woensdag 15 oktober 2014

Gerold Dompig (Commissie Ordening Goudsector) onder vuur: Dompig zou grote wanbetaler zijn en privé en werk niet weten te scheiden

Ondernemer Profijt: 'Dompig is regeringsadviseur? Hij is een wanbetaler!'

Dompig zou ondernemer totaal Srd 250.00 verschuldigd zijn

15-10-2014  Obsession Magazine/Dagblad Suriname


Paramaribo - 'Gerold Dompig van Commissie Ordening Goudsector (COG) moet mij betalen. Zowel in privé als voor diensten die ik voor de commissie heb uitgevoerd. Ik heb zijn woning verbouwd en daar heeft hij mij nog steeds niet voor betaald. Hij heeft bij mij een openstaande rekening staan van Srd 130.000. Ik ben moe van het vragen naar mijn geld. Ik ben een civiele zaak tegen hem begonnen. Ik heb ook het identiteitskaartenproject voor de COG gedaan. Ook daarvoor moet ik betaald worden. Die rekening loopt in de Srd 120.000. Ook daar heb ik een civiele rechtszaak over ingediend.’

Aan het woord is een zeer gebelgde Dennis Profijt in het Dagblad Suriname van vandaag, woensdag 15 oktober 2014, die met zijn bedrijf ‘Projects NV’ diensten heeft geleverd aan de commissie en haar voorzitter  Gerold Dompig.

‘Ik ben het zat. Al mijn rekeningen staan rood. Ik kan mijn arbeiders niet meer betalen en heb ze bij een ander bedrijf te werk laten stellen. Ik krijg nog steeds projecten van de regering, maar deze mensen betalen de rekeningen niet.’

Profijt overlegt stukken, waaruit blijkt dat Dompig het perceelland waarop zijn woning staat heeft aangekocht voor het bedrag van Srd 940.316, 24. Wat Profijt stoort, is dat in de desbetreffende notariële akte is opgenomen dat Dompig regeringsadviseur is en dat hij woont aan de Jagernath Lachmonstraat nummer 181. ‘Dat is het kantoorgebouw van de COG’, zegt Profijt. Dit is een valse opgave in een authentieke akte en een strafbaar feit.

De krant sprak met Melvin Linscheer, directeur Binnenlandse Veiligheid en ook lid van de Commissie Ordening Goudsector, welk laatste niet door de krant wordt vermeld. Hij bevestigde dat Dompig geen regeringsadviseur is. Dompig is beleidsadviseur en Linscheer dacht dat deze functie misschien ook als regeringsadviseur kon worden aangemerkt. Dat dit niet zo is, zal simpel uit de salariëring blijken.

‘Toen de woning af was, had Dompig geen geld over voor inboedel. Ik heb met een bevriende handelaar afgesproken dat hij op afbetaling zijn inboedel kon betrekken. Dompig nam heel veel spullen op rekening, maar betaalde de handelaar niet. Ik werd steeds hiervoor gebeld en heb toen de handelaar maar betaald. Per slot van rekening waren de afspraken via mij gegaan’, zegt Profijt. ‘Toen ik de rekening van Srd 47.000 aan Dompig gaf, vroeg hij mij een vals stuk op te maken en te overfactureren, zodat hij mij uit de pot van OGS kon betalen. Gerold daar doe ik niet aan mee, zei ik tegen hem en vanaf die dag ben ik ook klaar met hem.’

De krant schreef eerder, dat het al geruime tijd rommelt binnen de commissie. De COG, die voor drie jaar in het leven was geroepen om de goudsector te ordenen met dien verstande dat na de ordening de Staat belasting kan innen uit deze sector, is nog steeds in uitvoering. Vorig jaar werd er nog een begroting van zo’n Srd 20 miljoen ingediend. Dat is vreemd, omdat het mandaat van de commissie in het eerste kwartaal van 2014 moest zijn verlopen. Hierover zijn vragen gesteld door de Vaste Commissie van Natuurlijke Hulpbronnen in De Nationale Assemblee (DNA).

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vraagt zich af wat de commissie al die tijd met alle gelden heeft gedaan. ‘Niet eens 100 kleine goudzoekers zijn geregistreerd. Volgens toezegging van de COG zouden 75% van de illegale goudzoekers al geregistreerd moeten zijn. Dit is niet eens 1%. De weinige geregistreerden hebben geld betaald voor de registratie, maar hebben tot op heden geen pasje ontvangen. De besteding van de middelen is ook onduidelijk’, stelt Gajadien.

Ondertussen schijnt het een njang patu te zijn binnen de COG. Er zijn heel wat voertuigen aangeschaft, waarvan sommigen klemgereden zijn, omdat er verkeerde brandstof is getankt. Ook heeft de commissie rekeningen lopen bij verschillende leveranciers en blijkt zij niet in staat te zijn deze te betalen.

Dompig vaart er ook wel goed bij, want een lokale bank heeft hem onlangs twee privéleningen tot een totaal van 1.3 miljoen verstrekt. Het verbaast Gajadien dat iemand die nauwelijks drie jaar in Suriname werkt, in aanmerking kan komen voor zulke grote leningen.

‘Dan moet je een geweldig onderpand hebben’, stelt Gajadien, die documenten van deze leningen in handen heeft. Ook het DNA-lid Diana Pokie gaf in een eerder vraaggesprek te kennen, dat het beleid van de commissie niet transparant is. Wat de COG vertelt en wat in het veld leeft, is heel erg tegenstrijdig met elkaar. De commissie had de goudzoekers van Nieuw Koffiekamp, verenigd in Makamboa NV, beloofd andere concessies buiten de Rosebel goudmijn te geven. ‘De belofte is bij woorden gebleven, want in de praktijk is er niets van te merken’, zegt Pokie. De jongens zijn geregistreerd, maar verdere acties zijn niet meer ondernomen. ‘Er zou ook een beheersorgaan komen, maar daarvan hebben we ook niets vernomen.’

Uit het artikel wordt niet duidelijk of de redactie van het Dagblad Suriname getracht heeft een reactie los te krijgen van Dompig….

Noot:
Het wachten is op een reactie van Dompig. Maar, duidelijk moge zijn dat iemand die op deze wijze kennelijk opdrachten verstrekt en vervolgens niet overgaat tot betaling, niet de meest geschikte persoon is als voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector. Het is dan ook logisch, dat die commissie tot vandaag de dag nooit een financiële verantwoording heeft gepubliceerd over ieder jaar dat zij bestaat, 2011, 2012 en 2013. De commissie doet overigens sowieso weinig aan communicatie met de burgers. De website van de commissie vermeldt nauwelijks enige recente informatie. Persberichten heeft de commissie zelden tot nooit uitgebracht. Het is een presidentieel orgaan waarbij vele vragen gesteld kunnen worden. Een orgaan dat een gesloten karakter vertoont. Een orgaan dat niet kan omgaan met kritiek en criticasters. Op diverse door mij aan de commissie verzonden emails met vragen over issues die betrekking hebben op de kleinschalige goudwinning is nooit (!) gereageerd. 
Deze commissie bestaat uit avonturiers, die met geld van de bevolking dwars door het binnenland rijden in mooie bestickerde pick-up's. 
Een commissie die nu en dan uit bepaalde gebieden een handjevol illegale goudzoekers verwijderd, om ze vervolgens gewoon terug te laten keren. 
Een commissie zonder enig beleid. 
Een commissie die feitelijk zou moeten worden opgeheven en plaats moeten maken voor een onafhankelijke non-gouvernementele organisatie, een stichting of een vereniging.
Een commissie rijp voor verandering, een commissie rijp om zelf geordend te worden, een commissie rijp om te verdwijnen.

Gerold Dompig (Commissie Ordening Goudsector) onder vuur: Dompig zou grote wanbetaler zijn en privé en werk niet weten te scheiden

Ondernemer Profijt: 'Dompig is regeringsadviseur? Hij is een wanbetaler!'

Dompig zou ondernemer totaal Srd 250.00 verschuldigd zijn

15-10-2014  Obsession Magazine/Dagblad Suriname


Paramaribo - 'Gerold Dompig van Commissie Ordening Goudsector (COG) moet mij betalen. Zowel in privé als voor diensten die ik voor de commissie heb uitgevoerd. Ik heb zijn woning verbouwd en daar heeft hij mij nog steeds niet voor betaald. Hij heeft bij mij een openstaande rekening staan van Srd 130.000. Ik ben moe van het vragen naar mijn geld. Ik ben een civiele zaak tegen hem begonnen. Ik heb ook het identiteitskaartenproject voor de COG gedaan. Ook daarvoor moet ik betaald worden. Die rekening loopt in de Srd 120.000. Ook daar heb ik een civiele rechtszaak over ingediend.’

Aan het woord is een zeer gebelgde Dennis Profijt in het Dagblad Suriname van vandaag, woensdag 15 oktober 2014, die met zijn bedrijf ‘Projects NV’ diensten heeft geleverd aan de commissie en haar voorzitter  Gerold Dompig.

‘Ik ben het zat. Al mijn rekeningen staan rood. Ik kan mijn arbeiders niet meer betalen en heb ze bij een ander bedrijf te werk laten stellen. Ik krijg nog steeds projecten van de regering, maar deze mensen betalen de rekeningen niet.’

Profijt overlegt stukken, waaruit blijkt dat Dompig het perceelland waarop zijn woning staat heeft aangekocht voor het bedrag van Srd 940.316, 24. Wat Profijt stoort, is dat in de desbetreffende notariële akte is opgenomen dat Dompig regeringsadviseur is en dat hij woont aan de Jagernath Lachmonstraat nummer 181. ‘Dat is het kantoorgebouw van de COG’, zegt Profijt. Dit is een valse opgave in een authentieke akte en een strafbaar feit.

De krant sprak met Melvin Linscheer, directeur Binnenlandse Veiligheid en ook lid van de Commissie Ordening Goudsector, welk laatste niet door de krant wordt vermeld. Hij bevestigde dat Dompig geen regeringsadviseur is. Dompig is beleidsadviseur en Linscheer dacht dat deze functie misschien ook als regeringsadviseur kon worden aangemerkt. Dat dit niet zo is, zal simpel uit de salariëring blijken.

‘Toen de woning af was, had Dompig geen geld over voor inboedel. Ik heb met een bevriende handelaar afgesproken dat hij op afbetaling zijn inboedel kon betrekken. Dompig nam heel veel spullen op rekening, maar betaalde de handelaar niet. Ik werd steeds hiervoor gebeld en heb toen de handelaar maar betaald. Per slot van rekening waren de afspraken via mij gegaan’, zegt Profijt. ‘Toen ik de rekening van Srd 47.000 aan Dompig gaf, vroeg hij mij een vals stuk op te maken en te overfactureren, zodat hij mij uit de pot van OGS kon betalen. Gerold daar doe ik niet aan mee, zei ik tegen hem en vanaf die dag ben ik ook klaar met hem.’

De krant schreef eerder, dat het al geruime tijd rommelt binnen de commissie. De COG, die voor drie jaar in het leven was geroepen om de goudsector te ordenen met dien verstande dat na de ordening de Staat belasting kan innen uit deze sector, is nog steeds in uitvoering. Vorig jaar werd er nog een begroting van zo’n Srd 20 miljoen ingediend. Dat is vreemd, omdat het mandaat van de commissie in het eerste kwartaal van 2014 moest zijn verlopen. Hierover zijn vragen gesteld door de Vaste Commissie van Natuurlijke Hulpbronnen in De Nationale Assemblee (DNA).

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vraagt zich af wat de commissie al die tijd met alle gelden heeft gedaan. ‘Niet eens 100 kleine goudzoekers zijn geregistreerd. Volgens toezegging van de COG zouden 75% van de illegale goudzoekers al geregistreerd moeten zijn. Dit is niet eens 1%. De weinige geregistreerden hebben geld betaald voor de registratie, maar hebben tot op heden geen pasje ontvangen. De besteding van de middelen is ook onduidelijk’, stelt Gajadien.

Ondertussen schijnt het een njang patu te zijn binnen de COG. Er zijn heel wat voertuigen aangeschaft, waarvan sommigen klemgereden zijn, omdat er verkeerde brandstof is getankt. Ook heeft de commissie rekeningen lopen bij verschillende leveranciers en blijkt zij niet in staat te zijn deze te betalen.

Dompig vaart er ook wel goed bij, want een lokale bank heeft hem onlangs twee privéleningen tot een totaal van 1.3 miljoen verstrekt. Het verbaast Gajadien dat iemand die nauwelijks drie jaar in Suriname werkt, in aanmerking kan komen voor zulke grote leningen.

‘Dan moet je een geweldig onderpand hebben’, stelt Gajadien, die documenten van deze leningen in handen heeft. Ook het DNA-lid Diana Pokie gaf in een eerder vraaggesprek te kennen, dat het beleid van de commissie niet transparant is. Wat de COG vertelt en wat in het veld leeft, is heel erg tegenstrijdig met elkaar. De commissie had de goudzoekers van Nieuw Koffiekamp, verenigd in Makamboa NV, beloofd andere concessies buiten de Rosebel goudmijn te geven. ‘De belofte is bij woorden gebleven, want in de praktijk is er niets van te merken’, zegt Pokie. De jongens zijn geregistreerd, maar verdere acties zijn niet meer ondernomen. ‘Er zou ook een beheersorgaan komen, maar daarvan hebben we ook niets vernomen.’

Uit het artikel wordt niet duidelijk of de redactie van het Dagblad Suriname getracht heeft een reactie los te krijgen van Dompig….

Noot:
Het wachten is op een reactie van Dompig. Maar, duidelijk moge zijn dat iemand die op deze wijze kennelijk opdrachten verstrekt en vervolgens niet overgaat tot betaling, niet de meest geschikte persoon is als voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector. Het is dan ook logisch, dat die commissie tot vandaag de dag nooit een financiële verantwoording heeft gepubliceerd over ieder jaar dat zij bestaat, 2011, 2012 en 2013. De commissie doet overigens sowieso weinig aan communicatie met de burgers. De website van de commissie vermeldt nauwelijks enige recente informatie. Persberichten heeft de commissie zelden tot nooit uitgebracht. Het is een presidentieel orgaan waarbij vele vragen gesteld kunnen worden. Een orgaan dat een gesloten karakter vertoont. Een orgaan dat niet kan omgaan met kritiek en criticasters. Op diverse door mij aan de commissie verzonden emails met vragen over issues die betrekking hebben op de kleinschalige goudwinning is nooit (!) gereageerd. 
Deze commissie bestaat uit avonturiers, die met geld van de bevolking dwars door het binnenland rijden in mooie bestickerde pick-up's. 
Een commissie die nu en dan uit bepaalde gebieden een handjevol illegale goudzoekers verwijderd, om ze vervolgens gewoon terug te laten keren. 
Een commissie zonder enig beleid. 
Een commissie die feitelijk zou moeten worden opgeheven en plaats moeten maken voor een onafhankelijke non-gouvernementele organisatie, een stichting of een vereniging.
Een commissie rijp voor verandering, een commissie rijp om zelf geordend te worden, een commissie rijp om te verdwijnen.