donderdag 24 mei 2018

Nieuw onderzoek kwikvergiftiging onder binnenlandbewoners - Oud nieuws in nieuw jasje

Zoveelste onderzoek legt risico's van kwik voor binnenlandbewoners blootDA'91: Kwikvergiftiging doodvonnis binnenlandse bevolking 


Recentelijk blijkt uit een - zoveelste - onderzoek gepubliceerd in de International Journal of Environmental Research and Public Health, dat kwikvergiftiging in het binnenland en de lokale bevolking schrikbarende vormen heeft aangenomen. Het gaat om dorpen zoals Poesoegroenoe, Njoeng Jacobkondre en Kwakoegron, evenals Pikin Saron en Brownsweg.

Kwik residu werd gevonden in het haar en schattingen van het kwikgehalte in het bloed, werden aan de hand hiervan gemaakt, brengt DA'91 vandaag, donderdag 24 mei 2018, onder de aandacht.

De politieke organisatie zegt zeer verontrust te zijn over deze ontwikkeling. De mate waarin en hoe deze vergiftiging plaatsvindt, presenteert een toekomstbeeld waarin de gezondheid van de gemeenschap langzaam maar zeker volledig vernietigd zal worden. 'Het is alom bekend dat de kleinschalige goudwinningsactiviteiten in ons binnenland een enorme bijdrage leveren aan de kwikvervuiling en vergiftiging van het milieu.''Wat wij ons echter afvragen is wat heeft de goudordening waar zoveel geld in is gestoken, gedaan. Ondanks de ordening van de goudsector werd ingesteld, is er toch een toename aan criminaliteit, smokkel, en geweld; en seksueel overdraagbare ziektes (onder meer door de bloeiende sekswerk industrie); watervervuiling; kwikvergiftiging; en de degradatie van het bosecosysteem.'

De feiten liegen er niet om, mensen riskeren chronische of methylkwik vergiftiging door langdurige consumptie van vervuilde vis of absorptie van de stof via de huid en membranen.Chronische kwikvervuiling tast het centrale zenuwstelsel aan en kan Minamata ziektes veroorzaken, stelt DA'91.

Vanwege het feit, dat de bevolking voor haar eiwitvoorziening in de kwetsbare gebieden in hoge mate afhankelijk is van de daar aanwezige vis, is het aannemelijk dat de kwikvergiftiging hoofdzakelijk van die bron komt. De totale bevolking, in het bijzonder vrouwen die mogelijk zwanger kunnen worden of zwangere vrouwen hebben het hoogste risico op kwikvergiftiging. De hoogte van de kwikvergiftiging heeft al het niveau bereikt waarop de kans voor kinderen met neurologische gebreken, groot is.

'Dit is onacceptabel en een regelrechte bedreiging voor een belangrijk deel van onze Surinaamse samenleving. Een dergelijke situatie vereist een onmiddellijk handelen om erger te voorkomen en de gemeenschap te beschermen tegen gegarandeerde ziekte en dood door vergiftiging.'

Er zijn volgens DA'91 drastische maatregelen in deze noodzakelijk, waaronder:
- een verbod op consumptie van de vis uit de genoemde gebieden.
- Een acute gestructureerde voorlichting voor de samenlevingen in de kwetsbare gebieden en in het bijzonder, moeders en toekomstige moeders om zeker geen vis uit het gebied te eten.
- Onmiddellijk een halt toe te roepen aan de rampzalige sociale en ecologische ravage als gevolg van de ongecontroleerde goudwinning.

Dit vereist dat De Nationale Assemblee gelijk ertoe overgaat om de noodzakelijke organieke wetten aan te nemen in het kader van het Minamata Verdrag. De schade die kwikvergiftiging toebrengt is onomkeerbaar en er is geen enkel excuus om deze situatie zo voort te laten gaan, benadrukt DA'91.

Ter informatie:
Al in 2005 is onderzoek gedaan in Kwakoegron en toen bleek al, dat bewoners een te hoog kwikgehalte in het lichaam hadden, maar met de resultaten van dat onderzoek is nooit iets gedaan..... en tot de dag van vandaag vindt kwik zijn weg via de Sarmaccarivier naar de bevolking.

Lees ook dit:(Suriname Mirror/Starnieuws/Issuu-Suriname Mirror)