donderdag 31 juli 2014

Weer overval op goudconcessie

Goudconcessie te Goliath door drie gewapende mannen overvallen

31-07-2014


Paramaribo - Drie met zware wapens bewapende mannen blijken afgelopen maandag op een goudconcessie te Goliath een gewapende overval te hebben gepleegd, waarbij vier slachtoffers gekneveld zijn achtergelaten. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 31 juli 2014.

De overvallers maakten 200 gram ruw goud en een rode pick-up buit. De politie van Zanderij kreeg een melding hierover. De slachtoffers hebben geen letsels opgelopen.

De buitgemaakte wagen werd korte later later in het bos verlaten teruggevonden.

Weer overval op goudconcessie

Goudconcessie te Goliath door drie gewapende mannen overvallen

31-07-2014


Paramaribo - Drie met zware wapens bewapende mannen blijken afgelopen maandag op een goudconcessie te Goliath een gewapende overval te hebben gepleegd, waarbij vier slachtoffers gekneveld zijn achtergelaten. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 31 juli 2014.

De overvallers maakten 200 gram ruw goud en een rode pick-up buit. De politie van Zanderij kreeg een melding hierover. De slachtoffers hebben geen letsels opgelopen.

De buitgemaakte wagen werd korte later later in het bos verlaten teruggevonden.

donderdag 24 juli 2014

Surinaamse regering neemt risico's uitstoot kwikdampen niet serieus

‘Overheid heeft jarenlang halfslachtige houding aangenomen inzake aan banden leggen kwikgebruik’

‘Gezondheidsrisico’s voor inwoners Paramaribo enorm’

24-07-2014


Paramaribo - Bij beleidsmakers is een ambivalente houding manifest, niettegenstaande het feit dat zij al geruime tijd kennis dragen van de alarmerend torenhoge uitstoot van kwikdampen in de binnenstad van Paramaribo en de sluipende gezondheidsramp die Suriname te wachten staat, die bovendien van ongekende omvang zal zijn. Deze kritiek werd meerdere malen geuit door diverse geschokte toehoorders bij de inleiding die de universiteitsdocent ir. Dennis Wip gisteravond in de KKF-conferentiezaal verzorgde over de mate van kwikvervuiling in de binnenstad.

Overheidsfunctionarissen hebben in de loop der jaren een halfslachtige houding aangenomen met betrekking tot het aan banden te leggen van kwikgebruik en goudzoekers en goudsmederijen gedoogd en geaccommodeerd, zo schrijft De West in haar avondeditie van woensdag 23 juli 2014.

Wip benadrukte dat in Paramaribo per capita zes keer zoveel kwikdampconcentraties worden gemeten als in de meest vervuilde Chinese metropool en dat de gezondheidsrisico’s waaraan stedelingen worden blootgesteld enorm zijn.

De wetenschapper somde meerdere gevolgen op bij geregelde langetermijnblootstelling aan kwikdampen, zoals huidirritatie, vruchtbaarheidsstoornissen, tandvleesaandoeningen, ongecontroleerde bewegingen en accumulatie van kwik in de hersenen en andere lichaamsorganen. Vooral kwikophoping in de nieren is funest en wat dat betreft is het overigens erg opvallend dat de laatste jaren ontzettend veel Surinamers moeten dialyseren. Er zou dan ook wetenschappelijk onderzoek verricht moeten worden in welke mate er een correlatie bestaat tussen kwikconcentraties in de atmosfeer, het water en ons voedsel en de hoge prevalentie van bepaalde aandoeningen en afwijkingen.

‘Het naleven van gezondheidsnormen in omgevingslucht is van grote importantie’, beklemtoonde Wip, die er tevens op wees dat met name werknemers van goudopkoopbedrijven dagelijks aan extreem hoge kwikconcentraties worden blootgesteld. Tijdens zijn onderzoek heeft hij reeds kunnen vaststellen dat er in uitgeademde lucht van diverse werknemers verontrustend hoge kwikwaarden zijn gemeten. Hij betoogde dat een veel ruimer onderzoek verricht moet worden naar de concentraties van kwik in haar, adem, urine en bloed, van overheidswege meer informatie en regelgeving moet komen en dat de bevolking uitgebreid en met schokkend materiaal ingelicht moet worden over de risico’s van kwikdampen in de atmosfeer.

Het is overigens frappant, aldus De West, dat de kwikconcentratie in de atmosfeer boven de goudvelden veel lager is dan in Paramaribo.

Surinaamse regering neemt risico's uitstoot kwikdampen niet serieus

‘Overheid heeft jarenlang halfslachtige houding aangenomen inzake aan banden leggen kwikgebruik’

‘Gezondheidsrisico’s voor inwoners Paramaribo enorm’

24-07-2014


Paramaribo - Bij beleidsmakers is een ambivalente houding manifest, niettegenstaande het feit dat zij al geruime tijd kennis dragen van de alarmerend torenhoge uitstoot van kwikdampen in de binnenstad van Paramaribo en de sluipende gezondheidsramp die Suriname te wachten staat, die bovendien van ongekende omvang zal zijn. Deze kritiek werd meerdere malen geuit door diverse geschokte toehoorders bij de inleiding die de universiteitsdocent ir. Dennis Wip gisteravond in de KKF-conferentiezaal verzorgde over de mate van kwikvervuiling in de binnenstad.

Overheidsfunctionarissen hebben in de loop der jaren een halfslachtige houding aangenomen met betrekking tot het aan banden te leggen van kwikgebruik en goudzoekers en goudsmederijen gedoogd en geaccommodeerd, zo schrijft De West in haar avondeditie van woensdag 23 juli 2014.

Wip benadrukte dat in Paramaribo per capita zes keer zoveel kwikdampconcentraties worden gemeten als in de meest vervuilde Chinese metropool en dat de gezondheidsrisico’s waaraan stedelingen worden blootgesteld enorm zijn.

De wetenschapper somde meerdere gevolgen op bij geregelde langetermijnblootstelling aan kwikdampen, zoals huidirritatie, vruchtbaarheidsstoornissen, tandvleesaandoeningen, ongecontroleerde bewegingen en accumulatie van kwik in de hersenen en andere lichaamsorganen. Vooral kwikophoping in de nieren is funest en wat dat betreft is het overigens erg opvallend dat de laatste jaren ontzettend veel Surinamers moeten dialyseren. Er zou dan ook wetenschappelijk onderzoek verricht moeten worden in welke mate er een correlatie bestaat tussen kwikconcentraties in de atmosfeer, het water en ons voedsel en de hoge prevalentie van bepaalde aandoeningen en afwijkingen.

‘Het naleven van gezondheidsnormen in omgevingslucht is van grote importantie’, beklemtoonde Wip, die er tevens op wees dat met name werknemers van goudopkoopbedrijven dagelijks aan extreem hoge kwikconcentraties worden blootgesteld. Tijdens zijn onderzoek heeft hij reeds kunnen vaststellen dat er in uitgeademde lucht van diverse werknemers verontrustend hoge kwikwaarden zijn gemeten. Hij betoogde dat een veel ruimer onderzoek verricht moet worden naar de concentraties van kwik in haar, adem, urine en bloed, van overheidswege meer informatie en regelgeving moet komen en dat de bevolking uitgebreid en met schokkend materiaal ingelicht moet worden over de risico’s van kwikdampen in de atmosfeer.

Het is overigens frappant, aldus De West, dat de kwikconcentratie in de atmosfeer boven de goudvelden veel lager is dan in Paramaribo.

dinsdag 22 juli 2014

Eigenaren goudconcessies in overleg met overheid over verhoogde concessierechten

Houders goudconcessies niet blij met fors verhoogde concessierechten

22-07-2014


Paramaribo - Net als de eigenaren van houtconcessies zijn nu ook de eigenaren van goudconcessies in overleg met de overheid over de onlangs doorgevoerde verhoging van concessierechten. Dat heeft Claudette Toney van goudbedrijf Sarafina vandaag, 22 juli 2014, tegenover de Ware Tijd laten weten, maar ze wilde verder geen commentaar geven over het verloop van de gesprekken.

Het bedrag dat houders van een goudconcessie moeten betalen is verhoogd van twintig naar tweehonderd Surinaamse dollar per hectare, zo werd in juni bekend. De houtondernemers kregen eind vorig jaar al te horen dat zij twintig Surinaamse dollar per hectare moeten gaan betalen, terwijl dat eerst vijf Srd-cent was.

Met deze verhogingen hoopt de regering 545 miljoen extra aan Surinaamse dollars binnen te kunnen krijgen. Een ander doel van de verhoging is speculanten af te schrikken die wel concessies aanvragen, maar er verder niets mee doen.

Zowel de hout- als goudondernemers hebben grote bezwaren tegen de forse verhoging en zeggen dat het vele bedrijven de kop zal kosten. Om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen hebben de goudconcessionarissen zich verenigd in een stichting.

Eigenaren goudconcessies in overleg met overheid over verhoogde concessierechten

Houders goudconcessies niet blij met fors verhoogde concessierechten

22-07-2014


Paramaribo - Net als de eigenaren van houtconcessies zijn nu ook de eigenaren van goudconcessies in overleg met de overheid over de onlangs doorgevoerde verhoging van concessierechten. Dat heeft Claudette Toney van goudbedrijf Sarafina vandaag, 22 juli 2014, tegenover de Ware Tijd laten weten, maar ze wilde verder geen commentaar geven over het verloop van de gesprekken.

Het bedrag dat houders van een goudconcessie moeten betalen is verhoogd van twintig naar tweehonderd Surinaamse dollar per hectare, zo werd in juni bekend. De houtondernemers kregen eind vorig jaar al te horen dat zij twintig Surinaamse dollar per hectare moeten gaan betalen, terwijl dat eerst vijf Srd-cent was.

Met deze verhogingen hoopt de regering 545 miljoen extra aan Surinaamse dollars binnen te kunnen krijgen. Een ander doel van de verhoging is speculanten af te schrikken die wel concessies aanvragen, maar er verder niets mee doen.

Zowel de hout- als goudondernemers hebben grote bezwaren tegen de forse verhoging en zeggen dat het vele bedrijven de kop zal kosten. Om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen hebben de goudconcessionarissen zich verenigd in een stichting.

zondag 20 juli 2014

'Keerpunt' De West: Misdaad loont voor milieuterroristen Brownsberg

Illegale porknokkers vernielen grote delen Brownsberg Natuurpark en krijgen 'als beloning' werkgebied toegewezen in het natuurgebied 

Vernietiging van unieke biodiversiteit in natuurgebied gaat gewoon door

20-07-2014 De West, 'Keerpunt'


Paramaribo - In de afgelopen periode is wederom bevestigd geworden dat criminelen die volharden in hun grootschalige milieuvernietiging en goud – en grondroof, uiteindelijk niet alleen hun zin krijgen van het regiem Bouta/Bravo, maar ook nog volledig worden geaccommodeerd. Dit is zaterdag 19 juli 2014 te lezen in de rubriek ‘Keerpunt’ van De West.

In plaats van daadkrachtig op te treden tegen dergelijke ‘wroetvarkens‘ en à la de Franse gendarmerie over te gaan tot het confisqueren en vernietigen van machines en het uitschrijven van forse boetes aan illegale goudzoekers, krijgen deze milieubarbaren op schandalige wijze honderden hectaren extra Brownsberg natuurreservaat toegewezen om de grootschalige destructie voort te zetten.

 

Steeds weer worden misdadigers niet bestraft, maar juist ruimschoots door dit regiem beloond. Sinds het aantreden van dit tot op het bot corrupte bewind hebben de Paarse en de Gele leider, beide trouwens moguls in de goudindustrie, aan de achterban het krachtig Neks-no-Fout signaal gestuurd dat goudrovers met een gerust hart naar eigen inzichten het hele grondgebied van Suriname mogen occuperen, waterwegen mogen vol dumpen met kwik, bomen, bergen en wat dies meer zij mogen bulldozeren en de natuur mogen transformeren tot een wanstaltig maanlandschap vol kraters. Dit alles nota bene onder het toeziend oog van de allesweter van de Commissie Ordening Goudsector, die met gekruiste armen toekijkt tot de wroetvarkens in beschermd natuurgebied uitgemijnd zijn, waarna hij er voor pleit een ander stuk van het natuurreservaat aan de gouddelvers te geven, omdat het gebied waar door hem ordening gebracht moest worden toch al verpest is.

Overigens verdient de Staat geen koperen stuiver aan het toelaten van de illegale praktijken in de goudindustrie en levert het alleen de ongeschoolde wroetvarkens een paar grijpstuivers en gouden tanden op. Maar ja, de milieu – en cultuurbarbaren van de regering Bouta/Bravo prefereren liever een situatie, waarbij enkele misdadigers door middel van onherstelbare milieuvernietiging tijdelijke rijkdom vergaren boven een situatie, waarbij welzijn en welvaart voor velen tot in lengte van dagen worden bewerkstelligd als de natuur in tact wordt gehouden.

Elke maand 100 buitenlandse toeristen naar Brownsberg brengen zou bijvoorbeeld al gauw een US$ 100.000 aan extra inkomsten kunnen betekenen, maar nee hoor, blijkbaar is een maanlandschap mooier en levert dat wellicht winst van enkele stemmen op. De hele ordening van de goudsector is op een compleet fiasco uitgedraaid.

Scalians varen af en aan op het stuwmeer, op verschillende rivieren en tot ergernis van onze oosterburen zelfs in Frans territoir. Vissen uit kreken en rivieren zitten tegenwoordig boordevol kwik en een natuur- en gezondheidsramp dreigt voor dorpelingen in de goudwinningsgebieden en elders. Is dit de bedoeling geweest van die hele commissie?

Hebzuchtige vernielers maar door laten gaan onze natuur en toekomst om zeep te helpen? We moeten echter één ding niet vergeten en dat is, dat NDP-exponenten tijdens de regering-Venetiaan III goudzoekers hebben aangezet om rotzooi te gaan trappen in de IAmGold concessie. Dit werd gedaan om de regering Venetiaan te destabiliseren en haar inkomsten uit de goudsector te verminderen. Enorme vernielingen werden daarbij aangericht en het Nationaal Leger moest worden ingezet om de concessionaris en zijn belangen te beschermen.

Dezelfde NDP exponenten kunnen nu moeilijk hard optreden tegen de mensen die zij jaren geleden hadden geïnstrueerd tot het plegen van wandaden binnen het concessiegebied van IAmGold. Het is dan ook heel moeilijk voor deze regering om haar gezag te demonstreren tegenover voormalige collaborateurs.

Noot:
Een goed inhoudelijk stuk! Ik ben dus niet de enige die van oordeel is dat het erop lijkt dat illegale porknokkers in het Brownsberg Natuurpark door de overheid worden beloond voor hun vernielzucht van het gebied, door ze een stuk grond in datzelfde natuurgebied ter beschikking te stellen om goud te winnen. Dus, weer gaat een stuk unieke biodiversiteit van Suriname willens en wetens en met goedkeuring van 'Paramaribo' vernietigd en vergiftigd worden. Een schande en chapeau voor de schrijver van het stuk in de rubriek 'Keerpunt' van De West van zaterdag 19 juli 2014.

'Keerpunt' De West: Misdaad loont voor milieuterroristen Brownsberg

Illegale porknokkers vernielen grote delen Brownsberg Natuurpark en krijgen 'als beloning' werkgebied toegewezen in het natuurgebied 

Vernietiging van unieke biodiversiteit in natuurgebied gaat gewoon door

20-07-2014 De West, 'Keerpunt'


Paramaribo - In de afgelopen periode is wederom bevestigd geworden dat criminelen die volharden in hun grootschalige milieuvernietiging en goud – en grondroof, uiteindelijk niet alleen hun zin krijgen van het regiem Bouta/Bravo, maar ook nog volledig worden geaccommodeerd. Dit is zaterdag 19 juli 2014 te lezen in de rubriek ‘Keerpunt’ van De West.

In plaats van daadkrachtig op te treden tegen dergelijke ‘wroetvarkens‘ en à la de Franse gendarmerie over te gaan tot het confisqueren en vernietigen van machines en het uitschrijven van forse boetes aan illegale goudzoekers, krijgen deze milieubarbaren op schandalige wijze honderden hectaren extra Brownsberg natuurreservaat toegewezen om de grootschalige destructie voort te zetten.

 

Steeds weer worden misdadigers niet bestraft, maar juist ruimschoots door dit regiem beloond. Sinds het aantreden van dit tot op het bot corrupte bewind hebben de Paarse en de Gele leider, beide trouwens moguls in de goudindustrie, aan de achterban het krachtig Neks-no-Fout signaal gestuurd dat goudrovers met een gerust hart naar eigen inzichten het hele grondgebied van Suriname mogen occuperen, waterwegen mogen vol dumpen met kwik, bomen, bergen en wat dies meer zij mogen bulldozeren en de natuur mogen transformeren tot een wanstaltig maanlandschap vol kraters. Dit alles nota bene onder het toeziend oog van de allesweter van de Commissie Ordening Goudsector, die met gekruiste armen toekijkt tot de wroetvarkens in beschermd natuurgebied uitgemijnd zijn, waarna hij er voor pleit een ander stuk van het natuurreservaat aan de gouddelvers te geven, omdat het gebied waar door hem ordening gebracht moest worden toch al verpest is.

Overigens verdient de Staat geen koperen stuiver aan het toelaten van de illegale praktijken in de goudindustrie en levert het alleen de ongeschoolde wroetvarkens een paar grijpstuivers en gouden tanden op. Maar ja, de milieu – en cultuurbarbaren van de regering Bouta/Bravo prefereren liever een situatie, waarbij enkele misdadigers door middel van onherstelbare milieuvernietiging tijdelijke rijkdom vergaren boven een situatie, waarbij welzijn en welvaart voor velen tot in lengte van dagen worden bewerkstelligd als de natuur in tact wordt gehouden.

Elke maand 100 buitenlandse toeristen naar Brownsberg brengen zou bijvoorbeeld al gauw een US$ 100.000 aan extra inkomsten kunnen betekenen, maar nee hoor, blijkbaar is een maanlandschap mooier en levert dat wellicht winst van enkele stemmen op. De hele ordening van de goudsector is op een compleet fiasco uitgedraaid.

Scalians varen af en aan op het stuwmeer, op verschillende rivieren en tot ergernis van onze oosterburen zelfs in Frans territoir. Vissen uit kreken en rivieren zitten tegenwoordig boordevol kwik en een natuur- en gezondheidsramp dreigt voor dorpelingen in de goudwinningsgebieden en elders. Is dit de bedoeling geweest van die hele commissie?

Hebzuchtige vernielers maar door laten gaan onze natuur en toekomst om zeep te helpen? We moeten echter één ding niet vergeten en dat is, dat NDP-exponenten tijdens de regering-Venetiaan III goudzoekers hebben aangezet om rotzooi te gaan trappen in de IAmGold concessie. Dit werd gedaan om de regering Venetiaan te destabiliseren en haar inkomsten uit de goudsector te verminderen. Enorme vernielingen werden daarbij aangericht en het Nationaal Leger moest worden ingezet om de concessionaris en zijn belangen te beschermen.

Dezelfde NDP exponenten kunnen nu moeilijk hard optreden tegen de mensen die zij jaren geleden hadden geïnstrueerd tot het plegen van wandaden binnen het concessiegebied van IAmGold. Het is dan ook heel moeilijk voor deze regering om haar gezag te demonstreren tegenover voormalige collaborateurs.

Noot:
Een goed inhoudelijk stuk! Ik ben dus niet de enige die van oordeel is dat het erop lijkt dat illegale porknokkers in het Brownsberg Natuurpark door de overheid worden beloond voor hun vernielzucht van het gebied, door ze een stuk grond in datzelfde natuurgebied ter beschikking te stellen om goud te winnen. Dus, weer gaat een stuk unieke biodiversiteit van Suriname willens en wetens en met goedkeuring van 'Paramaribo' vernietigd en vergiftigd worden. Een schande en chapeau voor de schrijver van het stuk in de rubriek 'Keerpunt' van De West van zaterdag 19 juli 2014.

zaterdag 19 juli 2014

Porknokkers Nieuw Koffiekamp komen gemaakte afspraken met Rosebel/IAmGold niet na

In Romamijn op Rosebelconcessie zouden tegen de 1.000 goudzoekers actief zijn 


19-07-2014


Paramaribo - In de Romamijn op het terrein van Rosebel Gold Mines (RGM)/IAmGold zijn naar een schatting tussen de achthonderd en duizend kleinschalige goudzoekers aan het werk. Dit is niet volgens de overeenkomst die in februari gemaakt is tussen RGM en de porknokkers uit Nieuw Koffiekamp, waarbij de afspraak was gemaakt dat ze maximaal drie maanden in een deel van de mijn mocht blijven werken, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 19 juli 2014.

RGM zou in de tussentijd een weg aanleggen van het dorp naar een goudconcessie die speciaal aan deze groep is toegewezen.

Voor RGM is deze situatie zeer onwenselijk. Dat zei Sharmila Jadnansing, manager van de afdeling Legal and Corporate Affairs van Rosebel, gisteren tijdens een persconferentie waarin de jaarcijfers van het bedrijf werden gepresenteerd.

‘Toen we in februari de afspraken maakten ging het om een groep van ongeveer honderd goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp, verenigd in de organisatie Makamboa. Met hen hadden we de afspraken gemaakt. Maar, inmiddels is de groep dus ontzettend uitgebreid. Dat levert grote veiligheidsrisico’s op plus dat ze het goud weghalen dat wij als bedrijf ook hard nodig hebben.’

Een van de redenen waarom de groep nog niet verhuisd is naar de nieuwe locatie is, dat de weg nog niet helemaal klaar is. RGM heeft het werk voor tweederde deel klaar, maar kan niet verder vanwege de oversteek van de Mindrinerivier. Volgens het bedrijf moet de overheid zaken in orde maken zodat de brug gemaakt kan worden.

Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen stelt, dat de regering aan de kwestie werkt.

Porknokkers Nieuw Koffiekamp komen gemaakte afspraken met Rosebel/IAmGold niet na

In Romamijn op Rosebelconcessie zouden tegen de 1.000 goudzoekers actief zijn 


19-07-2014


Paramaribo - In de Romamijn op het terrein van Rosebel Gold Mines (RGM)/IAmGold zijn naar een schatting tussen de achthonderd en duizend kleinschalige goudzoekers aan het werk. Dit is niet volgens de overeenkomst die in februari gemaakt is tussen RGM en de porknokkers uit Nieuw Koffiekamp, waarbij de afspraak was gemaakt dat ze maximaal drie maanden in een deel van de mijn mocht blijven werken, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 19 juli 2014.

RGM zou in de tussentijd een weg aanleggen van het dorp naar een goudconcessie die speciaal aan deze groep is toegewezen.

Voor RGM is deze situatie zeer onwenselijk. Dat zei Sharmila Jadnansing, manager van de afdeling Legal and Corporate Affairs van Rosebel, gisteren tijdens een persconferentie waarin de jaarcijfers van het bedrijf werden gepresenteerd.

‘Toen we in februari de afspraken maakten ging het om een groep van ongeveer honderd goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp, verenigd in de organisatie Makamboa. Met hen hadden we de afspraken gemaakt. Maar, inmiddels is de groep dus ontzettend uitgebreid. Dat levert grote veiligheidsrisico’s op plus dat ze het goud weghalen dat wij als bedrijf ook hard nodig hebben.’

Een van de redenen waarom de groep nog niet verhuisd is naar de nieuwe locatie is, dat de weg nog niet helemaal klaar is. RGM heeft het werk voor tweederde deel klaar, maar kan niet verder vanwege de oversteek van de Mindrinerivier. Volgens het bedrijf moet de overheid zaken in orde maken zodat de brug gemaakt kan worden.

Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen stelt, dat de regering aan de kwestie werkt.

vrijdag 4 juli 2014

Amazon Indians join forces to reject ‘devastating’ mining - 92% of indigenous women in the region has levels of mercury contamination that exceeded the internationally accepted limit.

Amazon Indians join forces to reject ‘devastating’ mining

04-07-2014 Survival International

Yanomami man. The Yanomami and several other Amazonian tribes have joined forces to reject 'devastating' mining.

Yanomami man. The Yanomami and several other Amazonian tribes have joined forces to reject 'devastating' mining. © Hutukara/ Survival

Amazon Indians have released a series of desperate statements calling on their governments to put a stop to mining which is destroying their land and threatening their existence.

COIAM – the Coalition of Indigenous Organizations of the Venezuelan Amazon – has expressed “extreme concern about the growing levels of illegal mining” and called on the Venezuelan government to review its mining policy which they see as a “clear contradiction of [Venezuela’s] aim to save the planet and the human race”, as stated in the Plan de la Patria (Country Plan for 2013-2019).

The government created a Presidential Commission in March to develop mining in the region, without consulting indigenous peoples who have warned of the “serious environmental damage” it will bring to their forest.

The Indians are calling for a moratorium on mining in the southern Orinoco region and the immediate recognition of their land ownership rights, which are guaranteed in the constitution.
Indigenous organization Kuyujani said in a recent statement that “it is a question… of exercising autonomy and the right to self determination.”

The Yanomami and the Yekuana tribes continue to see their rivers polluted with the miners’ mercury which contaminates drinking water and fish, and many communities have been devastated by diseases and prostitution introduced by the miners.

Research by Venezuelan scientists in 2013 showed that 92% of indigenous women in the region had levels of mercury contamination that exceeded the internationally accepted limit.

The uncontacted Yanomami, some of the most vulnerable people on the planet, stand to lose the most. Contact with the miners could wipe them out.

Indigenous organizations from Venezuela, Brazil and Guyana met in May to discuss their concerns about their governments’ current drive to encourage mining and the construction of hydroelectric dams in the border region known as the Guyana Shield.

They called for a mobilization against mining and dams in Amazonia and for the three governments to uphold and apply the international law on tribal and indigenous peoples’ rights.

Amazon Indians join forces to reject ‘devastating’ mining - 92% of indigenous women in the region has levels of mercury contamination that exceeded the internationally accepted limit.

Amazon Indians join forces to reject ‘devastating’ mining

04-07-2014 Survival International

Yanomami man. The Yanomami and several other Amazonian tribes have joined forces to reject 'devastating' mining.

Yanomami man. The Yanomami and several other Amazonian tribes have joined forces to reject 'devastating' mining. © Hutukara/ Survival

Amazon Indians have released a series of desperate statements calling on their governments to put a stop to mining which is destroying their land and threatening their existence.

COIAM – the Coalition of Indigenous Organizations of the Venezuelan Amazon – has expressed “extreme concern about the growing levels of illegal mining” and called on the Venezuelan government to review its mining policy which they see as a “clear contradiction of [Venezuela’s] aim to save the planet and the human race”, as stated in the Plan de la Patria (Country Plan for 2013-2019).

The government created a Presidential Commission in March to develop mining in the region, without consulting indigenous peoples who have warned of the “serious environmental damage” it will bring to their forest.

The Indians are calling for a moratorium on mining in the southern Orinoco region and the immediate recognition of their land ownership rights, which are guaranteed in the constitution.
Indigenous organization Kuyujani said in a recent statement that “it is a question… of exercising autonomy and the right to self determination.”

The Yanomami and the Yekuana tribes continue to see their rivers polluted with the miners’ mercury which contaminates drinking water and fish, and many communities have been devastated by diseases and prostitution introduced by the miners.

Research by Venezuelan scientists in 2013 showed that 92% of indigenous women in the region had levels of mercury contamination that exceeded the internationally accepted limit.

The uncontacted Yanomami, some of the most vulnerable people on the planet, stand to lose the most. Contact with the miners could wipe them out.

Indigenous organizations from Venezuela, Brazil and Guyana met in May to discuss their concerns about their governments’ current drive to encourage mining and the construction of hydroelectric dams in the border region known as the Guyana Shield.

They called for a mobilization against mining and dams in Amazonia and for the three governments to uphold and apply the international law on tribal and indigenous peoples’ rights.