zondag 30 september 2018

Gezamenlijk onderzoek Suriname en Frankrijk naar incident op Marowijnerivier

Franse militairen hebben mogelijk een Surinaamse scalian in brand gestoken


Het gezamenlijke onderzoek door de justitiële autoriteiten van Suriname en Frankrijk naar het incident op de Marowijnerivier zal zo snel mogelijk starten, aldus vandaag, zondag 30 september 2018  het ministerie van Buitenlandse Zaken via het Nationaal Informatie Instituut. 

Op 25 september vond het incident tijdens een reguliere patrouille van Surinaamse en Franse militairen op de Marowijnerivier.

Tijdens deze patrouille hebben Franse militairen vermoedelijk een scalian van een Surinaamse ondernemer in brand gestoken nabij een eiland in de Marowijnerivier.

Naar aanleiding hiervan heeft de minister van Buitenlandse Zaken ad interim, Ronni Benschop, gisteren de ambassadeur van Frankrijk, Antoine Joly, op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen om dit incident te bespreken. Dit meldt het Buitenlandse Zaken via het Nationaal Informatie Instituut.

Tijdens dit gesprek is besloten, dat Suriname en Frankrijk (Frans-Guyana) gaan werken aan een duurzame oplossing ter voorkoming dat zulke incidenten zich in de toekomst zullen herhalen.

De ABOP had vrijdag melding gemaakt van het in brand steken van bezittingen van een Surinaamse ondernemer. De politieke partij is niet te spreken hierover en eiste opheldering.

zaterdag 29 september 2018

Mogelijk relatieproblemen Suriname-Frankrijk na brandstichting Franse politie op eiland Marowijnerivier

(Bron foto: ABOP)
RO-minister Dikan wil dat instanties die gaan over grensbewaking de zaak grondig onderzoeken

- Surinaamse autoriteiten geloven dat eiland Kapasitabiki Surinaams grondgebied is en niet Frans 
- Bee (ABOP): 'De Fransen schenden de overeenkomst en we willen weten wat de regering gaat doen'


Het onlangs in brand steken van bezittingen door de Franse politie op een eiland aan de Marowijnerivier, kan gevolgen hebben voor de relatie tussen Suriname en Frankrijk. Volgens de Fransen, die betrokken waren bij de gezamenlijke patrouille met de Surinaamse politie en militairen, behoort het eiland tot Frans grondgebied. Dat wordt echter door zowel districtscommissaris Margaretha Malontie van Sipaliwini (Bestuursressort Pamaka) als minister Edgar Dikan van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) betwijfeld, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 29 september 2018.


De RO-minister ziet graag, dat de instanties die gaan over grensbewaking de zaak grondig onderzoeken.

In de bilaterale overeenkomst tussen Suriname en Frankrijk over de samenwerking van de politie staat, dat agenten van de staat op wiens grondgebied wordt gepatrouilleerd al hun wettelijke bevoegdheden mogen uitoefenen. De politie van de andere staat mag in dat geval slechts als waarnemer deelnemen aan de gezamenlijke patrouilles. Die dienen plaats te vinden binnen een strook van twee kilometer landinwaarts op elkaars grondgebied.

De vernieling door de Fransen heeft maandag plaatsgevonden op het eiland, dat Kapasitabiki wordt genoemd. Zij hebben onder meer een goudponton, een boot met buitenboordmotor en een aantal vaten met brandstof in brand gestoken.

'We hadden hiervoor gewaarschuwd. Onze autoriteiten nemen eerder spullen in beslag, maar de Fransen gaan tot vernietiging over. Dat is hun werkmethode en dat verschilt met onze werkwijze', zegt Marinus Bee, ABOP-parlementariër in Marowijne. 'De Fransen schenden de overeenkomst en we willen weten wat de regering gaat doen', zegt Bee.

Malontie zegt: 'Ik vind het erg wat er is gebeurd. De mensen hebben niet eens een waarschuwing gekregen.' Zij neemt waar voor haar collega August Bado van Tapanahoni. 'Zover ik weet behoort het eiland tot Surinaams grondgebied. De mensen hebben zich jarenlang daar gevestigd, waarom is niet eerder aan hen gezegd dat ze op Frans grondgebied wonen?', vraagt de dc zich af. Volgens haar overnachten overwegend goudzoekers op het eiland, die meestal de volgende dag hun reis voortzetten.

Zij heeft het voorval doorgeleid naar minister Edgar Dikan. 'Ik ben daarover echt gebelgd en ook teleurgesteld. De Franse politie is waarschijnlijk buiten zijn boekje gegaan', zegt hij. De bewindsman heeft onder andere de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Politie op de hoogte gesteld van het gebeurde en wil dat er duidelijkheid komt in de zaak. Hij vraagt zich af waarom de Franse autoriteiten niet aangeven welke eilandjes tot hun grondgebied behoren. 'Laten ze vlaggen zetten op de eilandjes.'

Dit optreden zorgt volgens hem voor een deuk in de relatie met de Fransen, terwijl de afgelopen tijd de band tussen de twee landen steeds beter werd.


vrijdag 28 september 2018

Regering wil in 2019 wèèr trachten kleinschalige goudwinning te ordenen....

Werkelijke ordening kleinschalige goudwinning komt al jaren niet van de grondVoor de zoveelste keer zal de regering trachten ordening te brengen in de kleinschalige goudmijnbouw. Daartoe zullen in het dienstjaar 2019 verschillende acties ondernomen worden. Dat staat in de Ontwerpbegroting-2019 van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 28 september 2018.

'Inzake de kleine goudmijnbouw zijn de inspanningen erop gericht om, middels uitvoering van het grootschalige geïntegreerde mijnbouwproject met het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), UNDP (United Nations Development Programme) en andere relevante actoren, te werken aan de overgang van illegaliteit naar legaliteit.'

Het gebruik van milieuverantwoordelijke en -vriendelijke winningsmethoden en -technieken zal worden gestimuleerd. In 2018 is gewerkt aan de realisatie en bemensing van een Project Management Unit. In 2019 zal de focus vooral liggen op de uitvoering van de doelstellingen van het project. 'Er zal ook verder invulling gegeven worden aan de uitvoeringsplannen, als onderdeel van de goedkeuring van Surinames toetreding tot het Minamata Verdrag', staat in de begroting.

Het Minamata Verdrag, gericht op de uitbanning van het gebruik van kwik, werd dit jaar door De Nationale Assemblee goedgekeurd. Het ministerie zegt haar volle ondersteuning te zullen geven aan de voorgenomen werkzaamheden van het NIMOS in dit kader.

Voor de ordening van de goudsector heeft NH enkele algemene doelstellingen geformuleerd, die vooral moeten worden behaald bij de actieve reorganisatie in het veld. De werkzaamheden in de goudsector hebben diverse ongewenste milieu-effecten, zoals watervervuiling, verhoogde gezondheidsrisico's en landdegradatie door veelvuldig kwikgebruik. Door de registratie en omscholing van actoren in de sector wil de regering deze misstanden in de toekomst uitbannen.

Al sinds december 2010 worstel de regering met ordening van de kleinschalige sector. President Desi Bouterse installeerde op 20 december zijn Commissie Ordening Goudsector (GOC). Hij typeerde de installatie als een ‘historische’ gebeurtenis. Bouterse: ‘In de chaotische situatie waarin de sector zich op dit moment bevindt, vraagt het veel durf, moed en saamhorigheid om ordening te brengen.’

ABOP wil opheldering van regering over in brand steken door politie distributiepunt brandstof en scalian

Bekend is dat deze methode van in brand steken door de Fransen wordt toegepast

(Bron foto: ABOP)
  
De ABOP zal de regering opheldering vragen over het vernietigen tijdens een gezamenlijke patrouille van de Franse en Surinaamse politie van een distributiepunt van brandstof aan de Boven Marowijnerivier. Ook een kleine scalian aan de ketting is in brand gestoken. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 28 september 2018.

De ABOP gaat vragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken hoe het mogelijk is, dat overgegaan is tot vernietiging. Deze methode van in brand steken, wordt door de Fransen toegepast op eigen grondgebied.

Franse en Surinaamse politie voeren, sinds het tekenen van een verdrag, gezamenlijke patrouilles uit op elkaars grondgebied tot 2 kilometer landinwaarts aan beide kanten van de Marowijnerivier.


maandag 24 september 2018

Drie Braziliaanse goudzoekers vinden de dood

Silva Dos Santo Francisco (47) dood aangetroffen in mijn-put te Aqua Blanc, Lelygebergte 

Alves Rodriques en Olivieira Martin (24) gedood te Errobergi door omgevallen boom en meegesleurd puin

 
De 47-jarige garimpeiro Silva Dos Santo Francisco is donderdag 20 september door andere goudzoekers levenloos aangetroffen in een mijn-put te Aqua Blanc in het Lelygebergte gebied in het district Sipaliwini. Collega's voerden het lichaam per boot af naar Afobaka en schakelden de politie van Brokopondo in, zo bericht het Korps Politie Suriname maandag 24 september 2018.

Zij verklaarden, dat ze bezig waren met goudwinningswerkzaamheden in dat gebied. Tegen twaalf uur in de middag gingen ze schaften. Dos Santo Francisco besloot om nog even achter te blijven voor het afronden van werkzaamheden op een machine nabij de mijn-put. Toen zijn collega’s om één uur ’s middags terugkeerden naar hun werkgebied zagen zij Dos Santo Francisco niet. Eén van de goudzoekers herinnerde zich plotseling, dat Dos Santo Francisco last had van vallende ziekte. Hij spoedde zich toen naar de plek waar ze Silva hadden achtergelaten. Op die plek trof hij Silva levenloos in de mijn-put aan en riep om hulp. De rest van de gouddelvers ging op het hulpgeroep af en haalde het levenloze lichaam van Silva uit de put. Vervolgens brachten de gouddelvers het lijk per boot naar Afobaka. Inmiddels is het ontzielde lichaam van Dos Santo Francisco na overleg met het Openbaar Ministerie afgestaan aan zijn nabestaanden.

In een ander geval raakten vier Braziliaanse goudzoekers de avond van zondag 23 september bedolven onder zand te Errobergi in het stuwmeergebied. De politie van Brokopondo kreeg 's avonds de melding binnen van een ongeval en dat twee van de gouddelvers dood waren.

Agenten gingen maandagmorgen 24 september naar Afobaka waarnaar de twee lichamen van Alves Rodriques en Olivieira Martin, beiden 24 jaar, door een bootsman en overige gouddelvers waren overgebracht vanuit het stuwmeer gebied. Volgens verklaringen van de gouddelvers waren zij bezig met goudwinningswerkzaamheden te Errobergi, een berg die voor het ongeval zo’n 30 meter hoog was.

Op een bepaald moment begon een harde wind te waaien met als gevolg dat een boom op de berg ontwortelde en met een deel van de bergtop omlaag gleed. De slachtoffers Alves Rodriques en Olivieira Martin waren op een lager gedeelte van de berg onder een kamp, dichtbij een in de berg gegraven tunnel, bezig te werken. Zij en de tent raakten bedolven onder de omgevallen boom en het meegesleurd puin met het voor hun noodlottig gevolg.

De tunnel raakte gedeeltelijk ook bedolven onder een hoop zand en puin, waarin op dat moment twee andere gouddelvers aan het werk waren. Met behulp van een graafmachine werd gegraven en bij een diepte van ongeveer 20 meter in de berg werden de lijken van Rodriques en Martin opgegraven. Op een diepte van ongeveer 29 meter zijn de twee andere Braziliaanse gouddelvers levend aangetroffen en bovengronds gehaald. Hun situatie is stabiel te noemen.

donderdag 13 september 2018

Nurmohamed (VHP): 'Vermoedelijk cyanidegebruik in Tapoeripa door Chinese goudzoekers'

'Cyanide is gevaarlijker dan kwik, het kan je hersenstelsel aantasten'

- 'Regering heeft tot nu toe geen enkele stap ondernomen om illegale mijnbouwgebieden te sluiten'
- 'Men gaat andere middelen gebruiken voor de goudwinning, die nog gevaarlijker zijn dan kwik'
- Met betrekking tot de goudbusiness is een heel maffianetwerk bezig in het binnenland'


Volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed (VHP) is zeer bezorgd over de illegale goudwinning in Suriname. Hij heeft onder andere indicaties, dat illegale goudzoekers van Chinese origine al enkele dagen actief zijn in het Tapoeripa-gebied (Brokopondo). Daarbij wordt vermoedelijk veelvuldig gebruik gemaakt van de extreem giftige stof cyanide.

Bij de afbraak van deze stof komt onder andere nitraat vrij en dat kan net als bij kwik zorgen voor milieu- en gezondheidsproblemen. Ook kan cyanide samengaan met metalen, waardoor het grondwater vervuild kan raken. Genoeg redenen dus om de zaak onder de loep te nemen.

'Cyanide is gevaarlijker dan kwik; het kan je hersenstelsel aantasten. Bij inademing daarvan kunnen mens en dier schade oplopen. Er zullen mensen in Brokopondo en Paramaribo zijn die hiervan wel iets afweten. Je hebt namelijk toestemming van onder andere de overheid nodig om aan goudwinning te kunnen doen. Daarom wil ik dat deze zaak onderzocht wordt', aldus Nurmohamed vandaag, donderdag 13 september 2018, in het Dagblad Suriname.

Nurmohamed heeft in dit kader reeds een beroep gedaan op de districtscommissaris (dc) van Brokopondo, Kenya Pansa. Ook het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) wordt ingeschakeld om de situatie in het binnenland te doorgronden.Nurmohamed heeft in De Nationale Assemblee (DNA) reeds gewaarschuwd voor dergelijke illegale praktijken waar het gros van het parlement geen luisterend oor voor had.

'Men gaat andere middelen gebruiken voor de goudwinning, die nog gevaarlijker zijn dan kwik, waar er bovendien geen wet- en regelgeving voor is. Zolang je de illegaliteit toestaat, werk je als regering zelf eraan mee. De regering heeft tot nu toe geen enkele stap ondernomen om de illegalen uit het land te zetten, alsook de illegale mijnbouwgebieden te sluiten', benadrukt Nurmohamed.

Bij het aldoor zwijgen op het politiek-bestuurlijk vlak zal het niet lang meer duren voordat een noodtoestand afgekondigd kan worden. Volgens Nurmohamed kan de regering hulp inschakelen van landen als Brazilië, Amerika en Frankrijk. 'In plaats van leningen aan te gaan, kan Suriname de bevriende landen oproepen om mee te helpen zodat wij af kunnen komen van al die illegaliteit. Met betrekking tot de goudbusiness is een heel maffianetwerk bezig in het binnenland. We moeten ophouden om dit netwerk verder te voeden, gezien de gevaren die allemaal ermee gepaard gaan.'

maandag 3 september 2018

Scalians actief op Surinamerivier tussen Babunhol en Berg en Dal

(Bron foto's: Facebook)
Minister Dodson gaf onlangs 40 scalians toestemming te werken te Sarakreek en op Marowijnerivier

Maar, wat is de status van de goudpontons op de Suriname- en Saramaccarivier?


Op de Surinamerivier tussen Babunhol en Berg en Dal zouden zo'n elf scalians (goudpontons) actief zijn. Een bezorgde en verontwaardigde burger heeft hiervan, met foto's, melding gemaakt op Facebook.

'Ze zitten allemaal vanaf Babunhol tot een kilometer of twee voorbij Berg en Dal stroomopwaarts. Heb zelf nog gasten van Berg en Dal lekker zien zwemmen en die weten niet in wat voor water ze zwemmen, want nog geen kilometer stroomopwaarts zijn twee van deze dingen bezig onze wateren te vervuilen'Minister minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen besloot woensdag 22 augustus 2018, om onder vernieuwde voorwaarden de ongeveer 40 scalians in het Sarakreekgebied en op de Marowijnerivier toestemming te verlenen om per 1 september legaal goud te winnen. De scalianhouders mogen dus van de regering aanzienlijke schade toebrengen aan de biodiversiteit, om vooral de staatskas via in te houden belastingen te spekken.

Negentien eigenaren zijn geregistreerd. Sommigen hebben meerdere scalians. Volgens Dodson zijn er nur strakke regels voor het mijnen in het stuwmeergebied (omgeving Sarakreek) en in Marowijne.
* De scalians worden voorzien van een gps en een volgnummersysteem.
* Het is verboden met kwik te werken. Maar, hoe de bewindsman denkt te gaan controleren of al dan niet kwik wordt gebruikt is een grote vraag. Het is in het geval van scalians niet alleen kwik dat schadelijk is voor mens en milieu. Meerdere toxische stoffen zijn aanwezig op scalians en daarenboven wordt door het winningsproces de bodem van wateren omgewoeld met alle gevolgen voor het milieu.
* De privé-security op verschillende boten moet verdwijnen. De Commissie Ordening Goudsector wordt van stal gehaald, afgestoft, om voor de veiligheid op de scalians te zorgen.

Ruim 25 scalians zijn actief in het Marowijnegebied en ongeveer 10 ten oosten van het Stuwmeer (Sarakreek). Het gedeelte tussen de Sarakreek en Mamaini wordt ook opengesteld voor de scalians. Verder gaan de eigenaren van de goudpontons niet meer rechtstreeks een bijdrage te geven aan de diverse dorpskassen. Dit systeem zou in de praktijk niet goed werken. Er is onderling vaak geen consensus over hoe het geld besteed moet worden. Per boot moet een bepaald bedrag via de centrale overheid (ministerie van Financiën) worden afgedragen. Het geld moet de gemeenschap ten goede komen, legde Dodson uit.

Maar, heeft de bewindsman ook afspraken gemaakt met scalianhouders die actief zijn op de Suriname- en Saramaccarivier? Is dat niet het geval dan zijn scalians op die twee rivieren nu illegaal aan het werk en zou er tegen moeten worden opgetreden. Vooral en met name nu aan de  Surinamerivier diverse recreatieoorden zijn gevestigd en her en der bezoekers/toeristen in de rivier zwemmen.