woensdag 23 september 2015

Linscheer springt in de bres voor Dompig van Commissie Ordening Goudsector

'Commissie was in overleg met scalian-eigenaren om te ordenen'


'Onder voorwaarden werden ze in kreken gedoogd'

23-09-2015 De Surinaamse Krant/de Ware Tijd


'Scalians en overige vormen van kleinschalige goudactiviteiten leveren een cruciale bijdrage aan de economie en mogen daarom niet kapot worden geslagen. Vanaf het begin is het beleid erop gericht om ordening te brengen in de kleinschalige goudsector. Het is niet de bedoeling om de zaak op te ruimen. Als de scalians moesten worden ontmanteld, konden we de zogeheten operatie Clean Sweep gewoon voortzetten', zegt Melvin Linscheer, hoofd van het Bureau Nationale Veiligheid, vandaag, woensdag 23 september 2015, in de Ware Tijd in reactie op de woordenwisseling via de media tussen Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector, en de oud-bewindsman van Natuurlijke Hulpbronnen Jim Hok.

Volgens Linscheer moeten er enkele nuances worden gebracht in de discussie rondom de vaartuigen. Die discussie dreigt uit te monden in beschuldigingen van laksheid over en weer tussen Dompig en  Hok.

'De commissie was in overleg met de scalian-houders en had nooit de bedoeling om ze lam te leggen, maar om te ordenen. Het is wel altijd buiten kijf geweest dat ze niet in het stuwmeer mochten opereren. Ze werden wel in de kreken gedoogd onder voorwaarden', aldus Linscheer.

Het probleem is volgens hem het ontbreken van regelgeving om voorwaarden te stellen waarbinnen de scalians wel mogen opereren.

De scalians gedijen volgens hem met ondersteuning van de omliggende gemeenschap. De totale kleinschalige goudsector levert maar liefs 20.000 banen op. Linscheer verwijst ook naar de royalty's, indirecte belastingafdrachten via government take op brandstof en het spin-off effect van deze branche op de rest van de economie.

Linscheer wijst beschuldigingen van nepotisme aan het adres van de commissie naar het rijk der fabelen. Op het stuk van transparantie zegt hij, dat de commissie geen geheime operaties uitvoert. 'Wij zijn er voor zowel de grote investeerders als de porknokker en werken in het belang van Suriname, de gemeenschap en het milieu.'

Linscheer springt in de bres voor Dompig van Commissie Ordening Goudsector

'Commissie was in overleg met scalian-eigenaren om te ordenen'


'Onder voorwaarden werden ze in kreken gedoogd'

23-09-2015 De Surinaamse Krant/de Ware Tijd


'Scalians en overige vormen van kleinschalige goudactiviteiten leveren een cruciale bijdrage aan de economie en mogen daarom niet kapot worden geslagen. Vanaf het begin is het beleid erop gericht om ordening te brengen in de kleinschalige goudsector. Het is niet de bedoeling om de zaak op te ruimen. Als de scalians moesten worden ontmanteld, konden we de zogeheten operatie Clean Sweep gewoon voortzetten', zegt Melvin Linscheer, hoofd van het Bureau Nationale Veiligheid, vandaag, woensdag 23 september 2015, in de Ware Tijd in reactie op de woordenwisseling via de media tussen Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector, en de oud-bewindsman van Natuurlijke Hulpbronnen Jim Hok.

Volgens Linscheer moeten er enkele nuances worden gebracht in de discussie rondom de vaartuigen. Die discussie dreigt uit te monden in beschuldigingen van laksheid over en weer tussen Dompig en  Hok.

'De commissie was in overleg met de scalian-houders en had nooit de bedoeling om ze lam te leggen, maar om te ordenen. Het is wel altijd buiten kijf geweest dat ze niet in het stuwmeer mochten opereren. Ze werden wel in de kreken gedoogd onder voorwaarden', aldus Linscheer.

Het probleem is volgens hem het ontbreken van regelgeving om voorwaarden te stellen waarbinnen de scalians wel mogen opereren.

De scalians gedijen volgens hem met ondersteuning van de omliggende gemeenschap. De totale kleinschalige goudsector levert maar liefs 20.000 banen op. Linscheer verwijst ook naar de royalty's, indirecte belastingafdrachten via government take op brandstof en het spin-off effect van deze branche op de rest van de economie.

Linscheer wijst beschuldigingen van nepotisme aan het adres van de commissie naar het rijk der fabelen. Op het stuk van transparantie zegt hij, dat de commissie geen geheime operaties uitvoert. 'Wij zijn er voor zowel de grote investeerders als de porknokker en werken in het belang van Suriname, de gemeenschap en het milieu.'