zondag 20 juli 2014

'Keerpunt' De West: Misdaad loont voor milieuterroristen Brownsberg

Illegale porknokkers vernielen grote delen Brownsberg Natuurpark en krijgen 'als beloning' werkgebied toegewezen in het natuurgebied 

Vernietiging van unieke biodiversiteit in natuurgebied gaat gewoon door

20-07-2014 De West, 'Keerpunt'


Paramaribo - In de afgelopen periode is wederom bevestigd geworden dat criminelen die volharden in hun grootschalige milieuvernietiging en goud – en grondroof, uiteindelijk niet alleen hun zin krijgen van het regiem Bouta/Bravo, maar ook nog volledig worden geaccommodeerd. Dit is zaterdag 19 juli 2014 te lezen in de rubriek ‘Keerpunt’ van De West.

In plaats van daadkrachtig op te treden tegen dergelijke ‘wroetvarkens‘ en à la de Franse gendarmerie over te gaan tot het confisqueren en vernietigen van machines en het uitschrijven van forse boetes aan illegale goudzoekers, krijgen deze milieubarbaren op schandalige wijze honderden hectaren extra Brownsberg natuurreservaat toegewezen om de grootschalige destructie voort te zetten.

 

Steeds weer worden misdadigers niet bestraft, maar juist ruimschoots door dit regiem beloond. Sinds het aantreden van dit tot op het bot corrupte bewind hebben de Paarse en de Gele leider, beide trouwens moguls in de goudindustrie, aan de achterban het krachtig Neks-no-Fout signaal gestuurd dat goudrovers met een gerust hart naar eigen inzichten het hele grondgebied van Suriname mogen occuperen, waterwegen mogen vol dumpen met kwik, bomen, bergen en wat dies meer zij mogen bulldozeren en de natuur mogen transformeren tot een wanstaltig maanlandschap vol kraters. Dit alles nota bene onder het toeziend oog van de allesweter van de Commissie Ordening Goudsector, die met gekruiste armen toekijkt tot de wroetvarkens in beschermd natuurgebied uitgemijnd zijn, waarna hij er voor pleit een ander stuk van het natuurreservaat aan de gouddelvers te geven, omdat het gebied waar door hem ordening gebracht moest worden toch al verpest is.

Overigens verdient de Staat geen koperen stuiver aan het toelaten van de illegale praktijken in de goudindustrie en levert het alleen de ongeschoolde wroetvarkens een paar grijpstuivers en gouden tanden op. Maar ja, de milieu – en cultuurbarbaren van de regering Bouta/Bravo prefereren liever een situatie, waarbij enkele misdadigers door middel van onherstelbare milieuvernietiging tijdelijke rijkdom vergaren boven een situatie, waarbij welzijn en welvaart voor velen tot in lengte van dagen worden bewerkstelligd als de natuur in tact wordt gehouden.

Elke maand 100 buitenlandse toeristen naar Brownsberg brengen zou bijvoorbeeld al gauw een US$ 100.000 aan extra inkomsten kunnen betekenen, maar nee hoor, blijkbaar is een maanlandschap mooier en levert dat wellicht winst van enkele stemmen op. De hele ordening van de goudsector is op een compleet fiasco uitgedraaid.

Scalians varen af en aan op het stuwmeer, op verschillende rivieren en tot ergernis van onze oosterburen zelfs in Frans territoir. Vissen uit kreken en rivieren zitten tegenwoordig boordevol kwik en een natuur- en gezondheidsramp dreigt voor dorpelingen in de goudwinningsgebieden en elders. Is dit de bedoeling geweest van die hele commissie?

Hebzuchtige vernielers maar door laten gaan onze natuur en toekomst om zeep te helpen? We moeten echter één ding niet vergeten en dat is, dat NDP-exponenten tijdens de regering-Venetiaan III goudzoekers hebben aangezet om rotzooi te gaan trappen in de IAmGold concessie. Dit werd gedaan om de regering Venetiaan te destabiliseren en haar inkomsten uit de goudsector te verminderen. Enorme vernielingen werden daarbij aangericht en het Nationaal Leger moest worden ingezet om de concessionaris en zijn belangen te beschermen.

Dezelfde NDP exponenten kunnen nu moeilijk hard optreden tegen de mensen die zij jaren geleden hadden geïnstrueerd tot het plegen van wandaden binnen het concessiegebied van IAmGold. Het is dan ook heel moeilijk voor deze regering om haar gezag te demonstreren tegenover voormalige collaborateurs.

Noot:
Een goed inhoudelijk stuk! Ik ben dus niet de enige die van oordeel is dat het erop lijkt dat illegale porknokkers in het Brownsberg Natuurpark door de overheid worden beloond voor hun vernielzucht van het gebied, door ze een stuk grond in datzelfde natuurgebied ter beschikking te stellen om goud te winnen. Dus, weer gaat een stuk unieke biodiversiteit van Suriname willens en wetens en met goedkeuring van 'Paramaribo' vernietigd en vergiftigd worden. Een schande en chapeau voor de schrijver van het stuk in de rubriek 'Keerpunt' van De West van zaterdag 19 juli 2014.

'Keerpunt' De West: Misdaad loont voor milieuterroristen Brownsberg

Illegale porknokkers vernielen grote delen Brownsberg Natuurpark en krijgen 'als beloning' werkgebied toegewezen in het natuurgebied 

Vernietiging van unieke biodiversiteit in natuurgebied gaat gewoon door

20-07-2014 De West, 'Keerpunt'


Paramaribo - In de afgelopen periode is wederom bevestigd geworden dat criminelen die volharden in hun grootschalige milieuvernietiging en goud – en grondroof, uiteindelijk niet alleen hun zin krijgen van het regiem Bouta/Bravo, maar ook nog volledig worden geaccommodeerd. Dit is zaterdag 19 juli 2014 te lezen in de rubriek ‘Keerpunt’ van De West.

In plaats van daadkrachtig op te treden tegen dergelijke ‘wroetvarkens‘ en à la de Franse gendarmerie over te gaan tot het confisqueren en vernietigen van machines en het uitschrijven van forse boetes aan illegale goudzoekers, krijgen deze milieubarbaren op schandalige wijze honderden hectaren extra Brownsberg natuurreservaat toegewezen om de grootschalige destructie voort te zetten.

 

Steeds weer worden misdadigers niet bestraft, maar juist ruimschoots door dit regiem beloond. Sinds het aantreden van dit tot op het bot corrupte bewind hebben de Paarse en de Gele leider, beide trouwens moguls in de goudindustrie, aan de achterban het krachtig Neks-no-Fout signaal gestuurd dat goudrovers met een gerust hart naar eigen inzichten het hele grondgebied van Suriname mogen occuperen, waterwegen mogen vol dumpen met kwik, bomen, bergen en wat dies meer zij mogen bulldozeren en de natuur mogen transformeren tot een wanstaltig maanlandschap vol kraters. Dit alles nota bene onder het toeziend oog van de allesweter van de Commissie Ordening Goudsector, die met gekruiste armen toekijkt tot de wroetvarkens in beschermd natuurgebied uitgemijnd zijn, waarna hij er voor pleit een ander stuk van het natuurreservaat aan de gouddelvers te geven, omdat het gebied waar door hem ordening gebracht moest worden toch al verpest is.

Overigens verdient de Staat geen koperen stuiver aan het toelaten van de illegale praktijken in de goudindustrie en levert het alleen de ongeschoolde wroetvarkens een paar grijpstuivers en gouden tanden op. Maar ja, de milieu – en cultuurbarbaren van de regering Bouta/Bravo prefereren liever een situatie, waarbij enkele misdadigers door middel van onherstelbare milieuvernietiging tijdelijke rijkdom vergaren boven een situatie, waarbij welzijn en welvaart voor velen tot in lengte van dagen worden bewerkstelligd als de natuur in tact wordt gehouden.

Elke maand 100 buitenlandse toeristen naar Brownsberg brengen zou bijvoorbeeld al gauw een US$ 100.000 aan extra inkomsten kunnen betekenen, maar nee hoor, blijkbaar is een maanlandschap mooier en levert dat wellicht winst van enkele stemmen op. De hele ordening van de goudsector is op een compleet fiasco uitgedraaid.

Scalians varen af en aan op het stuwmeer, op verschillende rivieren en tot ergernis van onze oosterburen zelfs in Frans territoir. Vissen uit kreken en rivieren zitten tegenwoordig boordevol kwik en een natuur- en gezondheidsramp dreigt voor dorpelingen in de goudwinningsgebieden en elders. Is dit de bedoeling geweest van die hele commissie?

Hebzuchtige vernielers maar door laten gaan onze natuur en toekomst om zeep te helpen? We moeten echter één ding niet vergeten en dat is, dat NDP-exponenten tijdens de regering-Venetiaan III goudzoekers hebben aangezet om rotzooi te gaan trappen in de IAmGold concessie. Dit werd gedaan om de regering Venetiaan te destabiliseren en haar inkomsten uit de goudsector te verminderen. Enorme vernielingen werden daarbij aangericht en het Nationaal Leger moest worden ingezet om de concessionaris en zijn belangen te beschermen.

Dezelfde NDP exponenten kunnen nu moeilijk hard optreden tegen de mensen die zij jaren geleden hadden geïnstrueerd tot het plegen van wandaden binnen het concessiegebied van IAmGold. Het is dan ook heel moeilijk voor deze regering om haar gezag te demonstreren tegenover voormalige collaborateurs.

Noot:
Een goed inhoudelijk stuk! Ik ben dus niet de enige die van oordeel is dat het erop lijkt dat illegale porknokkers in het Brownsberg Natuurpark door de overheid worden beloond voor hun vernielzucht van het gebied, door ze een stuk grond in datzelfde natuurgebied ter beschikking te stellen om goud te winnen. Dus, weer gaat een stuk unieke biodiversiteit van Suriname willens en wetens en met goedkeuring van 'Paramaribo' vernietigd en vergiftigd worden. Een schande en chapeau voor de schrijver van het stuk in de rubriek 'Keerpunt' van De West van zaterdag 19 juli 2014.