donderdag 29 maart 2018

Oud Braziliaans filmpje misbruikt op social media in Suriname in goudkoorts-hype Tapoeripa

Video toont Braziliaanse goudzoekers in 2015 met bijna 8 kilo goud in Pontes e Lacerda


 
Een oud filmpje van Braziliaanse goudzoekers die in 2015 bijna 8 kilo goud in het zuiden van Brazilië zouden hebben gevonden, houdt heel veel Surinamers op Facebook en WhatsAp bezig

In het filmpje laten de goudzoekers grote hoeveelheden goud zien. Diverse Surinamers leggen meteen, zonder even goed na te denken, verband met de recente ontdekking van een rijke goudader in Suriname.

Gesuggereerd wordt, dat de beelden en het goud uit Suriname afkomstig zijn, maar dat klopt dus niet.....


Vorige week ging een ander filmpje rond dat omstreeks 17 maart gemaakt is in het gebied tussen de dorpjes Tapoeripa en Drepada. Daar werd recent een rijke goudader aangeboord. Goudzoekers uit de wijde omgeving zijn met bussen tegelijk aangevoerd om een graantje mee te pikken en dat leidde tot chaotische situaties in de mijn.

Braziliaanse goudzoekers die in 2015 bijna 8 kilo goud vonden in Pontes e Lacerda, heel ver van Suriname:(Suriname Mirror/Waterkant.net/Facebook/YouTube)

woensdag 28 maart 2018

'Overheid zoekt met andere actoren naar een permanente oplossing'

'Overheid zoekt met andere actoren naar een permanente oplossing'De situatie in de dorpen Dreypadda en Tapoeripa te Brokopondo is door optreden van de overheid onder controle gebracht. Op social media circuleerden verontrustende beelden waarin burgers in een levensgevaarlijke situatie te zen zijn op zoek naar goud. 

De overheid is met andere actoren druk bezig te zoeken naar een permanente oplossing in deze kwestie, aldus het Nationaal Informatie Instituut woensdag 28 maart 2018.

Minister Dodson wil structurele oplossing in dorpen Tapoeripa en Drepada in Brokopondo

'De situatie is nu onder controle'

 
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zegt, dat een structurele oplossing moet komen in de dorpen Tapoeripa en Drepada in Brokopondo. Er is daar een goudkoorts ontstaan, waarbij van alle kanten uit het land goudzoekers zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 28 maart 2018.

Over die situaties is gisteren op het ministerie een spoedonderhoud geweest. De situatie is nu onder controle volgens de minister.

In gesprek met Apintie en Starnieuws zegt minister Dodson, dat ondernemers zelfs de school wilden afbreken en het gebouw elders wilden opzetten. Hier is een stokje voor gestoken. Met het traditioneel gezag, ondernemers en de dorpen zijn afspraken gemaakt. Toch is de situatie uit de hand gelopen. Nu is opnieuw over de situatie gesproken.

Dodson stelt dat de dorpen zich moeten verenigen zoals dat gebeurd is in Nieuw Koffiekamp met Makamboa. De mensen die illegaal in het gebied bezig zijn, dienen de plek te verlaten. Er is al een leven te betreuren, omdat de goudzoekers in de gaten springen zodra een stuk is uitgegraven. Het goud licht dicht aan de oppervlakte.

Vandaag zal gesproken worden met de vier ondernemers die toestemming hadden om daar te werken. Ook wordt nagegaan in hoeverre staatsmijnbouwbedrijf Grassalco de verantwoordelijkheid van de activiteiten op zich wil nemen. Daarvoor is het nodig om een concessie uit te geven.

maandag 26 maart 2018

'Goudzoekers' spelen als idioten hysterisch met hun leven in goudmijn in Tapoeripa-gebied

Minister Regilio Dodson: 'De beelden zijn niet van heel recente datum'


Sinds donderdag doet zich een zeer verontrustende onveilige situatie voor in goudmijn Dreipada Poule in het Tapoeripa-gebied in Brokopondo, waar een mijnbouwbedrijf kennelijk op een rijke goudader is gestuit. Gelet op de wijze waarop bewoners uit de omgeving en anderen zich gedragen rondom graafmachines is volgens sommigen een kwestie van tijd voordat er doden vallen of ernstige ongelukken plaatsvinden. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 26 maart 2018.

Op twee filmpjes die circuleren op social media is te zien hoe tientallen, voornamelijk jongemannen, zich rondom de graafmachines in de losgewoelde aarde en modderpoel storten, zakken met erts vullen in de hoop daaruit later goud te kunnen winnen.

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Regilio Dodson, zegt in gesprek met Suriname Herald, dat de beelden niet van heel recente datum zijn. 'Hij gaf te kennen, dat hij het aan de ene kant goed vindt dat de beelden circuleren, zodat de gemeenschap een beeld heeft wat er allemaal gebeurt wanneer er op een illegale manier goud wordt gewonnen', aldus de Herald


De concessiehouder zou op een rijke goudader zijn gestuit wat de mensen als bijen op stroop erop af deed komen om ook een graantje te kunnen meepikken.

Assembleelid Wendell Asadang (NDP) van de parlementaire commissie voor Natuurlijke Hulpbronnen zegt, dat hij over deze situatie contact heeft gemaakt met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Een ontmoeting met de bewindsman en betrokken partijen is vorige week niet doorgegaan, omdat minister Regilio Dodson aanwezig moest zijn bij de vergadering van de Raad van Ministers.

'Ik heb zaterdag contact met hem gehad om dringend een vergadering te beleggen teneinde een oplossing te brengen', zegt Asadang. Deze ontmoeting kan deze week elk moment plaatsvinden. 'Ik heb ook gesproken met de jongens van Tapoeripakreek en wat ze vragen is beveiliging ter voorkoming van wat u uit dat beeldmateriaal mocht aanschouwen.'

De betrokken ondernemers in het Tapoeripagebied zouden hebben voorgesteld een professionele mijnbouwonderneming te benaderen de mijn over te nemen. Dit zou ertoe leiden dat niemand meer à la dol in de 'pit' gaat graven. Hierdoor zullen de rust en spanningen die zijn ontstaan, wegvallen.

Volgens Kenneth Tjon Kwan Paw is de situatie in dit gebied niet uniek. Hij is onderhoudsmonteur voor zware machines en werkt al decennia lang in het Surinaamse binnenland. 'Er is nu ophef over de veiligheid in de mijnbouw omdat iemand toevallig een filmpje op Facebook heeft gezet. Maar, dit soort levensgevaarlijke situaties komen regelmatig voor in Suriname. En natuurlijk vallen daar doden bij', zegt hij vandaag tegenover de NOS.

donderdag 22 maart 2018

Kapiteins van Apoera, Washabo en Section verbieden vergaderingen over goudwinning in Kabalebo

'Deze issue zorgt voor tweedracht binnen gemeenschap, omdat veel mensen tegen goudwinning zijn'

 
'We gaan politie op de mensen afsturen die vergaderingen houden om aan goudwinning te doen in het Kabalebogebied', zegt kapitein Carlo Lewis van Apoera. Ook zijn collega's Sergio Srisria van Washabo en Ferdinand Simonds van Section verbieden soortgelijke bijeenkomsten in hun dorpen. 

'Deze issue zorgt voor tweedracht binnen de gemeenschap, omdat veel mensen tegen de goudwinning in het gebied zijn. Als ze zien dat we de vergaderingen toelaten, kunnen ze denken dat we het met de plannen eens zijn', zegt Lewis, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 22 maart 2018.

De kapitein stelt dat de groep moet overwegen wat duurzamer is voor het gebied en geen zucht hebben naar goud om veel geld te verdienen ten koste van de natuur. 'Ze kunnen bijvoorbeeld binnen twee jaar rijk worden, maar daarna zitten we met kreken die vervuild zijn met kwik, waardoor we het water niet kunnen drinken en ook de vissen niet meer kunnen eten.' Hij heeft gehoord dat de mensen die goud willen zoeken, een coöperatie hebben opgericht.

Ronny Simon, die het initiatief ondersteunt, wil voorlopig niets zeggen over de plannen van de groep. Hij zei eerder, dat ongeveer 150 inwoners van Apoera en omgeving, voornamelijk jongeren, serieuze plannen hebben voor goudwinning in het Kabalebogebied. Zo willen ze ook profiteren van de rijkdom daar. 'Er zijn bedrijven die aan houtkap doen in ons bos en weer een ander bedrijf wint steenslag en er wordt ook zand afgegraven', zegt hij.

Simon stelt ook dat er nauwelijks werkgelegenheid is in het gebied. Braziliaanse goudzoekers hadden in 2012 een kamp opgeslagen nabij de Avanaverovallen, maar hiertegen waren de dorpelingen fel gekant. De commissie Ordening Goudsector Suriname is er toen naartoe geweest, maar tot optreden kwam het niet, omdat de goudzoekers al waren vertrokken. Ze waren waarschijnlijk getipt dat de commissie onderweg was.

vrijdag 9 maart 2018

Coalitie èn oppositie stemmen vòòr aanname van Minamata-verdrag

'Ik verwacht dat regering ons een wetsontwerp geeft dit jaar, dat nieuwe investeerders verbiedt met kwik te mijnen'Coalitie én oppositie hebben gisteren vóór de aanname van het VN Minamata-verdrag gestemd. Het verdrag werd met 39 algemene stemmen goedgekeurd. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons sprak van een historisch aantal en feliciteerde de regering en gemeenschap met de stap richting het uitbannen van het gebruik van kwik. 

'Ik verwacht dat de regering ons een wetsontwerp geeft dit jaar, dat verbiedt dat nieuwe investeerders investeren in equipment om met kwik te mijnen. En die ons vertelt hoelang de andere mensen die al hebben geïnvesteerd, nog zullen worden toegestaan om met kwik te werken, zodat zij de tijd krijgen om te investeren in andere vormen van mijnen. Als we dit niet doen minister, hebben we in 2025 weer een vergadering hierover hoe wij kwik moeten stoppen.'Hoewel enkele Assembleeleden de mening toegedaan zijn, niet volledig geïnformeerd te zijn door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, hebben ze vóór de ratificatie van het Minamata-verdrag gestemd.

De voorzitter van de commissie die belast was met de voorbereidingen van de openbare behandeling, André Misiekaba (NDP), riep alle leden op om voor het verdrag te stemmen. Dit werd ondersteund door de overige commissieleden. 'Omdat het belangrijk is voor iedereen, niet alleen het binnenland, maar voor heel Suriname', motiveerde Marinus Bee (ABOP) de stem van zijn fractie.

Patricia Etnel (NPS)zei reikhalzend uit te kijken naar het werk van de regering en 'het alternatief dat de regering zal bieden aan vooral de kleinschalige mijnbouwers als zij geen kwik meer moeten gebruiken'.

Roche Hopkinson (NDP) zei, dat met de aanname van dit verdrag de volgende generatie Surinamers blij gemaakt wordt en dat dit het startsein is om mens en natuur te redden.

Minister Dodson gaf aan,  dat Suriname moet gaan naar ‘Environmental Management in the Mining Sector’. Dat is volgens hem het belangrijkste resultaat van het actieplan voor de kleinschalige mijnbouw, die het meest gebruik maakt van kwik bij de goudwinning. De regering wil medio 2018 met dit milieuplan voor de kleinschalige mijnbouw beginnen. 'Het doel van dit plan is om het beheer van de kleinschalige mijnbouw in Suriname te verbeteren en het gebruik van milieu verantwoorde mijnbouwtechnologieën te introduceren. Er komen scholingscentra en samen met de banken en het bedrijfsleven zullen er financieringsmogelijkheden ontwikkeld worden voor de transformatie naar kwikvrij mijnen'

De uitvoering van dit plan is berekend over zeven jaar om uiteindelijk te komen bij de uitfasering van het kwikgebruik. De kosten zijn geraamd op 29,7 miljoen Amerikaanse dollar. Met de aanname van het verdrag heeft Suriname zich gecommitteerd aan
de uitfasering van kwikgebruik in een aantal producten en productieprocessen;
maatregelen treffen tegen de uitstoot van kwik in lucht, bodem en water;
de regulering van de ambachtelijke en kleinschalige goudmijnbouw;
bewerkstelligen van interim opslag van kwik en de verwerking van kwikafval;
in kaart brengen van verontreinigde gebieden en de gezondheid.

Op dit noemt is het verdrag ondertekend door 128 landen en geratificeerd door 89 landen.

maandag 5 maart 2018

Openbare vergadering Assemblee over Minamata-verdrag weer uitgesteld...

Minister Regilio Dodson is weer eens in het buitenland....


De voor morgen, dinsdag, geplande aangekondigde openbare vergadering van De Nationale Assemblee over het Minamata-verdrag gaat niet door. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen moest antwoord geven op gestelde vragen in de eerste ronde van de behandeling, maar volgens Starnieuws vandaag, maandag 5 maart 2018, is Dodson weer eens in het buitenland. Onbekend is waar, waarvoor en waarom....

Op 13 februari hebben Assembleeleden diverse vragen gesteld over kwikvervuiling. Met het Minamata-verdrag zal kwik geleidelijk aan wereldwijd moeten zijn verbannen.

Aangezien Dodson toen ook niet in het land was, werd de beantwoording van vragen uitgesteld.

Met ratificering van het Minamata-verdrag erkent Suriname, dat het onjuist gebruik van kwik negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid heeft.

donderdag 1 maart 2018

Dorpsbesturen Apoera, Section en Washabo staan goudwinning niet toe

Dorpen willen voorkomen dat gebied vernietigd wordt, zoals in Brokopondo is gebeurd

(Bron: Google Earth/Suriname Mirror)
  'We willen niet dat de Corantijn vervuild raakt met kwik, omdat we ook van vis leven'De dorpsbesturen van Apoera, Section en Washabo hebben nimmer toestemming verleend voor het ontplooien van goudactiviteiten 'in de prachtige natuur van West-Suriname'. Ze drukken de gemeenschap op het hart zich niet verkeerd te laten informeren. Dat staat op de Facebook-pagina van het dorpsbestuur van Apoera (zie hierna); de autoriteiten van twee andere dorpen ondersteunen de mededeling. Die is gedaan om de samenleving te informeren na geruchten over plannen voor goudwinning in het Kabalebogebied. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, donderdag 1 maart 2018.

'Goed wij staan achter jullie', is één van de reacties, terwijl een ander schrijft: 'God zij dank. De juiste beslissing.' Weer een ander reageert: 'Blij geïnformeerd te zijn en wees standvastig.'


Kapitein Sergio Srisria van Washabo zegt, dat momenteel niet gesproken zal worden met personen die aan goudwinning willen doen. 'Zodra we met de mensen praten, doen geruchten de ronde dat we toestemming hebben gegeven om goudactiviteiten te ontplooien', zegt het dorpshoofd. Hij stelt dat de dorpsautoriteiten geen voorstander zijn van goudwinning in het gebied, om te voorkomen dat de plek vernietigd wordt, zoals met gebieden in Brokopondo is gebeurd.

Ook willen ze niets te maken hebben met kwik. Hoewel de mensen beweren dat ze zonder kwik willen mijnen, zijn de dorpsbestuurders hiervan niet overtuigd. 'We willen niet dat de Corantijn vervuild raakt met kwik, omdat we ook van vis leven', zegt de kapitein.

Ongeveer 150 inwoners van Apoera en omgeving, voornamelijk jongeren, hebben serieuze plannen voor goudwinning in het Kabalebogebied. Dat zei Ronny Simon, die het initiatief ondersteunt, eerder. Ze willen mijnen zonder kwik en profiteren van de rijkdom in het gebied.

Districtscommissaris Theresia Cirino van Kabalebo is ook geen voorstander van het initiatief. Ze heeft van de dorpsbesturen vernomen, dat een groep personen aan goudwinning wil doen. 'Wij gaan dat echt niet toestaan. De president noch de minister van Natuurlijke Hulpbronnen wil dat er in het Kabalebogebied goudactiviteiten worden ontplooid. Ik ben het met hen eens', zei Cirino.