong onlangs aan president Desi Bouterse tijdens een NDP-vergadering in Washabo. 

Hij wees Bouterse erop, dat vele mensen van de dorpen daarover kunnen vertellen. 'We willen graag met jou (Bouterse) samen met mensen van hier naar daar (Kabaleborivier) gaan, om te kijken wat er daar gebeurt', stelde Jong voor aan de president. De president reageerde, dat hij bereid is om naar het gebied te gaan samen met een groep mensen uit de drie dorpen namelijk Apoera, Section en Washabo.

'Luister wat we gaan doen. Laten we na 13 oktober naar daar gaan. Ik ben dan jarig en zal naar hier toekomen', zei Bouterse. Jong bleek tevreden te zijn met het antwoord van de president. 'We gaan ons voorbereiden om met je te gaan', reageerde de oud-basya. Hij zegt dinsdag 24 september 2019 in de Ware Tijd, dat er verschillende geruchten de ronde doen in het gebied waarom mensen sommige plekken niet mogen betreden.

Jong heeft vernomen dat een prominente NDP'er aan goudwinning doet in het gebied. Ook wordt volgens de oud-basya gezegd dat Bouterse in de omgeving van de Kabaleborivier een verblijf heeft. 'Ik weet niet of bovengenoemde zaken de redenen zijn waarom de bewoners zich niet mogen bevinden in sommige gebieden', zegt Jong.

Kapitein Sergio Srisria van Washabo weet, dat houtconcessionarissen borden hebben geplaatst in de concessiegebieden om de mensen buiten hun terreinen te houden. 'Op de borden wordt aangegeven dat de mensen daar niet mogen jagen en dat is erg lastig, als het om een gebied gaat waar de bewoners normaal op jacht gaan of vissen', zegt Srisria. De bedoeling is om deze concessionarissen aan te schrijven om over het probleem te praten. Het is volgens hem daarom belangrijk dat de dorpen worden gekend, voordat de concessies worden uitgegeven.

Ook herinnert hij zich dat een poos terug een illegaal vliegtuig was ontdekt te Amatopo in het zuidwesten van het land. Door het politieonderzoek mochten mensen niet naar die plek.

maandag 23 september 2019

DA'91 ernnstig verontrust over geen bezwaar Bouterse tegen goudwinning door scalians

'Regeringen Bouterse houden gemeenschap voor de gek in kwestie scalians'


'DA’91 heeft met ernstige verontrusting kennis genomen van het standpunt van president Bouterse van geen bezwaar tegen het opereren van scalians in het Apoera en Wayambo gebied. De ernstige aantasting van ons milieu en de gevolgen van kwikvergiftiging voor de gezondheid van onze burgers en met name onze burgers in het binnenland is overbekend. 

Al jaren houden regeringen Bouterse de gemeenschap voor de gek in de kwestie van de scalians. Minister Dodson ging zelf zover om te verkondigen dat de scalians juist kwik opruimden. Verschillende rapporten bevestigen de ernstige kwikvergiftiging in vooral ons binnenland. DA’91 heeft eerder aan de bel getrokken en de regering opgeroepen dit heilloos pad te verlaten. 

Uit een onderzoek gepubliceerd in de International Journal of Environmental Research and Public Health bleek al, dat de kwikvergiftiging van ons binnenland en de lokale bevolking schrikbarende vormen had aangenomen. Het is een voorbode van de totale vernietiging van de gezondheid van onze burgers in het binnenland. Het is dan ook onvoorstelbaar dat de president, nota bene tegen de wensen in van de lokale bewoners, stimuleert dat er aan goudwinning gedaan wordt. 

Het is alom bekend dat de kleinschalige goudwinningsactiviteiten in ons binnenland een enorme bijdrage leveren aan de kwikvervuiling en vergiftiging van het milieu. Wanneer zelf de zogenaamde Commissie Ordening Gouddsector door deze zelfde president ingesteld heeft geresulteerd in een toename aan criminaliteit, smokkel, en geweld; 
en seksueel overdraagbare ziektes (onder meer door de bloeiende seksindustrie); watervervuiling; 
kwikvergiftiging; 
en de degradatie van het bosecosysteem, dan kan op zijn zachtst gezegd ernstige vraagtekens geplaatst worden bij deze houding van de president. 

Het feit dat behalve het riskeren van de gezondheid van onze burgers nu ook onze rijstsector in Nickerie gevaar zal lopen, zou een verantwoordelijke president wel tweemaal moeten doen nadenken alvorens een dergelijk standpunt te ventileren. 

Om alle bovengenoemde redenen en nog meer is de handelwijze van de president absoluut onacceptabel. Er zijn in tegendeel drastische maatregelen nodig om de gemeenschap te beschermen, waaronder: 
- een verbod op consumptie van de vis uit de besmette gebieden; 
- een acute gestructureerde voorlichting voor de samenlevingen in de kwetsbare gebieden en in het bijzonder, moeders en moeders in spé om zeker geen vis uit het gebied te eten; 
- onmiddellijk een halt toe te roepen aan de rampzalige sociale en ecologische ravage door de ongecontroleerde goudwinning. 

Dit vereist dat De Nationale Assemblee gelijk ertoe overgaat om de noodzakelijke organieke wetten aan te nemen in het kader van het Minamata Verdrag. De schade die kwikvergiftiging toebrengt is onomkeerbaar en er is geen enkel excuus om deze situatie zo voort te laten gaan, en nog minder om het te verdiepen. 

DA’91 Publiciteitsdienst'

zaterdag 21 september 2019

President Bouterse wijst goudwinning in het Kabalebogebied niet af

Scalian mag van president in Corantijnrivier goud winnen

Dorpshoofden van Apoera, Section en Washabo fel gekant tegen iedere vorm van goudwinning


President Desi Bouterse is geen tegenstander van goudwinning in het Kabalebogebied. Vorig jaar ontstond in de dorpen daar veel ophef over. Er mag volgens Bouterse echter alleen in de Corrantijnrivier naar goud gezocht worden. Hij zal niet toestaan dat er gegraven wordt langs de rivier. 

'Het moment waarop je dat doet, wordt het water vervuild bij elke kleine regenval en we zullen problemen krijgen met de rijstteelt, want jullie leveren het schone water voor de rijstvelden, waardoor de kwaliteit van rijst uit Suriname als één van beste in de wereld geldt', zei Bouterse tijdens een onlangs gehouden NDP-vergadering te Washabo in Kabalebo, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 21 september 2019.

Hij reageerde op een vraag van oud-basya Frank Jong naar de mogelijkheid om in het gebied aan goudwinning te doen. 'Laat me weer duidelijk zijn over de goudwinningsissue. Na a srefi tape mi o drai baka san mi ben e drai gi a delegatie di ben kon na foto', begon Bouterse zijn betoog. Hij hield de mensen voor dat hij een uitzondering voor hen kan maken. 'Ben ik duidelijk, want ik heb dit duizend keer gezegd, maar ik hoor dat president niet wil.'

Een scalian moet eerst naar Kabalebo om te prospecteren. 'Mocht het resultaat goed zijn, garandeert de eigenaar van die scalian dat er één wordt gekocht voor Washabo, Apoera en Section. Als het resultaat slecht is, moet hij vertrekken.' Hij stelt dat scalians niet met kwik werken. Maar, scalians richten ook milieuschade aan...

Dorpshoofden van Apoera, Section en Washabo zijn fel gekant tegen het delven van goud in het gebied, omdat zij willen voorkomen dat het milieu wordt vernietigd. Ook Theresia Cirino, oud-districtscommissaris van Kabalebo en nu van Coeroeni, zei in februari vorig jaar, dat ze tegen de goudwinningsplannen is. President Desi Bouterse zag volgens Cirino goudwinning in het gebied niet zitten, vanwege de milieuschade en de invloed daarvan op de rijstvelden. 'Ik ben het persoonlijk met hem eens', zei ze toen.

Ronny Simon ondersteunt de groep die aan goudwinning in Kabalebo wil doen. Hij zegt, dat er na een gesprek met Cirino met de president is gesproken. Bouterse heeft hen toen hetzelfde voorgehouden als tijdens de NDP-vergadering te Washabo. 'Goudwinning in de rivier is een optie, maar we moeten dat goed voorbereiden. We moeten het milieu zo min mogelijk beschadigen en we zijn zaken nog aan het voorbereiden', zegt Simon. Het geld dat verdiend wordt uit de goudwinning, kan volgens hem worden geïnvesteerd in de landbouw. Er moeten machines worden aangeschaft om de landbouw op een moderne manier uit te oefenen. Hierdoor hoeft de gemeenschap niet afhankelijk te zijn van andere bedrijven in het gebied die machines inzetten om bos open te stoten.

'Op een dag zal het goud opraken en we moeten investeren in duurzame sectoren zoals de landbouw', stelt Simon. Hij herinnert zich dat er vorig jaar veel negatieve uitspraken zijn gedaan. 'Er is toen gezegd dat we met kwik gaan werken en dat er prostituees zullen komen naar het gebied waar er gewerkt zou worden. Ook wordt gevreesd dat de criminaliteitscijfers zullen stijgen. Maar, we willen daarom de zaak goed organiseren, zodat er geen chaos ontstaat.'

Volgens hem is er ook gezegd, dat vele mensen in de dorpen tegen het delven van goud zijn. Als het moet, ziet hij graag dat er een vergadering wordt gehouden waarbij de mensen een besluit nemen over de kwestie.

Kapitein Carlo Lewis van Apoera zegt dat als de groep zijn wil doordrukt, er een soort referendum gehouden zal worden om zich over de issue uit te spreken. 'Veel mensen zijn tegenstander van goudwinning en de meerderheid zal hierdoor de zaak afkeuren. We zullen dan voor eens en altijd hiervan af zijn', zegt Lewis.

Hoewel de president zich kan vinden in het zoeken van goud in de rivier, wijken de kapiteins geen duimbreed van hun standpunt. '

Ik kan nog luisteren naar de mensen die aan goudwinning willen doen, maar de twee andere kapiteins willen niets hiervan horen. Als de mensen eenmaal beginnen met goudwinning zullen ze zich niet houden aan regels en ons mooi milieu ernstig beschadigen', vreest Lewis.

vrijdag 13 september 2019

Familieleden op Rosebel doodgeschoten porknokker Aloeboetoe willen duidelijkheid

(Bron screenshot: YouTube)
'We willen precies weten wat er is gebeurd en wat reden was om mijn broer dood te schieten'

Familie begint rechtszaak tegen de Staat om schadevergoeding


Familieleden van de 25-jarige porknokker Furgill Aloeboetoe, die op 28 juli is doodgeschoten op een concessie van Rosebel Gold Mines, verzetten zich ertegen dat de zaak in de doofpot belandt. Zij staan erop, dat ze op de hoogte worden gebracht van het resultaat van het politieonderzoek, maar hebben tot nu toe hierover niets gehoord. 

'We willen precies weten wat er is gebeurd en vooral wat de reden is geweest om mijn broer dood te schieten. We willen niet langer leven met vraagtekens, maar willen duidelijkheid om de pijn te verminderen', zegt Whitney Aloeboetoe, zus van Furgill, vandaag, vrijdag 13 september 2019, in de Ware Tijd.

De familie heeft twee advocaten in de arm genomen om een rechtszaak tegen de Staat te beginnen om schadevergoeding. 'Mijn broer was illegaal in het gebied, maar wat hij gedaan zou hebben, het doodschieten van iemand is vergaand', stelt de zus. De advocaten zullen binnenkort in een brief aan de autoriteiten eisen om te worden geïnformeerd over het onderzoek. 'Er was aan ons gezegd dat we na de begrafenis van mijn broer meer zouden horen over het schietincident. We hebben onze telefoonnummers achtergelaten bij de politie maar we zijn nog niet gecontact', zegt Aloeboetoe.

De zus brengt in herinnering, dat de familie nog steeds de bezittingen van de doodgeschoten jongeman, waaronder een tas en mobiele telefoon, die hij bij zich had, niet heeft gekregen. De kleding die hij droeg is verbrand en dat noemt de familie een kwalijke zaak . 'Wij hebben die kleren nodig om in de kist te plaatsen en dat doen wij volgens onze marrontraditie. Als de kleding er niet is, kunnen we in principe niet begraven.'

Aloeboetoe is inmiddels begraven. Politievoorlichter Humphrey Naarden was niet bereikbaar voor commentaar.

donderdag 12 september 2019

Franse ambassadeur Joly en NPS-voorzitter Rusland bespreken problemen in het grensgebied

(Bron foto: NPS)
Frankrijk wil gezamenlijke aanpak bij aanpak milieuvriendelijke goudwinning in grensgebied


Tijdens een onderhoud tussen de Franse ambassadeur Antoine Joly en de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, gisteren in partijcentrum Grun Dyari, is onder andere gesproken over ontwikkelingen en problemen in het grensgebied tussen Suriname en Frans-Guyana. Het gesprek kwam op verzoek van de Franse ambassadeur, meldt de NPS, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 12 september 2019.

Tijdens het onderhoud werd ook gesproken over de huidige politieke situatie en de komende verkiezingen in Suriname.

Rusland wilde onder andere meer weten over de reden waarom de Fransen de afgelopen periode heel hard hebben opgetreden tegen Surinamers in het grensgebied. Naar voren is gekomen, dat er meer overleg dient plaats te vinden om calamiteiten in de toekomst te vermijden en dat er behoefte is om gezamenlijk op te treden in het grensgebied. Het gaat om de milieuproblemen door onder andere de kleinschalige goudwinning en de aanverwante gevolgen die schadelijk zijn voor de omgeving. De NPS-voorzitter kon zich vinden in het standpunt dat het gebied niet slechts als een grensgebied beschouwd moet worden.

Er is grote bezorgdheid omtrent het gebruik van kwik en andere vormen van milieuvervuiling. Ook het feit dat een grote groep personen in dat gebied woont en zowel aan de Surinaamse als de Franse kant hun woonomgeving hebben brengt met zich mee, dat speciale aandacht van beide zijden wordt besteed om de ontwikkeling van het gebied op een verantwoorde manier ter hand te nemen.

De Franse ambassadeur gaf aan dat met een gezamenlijke aanpak, zoals een goedwerkende gemengde commissie, er middelen vrijgemaakt kunnen worden om Suriname te helpen bij een verantwoorde productie waaronder milieuvriendelijke goudwinning in het grensgebied. Hierdoor zouden de mogelijkheden voor toerisme ter hand kunnen worden genomen.

Partijen besloten zich te zullen inzetten voor een goede samenwerking vanuit beide zijden, ook na de verkiezingen die in 2020 zullen worden gehouden.

dinsdag 3 september 2019

Connery Plein definitief nieuwe voorzitter goudzoekersorganisatie Makamboa, Nieuw-Koffiekamp

(Bron foto: Rosebel)
Makamboa is de erkende gesprekspartner van regering en Rosebel


De rust binnen Makamboa, de organisatie van de goudzoekers uit Nieuw-Koffiekamp, blijkt teruggekeerd. Het voorzitterschap van Connery Plein is afgelopen weekend bekrachtigd in een krutu die is gehouden door het dorpsbestuur onder leiding van kapitein Hermanus Schalwijk, aldus de Ware Tijd dinsdag 3 september 2019.

'De waarnemend voorzitter Owen Pryor heeft tijdens de vergadering een stap teruggedaan. Ik zal schriftelijk bekendmaken aan de regering en Rosebel Gold Mines (RGM) dat Plein de nieuwe voorzitter is', zegt Schalwijk.

Makamboa is de erkende gesprekspartner van de regering en RGM. Begin augustus hadden ontevreden Makamboa-leden een nieuw onderhandelingsteam opgericht dat daarna heeft gesproken met president Desi Bouterse. Het staatshoofd heeft de groep voorgehouden om liever de vrede binnen Makamboa te herstellen. Er is daarna geprobeerd om de ontevreden bestuursleden van Makamboa op één lijn te krijgen met ondervoorzitter Pryor, maar dat is toen niet gelukt.

Connery Plein werd in een vergadering als nieuwe voorzitter aangewezen. Zijn voorganger is reeds geruime tijd geleden overleden.

Het is het dorpsbestuur volgens Schalwijk in het weekend wel gelukt om plooien glad te strijken en Makamboa onder leiding van Plein heeft de zegen van het traditioneel gezag. 'Er is geen ontevreden groep meer en alleen Makamboa mag namens het dorp onderhandelen met de regering en Rosebel. We trekken eensgezind op', benadrukt de kapitein.

Schalwijk wijst erop dat Makamboa zal streven naar een stuk werkterrein voor de goudzoekers die bekend staan als bate-mannen. Deze groep goudzoekers komt nu niet aan bod. De goudzoekers die namens Makamboa een overeenkomst hebben met RGM en mogen werken in Roma Pit, zijn ondernemers.
Hoe groot de groep bate-mannen is, is niet bekend bij de kapitein. 'We zien graag dat deze goudzoekers kunnen werken in gebieden die worden afgestoten door Rosebel, omdat die terreinen niet winstgevend zijn voor het bedrijf. Maar, als een bate-man bijvoorbeeld vijfhonderd gram per week kan vinden is dat wel rendabel voor hem', meent Schalwijk. Voor deze groep moeten er echter machines beschikbaar worden gesteld om ruw materiaal te kunnen opgraven.