vrijdag 26 oktober 2018

Minister Benschop: 'Actie Fransen was reguliere operatie die niets te maken heeft met verdrag'

Oppositie en coalitie Assemblee willen duidelijkheid over grens met Frans Guyana


In De Nationale Assemblee (DNA) is gisteren fel gedebatteerd over het optreden van Franse militairen de vorige maand en afgelopen dinsdag in het Marowijnegebied. Bezittingen van Surinamers zijn in brand gestoken tijdens een gezamenlijke patrouille van de Franse en Surinaamse militairen. 

Minister Ronni Benschop van Defensie heeft gisteren uitgelegd, dat het om een reguliere operatie ging, die niets te maken heeft met het verdrag dat recent gesloten is tussen beide landen.

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft een onderhoud gehad met de Franse ambassadeur, Antoine Joly, over deze kwestie. Er komt een vervolggesprek maandag. De bewindsvrouwe benadrukt, dat de Marowijnerivier een verbinding is tussen de leefgemeenschap in beide landen en dat er niet zo rigoureus opgetreden zou moeten worden. De regering wil dat de rust terugkeert tussen beide landen.

Edgar Dikan, minister van Regionale Ontwikkeling, deelde mee dat het traditioneel gezag en de burger Frans Adaba met veel tact hebben opgetreden om erger te voorkomen. Vandaag gaat een regeringsdelegatie naar het gebied om een krutu te beleggen over het gebeurde. De bevolking is opgeroepen om kalm te blijven.

Assembleeleden vallen erover, dat het erop lijkt alsof de grens tussen Suriname en Frans-Guyana onduidelijk is. Terwijl de Fransen hard stellen dat er rechtmatig is gehandeld en dat het om Frans grondgebied gaat, komen er verschillende verklaringen van de Surinaamse zijde. Minister Benschop zei, dat tijdens de patrouille, de Fransen hebben aangegeven dat het om hun territoir gaat. De Surinaamse militairen hebben overleg gehad met de autoriteiten. Daarbij is aangegeven om de bezittingen van Surinamers niet te vernietigen. Toch zijn de Fransen ertoe overgegaan om de machines in brand te steken. Ook een brandstofopslag is in brand gestoken.

De volksvertegenwoordigers van oppositie én coalitie hebben moeite met de gang van zaken.

Wat Amzad Abdoel (NDP) betreft kan het verdrag dat onlangs is gesloten weer worden beëindigd als de Fransen op deze voet doorgaan. Het moet duidelijk zijn wat de grens is en dit moet ook goed gecommuniceerd worden met de plaatselijke bevolking.

Vice-Assembleevoorzitter Melvin Bouva (NDP) vindt dat in het overleg dat de regering heeft met het buurland, ook de Assembleeleden van Marowijne moeten participeren.

Marinus Bee (ABOP) vat deze kwestie hoog op. Duidelijkheid is gewenst over de grens, waarbij het optreden van de Fransen alleen geaccepteerd kan worden als het om hun gebied gaat.

Krishna Mathoera (VHP) stelde, dat terwijl Benschop praat van een reguliere operatie, de Fransen aangeven dat het om 'operatie Harpie' gaat, waarbij van te voren duidelijk is dat alle materiaal wordt vernietigd. Zij wil ook weten of de militairen die meegaan met zo een patrouille weten wat het doel is en wat de uitkomst zal zijn. Ze vraagt of de militairen de grens kunnen vaststellen, zoals de Fransen met geavanceerde technieken beweren dat het om hun grondgebied gaat.